Przystąp do egzaminu bez obaw dzięki ofertom Exam Replay i Exam Replay z testem próbnym.

Egzamin
70-410

Windows Server

 • Opublikowano:
  17 września 2012 r.
 • Języki:
  Angielski, chiński (uproszczony) francuski, niemiecki, japoński, portugalski (Brazylia)
 • Odbiorcy:
  Specjaliści z dziedziny technologii informatycznych
 • Technologia:
  Windows Server 2012
 • Punkty do certyfikatu:
  MCP, MCSA, MCSE

Installing and Configuring Windows Server 2012

* Uczniowie szkół średnich i wyższych mają prawo skorzystać z cennika akademickiego (niedostępne w Indiach i Chinach). Szczegóły można znaleźć na stronie Zasady egzaminów i często zadawane pytania. Ceny nie uwzględniają żadnych ofert promocyjnych ani rabatów dla uczestników programu Microsoft Imagine Academy, certyfikowanych trenerów Microsoft ani uczestników programu Microsoft Partner Network. Cena może ulec zmianie bez uprzedzenia. Cena nie zawiera podatków. Przed rejestracją na egzamin należy potwierdzić dokładną cenę u dostawcy tego egzaminu.

video

Windows Server MCSA Certification Objective Domain Review

Sprawdzane umiejętności

Ten egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie. Im wyższa wartość procentowa, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia większej liczby pytań w tej części egzaminu. Obejrzyj samouczki wideo dotyczące różnych typów pytań na egzaminach Microsoft.

Prosimy pamiętać, że pytania mogą weryfikować znajomość zagadnień opisanych w tekście punktowanym, ale nie jest to pełna lista zagadnień egzaminacyjnych.

Czy chcesz przekazać opinię na temat istotności umiejętności, które sprawdza ten egzamin? Prześlij swoje uwagi firmie Microsoft. Firma Microsoft zapoznaje się ze wszystkimi opiniami i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje proces certyfikacji, który zawsze zachowuje ważność i przebiega bez zakłóceń Należy pamiętać, że firma nie udziela bezpośrednich odpowiedzi na nadesłane opinie. Dziękujemy za wkład w utrzymanie wysokiej jakości programu certyfikacji firmy Microsoft.

Wszelkie wątpliwości co do konkretnych pytań tego egzaminu należy zgłaszać, korzystając z funkcji zakwestionowania egzaminu.

Wszelkie inne pytania lub opinie dotyczące egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft bądź programu certyfikacji, rejestracji lub promocji należy kierować do regionalnego centrum, serwisowego.

Od stycznia 2014 roku egzamin ten będzie zawierać materiały obejmujące system Windows Server 2012 R2.

Instalacja i konfiguracja serwerów (15–20%)
 • Instalacja serwerów
  • Planowanie instalacji serwera, planowanie ról serwera, planowanie aktualizacji serwera, instalacja Server Core, optymalizacja wykorzystania zasobów za pomocą funkcjonalności Funkcje na żądanie, migracja ról z wcześniejszych wersji systemu Windows Server
 • Konfiguracja serwerów
  • Konfiguracja Server Core, delegowanie administracji, dodawanie i usuwanie funkcji w obrazach w trybie offline, wdrażanie ról na zdalnych serwerach, konwersja Server Core do/z pełnego graficznego interfejsu użytkownika, konfiguracja usług, konfiguracja tworzenia zespołu kart interfejsu sieciowego, instalowanie i konfigurowanie konfiguracji żądanego stanu programu Windows PowerShell
 • Konfiguracja lokalnej pamięci masowej
  • Planowanie przestrzeni dyskowych, konfiguracja dysków podstawowych i dynamicznych; konfiguracja dysków MBR i GPT, zarządzanie woluminami, tworzenie i instalacja wirtualnych dysków twardych (VHD), konfiguracja puli magazynowych i puli dyskowych, tworzenie puli magazynowych przy użyciu obudów dyskowych

