Przystąp do egzaminu bez obaw dzięki ofertom Exam Replay i Exam Replay z testem próbnym.

Egzamin
70-412

Windows Server

 • Opublikowano:
  17 września 2012 r.
 • Języki:
  Angielski, chiński (uproszczony) francuski, niemiecki, japoński, portugalski (Brazylia)
 • Odbiorcy:
  Specjaliści z dziedziny technologii informatycznych
 • Technologia:
  Windows Server 2012 R2
 • Punkty do certyfikatu:
  MCP, MCSA, MCSE

Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

* Uczniowie szkół średnich i wyższych mają prawo skorzystać z cennika akademickiego (niedostępne w Indiach i Chinach). Szczegóły można znaleźć na stronie Zasady egzaminów i często zadawane pytania. Ceny nie uwzględniają żadnych ofert promocyjnych ani rabatów dla uczestników programu Microsoft Imagine Academy, certyfikowanych trenerów Microsoft ani uczestników programu Microsoft Partner Network. Cena może ulec zmianie bez uprzedzenia. Cena nie zawiera podatków. Przed rejestracją na egzamin należy potwierdzić dokładną cenę u dostawcy tego egzaminu.

video

Windows Server MCSA Certification Objective Domain Review

Sprawdzane umiejętności

Ten egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie. Im wyższa wartość procentowa, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia większej liczby pytań w tej części egzaminu. Obejrzyj samouczki wideo dotyczące różnych typów pytań na egzaminach Microsoft.

Prosimy pamiętać, że pytania mogą weryfikować znajomość zagadnień opisanych w tekście punktowanym, ale nie jest to pełna lista zagadnień egzaminacyjnych.

Czy chcesz przekazać opinię na temat istotności umiejętności, które sprawdza ten egzamin? Prześlij swoje uwagi firmie Microsoft. Firma Microsoft zapoznaje się ze wszystkimi opiniami i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje proces certyfikacji, który zawsze zachowuje ważność i przebiega bez zakłóceń Należy pamiętać, że firma nie udziela bezpośrednich odpowiedzi na nadesłane opinie. Dziękujemy za wkład w utrzymanie wysokiej jakości programu certyfikacji firmy Microsoft.

Wszelkie wątpliwości co do konkretnych pytań tego egzaminu należy zgłaszać, korzystając z funkcji zakwestionowania egzaminu.

Wszelkie inne pytania lub opinie dotyczące egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft bądź programu certyfikacji, rejestracji lub promocji należy kierować do regionalnego centrum, serwisowego.

Od stycznia 2014 roku egzamin ten będzie zawierać materiały obejmujące system Windows Server 2012 R2.

Konfiguracja wysokiej dostępności i zarządzanie nią (15–20%)
 • Konfiguracja równoważenia obciążenia sieciowego
  • Instalacja węzłów równoważenia obciążenia sieciowego; konfiguracja wymagań wstępnych równoważenia obciążenia sieciowego; konfiguracja koligacji; konfiguracja reguł portów; konfiguracja trybu działania klastra; uaktualnianie klastra równoważenia obciążenia sieciowego
 • Konfiguracja klastra trybu failover
  • Konfiguracja kworum, konfiguracja sieci klastrów, przywracanie pojedynczych węzłów lub konfiguracji klastra, konfiguracja magazynu klastra, wdrażanie aktualizacji typu cluster-aware, aktualizowanie klastrów, konfigurowanie i optymalizacja udostępnionych woluminów klastra, konfigurowanie klastrów bez nazw sieciowych, konfigurowanie przestrzeni magazynowania
 • Zarządzanie rolami klastra trybu failover
  • Konfiguracja ustawień dla poszczególnych ról z uwzględnieniem stale dostępnych udziałów, konfiguracja monitorowania maszyn wirtualnych, konfiguracja ustawień pracy awaryjnej i ustawień preferencji, konfiguracja klastrów gości
 • Zarządzanie ruchem maszyny wirtualnej
  • Wykonywanie migracji na żywo, wykonywanie szybkiej migracji, wykonywanie migracji pamięci masowej, importowanie, eksportowanie i kopiowanie maszyn wirtualnych, konfigurowanie funkcji ochrony maszyn wirtualnych w sieci, konfigurowanie funkcji przenoszenia maszyn wirtualnych podczas zamykania systemu

