Przystąp do egzaminu bez obaw dzięki ofertom Exam Replay i Exam Replay z testem próbnym.

Egzamin
70-411

Windows Server

 • Opublikowano:
  17 września 2012 r.
 • Języki:
  Angielski, chiński (uproszczony) francuski, niemiecki, japoński, portugalski (Brazylia)
 • Odbiorcy:
  Specjaliści z dziedziny technologii informatycznych
 • Technologia:
  Windows Server 2012 R2
 • Punkty do certyfikatu:
  MCP, MCSA, MCSE

Administering Windows Server 2012

* Uczniowie szkół średnich i wyższych mają prawo skorzystać z cennika akademickiego (niedostępne w Indiach i Chinach). Szczegóły można znaleźć na stronie Zasady egzaminów i często zadawane pytania. Ceny nie uwzględniają żadnych ofert promocyjnych ani rabatów dla uczestników programu Microsoft Imagine Academy, certyfikowanych trenerów Microsoft ani uczestników programu Microsoft Partner Network. Cena może ulec zmianie bez uprzedzenia. Cena nie zawiera podatków. Przed rejestracją na egzamin należy potwierdzić dokładną cenę u dostawcy tego egzaminu.

video

Windows Server MCSA Certification Objective Domain Review

Sprawdzane umiejętności

Ten egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie. Im wyższa wartość procentowa, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia większej liczby pytań w tej części egzaminu. Obejrzyj samouczki wideo dotyczące różnych typów pytań na egzaminach Microsoft.

Prosimy pamiętać, że pytania mogą weryfikować znajomość zagadnień opisanych w tekście punktowanym, ale nie jest to pełna lista zagadnień egzaminacyjnych.

Czy chcesz przekazać opinię na temat istotności umiejętności, które sprawdza ten egzamin? Prześlij swoje uwagi firmie Microsoft. Firma Microsoft zapoznaje się ze wszystkimi opiniami i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje proces certyfikacji, który zawsze zachowuje ważność i przebiega bez zakłóceń Należy pamiętać, że firma nie udziela bezpośrednich odpowiedzi na nadesłane opinie. Dziękujemy za wkład w utrzymanie wysokiej jakości programu certyfikacji firmy Microsoft.

Wszelkie wątpliwości co do konkretnych pytań tego egzaminu należy zgłaszać, korzystając z funkcji zakwestionowania egzaminu.

Wszelkie inne pytania lub opinie dotyczące egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft bądź programu certyfikacji, rejestracji lub promocji należy kierować do regionalnego centrum, serwisowego.

Od stycznia 2014 roku egzamin ten będzie zawierać materiały obejmujące system Windows Server 2012 R2.

Wdrażanie i obsługa serwerów oraz zarządzanie nimi (15–20%)
 • Wdrażanie obrazów serwera i zarządzanie nimi
  • Instalowanie roli usług wdrażania systemu Windows, konfiguracja obrazów rozruchu, instalacji i odnajdowania i zarządzanie nimi, aktualizowanie obrazów przy użyciu poprawek i sterowników, instalowanie składników dla obrazów offline, konfiguracja grup i pakietów sterowników
 • Implementowanie zarządzania poprawkami
  • Instalacja i konfiguracja roli usług Windows Server Update Services (WSUS), konfiguracja zasad grupy dla aktualizacji, konfiguracja określania celu po stronie klienta, konfiguracja synchronizacji WSUS; konfiguracja grup WSUS, zarządzanie poprawkami w środowiskach mieszanych
 • Monitorowanie serwerów
  • Konfiguracja zestawów modułów zbierających dane (DCS), konfiguracja alertów, monitorowanie wydajności w czasie rzeczywistym, monitorowanie maszyn wirtualnych (VM), monitorowanie zdarzeń, konfiguracja subskrypcji zdarzeń, konfiguracja monitorowania sieci, planowanie monitorowania wydajności

