Egzaminy certyfikacyjne firmy Microsoft

Certyfikaty firmy Microsoft mogą wynieść Cię z progu kariery na jej szczyt. Certyfikacja może zwiększyć szansę na wyróżnienie się na tle rówieśników oraz stanowi potwierdzenie posiadanej wiedzy i umiejętności.

Zarejestruj swój udział w egzaminie Microsoft Certified Professional (MCP)

Na egzamin można się zarejestrować na jeden z dwóch sposobów:

 • W przypadku egzaminów Microsoft Office Specialist (MOS) oraz Microsoft Technology Associate (MTA) przeprowadzanych przez placówki akademickie należy zarejestrować się w witrynie Certiport.
 • W przypadku pozostałych ścieżek certyfikacyjnych firmy Microsoft oraz MTA przeprowadzanych przez podmioty komercyjne należy zarejestrować się i wybrać egzamin w celu zaplanowania w firmie Pearson VUE.
Przygotuj się do egzaminów

Każda ze stron szczegółowych informacji o egzaminie zawiera rozdział „Sprawdzane umiejętności”, w którym znajdują się kluczowe zagadnienia oraz lista narzędzi i zasobów szkoleniowych udostępnionych przez firmę Microsoft. Najlepszym sposobem przygotowania się do egzaminu jest doskonalenie umiejętności określonych w materiałach przygotowawczych. Wymagane jest praktyczne doświadczenie w pracy z technologią, aby zdać egzaminy certyfikacyjne Microsoft. Dodatkowe zasoby umożliwiające przygotowanie są dostępne w witrynie Microsoft Virtual Academy oraz na forach grup szkoleniowych.

Oto przykład strony szczegółów dotyczącej popularnego egzaminu z systemu Windows Server.

Oto kilka dodatkowych zasobów, które pomogą w rozpoczęciu pracy:

Szkolenia

Znajdź partnera szkoleniowego firmy Microsoft w pobliżu

Znajdź bezpłatne szkolenie online w Microsoft Virtual Academy

Testy próbne

Inne zasoby

Formaty egzaminów i rodzaje pytań

Aby chronić bezpieczeństwo egzaminów oraz wartość naszych certyfikatów, nie ujawniamy rodzaju pytań ani formatów egzaminów przed ich rozpoczęciem. Egzamin może składać się z następujących rodzajów zadań:

Firma Microsoft na bieżąco wdraża innowacyjne technologie testowania oraz rodzaje pytań i zastrzega sobie prawo do wprowadzania ich na egzaminach bez wcześniejszego powiadomienia.

Opracowanie egzaminów

Egzaminy certyfikacyjne firmy Microsoft są skrupulatnie opracowywane dzięki wkładowi branżowych profesjonalistów, odzwierciedlającemu sposób wykorzystania produktów firmy Microsoft przez organizacje na całym świecie.