Materiały przygotowujące do egzaminu

Konfiguracja rozwiązań plików i pamięci masowej (15–20%)
 • Konfiguracja zaawansowanych usług plików
  • Konfiguracja magazynu danych NFS; konfiguracja usługi BranchCache; konfiguracja infrastruktury klasyfikacji plików przy użyciu Menedżera zasobów serwera plików; konfiguracja inspekcji dostępu do plików
 • Wdrażanie dynamicznej kontroli dostępu (DAC)
  • Konfiguracja typów oświadczenia użytkownika i urządzenia, wprowadzanie zmian i przemieszczania zasad, korygowanie problemu odmowy dostępy, konfiguracja klasyfikacji plików, tworzenie i konfiguracja reguł i zasad centralnego dostępu, tworzenie i konfiguracja właściwości i list zasobów
 • Konfiguracja i optymalizacja pamięci masowej
  • Konfiguracja celu i inicjatora iSCSI; konfiguracja serwera Internet Storage Name Server (iSNS); implementowanie alokowania elastycznego i przycinania; zarządzanie wolnym miejscem na serwerze przy użyciu funkcji na żądanie, konfiguracja magazynu warstwowego

Materiały przygotowujące do egzaminu

Implementowanie ciągłości biznesowej i odzyskiwania awaryjnego (15–20%)
 • Konfiguracja i zarządzanie kopiami zapasowymi
  • Konfiguracja kopii zapasowych systemu Windows Server, konfiguracja kopii zapasowych Microsoft Azure, konfiguracja kopii zapasowych poszczególnych ról, zarządzanie ustawieniami usługi VSS przy użyciu narzędzia VSSAdmin
 • Odzyskiwanie serwerów
  • Przywracanie danych z kopii zapasowych, odzyskiwanie serwerów bez systemu operacyjnego przy użyciu środowiska odzyskiwania systemu Windows (Win RE) i trybu awaryjnego, konfiguracja magazynu danych konfiguracji rozruchu
 • Konfiguracja odporności na uszkodzenia na poziomie witryny
  • Konfiguracja funkcji Hyper-V Replica z uwzględnieniem brokera i maszyn wirtualnych funkcji Hyper-V Replica, konfiguracja klastrowania w trybie multi-site z uwzględnieniem ustawień sieci, konfiguracja ustawień kworum i ustawień pracy awaryjnej, konfiguracja rozszerzonej replikacji funkcji Hyper-V Replica, konfigurowanie programu Global Update Manager, odzyskiwanie klaster trybu failover wielu lokalizacji

Materiały przygotowujące do egzaminu

Konfiguracja usług sieciowych (15–20%)
 • Implementowanie zaawansowanego rozwiązania protokołu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
  • Tworzenie i konfiguracja superzakresów i zakresów multiemisji; implementowanie protokołu DHCPv6; konfiguracja wysokiej dostępności protokołu DHCP włącznie z trybem failover protokołu DHCP i dzielonymi zakresami; konfiguracja ochrony nazwy DHCP; konfiguracja rejestracji DNS
 • Implementowanie zaawansowanego rozwiązania DNS
  • Konfiguracja zabezpieczeń systemu DNS włącznie z funkcjami DNSSEC, puli gniazd DNS i blokowania pamięci podręcznej; konfiguracja rejestrowania DNS; konfiguracja delegowanej administracji; konfiguracja rekursji; konfiguracja porządkowania maski sieci; konfiguracja strefy GlobalNames; analiza statystyk na poziomie strefy
 • Wdrażanie i zarządzanie rozwiązaniem zarządzania adresami IP (IPAM)
  • Konfiguracja usługi IPAM w sposób ręczny lub za pomocą zasad grupy, konfiguracja odnajdowania serwerów, tworzenie i zarządzanie blokami i zakresami adresów IP, monitorowanie wykorzystania przestrzeni adresowej IP, migracja do usługi IPAM, delegowanie zarządzania usługą IPAM, zarządzanie zbiorami IPAM, konfigurowanie pamięci masowej bazy danych IPAM

