Otwarte zaproszenie

Mobilna era w technologiach komputerowych była ograniczona przez zamknięte ekosystemy. Wraz z rzeczywistością mieszaną nadchodzi trzecia fala technologii komputerowych.Usługi rzeczywistości mieszanej Azure

Twórz pod kątem inteligentnej chmury i inteligentnych urządzeń brzegowych

 

Uzyskaj świadomość przestrzenną, moc obliczeniową do renderowania i możliwości logiczne potrzebne do tworzenia rzeczywistości mieszanej. Wykorzystaj w pełni swoje aplikacje dzięki sprawdzonym usługom w chmurze, takim jak magazyn danych, analizy aplikacji czy uwierzytelnianie.


Dołącz do społeczności HoloLens

Znajdź wydarzenia, fora, lokalne grupy użytkowników i projekty open source, dzięki którym programiści HoloLens kontaktują się ze sobą i tworzą razem aplikacje rzeczywistości mieszanej.