Przystąp do egzaminu bez obaw dzięki ofertom Exam Replay i Exam Replay z testem próbnym.

Egzamin
70-246

Windows

 • Opublikowano:
  7 kwietnia 2014 r.
 • Języki:
  Angielski, chiński (uproszczony) francuski, niemiecki, japoński, portugalski (Brazylia)
 • Odbiorcy:
  Specjaliści z dziedziny technologii informatycznych
 • Technologia:
  Microsoft System Center 2012 i Microsoft System Center 2012 R2
 • Punkty do certyfikatu:
  MCP, MCSE

Monitoring and Operating a Private Cloud

* Uczniowie szkół średnich i wyższych mają prawo skorzystać z cennika akademickiego (niedostępne w Indiach i Chinach). Szczegóły można znaleźć na stronie Zasady egzaminów i często zadawane pytania. Ceny nie uwzględniają żadnych ofert promocyjnych ani rabatów dla uczestników programu Microsoft Imagine Academy, certyfikowanych trenerów Microsoft ani uczestników programu Microsoft Partner Network. Cena może ulec zmianie bez uprzedzenia. Cena nie zawiera podatków. Przed rejestracją na egzamin należy potwierdzić dokładną cenę u dostawcy tego egzaminu.

Szkolenie przygotowawcze: 70-246 i 70-247 - MCSE: Private Cloud

Sprawdzane umiejętności

Ten egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie. Im wyższa wartość procentowa, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia większej liczby pytań w tej części egzaminu. Obejrzyj samouczki wideo dotyczące różnych typów pytań na egzaminach Microsoft.

Prosimy pamiętać, że pytania mogą weryfikować znajomość zagadnień opisanych w tekście punktowanym, ale nie jest to pełna lista zagadnień egzaminacyjnych.

Czy chcesz przekazać opinię na temat istotności umiejętności, które sprawdza ten egzamin? Prześlij swoje uwagi firmie Microsoft. Firma Microsoft zapoznaje się ze wszystkimi opiniami i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje proces certyfikacji, który zawsze zachowuje ważność i przebiega bez zakłóceń Należy pamiętać, że firma nie udziela bezpośrednich odpowiedzi na nadesłane opinie. Dziękujemy za wkład w utrzymanie wysokiej jakości programu certyfikacji firmy Microsoft.

Wszelkie wątpliwości co do konkretnych pytań tego egzaminu należy zgłaszać, korzystając z funkcji zakwestionowania egzaminu.

Wszelkie inne pytania lub opinie dotyczące egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft bądź programu certyfikacji, rejestracji lub promocji należy kierować do regionalnego centrum, serwisowego.

Konfigurowanie automatyzacji procesów centrum danych (15–20%)
 • Wdrażanie przepływów pracy
  • Wdrażanie automatyzacji SCO Runbook, automatyzacja naprawy problemów,w tym rozwiązywanie problemów w programie System Center Virtual Machine Manager; projektowanie i tworzenie kompletnych rozwiązań automatyzacji z wykorzystaniem technologii System Center 2012; wdrażanie zasad kontroli zmian i przepływów roboczych rozwiązywania problemów
 • Wdrażanie ofert usług
  • Dodawanie nowej oferty usług do katalogu usług; tworzenie niestandardowego przepływu pracy przy użyciu konsoli programu Service Manager; tworzenie odwołań do przepływów pracy usługi Orchestrator w programie Service Manager; wdrażanie samoobsługowej rezerwacji maszyn wirtualnych

Materiały przygotowujące do egzaminu

Wdrażanie monitorowania zasobów (20–25%)
 • Wdrażanie kompleksowego monitorowania
  • Wdrażanie agentów; wykrywanie i wdrażanie monitorowania urządzeń sieciowych; importowanie i konfigurowanie pakietów administracyjnych; wdrażanie i konfigurowanie monitorowania heterogenicznej infrastruktury wirtualizacji
 • Konfigurowanie kompleksowego monitorowania
  • Konfigurowanie zastąpień; tworzenie transakcji syntetycznych; konfigurowanie monitorowania typu Outside-In; konfigurowanie monitorowania wydajności aplikacji; tworzenie modeli aplikacji rozproszonych; integracja infrastruktury monitorowania za pomocą programu Global Service Monitor (GSM)
 • Tworzenie raportów i pulpitów nawigacyjnych monitorowania
  • Wdrażanie śledzenia na poziomie usługi; wdrażanie raportów, w tym raportów dotyczących obciążeń zwrotnych i raportów dotyczących magazynów danych, generowanych przez program System Center Manager; implementowanie pulpitów nawigacyjnych