Materiały przygotowujące do egzaminu

Konfiguracja usług plików i drukowania (15–20%)
 • Konfiguracja rozproszonego systemu plików (DFS)
  • Instalacja i konfiguracja obszarów nazw systemu plików DFS, konfiguracja celów replikacji systemu plików DFS, konfiguracja harmonogramów replikacji; konfiguracja ustawień zdalnej kompresji różnicowej, konfiguracja przemieszczania; konfiguracja odporności na uszkodzenia, klonowanie bazy danych DFS, odzyskiwanie baz danych DFS, optymalizacja replikacji DFS
 • Konfiguracja Menedżera zasobów serwera plików
  • Instalacja roli Menedżera zasobów serwera plików, konfiguracja limitów przydziału, konfiguracja osłony plików, konfiguracja raportów, konfiguracja zadań zarządzania plikami
 • Konfiguracja szyfrowania plików i dysków
  • Konfiguracja szyfrowania Bitlocker; konfiguracja funkcji odblokowywania przez sieć; konfiguracja zasad funkcji Bitlocker; konfiguracja agenta odzyskiwania EFS; zarządzanie certyfikatami funkcji EFS i Bitlocker, włącznie z tworzeniem i przywracaniem kopii zapasowych
 • Konfiguracja zaawansowanych zasad inspekcji
  • Implementowanie inspekcji przy użyciu zasad grupy i programu AuditPol.exe; tworzenie zasad inspekcji opartych na wyrażeniach; tworzenie zasad inspekcji urządzeń wymiennych

Materiały przygotowujące do egzaminu

Konfiguracja usług sieciowych i dostępu (15–20%)
 • Konfiguracja stref DNS
  • Konfiguracja stref podstawowych i pomocniczych; konfiguracja stref skrótowych; konfiguracja warunkowego przekazywania; konfiguracja strefy i pamięci warunkowego przekazywania w usłudze Active Directory; konfiguracja delegowania strefy; konfiguracja ustawień transferu strefy; konfiguracja ustawień powiadamiania
 • Konfigurowanie rekordów DNS
  • Tworzenie i konfiguracja rekordów zasobów DNS, w tym rekordów A, AAAA, PTR, SOA, NS, SRV, CNAME i MX; konfiguracja oczyszczania strefy; konfiguracja opcji rekordów, w tym czasu wygaśnięcia i wagi; konfiguracja działania okrężnego; konfiguracja bezpiecznych aktualizacji dynamicznych
 • Konfigurowanie wirtualnych sieci prywatnych (VPN) i routingu
  • Instalacja i konfiguracja roli dostępu zdalnego; wdrażanie translatora adresów sieciowych; konfiguracja ustawień sieci VPN; konfiguracja ustawień zdalnego połączenia telefonicznego dla użytkowników; konfiguracja routingu, konfigurowanie serwera proxy aplikacji sieci Web w trybie przekazywania
 • Konfiguracja funkcji DirectAccess
  • Wdrażanie wymagań serwera, wdrażanie konfiguracji klienta, konfiguracja usługi DNS dla funkcji Direct Access, konfiguracja certyfikatów dla funkcji Direct Access

Materiały przygotowujące do egzaminu

Konfiguracja serwera zasad sieciowych (NPS) (10–15%)
 • Konfiguracja serwera zasad sieciowych
  • Konfiguracja serwera RADIUS wraz z serwerem proxy, konfiguracja klientów RADIUS; konfiguracja szablonów NPS, konfiguracja ewidencjonowania aktywności RADIUS, konfiguracja certyfikatów
 • Konfiguracja zasad serwera zasad sieciowych
  • Konfiguracja zasad żądań połączeń, konfiguracja zasad sieciowych dla klientów VPN (alokacja łącza wielokrotnego i przepustowości, filtry adresów IP, szyfrowanie, adresowanie IP), importowanie i eksportowanie zasad serwera zasad sieciowych
 • Konfiguracja ochrony dostępu do sieci (NAP)
  • Konfiguracja modułów sprawdzania kondycji systemu (SHV), konfiguracja zasad dotyczących kondycji, konfiguracja wymuszania ochrony dostępu do sieci przy użyciu serwerów DHCP i VPN, konfiguracja izolacji i korygowania dla niezgodnych komputerów przy użyciu serwerów DHCP i VPN, konfiguracja ustawień klienta ochrony dostępu do sieci

