Przystąp do egzaminu bez obaw dzięki ofertom Exam Replay i Exam Replay z testem próbnym.

Egzamin
70-332

SharePoint Logo

 • Opublikowano:
  1 lutego 2013 r.
 • Języki:
  Angielski, chiński (uproszczony) francuski, niemiecki, japoński, portugalski (Brazylia)
 • Odbiorcy:
  Specjaliści z dziedziny technologii informatycznych
 • Technologia:
  Microsoft SharePoint Server 2013
 • Punkty do certyfikatu:
  MCP, MCSE

Advanced Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013

* Uczniowie szkół średnich i wyższych mają prawo skorzystać z cennika akademickiego (niedostępne w Indiach i Chinach). Szczegóły można znaleźć na stronie Zasady egzaminów i często zadawane pytania. Ceny nie uwzględniają żadnych ofert promocyjnych ani rabatów dla uczestników programu Microsoft Imagine Academy, certyfikowanych trenerów Microsoft ani uczestników programu Microsoft Partner Network. Cena może ulec zmianie bez uprzedzenia. Cena nie zawiera podatków. Przed rejestracją na egzamin należy potwierdzić dokładną cenę u dostawcy tego egzaminu.

Sprawdzane umiejętności

Ten egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie. Im wyższa wartość procentowa, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia większej liczby pytań w tej części egzaminu. Obejrzyj samouczki wideo dotyczące różnych typów pytań na egzaminach Microsoft.

Prosimy pamiętać, że pytania mogą weryfikować znajomość zagadnień opisanych w tekście punktowanym, ale nie jest to pełna lista zagadnień egzaminacyjnych.

Czy chcesz przekazać opinię na temat istotności umiejętności, które sprawdza ten egzamin? Prześlij swoje uwagi firmie Microsoft. Firma Microsoft zapoznaje się ze wszystkimi opiniami i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje proces certyfikacji, który zawsze zachowuje ważność i przebiega bez zakłóceń Należy pamiętać, że firma nie udziela bezpośrednich odpowiedzi na nadesłane opinie. Dziękujemy za wkład w utrzymanie wysokiej jakości programu certyfikacji firmy Microsoft.

Wszelkie wątpliwości co do konkretnych pytań tego egzaminu należy zgłaszać, korzystając z funkcji zakwestionowania egzaminu.

Wszelkie inne pytania lub opinie dotyczące egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft bądź programu certyfikacji, rejestracji lub promocji należy kierować do regionalnego centrum, serwisowego.

Planowanie zarządzania ciągłością biznesową (21%)
 • Planowanie wysokiej dostępności SQL i odzyskiwania awaryjnego
  • Planowanie dublowania serwera SQL Server; planowanie klastrowania serwera SQL Server; planowanie funkcji AlwaysOn dla serwera SQL Server; planowanie wysyłania dziennika serwera SQL Server; planowanie nadmiarowości pamięci masowej; planowanie replikacji logowania
 • Planowanie wysokiej dostępności programu SharePoint
  • Planowanie dystrybucji usługi; planowanie konfiguracji wystąpienia usługi; planowanie dystrybucji serwera fizycznego; planowanie nadmiarowości sieci; planowanie równoważenie obciążenia serwerów; planowanie aliasów programu SQL Server
 • Planowanie tworzenia kopii zapasowych i przywracania
  • Określanie harmonogramu tworzenia kopii zapasowych programu SharePoint; określanie harmonogramu tworzenia kopii zapasowych programu SQL Server; planowanie odświeżania zawartości środowiska nieprodukcyjnego; planowanie odzyskiwania konfiguracji farmy; planowanie odzyskiwania aplikacji usługi; planowanie odzyskiwania zawartości; konfigurowanie rozwiązania odzyskiwania przy użyciu bazy danych SQL uruchomionej w systemie Azure i innych rozwiązań kopii zapasowych systemu Azure