Materiały przygotowujące do egzaminu

Monitorowanie zasobów (20–25%)
 • Monitorowanie urządzeń sieciowych
  • Analizowanie kondycji urządzeń sieciowych; zarządzanie alertami programu Operations Manager; zarządzanie powiadomieniami
 • Monitorowanie serwerów
  • Monitorowanie środowiska systemu operacyjnego (OSE), zarządzanie alertami programu System Center Operations Manager, w tym automatyzacja rozwiązywania alertów; obsługa powiadomień; wrażanie i zarządzanie regułami i funkcjami monitorowania w programie Operations Manager; konfigurowanie usług Audit Collection Services, w tym integracja dynamicznej kontroli dostępu
 • Monitorowanie warstwy wirtualizacji
  • Monitorowanie wydajności hostów i gości; monitorowanie aplikacji wirtualnych; zarządzanie alertami programu Operations Manager; zarządzanie powiadomieniami
 • Monitorowanie kondycji aplikacji
  • Zarządzanie wydajnością aplikacji; transakcje syntetyczne; zarządzanie alertami programu Operations Manager, w tym także automatyzowanie rozwiązywania alertów; zarządzanie powiadomieniami; aplikacje rozproszone

Materiały przygotowujące do egzaminu

Konfigurowanie i obsługa zarządzania usługami (15–20%)
 • Wdrażanie zarządzania poziomem usług
  • Definiowanie celów poziomu usług (SLO) i umów dotyczących poziomu usług (SLA); wdrażanie zarządzania umowami SLA i ich eskalacji; obsługa umów SLA (włącznie z planowaniem przyszłych potrzeb); analizowanie umów SLA (raportowanie)
 • Zarządzanie problemami i zdarzeniami
  • Dostosowywanie mechanizmów zarządzania problemami, łączenie zdarzeń z problemami oraz rozwiązywanie problemów; zgłaszanie, przydzielanie i rozwiązywanie zdarzeń; diagnozowanie/analizowanie przyczyny źródłowej; integracja rozwiązywania problemów i zdarzeń z systemami zarządzania zmianami; tworzenie bazą wiedzy i zarządzanie nią
 • Zarządzanie zasobami chmury
  • Wdrażanie nowych aplikacji w chmurach prywatnych i publicznych; wdrażanie maszyn wirtualnych/usług (aplikacji, SQL, ról); wdrażanie aplikacji wielopoziomowych za pomocą szablonów usługowych; zarządzanie aplikacjami w chmurach prywatnych i publicznych; zarządzanie sprzętem maszyn wirtualnych (procesory centralne, dynamiczna pamięć operacyjna); zarządzanie samoobsługą

Materiały przygotowujące do egzaminu

Zarządzanie konfiguracją i ochroną (20–25%)
 • Zarządzanie zgodnością i konfiguracją
  • Wdrażanie zabezpieczeń i zgodności (w tym pakietu administracyjnego procesu IT GRC); analizowanie i rozwiązywanie problemów ze zgodnością konfiguracji; analiza danych w programie System Center Advisor; wdrażanie zgodności konfiguracji za pomocą zarządzania wymaganą konfiguracją w narzędziu System Center 2012 Configuration Manager; wdrażanie planu bazowego aktualizacji w narzędziu System Center 2012 Virtual Machine Manager
 • Zarządzanie aktualizacjami
  • Aktualizowanie ról komputerów w szablonie usługi; zarządzanie aplikacjami i ich aktualizowanie w wielu chmurach; zarządzanie aktualizacjami oprogramowania infrastruktury, maszyn wirtualnych i obrazów maszyn w oprogramowaniu System Center Virtual Machine Manager; wdrażanie łatek za pomocą programu Windows Server Update Services (WSUS)
 • Wdrażanie tworzenia kopii zapasowych i ich odzyskiwania
  • Tworzenie kopii zapasowych/odzyskiwanie ustawień produktu; tworzenie kopii zapasowych/odzyskiwanie infrastruktury chmury; zarządzanie kopiami zapasowymi (grupy ochrony, przechowywanie) za pomocą narzędzia Data Protection Manager (DPM); wdrażanie ciągłości biznesowej dla chmury; zarządzanie punktami kontrolnymi; integracja narzędzia DPM z narzędziem Microsoft Azure Online Backup