Materiały przygotowujące do egzaminu

Konfiguracja usługi Active Directory i zarządzanie nią (10–15%)
 • Konfiguracja uwierzytelniania usług
  • Tworzenie i konfiguracja kont usług, tworzenie i konfiguracja zarządzanych grupowo kont usługi, konfiguracja delegowania Kerberos; zarządzanie głównymi nazwami usług (SPN), konfiguracja kont wirtualnych
 • Konfiguracja kontrolerów domeny
  • Transferowanie i przenoszenie ról wzorca operacji, instalacja i konfiguracja kontrolera domeny tylko do odczytu (RODC), konfiguracja klonowania kontrolerów domeny
 • Obsługa usługi Active Directory
  • Tworzenie kopii zapasowej usługi Active Directory i woluminu systemowego (SYSVOL), zarządzanie usługą Active Directory w trybie offline, optymalizacja bazy danych usługi Active Directory, czyszczenie metadanych, konfiguracja migawek usługi Active Directory, odzyskiwanie danych na poziomie obiektu i kontenera, przywracanie usługi Active Directory, konfigurowanie i przywracanie obiektów przy użyciu kosza usługi Active Directory
 • Konfiguracja zasad kont
  • Konfiguracja zasad haseł użytkowników domeny i użytkowników lokalnych; konfiguracja i stosowanie obiektów ustawień haseł; delegowanie zarządzania hasłami, konfiguracja ustawień blokady konta, konfiguracja ustawień zasad Kerberos

Materiały przygotowujące do egzaminu

Konfiguracja zasad grupy i zarządzanie nimi (15–20%)
 • Konfiguracja procesu przetwarzania zasad grupy
  • Konfiguracja kolejności i pierwszeństwa przetwarzania, konfiguracja blokowania dziedziczenia, konfiguracja wymuszonych zasad, konfiguracja filtrowania zabezpieczeń i filtrowania (WMI), konfiguracja przetwarzania sprzężenia zwrotnego, konfiguracja i zarządzanie przetwarzaniem powolnego łącza oraz buforowaniem zasad grupy, konfiguracja zachowania rozszerzenia po stronie klienta (CSE), egzekwowanie aktualizacji zasad grupy
 • Konfiguracja ustawień zasad grupy
  • Konfiguracja ustawień, w tym ustawień instalacji oprogramowania, przekierowania folderu, skryptów i szablonu administracyjnego, importowanie szablonów zabezpieczeń, importowanie pliku niestandardowego szablonu administracyjnego, konfiguracja filtrów właściwości dla szablonów administracyjnych
 • Zarządzanie obiektami zasad grupy
  • Tworzenie kopii zapasowych, importowanie, kopiowanie i przywracanie obiektów zasad grupy; tworzenie i konfiguracja tabeli migracji; resetowanie domyślnych obiektów zasad grupy; delegowanie zarządzania zasadami grupy
 • Konfiguracja preferencji zasad grupy (GPP)
  • Konfiguracja ustawień GPP, w tym ustawień drukarek, mapowania dysków sieciowych, opcji zasilania, niestandardowych ustawień rejestru, ustawień Panelu sterowania, ustawień programu Internet Explorer, wdrażania plików i folderów oraz wdrażania skrótów, konfiguracja określania celów na poziomie elementów

Materiały przygotowujące do egzaminu

Możliwości przygotowania się do egzaminu

Szkolenie prowadzone przez instruktora
Znajdź partnera szkoleniowego firmy Microsoft w pobliżu
Materiały wideo przygotowujące do egzaminu

Rozmowa przygotowująca do certyfikatu firmy Microsoft: egzamin 411

W tym odcinku serii przygotowanej przez ekspertów ds. certyfikacji James Seymour, Senior Product Planner, i Rick Claus, Senior Technical Evangelist, omawiają znaczenie umiejętności sprawdzanych w ramach egzaminu 411.