Materiały przygotowujące do egzaminu

Konfiguracja ról i funkcji serwera (15–20%)
 • Konfiguracja dostępu do plików i udziałów
  • Tworzenie i konfiguracja udziałów; konfiguracja uprawnień udziałów; konfiguracja plików trybu offline; konfiguracja uprawnień systemu NTFS; konfiguracja wyliczania opartego na dostępie; konfiguracja usługi kopiowania woluminów w tle; konfiguracja limitów przydziału systemu NTFS, tworzenie i konfiguracja folderów roboczych
 • Konfiguracja usług drukowania i zarządzania dokumentami
  • Konfiguracja sterownika drukarki Łatwe drukowanie; konfiguracja zarządzania drukowaniem w przedsiębiorstwie; konfiguracja sterowników; konfiguracja buforowanie drukarek; konfiguracja priorytetów drukowania; konfiguracja uprawnień drukarki
 • Konfiguracja serwerów do zdalnego zarządzania
  • Konfiguracja WinRM, konfiguracja zarządzania serwerem niższego poziomu, konfiguracja serwerów do codziennych zadań zarządzania, konfiguracja zarządzania wieloma serwerami, konfiguracja Server Core, konfiguracja zapory systemu Windows, zarządzanie serwerami nieprzyłączonymi do domeny

Materiały przygotowujące do egzaminu

Konfiguracja funkcji Hyper-V (15–20%)
 • Tworzenie i konfiguracja ustawień maszyny wirtualnej
  • Konfiguracja pamięci dynamicznej, konfiguracja stronicowania inteligentnego, konfiguracja pomiaru wykorzystania zasobów, konfiguracja usług integracji gości, tworzenie i konfiguracja maszyn wirtualnych 1 i 2 generacji, konfiguracja i użycie trybu sesji rozszerzonej, konfiguracja funkcji RemoteFX
 • Tworzenie i konfiguracja pamięci masowej maszyny wirtualnej
  • Tworzenie dysków VHD i VHDX, konfiguracja dysków różnicowych, modyfikowanie dysków VHD, konfiguracja dysków przekazujących, zarządzanie punktami kontrolnymi, wdrażanie wirtualnej karty Fibre Channel, konfiguracja jakości usługi (QoS) magazynów
 • Tworzenie i konfiguracja sieci wirtualnych
  • Konfiguracja wirtualnych przełączników w technologii Hyper-V, optymalizacja wydajności sieci, konfiguracja adresów MAC, konfiguracja izolacji sieci, konfiguracja syntetycznych i starszych wirtualnych kart sieciowych, konfiguracja zespołów kart interfejsu sieciowego w maszynach wirtualnych

Materiały przygotowujące do egzaminu

Wdrażanie i konfiguracja podstawowych usług sieciowych (15–20%)
 • Konfiguracja adresowania IPV4 i IPv6
  • Konfiguracja opcji adresów IP, konfiguracja podsieci IPv4 lub IPv6, konfiguracja supersieci; konfiguracja współdziałania protokołów IPv4 i IPv6; konfiguracja usługi ISATAP; konfiguracja protokołu Teredo
 • Wdrażanie i konfiguracja usługi Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
  • Tworzenie i konfiguracja zakresów, konfiguracja rezerwacji DHCP, konfiguracja opcji DHCP, konfiguracja klienta i serwera dla rozruchu środowiska PXE, konfiguracja agenta przekazywania DHCP, autoryzowanie serwera DHCP
 • Wdrażanie i konfiguracja usługi DNS
  • Konfiguracja integracji usługi Active Directory stref podstawowych, konfiguracja usług przesyłania dalej, konfiguracja wskaźników dotyczących serwerów głównych, zarządzanie pamięcią podręczną DNS, tworzenie rekordów zasobów A i PTR