Materiały przygotowujące do egzaminu

Konfiguracja infrastruktury usługi Active Directory (15–20%)
 • Konfigurowanie lasu lub domeny
  • Implementowanie środowisk usługi Active Directory z wieloma domenami i lasami włącznie z współdziałaniem z poprzednimi wersjami usługi Active Directory; uaktualnianie istniejących domen i lasów włącznie z przygotowaniem środowiska i poziomami funkcjonalnymi; konfiguracja wielu sufiksów głównych nazw użytkowników
 • Konfiguracja relacji zaufania
  • Konfiguracja relacji zaufania zewnętrznego, lasu, skrótu i obszaru; konfiguracja uwierzytelniania relacji zaufania; konfiguracja filtrowania identyfikatorów SID; konfiguracja routingu sufiksów nazw
 • Konfiguracja witryn
  • Konfiguracja lokacji i podsieci; tworzenie i konfiguracja łączy lokacji; zarządzanie zasięgiem lokacji; zarządzanie rejestracją rekordów SRV; przenoszenie kontrolerów domeny między lokacjami
 • Zarządzanie replikacją usługi Active Directory i SYSVOL
  • Konfiguracja replikacji do kontrolerów domeny tylko do odczytu; konfiguracja zasad replikacji haseł dla kontrolerów domeny tylko do odczytu; monitorowanie replikacji i zarządzanie nią; uaktualnianie replikacji SYSVOL do replikacji rozproszonego systemu plików

Materiały przygotowujące do egzaminu

Konfiguracja rozwiązań tożsamości i dostępu (15–20%)
 • Wdrażanie programu Active Directory Federation Services (AD FS)
  • Instalacja programu AD FS; wdrażanie uwierzytelniania opartego na oświadczeniach z uwzględnieniem zaufania jednostek uzależnionych; konfiguracja zasad uwierzytelniania; konfiguracja funkcji Workplace Join; konfiguracja uwierzytelniania wieloskładnikowego
 • Instalacja i konfiguracja usług certyfikatów Active Directory
  • Instalacja urzędu certyfikacji przedsiębiorstwa (CA); konfiguracja punktów dystrybucji CRL; instalacja i konfiguracja obiektu odpowiadającego w trybie online; implementowanie separacji roli administracyjnej; konfiguracja funkcji tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania urzędu certyfikacji
 • Zarządzanie certyfikatami
  • Zarządzanie szablonami certyfikatów; implementacja wdrażania, weryfikacji i odwoływania certyfikatów oraz zarządzanie tymi procesami; zarządzanie odnawianiem certyfikatów; zarządzanie rejestracją i odnawianiem certyfikatów dla komputerów i użytkowników przy użyciu zasad grupy; konfiguracja i zarządzanie archiwizacją i odzyskiwaniem kluczy
 • Instalacja i konfiguracja usług zarządzania prawami dostępu w usłudze Active Directory
  • Instalacja serwera licencjonowania lub certyfikatów usług zarządzania prawami dostępu w usłudze Active Directory; zarządzanie punktem połączenia usług zarządzania prawami dostępu w usłudze Active Directory; szablonami usług zarządzania prawami dostępu; konfiguracja zasad wykluczania; tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych AD RMS

Materiały przygotowujące do egzaminu

Możliwości przygotowania się do egzaminu

Szkolenie prowadzone przez instruktora
Znajdź partnera szkoleniowego firmy Microsoft w pobliżu
Materiały wideo przygotowujące do egzaminu

Rozmowa przygotowująca do certyfikatu firmy Microsoft: egzamin 412

W tym odcinku serii przygotowanej przez ekspertów ds. certyfikacji James Seymour, Senior Product Planner, i Rick Claus, Senior Technical Evangelist, omawiają znaczenie umiejętności sprawdzanych w ramach egzaminu 412.

