Znajdź odpowiedni certyfikat IT

Firma Microsoft oferuje szeroką gamę programów certyfikacji online, które pomagają wynieść umiejętności — oraz karierę — na wyższy poziom. Kliknij odpowiednią kategorię, aby zobaczyć opcje certyfikacji MCP.

Często zadawane pytania dotyczące certyfikacji z dziedziny technologii informatycznych.

Aby zapoznać się ze szczegółowymi pytaniami na temat zasad egzaminów certyfikacyjnych, odwiedź stronę Zasady egzaminów i często zadawane pytania.

Jaka jest różnica między nowymi specjalnościami MCSE i MCSD, które wprowadzono we wrześniu 2016 roku, a już istniejącymi?

Nowe certyfikaty MCSE i MCSD (MCSE: Cloud Platform and Infrastructure, MCSE: Mobility, MCSE: Data Management and Analytics, MCSE: Productivity oraz MCSD: App Builder) są dostosowane do Centrów doskonałości używanych przez sieć partnerów firmy Microsoft do identyfikowania kompetencji technicznych, które są powszechnie uznawane przez partnerów i klientów firmy Microsoft. Te poświadczenia kwalifikacji nie wymagają ponownej certyfikacji. Data ich uzyskania stanowi jednak poświadczenie faktu, że ich posiadacz dotrzymuje kroku zmianom w technologii. Co roku dostępna jest możliwość ponownego uzyskania certyfikatu poprzez zdanie egzaminu z listy egzaminów do wyboru, co świadczy o inwestowaniu w rozszerzanie lub pogłębianie umiejętności w danym Centrum doskonałości. Za każdym razem, gdy uzyskasz certyfikat, nowy wpis certyfikatu zostanie dodany do Twojego wykazu. Ten proces zastępujące dotychczasowe wymaganie ponownej certyfikacji poprzez udział w określonym egzaminie odnawiającym certyfikat co dwa lata (MCSD) lub co trzy lata (MCSE), aby zapobiec dezaktywacji certyfikatu.

Co się stanie z certyfikatami MCSE i MCSD, które uzyskano do września 2016 roku?

Wszystkie certyfikaty MCSE i MCSD wprowadzone przed wrześniem 2016 roku zostaną wycofane 31 marca 2017 r. Wszystkie aktywne certyfikaty MCSE i MCSD pozostaną aktywne w wykazie do momentu wycofania powiązanych technologii, co spowoduje przeniesienie certyfikatów do sekcji Starsze wersje w wykazie.

Czy dostępna jest ścieżka uaktualnień, jeśli wcześniej uzyskano certyfikat MCSE lub MCSD?

Aby docenić starania w celu zachowania aktualności istniejącego certyfikatu MCSE, wszystkie osoby z aktywnymi certyfikatami MCSE i MCSD z poniższej listy uzyskają odpowiedni nowy certyfikat MCSE lub MCSD na 2016 rok bez konieczności zdawania dodatkowych egzaminów:

 • MCSE: Server Infrastructure
 • MCSE: Private Cloud
 • MCSE: Data Platform
 • MCSE: Business Intelligence
 • MCSE: urządzenia i aplikacje dla przedsiębiorstw
 • MCSE: SharePoint
 • MCSE: Communication
 • MCSE: Messaging
 • MCSD: Universal Windows Platform
 • MCSD:Web Applications
 • MCSD: SharePoint Applications
Czy dostępna jest ścieżka uaktualnień, jeśli podjęto już działania w celu uzyskania certyfikatu MCSE lub MCSD, ale jeszcze go nie uzyskano?

Wszystkie osoby, które zdały kwalifikujący się egzamin do wyboru po 1 stycznia 2016 roku, otrzymają odpowiedni nowy certyfikat MCSE lub MCSD na 2016 rok bez konieczności zdawania dodatkowych egzaminów, jeśli tylko spełniono wszystkie wymagania egzaminu.

Jakie są wymogi ponownej certyfikacji dla wszystkich certyfikatów MCSE i MCSD wprowadzonych do września 2016 roku?