Materiały przygotowujące do egzaminu

Instalacja i administrowanie usługą Active Directory (15–20%)
 • Instalacja kontrolerów domeny
  • Dodawanie lub usuwanie kontrolera domeny w domenie, uaktualnianie kontrolera domeny, instalowanie usług domenowych Active Directory w instalacji Server Core, instalowanie kontrolera domeny przy użyciu opcji instalacji z nośnika, rozwiązywanie problemów z rejestracją rekordu DNS SRV, konfiguracja serwera wykazu globalnego, wdrażanie infrastruktury Active Directory jako usługi w Microsoft Azure
 • Tworzenie i zarządzanie użytkownikami i komputerami usługi Active Directory
  • Automatyzacja tworzenia kont usługi Active Directory; tworzenie, kopiowanie, konfiguracja oraz usuwanie użytkowników i komputerów; konfiguracja szablonów; wykonywanie zbiorczych operacji usługi Active Directory; konfiguracja praw użytkowników; przyłączanie do domeny offline; zarządzanie nieaktywnymi i wyłączonymi kontami
 • Tworzenie i zarządzanie grupami i jednostkami organizacyjnymi usługi Active Directory
  • Konfiguracja zagnieżdżania grup; konwertowanie grup, włącznie z grupami zabezpieczeń, dystrybucji, lokalnymi w domenie i globalnymi w domenie; zarządzanie członkostwem w grupach przy użyciu zasad grupy; wyliczanie członkostwa w grupach; delegowanie tworzenia i zarządzania obiektami usługi Active Directory; zarządzanie domyślnymi kontenerami usługi Active Directory; tworzenie, kopiowanie, konfiguracja oraz usuwanie grup i jednostek organizacyjnych

Materiały przygotowujące do egzaminu

Tworzenie i zarządzanie zasadami grupy (15–20%)
 • Tworzenie obiektów zasad grupy
  • Konfiguracja magazynu centralnego, zarządzanie początkowymi obiektami zasad grupy, konfiguracja łączy obiektów zasad grupy, konfiguracja zasad wielu grup lokalnych
 • Konfiguracja zasad zabezpieczeń
  • Konfiguracja przypisania praw użytkowników, konfiguracja ustawień opcji zabezpieczeń. Konfiguracja szablonów zabezpieczeń, konfiguracja zasad inspekcji, konfiguracja użytkowników i grup lokalnych, konfiguracja kontroli konta użytkownika
 • Konfiguracja zasad ograniczeń aplikacji
  • Konfiguracja egzekwowania reguł, konfiguracja reguł funkcji Applocker, konfiguracja zasad ograniczeń oprogramowania
 • Konfiguracja zapory systemu Windows
  • Konfiguracja reguł dla wielu profili przy użyciu zasad grupy; konfiguracja reguł zabezpieczeń połączenia; konfiguracja zapory systemu Windows w celu udzielania lub odmawiania dostępu dla aplikacji, zakresów, portów i użytkowników; konfiguracja uwierzytelnionych wyjątków zapory; importowanie i eksportowanie ustawień

Materiały przygotowujące do egzaminu

Możliwości przygotowania się do egzaminu

Szkolenie prowadzone przez instruktora
Znajdź partnera szkoleniowego firmy Microsoft w pobliżu
Materiały wideo przygotowujące do egzaminu

Wykład przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego firmy Microsoft: egzamin 410

W tym odcinku serii przygotowanej przez ekspertów ds. certyfikacji James Seymour, Senior Product Planner, i Rick Claus, Senior Technical Evangelist, omawiają znaczenie umiejętności sprawdzanych w ramach egzaminu 410.

Samodzielne szkolenie

Windows Server 2012: Technical Overview

Siedem modułów tego kursu wstępnego zapewnia szczegółowe informacje dotyczące nowych możliwości, funkcji i rozwiązań wbudowanych w system Windows Server 2012. Po ukończeniu tego kursu uczestnicy będą mogli dogłębniej poznać omawianą technologię, biorąc udział w dodatkowych kursach Microsoft Virtual Academy dotyczących poszczególnych tematów.