Materiały przygotowujące do egzaminu

Planowanie środowiska SharePoint (20%)
 • Planowanie obciążenia społecznościowego
  • Planowanie społeczności; planowanie Moich witryn; planowanie uprawnień społecznościowych; planowanie profilów użytkowników; planowanie źródeł działania; planowanie połączeń; konfigurowanie ustawień Yammer
 • Planowanie i konfigurowanie obciążenia funkcji wyszukiwania
  • Planowanie i konfigurowanie istotności wyników wyszukiwania; planowanie i konfigurowanie aktualności indeksu; planowanie i konfigurowanie źródeł wyników; planowanie i konfigurowanie środowiska użytkowników końcowych; planowanie i konfigurowanie schematu wyszukiwania; analizowanie raportów analityki wyszukiwania
 • Planowanie i konfigurowanie obciążenia funkcji zarządzania zawartością sieci Web
  • Planowanie i konfigurowanie kanałów; planowanie i konfigurowanie katalogu produktów i stron tematów; planowanie i konfigurowanie Menedżera projektowania; planowanie i konfigurowanie rozmieszczania zawartości; planowanie i konfigurowanie szablonów wyświetlania; planowanie i konfigurowanie odmian
 • Planowanie obciążenia funkcji zarządzania zawartością w organizacji
  • Planowanie i konfigurowanie odnajdywania elektronicznego; planowanie i konfigurowanie rozsyłania dokumentów; planowanie i konfigurowanie współtworzenia; planowanie i konfigurowanie usuwania i przechowywania rekordów; planowanie dużych repozytoriów dokumentów; planowanie i konfigurowanie granic oprogramowania

Materiały przygotowujące do egzaminu

Uaktualnianie i migrowanie środowiska SharePoint (20%)
 • Ocenianie zawartości i dostosowań
  • Wykonywanie zadań sprawdzania wstępnego przed migracja; analizowanie wyników testu bazy danych zawartości; konfigurowanie uwierzytelniania aplikacji sieci Web w celu uaktualnienia; rozwiązywanie problemów z osieroconymi obiektami; rozwiązywanie problemów z brakującymi składnikami systemu plików; rozwiązywanie problemów z konfliktami konfiguracji
 • Planowanie procesu uaktualniania
  • Planowanie usuwania kolejnych serwerów; konfigurowanie uaktualnienia równoległego; konfigurowanie dostępu tylko do odczytu do zawartości; konfigurowanie farm uaktualnień; mierzenie wydajności uaktualniania; planowanie sekwencji instalacji; migrowanie lokalnego rozwiązania SharePoint do SharePoint Online
 • Uaktualnianie zbioru witryn
  • Sprawdzanie kondycji; analizowanie wyników sprawdzania kondycji i rozwiązywanie problemów; planowanie i konfigurowanie dostępnych trybów zbiorów witryn; planowanie i konfigurowanie dostępności uaktualnienia zbioru witryn; planowanie i konfigurowanie trybu EVAL; planowanie i konfigurowanie ograniczania uaktualnienia zbioru witryn

Materiały przygotowujące do egzaminu

Tworzenie i konfigurowanie aplikacji usług (21%)
 • Tworzenie i konfigurowanie zarządzania aplikacjami
  • Tworzenie i konfigurowanie sklepu z aplikacjami; tworzenie i konfigurowanie subskrypcji; konfigurowanie połączeń ze sklepem Marketplace; konfigurowanie wpisów DNS; konfigurowanie certyfikatów wieloznacznych
 • Tworzenie i konfigurowanie usług wydajności
  • Tworzenie i konfigurowanie usług programu Microsoft Excel, usług programu Microsoft Access, usług programu Microsoft Visio, usług automatyzacji programu Microsoft Word, usług konwersji programu Microsoft PowerPoint oraz usług tłumaczenia
 • Konfigurowanie federacji aplikacji usług
  • Planowanie usług do federowania; wykonywanie wymiany certyfikatów; zarządzanie relacjami zaufania; zarządzanie uprawnieniami aplikacji usług; publikowanie aplikacji usług; używanie aplikacji usług
 • Tworzenie i konfigurowanie usług łączności biznesowej i aplikacji bezpiecznego magazynu
  • Importowanie i konfigurowanie modeli usług łączności biznesowej; konfigurowanie zabezpieczeń modelu usług łączności biznesowej; konfigurowanie usług łączności biznesowej dla wyszukiwania; generowanie klucza głównego bezpiecznego magazynu; zarządzanie uprawnieniami docelowej aplikacji bezpiecznego magazynu; tworzenie docelowych aplikacji bezpiecznego magazynu

