eduv2.msftedu.com
Przejdź do głównej zawartości
Edukacja

Obejrzyj wydarzenie Reimagine Education, aby dowiedzieć się, co nowego oferuje Microsoft >

Uwolnij moc edukacji

Wyposaż uczniów w technologię przystosowaną do szkolnych wyzwań, aby mogli odnosić większe sukcesy. Przystępne cenowo urządzenia z ekranem dotykowym i obsługą pisma cyfrowego.

Popraw wyniki w nauce dzięki nowoczesnej technologii edukacyjnej

Technologia udostępnia uczniom nowe metody praktycznego i kreatywnego uczenia się, dostarcza informacje dotyczące mocnych i słabych stron oraz pozwala uczniom o różnych potrzebach, możliwościach i umiejętnościach społecznych komunikować się, a także współpracować z innymi.

Popraw wyniki w nauce dzięki nowoczesnej technologii edukacyjnej

Technologia udostępnia uczniom nowe metody praktycznego i kreatywnego uczenia się, dostarcza informacje dotyczące mocnych i słabych stron oraz pozwala uczniom o różnych potrzebach, możliwościach i umiejętnościach społecznych komunikować się, a także współpracować z innymi.

  • Teams

    Zbierz wszystkie rozmowy, materiały, zadania i aplikacje w jednym miejscu dzięki usłudze Microsoft Teams. Twórz sprzyjające współpracy klasy, korzystaj z wiedzy ekspertów z branży edukacji i nawiązuj kontakty z innymi nauczycielami dzięki kontu Office 365 Education.

  • Power Platform pomaga nauczycielom personalizować proces kształcenia

    Udostępnij edukatorom możliwość tworzenia aplikacji bez kodowania — za pomocą usługi Power Apps i platformy Power Platform. Z kolei usługa Power BI pozwala niezwykle łatwo przekazywać nauczycielom wnioski i informacje, które znacznie poprawiają ich wydajność pracy i sprawiają, że jest ona nieco mniej żmudna.

  • Przystępna, łatwa w zarządzaniu technologia

    Pokonaj ograniczenia za sprawą szybkich, ale przystępnych cenowo technologii w różnych wersjach połączonych z systemem Windows 10 i pakietem Office 365, co zapewnia większą inkluzywność zajęć. Dział IT doceni łatwe wdrożenie i zarządzanie, a uczniowie zyskają więcej czasu na naukę.


STUDIUM PRZYPADKU

„Wielu nauczycieli nie radzi sobie dobrze z technologią. Integracja [Power Apps i Power BI] z Teams ułatwiła wszystkim korzystanie z tych platform”.

Lauren Taylor, wicedyrektor, szkoła podstawowa Manitou Park

Analizy — ułatwienie pracy dla nauczycieli

Pełny obraz każdego ucznia lub studenta pozwala nauczycielom zadbać o jego dobre wyniki w nauce. Dzięki danym i wnioskom można szybko wychwytywać uczniów z trudnościami, wcześnie interweniować, a także kontrolować wydatki szkolne, ograniczać koszty i maksymalnie wykorzystywać potencjał podejmowanych w placówce inicjatyw.

Studium przypadku

St. Lucie poprawia wyniki w nauce, dzięki umiejętnym wykorzystaniu danych

Dane umożliwiają pracownikom administracyjnym podejmowanie działań, które mogą zupełnie odmienić losy uczniów i studentów.

Systemy zarządzania pomagają szkołom lepiej wykorzystać obecne zasoby

Pozwalają dobrać usługi do swoich potrzeb, tak w klasach, jak i poza nimi, ułatwiają czynności administracyjne, aby nauczyciele mogli więcej czasu poświęcać podopiecznym, lub angażują społeczność, aby uczniowie mieli niezbędne wsparcie.

Rozpocznij nową erę w historii szkoły i efektywnie wykorzystuj dostępny budżet dzięki platformie Dynamics 365

Ułatwiaj stosowanie podejścia skoncentrowanego na uczniach dzięki płynnemu zarządzaniu usługami dla uczniów, a także ułatwiaj zarządzanie szkołą, operacjami i zasobami oraz zadbaj o skuteczną komunikację z rodzicami i całą społecznością.

Spersonalizowane podejście do ucznia

Skutecznie angażuj uczniów oraz udostępniaj im spersonalizowane zasoby.

Wzrost wydajności operacyjnej

Usprawniaj zadania operacyjne, aby oszczędzać czas i pieniądze.

Skuteczniej angażuj społeczność

Adaptuj i automatyzuj metody kontaktu z uczniami, rodzicami i społecznością.