Materiały przygotowujące do egzaminu

Możliwości przygotowania się do egzaminu

Szkolenie prowadzone przez instruktora
Znajdź partnera szkoleniowego firmy Microsoft w pobliżu
Materiały wideo przygotowujące do egzaminu

Rozmowa przygotowująca do certyfikatu firmy Microsoft: egzamin 246

W tym odcinku wskazówek przygotowujących do egzaminu eksperci ds. certyfikacji — James Seymour zajmujący stanowisko Certification Planner i Symon Perriman na stanowisku Senior Technical Evangelist — omawiają znaczenie poszczególnych umiejętności weryfikowanych w ramach egzaminu 246.

Test próbny

Przystąp do oficjalnego testu próbnego firmy Microsoft do egzaminu 70-246

Ze społeczności
Książki

Podręcznik do egzaminu 70-246: Monitoring and Operating a Private Cloud
Opublikowany: 3 września 2014 r.

Przygotuj się do egzaminu 70-246 firmy Microsoft i zademonstruj praktyczną biegłość w monitorowaniu i obsłudze chmury prywatnej opartej o system Microsoft System Center 2012 R2. Egzamin przeznaczony dla doświadczonych specjalistów z dziedziny technologii informatycznych, którzy są gotowi do przejścia na bardziej zaawansowany poziom rozwoju. W podręczniku do tego egzaminu położono nacisk na umiejętności krytycznego myślenia i podejmowania decyzji, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu na poziomie certyfikatu MCSE.

Kup tę książkę w witrynie Microsoft Press Store

Kto może przystąpić do tego egzaminu?

Kandydaci do tego egzaminu powinni umieć obsługiwać system Windows Server i program System Center 2012, a także posiadać doświadczenie w obszarach, takich jak bezpieczeństwo, wysoka dostępność, odporność na uszkodzenia i sieci komputerowe w środowisku firmowym. Kandydaci powinni także posiadać podstawową wiedzę w zakresie programów Microsoft SQL Server i Windows PowerShell, a także doświadczenie w konfiguracji aplikacji.

Więcej informacji na temat egzaminów

Przygotowanie do egzaminu

Przed zaplanowaniem egzaminu zalecamy zapoznanie się z całym podręcznikiem przygotowującym do egzaminu oraz z zasobami w tej witrynie sieci Web. Zapoznaj się z Przegląd egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft aby uzyskać informacje na temat rejestracji, filmy z typowymi pytaniami egzaminacyjnymi oraz inne zasoby przygotowujące. Informacje na temat zasad i punktacji egzaminów znajdują się w sekcji Zasady egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft i często zadawane pytania.

Uwaga

Ten podręcznik przygotowujący może ulec zmianie w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Egzaminy firmy Microsoft mogą dotyczyć technologii testowania adaptacyjnego i symulacji. Firma Microsoft nie określa formatu prowadzenia egzaminów. Na podstawie tego podręcznika możesz przygotować się do egzaminu niezależnie od jego formatu. W ramach przygotowań do tego egzaminu firma Microsoft zaleca zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z produktem oraz skorzystanie z wymienionych zasobów szkoleniowych. Niniejsze zasoby szkoleniowe niekoniecznie obejmują wszystkie tematy, które podano w sekcji „Sprawdzane umiejętności”.