Materiały przygotowujące do egzaminu

Zarządzanie rozwiązaniami SharePoint, analizą biznesową i integracją systemów (18%)
 • Zarządzanie rozwiązaniami i aplikacjami SharePoint
  • Zarządzanie limitami przydziału rozwiązania piaskownicy; konfigurowanie zarządzania rozwiązaniem piaskownicy; wdrażanie rozwiązań farmy; uaktualnianie rozwiązań farmy; wdrażanie aplikacji; uaktualnianie aplikacji
 • Planowanie i konfigurowanie infrastruktury analizy biznesowej
  • Planowanie i konfigurowanie programu Performance Point; planowanie i konfigurowanie usług raportowania; planowanie i konfigurowanie programu PowerPivot; planowanie i konfigurowanie usług programu Excel; planowanie i konfigurowanie programu PowerView; planowanie i konfigurowanie zabezpieczeń analizy biznesowej
 • Tworzenie i konfigurowanie zarządzania pracą
  • Konfigurowanie połączenia z programem Exchange; konfigurowanie połączenia z serwerem Microsoft Project Server; zarządzanie relacjami zaufania; planowanie konfiguracji programu Exchange dla odnajdywania elektronicznego

Materiały przygotowujące do egzaminu

Możliwości przygotowania się do egzaminu

Szkolenie prowadzone przez instruktora
Znajdź partnera szkoleniowego firmy Microsoft w pobliżu
Materiały wideo przygotowujące do egzaminu

Rozmowa przygotowująca do certyfikatu firmy Microsoft: egzamin 332

W tym odcinku wskazówek przygotowujących do egzaminu eksperci ds. certyfikacji — James Seymour zajmujący stanowisko Certification Planner i William Baer na stanowisku Senior Product Marketing Manager dla grupy produktów SharePoint — omawiają znaczenie poszczególnych umiejętności weryfikowanych w ramach egzaminu 332.

Test próbny

Przystąp do oficjalnego testu próbnego firmy Microsoft do egzaminu 332

Ze społeczności

Obserwuj @MSLearning i @windowsserver

Książki

Podręcznik do egzaminu 70-332: Advanced Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013
Opublikowany: marzec 2013

Przygotuj się do egzaminu 70-332 i wykaż się zaawansowaną wiedzą o programie Microsoft SharePoint Server 2013. Egzamin przeznaczony dla doświadczonych specjalistów z dziedziny technologii informatycznych, którzy są gotowi do przejścia na bardziej zaawansowany poziom rozwoju. W podręczniku do tego egzaminu położono nacisk na umiejętności krytycznego myślenia i podejmowania decyzji, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu na poziomie certyfikatu MCSE.

Kup tę książkę w witrynie Microsoft Press Store

Kto może przystąpić do tego egzaminu?

Kandydaci do tego egzaminu posiadają zazwyczaj więcej niż cztery lata praktycznego doświadczenia w zakresie planowania i utrzymania rozwiązań programu SharePoint i w innych podstawowych technologiach wykorzystywanych przez program SharePoint, w tym system Windows Server 2008 R2 lub późniejsza wersja, Internetowe Usługi Informacyjne (IIS), program Microsoft SQL Server 2008 R2 lub późniejsza wersja, usługa Active Directory i usługi infrastruktury sieciowej.

Więcej informacji na temat egzaminów

Przygotowanie do egzaminu

Przed zaplanowaniem egzaminu zalecamy zapoznanie się z całym podręcznikiem przygotowującym do egzaminu oraz z zasobami w tej witrynie sieci Web. Zapoznaj się z Przegląd egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft aby uzyskać informacje na temat rejestracji, filmy z typowymi pytaniami egzaminacyjnymi oraz inne zasoby przygotowujące. Informacje na temat zasad i punktacji egzaminów znajdują się w sekcji Zasady egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft i często zadawane pytania.

Uwaga

Ten podręcznik przygotowujący może ulec zmianie w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Egzaminy firmy Microsoft mogą dotyczyć technologii testowania adaptacyjnego i symulacji. Firma Microsoft nie określa formatu prowadzenia egzaminów. Na podstawie tego podręcznika możesz przygotować się do egzaminu niezależnie od jego formatu. W ramach przygotowań do tego egzaminu firma Microsoft zaleca zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z produktem oraz skorzystanie z wymienionych zasobów szkoleniowych. Niniejsze zasoby szkoleniowe niekoniecznie obejmują wszystkie tematy, które podano w sekcji „Sprawdzane umiejętności”.