Przystąp do egzaminu bez obaw dzięki ofertom Exam Replay i Exam Replay z testem próbnym.

Egzamin
70-247

Microsoft System Center logo

Configuring and Deploying a Private Cloud

* Uczniowie szkół średnich i wyższych mają prawo skorzystać z cennika akademickiego (niedostępne w Indiach i Chinach). Szczegóły można znaleźć na stronie Zasady egzaminów i często zadawane pytania. Ceny nie uwzględniają żadnych ofert promocyjnych ani rabatów dla uczestników programu Microsoft Imagine Academy, certyfikowanych trenerów Microsoft ani uczestników programu Microsoft Partner Network. Cena może ulec zmianie bez uprzedzenia. Cena nie zawiera podatków. Przed rejestracją na egzamin należy potwierdzić dokładną cenę u dostawcy tego egzaminu.

Sprawdzane umiejętności

Ten egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie. Im wyższa wartość procentowa, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia większej liczby pytań w tej części egzaminu. Obejrzyj samouczki wideo dotyczące różnych typów pytań na egzaminach Microsoft.

Prosimy pamiętać, że pytania mogą weryfikować znajomość zagadnień opisanych w tekście punktowanym, ale nie jest to pełna lista zagadnień egzaminacyjnych.

Czy chcesz przekazać opinię na temat istotności umiejętności, które sprawdza ten egzamin? Prześlij swoje uwagi firmie Microsoft. Firma Microsoft zapoznaje się ze wszystkimi opiniami i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje proces certyfikacji, który zawsze zachowuje ważność i przebiega bez zakłóceń Należy pamiętać, że firma nie udziela bezpośrednich odpowiedzi na nadesłane opinie. Dziękujemy za wkład w utrzymanie wysokiej jakości programu certyfikacji firmy Microsoft.

Wszelkie wątpliwości co do konkretnych pytań tego egzaminu należy zgłaszać, korzystając z funkcji zakwestionowania egzaminu.

Wszelkie inne pytania lub opinie dotyczące egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft bądź programu certyfikacji, rejestracji lub promocji należy kierować do regionalnego centrum, serwisowego.

Projektowanie i wdrażanie programu System Center (15–20%)
 • Projektowanie skalowalnej architektury programu System Center
  • Planowanie pod kątem wydajności, wysokiej dostępności, skalowalności, ciągłości biznesowej, delegowania i odzyskiwania awaryjnego; ocena bieżącego środowiska centrum danych; określanie odpowiednich składników programu System Center pod kątem wdrożenia chmury prywatnej
 • Instalowanie infrastruktury programu System Center
  • Wymagania wstępne instalacji programu System Center; instalowanie składników programu System Center
 • Uaktualnianie składników programu System Center
  • Uaktualnienie miejscowe; migracja równoległa

Materiały przygotowujące do egzaminu

Konfigurowanie infrastruktury programu System Center (20–25%)
 • Konfigurowanie składników programu System Center
  • Konfigurowanie pul magazynów programu Data Protection Manager (DPM); konfigurowanie replikacji między witrynami DPM; konfigurowanie agentów System Center; konfigurowanie grup zarządzania programu System Center; konfigurowanie przechowywania danych programu System Center; konfigurowanie węzłów obserwatora programu Orchestrator; konfigurowanie infrastruktury kluczy publicznych (PKI) dla programu System Center; konfigurowanie ról użytkowników oraz kont i profili Uruchom jako; konfigurowanie bazy danych programu Service Manager; konfigurowanie bramy programu Operations Manger
 • Konfigurowanie portali i pulpitów nawigacyjnych
  • Portal App Controller; portal samoobsługowy Service Manager; pulpit nawigacyjny programu Operations Manager, w tym pulpity nawigacyjne monitorowania aplikacji

Materiały przygotowujące do egzaminu

Konfigurowanie sieci szkieletowej (25–30%)
 • Konfigurowanie sieci szkieletowej pamięci masowej
  • Klasyfikacje i pule; usługodawcy; macierze; klastry serwerów plików; pule magazynowe; udziały plików
 • Konfigurowanie sieci szkieletowej sieci
  • Sieci logiczne; sieci maszyn wirtualnych; pule zasobów IP/MAC; szablony VIP; równoważenie obciążenia; przełączniki logiczne; izolacja sieci, w tym wirtualizacja sieci za pomocą bramy Windows Server; prywatne sieci VLAN i sieci VLAN
 • Konfigurowanie i zarządzanie serwerami wdrażania i aktualizacji
  • Integracja serwera Windows Server Update Services (WSUS) w warstwie narzędzia Virtual Machine Manager, konfigurowanie serwera biblioteki i zarządzanie nim, integracja usług wdrażania systemu Windows (WDS)/PXE w warstwie narzędzia Virtual Machine Manager, w tym także wdrożenie hosta wirtualizacji za pomocą usługi wdrażania systemu Windows (WDS)
 • Konfigurowanie chmur i hostów wirtualizacji
  • Chmury i grupy hostów; konfigurowanie i wdrażanie hostów wirtualizacji