Test próbny

Przystąp do oficjalnego testu próbnego firmy Microsoft do egzaminu 411

Ze społeczności

Strona wiki dotycząca egzaminu 70-411

Forum dotyczące egzaminu 70-411

Obserwuj @MSLearning i @windowsserver

Książki

Podręcznik do egzaminu 70-411: Administering Windows Server 2012 R2
Opublikowany: 23 czerwca 2014 r.

Przygotuj się do egzaminu 70-411 firmy Microsoft i wykaż się biegłością w administrowaniu systemem Windows Server 2012 R2. Egzamin przeznaczony dla doświadczonych specjalistów z dziedziny technologii informatycznych, którzy są gotowi do przejścia na bardziej zaawansowany poziom rozwoju. W podręczniku do tego egzaminu położono nacisk na umiejętności krytycznego myślenia i podejmowania decyzji, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu na poziomie certyfikatu MCSA.

Kup tę książkę w witrynie Microsoft Press Store

Przewodnik szkoleniowy: Administering Windows Server 2012 R2
Opublikowany: 1 czerwca 2014 r.

Ta książka z serii Training Guide powstała, aby pomóc administratorom w przedsiębiorstwach w rozwijaniu umiejętności specyficznych dla danego stanowiska, które będzie można wykorzystać w rzeczywistych zastosowaniach. Skupia się na administrowaniu podstawową infrastrukturą w systemie Windows Server 2012 R2. Nabywanie praktycznej wiedzy specjalistycznej dzięki serii zajęć, ćwiczeń i zalecanych rozwiązań — pomoc w doskonaleniu wyników w pracy zawodowej.

Kup tę książkę w witrynie Microsoft Press Store

Kto może przystąpić do tego egzaminu?

Ten egzamin stanowi drugą część serii trzech egzaminów, które sprawdzają wiedzę i umiejętności wymagane do administrowania infrastrukturą systemu Windows Server 2012 w środowisku firmowym. Zaliczenie tego egzaminu potwierdza umiejętności kandydata w zakresie administrowania zadaniami wymaganymi do obsługi infrastruktury systemu Windows Server 2012, takimi jak zarządzanie użytkownikami i grupami, dostęp do sieci i zabezpieczenia danych. Zaliczenie tego egzaminu wraz z dwoma innymi egzaminami potwierdza, że kandydat posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do wdrażania, zarządzania, obsługi i oferowania usług i rozwiązań infrastruktury w środowisku systemu Windows Server 2012.

Więcej informacji na temat egzaminów

Przygotowanie do egzaminu

Przed zaplanowaniem egzaminu zalecamy zapoznanie się z całym podręcznikiem przygotowującym do egzaminu oraz z zasobami w tej witrynie sieci Web. Zapoznaj się z Przegląd egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft aby uzyskać informacje na temat rejestracji, filmy z typowymi pytaniami egzaminacyjnymi oraz inne zasoby przygotowujące. Informacje na temat zasad i punktacji egzaminów znajdują się w sekcji Zasady egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft i często zadawane pytania.

Uwaga

Ten podręcznik przygotowujący może ulec zmianie w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Egzaminy firmy Microsoft mogą dotyczyć technologii testowania adaptacyjnego i symulacji. Firma Microsoft nie określa formatu prowadzenia egzaminów. Na podstawie tego podręcznika możesz przygotować się do egzaminu niezależnie od jego formatu. W ramach przygotowań do tego egzaminu firma Microsoft zaleca zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z produktem oraz skorzystanie z wymienionych zasobów szkoleniowych. Niniejsze zasoby szkoleniowe niekoniecznie obejmują wszystkie tematy, które podano w sekcji „Sprawdzane umiejętności”.