 1. Definiowanie dziedziny umiejętności. Eksperci identyfikują kluczowe zadania, jakie przeprowadzane są w obrębie określonych funkcji zawodowych i/lub podczas korzystania z określonej technologii.
 2. Definiowanie dystrybucji umiejętności na egzaminie. Umiejętności są oceniane przez dodatkowy zespół ekspertów w dziedzinie technologii i funkcji zawodowych, pochodzących z całego świata. Ich ocena staje się podstawą planu, który określa rozkład pytań w zakresie danej dziedziny umiejętności.
 3. Opracowanie pytań egzaminacyjnych. W oparciu o ten plan eksperci opracowują pytania egzaminacyjne, które pozwolą ocenić kluczowe umiejętności.
 4. Recenzja alfa. Zespół ekspertów, który nie brał udziału w opracowywaniu pytań, ocenia każde zadanie pod kątem technicznej dokładności, użytkowości, przydatnej wiedzy oraz łączenia celów.
 5. Test beta. Ocenione w wersji alfa zadania są następnie poddawane testowi próbnemu w formie egzaminu beta. Dzięki temu egzamin właściwy będzie się składał wyłącznie z najwyższej jakości treści.
 6. Finalizowanie puli pytań. Wyniki egzaminów beta analizowane są pod kątem takich czynników jak poziom trudności, możliwość wyróżnienia kandydatów z lepszymi lub gorszymi wynikami, niezawodność itd. Na egzaminie właściwym pojawią się wyłącznie te pytania, które spełniają kryteria psychometryczne firmy Microsoft.
 7. Ustalanie wyniku progowego Zespół ekspertów we współpracy z psychometrą firmy Microsoft określa próg punktowy wymagany do zaliczenia egzaminu. Wynik punktowy ustala się na podstawie umiejętności, jakimi kandydat powinien się wykazać, aby można go było uznać kompetentnym w danej dziedzinie, oraz poziomu trudności pytań egzaminacyjnych.
 8. Egzamin właściwy. Ostateczne egzaminy certyfikacyjne przeprowadzają niezależne centra egzaminacyjne Pearson VUE lub Certiport. Egzaminy dostępne są w centrach egzaminacyjnych na całym świecie.
 9. Utrzymywanie/obsługa. Po opublikowaniu egzaminu stale monitorujemy jego efektywność psychometryczną, stosowność i niezawodność. Jeżeli pytania nie są już stosowne, niezawodne, lub nie spełniają swojego zadania, są one usuwane lub zastępowane, po czym egzamin jest publikowany ponownie.
Uczestnictwo w egzaminach beta

Kluczowym elementem procesu opracowywania egzaminu jest egzamin beta. Kandydaci podchodzący do egzaminu w formacie beta przekazują nam użyteczne informacje, które pozwolą ocenić techniczną dokładność, znaczenie oraz charakterystykę psychometryczną pytań przed umieszczeniem ich we właściwych egzaminach.

Jak wziąć udział?

Firma Microsoft oferuje ograniczoną liczbę bezpłatnych miejsc. Są one dostępne wyłącznie przez zaproszenie. Zaproszenia do udziału w egzaminach beta wysyłane są pocztą e-mail do uprawnionych członków z bazy danych profili ekspertów (SME) Microsoft Learning.. Powiadomienie zawiera kod rejestracyjny, który umożliwia zarejestrowanie się na określony egzamin beta. Powiadomienia wysyłane są wyłącznie do kandydatów posiadających doświadczenie w danej technologii. W przypadku niektórych technologii (takich jak systemy operacyjne Windows Server i Windows) w bazie danych profili ekspertów (SME) znajduje się znacznie więcej uprawnionych kandydatów, niż istnieje dostępnych miejsc. W takich przypadkach wybieramy losowo odpowiednią liczbę uprawnionych kandydatów i wysyłamy do nich zaproszenia.

Jeżeli chcesz wziąć udział w egzaminie beta, ale nie masz zaproszenia lub nie możesz zarejestrować się na bezpłatne miejsce, możesz podejść do egzaminu w tym okresie, rejestrując się w taki sam sposób jak do egzaminu właściwego i uiszczając standardową opłatę. Chociaż egzamin nie jest bezpłatny, rozumiemy, że niektórzy kandydaci mogą zechcieć przystąpić do niego wcześniej w celu sprostania wymaganiom zawodowym, rosnącemu zapotrzebowaniu rynku lub z chęci zaprezentowania się jako osoby kompetentne i wcześnie przyswajające technologię. Umożliwiając takie rozwiązanie, jesteśmy w stanie sprostać potrzebom kandydatów, którzy w przeszłości musieliby czekać na udostępnienie właściwej wersji egzaminu.

Informacje o dostępności wolnych miejsc znaleźć można na blogach związanych z certyfikacją firmy Microsoft.

Uwaga Otrzymanie zaproszenia nie gwarantuje miejsca na egzaminie beta. Udział w egzaminie beta podlega zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”. Ze względu na spore zainteresowanie zalecamy rejestrację natychmiast po rozpoczęciu okresu naboru do egzaminów beta.