Test próbny

Przystąp do oficjalnego testu próbnego firmy Microsoft do egzaminu 412

Ze społeczności

Strona wiki dotycząca egzaminu 70-412

Forum dotyczące egzaminu 70-412

Obserwuj @MSLearning i @windowsserver

Książki

Podręcznik do egzaminu 70-412: Configuring Advanced Windows Server 2012 R2 Services
Opublikowany: 15 marca 2014 r.

Wszystkie informacje do obsługi systemu Windows Server 2012 R2! Przygotuj się do egzaminu 70-412 firmy Microsoft i wykaż się biegłością w zakresie zadań zaawansowanej konfiguracji infrastruktury systemu Windows Server. Egzamin przeznaczony dla doświadczonych specjalistów z dziedziny technologii informatycznych, którzy są gotowi do przejścia na bardziej zaawansowany poziom rozwoju. W podręczniku do tego egzaminu położono nacisk na umiejętności krytycznego myślenia i podejmowania decyzji, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu na poziomie certyfikatu MCSA i MCSE.

Kup tę książkę w witrynie Microsoft Press Store

Przewodnik szkoleniowy: Configuring Advanced Windows Server 2012 R2 Services
Opublikowany: 29 kwietnia 2014 r.

Wszystkie informacje do obsługi systemu Windows Server 2012 R2! Ta książka z serii Training Guide powstała, aby pomóc administratorom w przedsiębiorstwach w rozwijaniu umiejętności specyficznych dla danego stanowiska, które będzie można wykorzystać w rzeczywistych zastosowaniach. Skupia się na konfigurowaniu zaawansowanych usług w systemie Windows Server 2012 R2. Nabywanie praktycznej wiedzy specjalistycznej dzięki serii zajęć, ćwiczeń i zalecanych rozwiązań — pomoc w doskonaleniu wyników w pracy zawodowej.

Kup tę książkę w witrynie Microsoft Press Store

Kto może przystąpić do tego egzaminu?

Ten egzamin stanowi trzecią część serii trzech egzaminów, które sprawdzają wiedzę i umiejętności wymagane do administrowania infrastrukturą systemu Windows Server 2012 w środowisku firmowym. Zaliczenie tego egzaminu potwierdza umiejętności kandydata w zakresie wykonywania zaawansowanych zadań konfiguracji wymaganych w celu wdrażania i obsługi infrastruktury systemu Windows Server 2012 oraz zarządzania nią, takich jak odporność na uszkodzenia, usługi certyfikatów i federacja tożsamości. Zaliczenie tego egzaminu wraz z dwoma innymi egzaminami potwierdza, że kandydat posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do wdrażania, zarządzania, obsługi i oferowania usług i rozwiązań infrastruktury w środowisku systemu Windows Server 2012.

Więcej informacji na temat egzaminów

Przygotowanie do egzaminu

Przed zaplanowaniem egzaminu zalecamy zapoznanie się z całym podręcznikiem przygotowującym do egzaminu oraz z zasobami w tej witrynie sieci Web. Zapoznaj się z Przegląd egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft aby uzyskać informacje na temat rejestracji, filmy z typowymi pytaniami egzaminacyjnymi oraz inne zasoby przygotowujące. Informacje na temat zasad i punktacji egzaminów znajdują się w sekcji Zasady egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft i często zadawane pytania.

Uwaga

Ten podręcznik przygotowujący może ulec zmianie w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Egzaminy firmy Microsoft mogą dotyczyć technologii testowania adaptacyjnego i symulacji. Firma Microsoft nie określa formatu prowadzenia egzaminów. Na podstawie tego podręcznika możesz przygotować się do egzaminu niezależnie od jego formatu. W ramach przygotowań do tego egzaminu firma Microsoft zaleca zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z produktem oraz skorzystanie z wymienionych zasobów szkoleniowych. Niniejsze zasoby szkoleniowe niekoniecznie obejmują wszystkie tematy, które podano w sekcji „Sprawdzane umiejętności”.