Test próbny

Przystąp do oficjalnego testu próbnego firmy Microsoft do egzaminu 410

Ze społeczności

Strona wiki dotycząca egzaminu 70-410

Forum dotyczące egzaminu 70-410

Obserwuj @MSLearning i @windowsserver

Książki
Installing and Configuring Windows Server 2012 R2

Podręcznik do egzaminu 70-410: Installing and Configuring Windows Server 2012 R2
Opublikowany: 15 lutego 2014 r.

Wszystkie informacje do obsługi systemu Windows Server 2012 R2! Przygotuj się do egzaminu 70-410 firmy Microsoft i zademonstruj biegłość we wdrażaniu i konfigurowaniu kluczowych usług systemu Windows Server 2012 R2. Egzamin przeznaczony dla doświadczonych specjalistów z dziedziny technologii informatycznych, którzy są gotowi do przejścia na bardziej zaawansowany poziom rozwoju. W podręczniku do tego egzaminu położono nacisk na umiejętności krytycznego myślenia i podejmowania decyzji, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu na poziomie certyfikatu MCSA.

Kup tę książkę w witrynie Microsoft Press Store

Przewodnik szkoleniowy: Installing and Configuring Windows Server 2012 R2
Opublikowany: 24 kwietnia 2014 r.

Wszystkie informacje do obsługi systemu Windows Server 2012 R2! Ta książka z serii Training Guide powstała, aby pomóc administratorom w przedsiębiorstwach w rozwijaniu umiejętności specyficznych dla danego stanowiska, które będzie można wykorzystać w rzeczywistych zastosowaniach. Skupia się na wdrażaniu i zarządzaniu podstawowymi usługami infrastruktury w systemie Windows Server 2012 R2. Nabywanie praktycznej wiedzy specjalistycznej dzięki serii zajęć, ćwiczeń i zalecanych rozwiązań — pomoc w doskonaleniu wyników w pracy zawodowej.

Kup tę książkę w witrynie Microsoft Press Store

Kto może przystąpić do tego egzaminu?

Ten egzamin stanowi pierwszą część serii trzech egzaminów, które sprawdzają wiedzę i umiejętności wymagane do implementacji podstawowej infrastruktury systemu Windows Server 2012 w istniejącym środowisku firmowym. Zaliczenie tego egzaminu potwierdza umiejętności kandydata w zakresie implementowania i konfigurowania podstawowych usług systemu Windows Server 2012, takich jak usługa Active Directory i usługi sieciowe. Zaliczenie tego egzaminu wraz z dwoma innymi egzaminami potwierdza, że kandydat posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do wdrażania, zarządzania, obsługi i oferowania usług i rozwiązań infrastruktury w środowisku systemu Windows Server 2012.

Więcej informacji na temat egzaminów

Przygotowanie do egzaminu

Przed zaplanowaniem egzaminu zalecamy zapoznanie się z całym podręcznikiem przygotowującym do egzaminu oraz z zasobami w tej witrynie sieci Web. Zapoznaj się z Przegląd egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft aby uzyskać informacje na temat rejestracji, filmy z typowymi pytaniami egzaminacyjnymi oraz inne zasoby przygotowujące. Informacje na temat zasad i punktacji egzaminów znajdują się w sekcji Zasady egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft i często zadawane pytania.

Uwaga

Ten podręcznik przygotowujący może ulec zmianie w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Egzaminy firmy Microsoft mogą dotyczyć technologii testowania adaptacyjnego i symulacji. Firma Microsoft nie określa formatu prowadzenia egzaminów. Na podstawie tego podręcznika możesz przygotować się do egzaminu niezależnie od jego formatu. W ramach przygotowań do tego egzaminu firma Microsoft zaleca zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z produktem oraz skorzystanie z wymienionych zasobów szkoleniowych. Niniejsze zasoby szkoleniowe niekoniecznie obejmują wszystkie tematy, które podano w sekcji „Sprawdzane umiejętności”.