eduv2.msftedu.com
Przejdź do głównej zawartości
Edukacja

Przyspiesz proces uczenia się dzięki urządzeniom z systemem Windows 11 >

Zaawansowane narzędzia edukacyjne zapewniające lepsze wyniki

Zapewniaj nauczycielom oszczędzające czas narzędzia do planowania i przypisywania zadań. Pozwól uczniom nabywać umiejętności niezbędne do osiągania sukcesów za sprawą narzędzi i aplikacji pobudzających twórczość, ułatwiających komunikację i sprzyjających pracy zespołowej.

Oszczędzaj czas z Microsoft Teams

Organizuj zajęcia i gromadź wszystkie rozmowy, materiały, zadania i aplikacje w jednym miejscu dzięki usłudze Microsoft Teams.

Narzędzia do nauczania i uczenia się

Umożliwiaj nauczycielom wydajniejsze wykorzystywanie czasu zajęć i spersonalizowane nauczanie na dużą skalę.

Porządek na zajęciach dzięki OneNote

Udostępniaj zasoby i przesyłaj spersonalizowane informacje zwrotne z jednego miejsca.

Przygotuj uczniów i studentów na przyszłość z usługą Office 365 Education

Pozwól uczniom nabywać umiejętności niezbędne do osiągania sukcesów w szkole i pracy za sprawą narzędzi i aplikacji pobudzających twórczość, ułatwiających komunikację i sprzyjających pracy zespołowej.

Angażuj i usamodzielniaj różnorodną społeczność uczniów

Wykorzystaj narzędzia edukacyjne firmy Microsoft, aby rozwijać umiejętność czytania i pisania.

STUDIUM PRZYPADKU

Wzmacniaj samodzielność uczniów i studentów o różnych możliwościach

Wdrożenie spersonalizowanego nauczania w szkołach okręgu Fresno Unified poprawiło wyniki testów oraz przyspieszyło rozwój społeczny i emocjonalny uczniów. Prawdopodobieństwo osiągnięcia ponadprzeciętnych wyników z matematyki i języków wzrosło tam o 25%.

Wszechstronne i przystępne cenowo urządzenia idealnie dostosowane do budżetu szkoły

Przystępne cenowo urządzenia z systemem Windows są niezawodne i bezpieczne, a prz tym pozwalają każdemu uczniowi wziąć odpowiedzialność za swoją edukację.

Lepsze efekty z Microsoft 365 Education

Rozbudzaj twórczość, zachęcaj do pracy zespołowej i zapewniaj każdemu uczniowi pojedyncze, przystępne cenowo rozwiązanie edukacyjne.

Dowiedz się, jak przeprowadzić transformację w edukacji

Pokaż liderom szkół, dyrektorom i innym pracownikom możliwości skutecznej, elastycznej platformy do transformacji środowiska edukacyjnego, bazującej na badaniach uczonych, ekspertów i decydentów politycznych.