Zaadoptuj usługę Office 365 za pomocą usługi FastTrack

Do zalogowania się jest wymagane konto służbowe. Kliknij tutaj, aby uzyskać pomoc

Four people meeting in a conference room with devices open

Zabezpieczanie poczty e-mail i punktów końcowych za pomocą usługi FastTrack

Firma Microsoft dba o bezpieczeństwo. Głównym celem cyberataków są tożsamości, poczta e-mail i punkty końcowe. Zaloguj się, aby poprosić o pomoc we wdrażaniu zdalnym przy użyciu usługi Microsoft FastTrack i zabezpieczyć środowisko.

Zapewnij pomyślne wdrożenie usługi Office 365. Przyśpiesz rozpoczęcie korzystania, ułatw adaptację użytkowników do nowej usługi i pomóż im maksymalnie wykorzystać zestaw chmurowych narzędzi biurowych klasy Premium.


Two people conferring at a desk

Wymagania kwalifikacyjne usługi FastTrack

Usługa FastTrack jest dostępna dla wszystkich klientów z platformą Microsoft 365, która obejmuje usługę Office 365, pakiet Enterprise Mobility + Security (EMS) i system Windows 10, oraz z uprawniającymi stanowiskami.

Uruchom usługę Office 365 za pomocą usługi FastTrack

Usługa FastTrack może pomóc Ci w szybkim uzyskaniu korzyści wynikających z pakietu narzędzi biurowych usługi Office 365 przez dostarczanie wskazówek i zasobów podczas kreślenia wizji, wdrażania i maksymalizowania wartości w całym okresie subskrypcji.
Two people at a table looking at a device
A person working on a laptop in a data center

Migrowanie danych za pomocą usługi FastTrack

Usługa Microsoft FastTrack wspomaga planowanie i migrowanie danych na platformę Microsoft 365 dla dzierżaw liczących 500 lub więcej stanowisk — bez dodatkowych kosztów.

Adaptacja w Twojej organizacji

Usługa FastTrack pomoże Ci w zrealizowaniu wartości biznesowej posiadanych rozwiązań firmy Microsoft. Oferujemy wskazówki i najlepsze rozwiązania ułatwiające opracowanie planu wprowadzania tych rozwiązań wśród użytkowników i przeprowadzenie bezproblemowego wdrożenia.
Three people meeting in a conference room

Więcej narzędzi usługi FastTrack ułatwiających odniesienie sukcesu

Windows 10

Zoptymalizuj wdrożenie systemu Windows 10 i osiągnij korzyści szybciej, używając narzędzi, zasobów i pomocy ekspertów.

Enterprise Mobility + Security

Właściwe planowanie oraz edukowanie użytkowników to klucz do maksymalizacji korzyści z pakietu Enterprise Mobility + Security. Usługa FastTrack może w tym pomóc.


Dodatkowe zasoby dotyczące usługi FastTrack dla usługi Office 365

Samodzielna pomoc techniczna

Skonfiguruj usługi Microsoft 365 za pomocą przewodników krok po kroku.

Biblioteka dotycząca produktywności

Poznaj proste przykłady maksymalnego wykorzystywania możliwości platformy Microsoft 365.

Często zadawane pytania

Poznaj odpowiedzi na często zadawane pytania.

Centrum zasobów

Poznaj i pobierz zasoby do zarządzania wdrażaniem rozwiązań chmurowych.

Workplace Analytics

Wykorzystaj analizę współpracy w usłudze Office 365, aby przeprowadzić transformację w swojej organizacji.


Rozpocznij już dzisiaj

Zaloguj się teraz w usłudze FastTrack.