Materiały przygotowujące do egzaminu

Konfigurowanie integracji programu System Center (15–20%)
 • Konfigurowanie integracji chmury prywatnej
  • Konfigurowanie łączników programu Operations Manager; pakiety integracyjne programu Orchestrator; łączniki narzędzia Service Manager; integracja z produktem SharePoint; konfigurowanie integracji serwera IPAM, konfigurowanie narzędzia AppController
 • Konfigurowanie integracji chmur prywatnych i publicznych
  • Konfiguracja struktury Service Provider Framework (SPF), konfiguracja pakietu Microsoft Azure Pack for Windows Server

Materiały przygotowujące do egzaminu

Konfigurowanie i wdrażanie maszyn wirtualnych oraz usług (15–20%)
 • Konfigurowanie profili
  • Konfigurowanie profili fizycznych komputerów; profile systemu operacyjnego gościa; profile sprzętu; profile programu SQL Server; profile aplikacji
 • Tworzenie i konfigurowanie pakietów App-V serwera
  • Sekwencjonowanie aplikacji, konfigurowanie ustawień pakietu App-V; konfigurowanie i wdrażanie agenta App-V serwera
 • Konfigurowanie i wdrażanie usługi
  • Importowanie i eksportowanie szablonów; konfigurowanie szablonów maszyn wirtualnych; konfigurowanie szablonów usług; wdrażanie pakietu aplikacji DAC SQL; wdrażanie pakietu wdrażania w sieci Web; wdrażanie pakietu Server App-V; tworzenie i konfigurowanie skryptów wykonywanych przed instalacją i po jej zakończeniu, oraz skrypty uruchamiane przy pierwszym utworzeniu maszyny wirtualnej
 • Aktualizowanie usługi
  • Stosowanie aktualizacji do istniejących maszyn wirtualnych (na miejscu); wdrażanie nowych maszyn wirtualnych ze zaktualizowanymi ustawieniami; aktualizowanie/zastępowanie systemu operacyjnego; aktualizowanie/zastępowanie aplikacji; aktualizowanie/zastępowanie SQL; skalowanie warstw usług

Materiały przygotowujące do egzaminu

Możliwości przygotowania się do egzaminu

Szkolenie prowadzone przez instruktora
Znajdź partnera szkoleniowego firmy Microsoft w pobliżu
Materiały wideo przygotowujące do egzaminu

Rozmowa przygotowująca do certyfikatu firmy Microsoft: egzamin 247

W tym odcinku wskazówek przygotowujących do egzaminu eksperci ds. certyfikacji — James Seymour zajmujący stanowisko Certification Planner i Symon Perriman na stanowisku Senior Technical Evangelist — omawiają znaczenie poszczególnych umiejętności weryfikowanych w ramach egzaminu 247.

Test próbny

Przystąp do oficjalnego testu próbnego firmy Microsoft do egzaminu 70-247

Ze społeczności
Książki

Podręcznik do egzaminu 70-247: Monitoring and Operating a Private Cloud
Opublikowany: 30 października 2014 (data szacowana)

Przygotuj się do egzaminu 70-247 firmy Microsoft i zademonstruj praktyczną biegłość w konfigurowaniu i wdrażaniu chmury prywatnej opartej o system Microsoft System Center 2012 R2. Egzamin przeznaczony dla doświadczonych specjalistów z dziedziny technologii informatycznych, którzy są gotowi do przejścia na bardziej zaawansowany poziom rozwoju. W podręczniku do tego egzaminu położono nacisk na umiejętności krytycznego myślenia i podejmowania decyzji, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu na poziomie certyfikatu MCSE.

Kup tę książkę w witrynie Microsoft Press Store

Kto może przystąpić do tego egzaminu?

Kandydaci do tego egzaminu powinni umieć obsługiwać system Windows Server i program System Center 2012, a także posiadać doświadczenie w obszarach, takich jak bezpieczeństwo, wysoka dostępność, odporność na uszkodzenia i sieci komputerowe w środowisku firmowym. Kandydaci powinni także posiadać podstawową wiedzę w zakresie programów Microsoft SQL Server i Windows PowerShell, a także doświadczenie w konfiguracji aplikacji.

Więcej informacji na temat egzaminów

Przygotowanie do egzaminu

Przed zaplanowaniem egzaminu zalecamy zapoznanie się z całym podręcznikiem przygotowującym do egzaminu oraz z zasobami w tej witrynie sieci Web. Zapoznaj się z Przegląd egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft aby uzyskać informacje na temat rejestracji, filmy z typowymi pytaniami egzaminacyjnymi oraz inne zasoby przygotowujące. Informacje na temat zasad i punktacji egzaminów znajdują się w sekcji Zasady egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft i często zadawane pytania.

Uwaga

Ten podręcznik przygotowujący może ulec zmianie w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Egzaminy firmy Microsoft mogą dotyczyć technologii testowania adaptacyjnego i symulacji. Firma Microsoft nie określa formatu prowadzenia egzaminów. Na podstawie tego podręcznika możesz przygotować się do egzaminu niezależnie od jego formatu. W ramach przygotowań do tego egzaminu firma Microsoft zaleca zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z produktem oraz skorzystanie z wymienionych zasobów szkoleniowych. Niniejsze zasoby szkoleniowe niekoniecznie obejmują wszystkie tematy, które podano w sekcji „Sprawdzane umiejętności”.