W przypadku wszystkich certyfikatów MCSE i MCSD wprowadzonych przed wrześniem 2016 roku kandydaci ubiegający się o certyfikat MCSE będą musieli ponownie uzyskać certyfikat raz na trzy lata, podczas gdy kandydaci na certyfikat MCSD podlegają wymogowi ponownej certyfikacji raz na dwa lata. Odnowienie certyfikacji wymaga zdania egzaminu odnawiającego certyfikat w danej specjalności.

Egzaminy odnawiające certyfikaty będą obejmować materiał z egzaminów zaliczonych pierwotnie w celu uzyskania certyfikatu ze szczególnym naciskiem na najnowsze zmiany w produktach i procesach.

Certyfikaty MCSA nie wymagają ponownej certyfikacji.

Jak długo ważny jest certyfikat firmy Microsoft?

Certyfikat firmy Microsoft jest cennym dokumentem, który zachowa swoją wartość tak długo, jak tylko firmy będą korzystać z technologii objętych certyfikacjami. Z czasem certyfikaty zostaną wycofane i uzyskają status „starszych wersji”. Starsze wersje certyfikatów Microsoft w wykazie użytkownika zostaną objęte takim właśnie statusem. Aby uzyskać aktualne informacje dotyczące statusu certyfikatów, należy odwiedzić stronę Wycofane certyfikacje.

Czy dla certyfikatów firmy Microsoft dostępne są ścieżki uaktualnień?

W zależności od tego, jaki certyfikat zdobył użytkownik, większość certyfikacji posiada dostępne ścieżki uaktualnień. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z sekcją „Jak uaktualnić” na właściwej stronie certyfikacji.

W jaki sposób dowiem się o nowych wersjach certyfikatów?

Prosimy sprawdzić listę nowo wydanych certyfikatów na stronie egzaminów certyfikacyjnych.

Od którego certyfikatu należy zacząć?

Osobom, które stawiają pierwsze kroki w danej technologii, proponujemy na początek certyfikat Microsoft Technology Associate (MTA). Mimo iż nie jest on wymagany, stanowi solidny fundament dla tych, którzy przygotowują się do certyfikatów Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) oraz Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD). Osoby, które pracowały już z daną technologią, powinny sięgnąć po certyfikat MCSA lub MCSD, który jest wymagany do dalszych certyfikacji. Certyfikacja MCSA poświadcza, że osoba szukająca pracy, posiada minimalne umiejętności potrzebne do jej rozpoczęcia.

Jak mogę zaplanować ścieżkę certyfikacyjną?

Pobierz bezpłatny, interaktywny plan, który pomoże ci wybrać szkolenia, egzaminy i certyfikaty na ścieżce certyfikacji firmy Microsoft.

Które egzaminy kwalifikują się do nowych certyfikatów MCSE wprowadzonych we wrześniu 2016 roku?

Dowiedz się, które egzaminy kwalifikują się do nowych certyfikatów MCSD i MCSE wprowadzonych we wrześniu 2016 roku, korzystając z tej tabeli certyfikatów technicznych firmy Microsoft.

Co zyskuję, zaliczając egzamin certyfikacyjny firmy Microsoft?

Po pomyślnym zdaniu pierwszego egzaminu certyfikacyjnego firmy Microsoft zostaniesz jednym z Certyfikowanych specjalistów Microsoft (MCP) i uzyskasz dostęp do wszystkich korzyści wynikających z programu certyfikacji firmy Microsoft. oraz witryny członkowskiej MCP. Użytkownik może udostępnić swój wykaz innym, aby pokazać pomyślne zaliczenie egzaminu oraz postęp poczyniony w kierunku określonej certyfikacji. W niektórych przypadkach zdanie pojedynczego egzaminu, jak na przykład MTA lub Specialist, pozwala od razu zdobyć powiązaną z nim certyfikację.

Dlaczego nie wszystkie tytuły certyfikacji zawierają numer wersji?

Certyfikaty, które nie wymagają ponownej certyfikacji, nie są „dzielone na wersje”, ponieważ mogą dotyczyć wielu technologii.

Czy zdobycie certyfikatu pomoże mi w immatrykulacji?

Studenci już teraz mogą zdobyć punkty potrzebne do ukończenia edukacji, zdobywając certyfikat firmy Microsoft.. Amerykańska Rada Edukacji (ACE) poleciła przyznawanie punktów do zaliczenia w przypadku kilku certyfikatów firmy Microsoft.

Exam Replay

Przystąp do egzaminu bez obaw.