Przygotowanie do egzaminu beta

W większości przypadków użytkownik będzie miał dostęp do podręcznika przygotowującego do egzaminu. Jednak nie zawsze jest to możliwe. Co więcej, po rozpoczęciu okresu egzaminu beta materiały szkoleniowe i szkolenia są rzadko dostępne. Osoby zainteresowane egzaminami beta posiadają zazwyczaj dostęp do innych zasobów oraz posiadają doświadczenie technologiczne lub pracują z produktem beta. Jeżeli kandydat potrzebuje dodatkowych materiałów przygotowawczych, zalecamy konsultację ze znajomymi z branży, zapoznanie się z zasobami społecznościowymi oraz artykułami pierwszych użytkowników.

Punktacja egzaminu beta

Po zakończeniu egzaminu beta kandydat nie otrzyma od razu wyniku punktowego, ponieważ model przydzielania punktów nie jest jeszcze sfinalizowany.

Zazwyczaj kandydat otrzymuje wynik punktowy po udostępnieniu ostatecznej wersji egzaminu — może to nastąpić nawet 16 tygodni po dacie podejścia do egzaminu. Ten przedział czasu odzwierciedla proces kompleksowej oceny wyników egzaminu beta.

Uwaga Uczestnictwo w egzaminach beta jest dobrowolne, a firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji dotyczących przebiegu procesu egzaminu beta, dostępności wyników punktowych ani czasu ich przekazania.

Wyniki egzaminu beta

Po zamknięciu okresu beta dokonujemy statystycznej analizy danych, służącej ocenie wyników na każde z pytań. Oprócz tego czytamy i oceniamy wszystkie komentarze,, jakie pojawiły się podczas egzaminu beta.

Zaliczenie egzaminu beta

Zaliczenie egzaminu beta w trakcie ścieżki certyfikacyjnej liczy się w certyfikacji końcowej. Uczestnik nie musi ponownie zdawać egzaminu w jego ostatecznej formie.

Jeżeli uczestnik nie zaliczył egzaminu beta, nie może ponownie do niego podchodzić. Jeżeli chcesz zdobyć certyfikat, który wymaga zaliczenia tego egzaminu, musisz ponownie podejść do egzaminu właściwego, gdy będzie on dostępny i po uiszczeniu standardowej opłaty.

Jeżeli uważasz, że Twój wynik z egzaminu beta powinien być dostępny, ale nie jest, sprawdź najpierw, czy został zamieszczony online przez organizatora egzaminu. W przeciwnym razie należy skontaktować się z organizatorem egzaminu. (Warto pamiętać, że wynik z egzaminu beta może zostać zamieszczony online nawet dwa tygodnie po dacie publicznego udostępnienia egzaminu właściwego). Jeżeli organizator egzaminu zamieścił Twój wynik w witrynie, ale nie jest on dostępny w Twoim wykazie firmy Microsoft, skontaktuj się z regionalnym centrum serwisowym firmy Microsoft.

Najnowsze egzaminy

Poniższa tabela zawiera listę nowych egzaminów, uporządkowanych w kolejności od najnowszych do najstarszych.

Nazwa egzaminuNumer egzaminu
Zarządzanie urządzeniami i aplikacjami dla przedsiębiorstw70-696
Deploying Windows Devices and Enterprise Apps70-695
Virtualizing Enterprise Desktops and Apps70-694
Upgrading Your Windows XP Skills to MCSA Windows 870-692
98-368: Mobility and Devices Fundamentals98-368
Cloud Fundamentals98-369
Aplikacja Microsoft Dynamics CRMMB2-704
Instalowanie Microsoft Dynamics CRMMB2-708
Microsoft Dynamics AX 2012 R3 FinancialsMB6-702
Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade and LogisticsMB6-703
Microsoft Dynamics AX 2012 R3 CU8 Development IntroductionMB6-704
Architecting Microsoft Azure Solutions70-534
Designing and Providing Microsoft Volume Licensing Solutions to Large Organizations74-678
Odnowienie certyfikatu MCSE: Server Infrastructure70-980
Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions70-533
Developing Microsoft Azure Solutions70-532

Exam Replay

Przystąp do egzaminu bez obaw.