Egzamin
70-415

Windows Server logo

Implementing a Desktop Infrastructure

Ten egzamin został wycofany.

Aby sprawdzić aktualnie dostępne opcje, zapoznaj się z sekcją Lista egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft.

Sprawdzane umiejętności

Ten egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie. Im wyższa wartość procentowa, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia większej liczby pytań w tej części egzaminu. Obejrzyj samouczki wideo dotyczące różnych typów pytań na egzaminach Microsoft.

Prosimy pamiętać, że pytania mogą weryfikować znajomość zagadnień opisanych w tekście punktowanym, ale nie jest to pełna lista zagadnień egzaminacyjnych.

Czy chcesz przekazać opinię na temat istotności umiejętności, które sprawdza ten egzamin? Prześlij swoje uwagi firmie Microsoft. Firma Microsoft zapoznaje się ze wszystkimi opiniami i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje proces certyfikacji, który zawsze zachowuje ważność i przebiega bez zakłóceń Należy pamiętać, że firma nie udziela bezpośrednich odpowiedzi na nadesłane opinie. Dziękujemy za wkład w utrzymanie wysokiej jakości programu certyfikacji firmy Microsoft.

Wszelkie wątpliwości co do konkretnych pytań tego egzaminu należy zgłaszać, korzystając z funkcji zakwestionowania egzaminu.

Wszelkie inne pytania lub opinie dotyczące egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft bądź programu certyfikacji, rejestracji lub promocji należy kierować do regionalnego centrum, serwisowego.

Tworzenie i utrzymywanie obrazów pulpitów (20–25%)
 • Projektowanie obrazów
  • Tworzenie obrazu — smukłego, grubego, hybrydowego, wybór typu obrazu (rozruchowy, instalacyjny, przechwytywania, do analizy), format obrazu (VHD lub WIM), liczba obrazów dla danej platformy i danego systemu operacyjnego, sterowniki oraz funkcje systemu operacyjnego
 • Przechwytywanie obrazów
  • Przygotowanie systemu operacyjnego do operacji przechwytywania; tworzenie obrazów przechwytywania za pomocą usług wdrażania systemu Windows (WDS); ręczne tworzenie obrazów przechwytywania; przechwytywanie obrazów do istniejącego lub nowego pliku WIM; przechwytywanie obrazów systemu operacyjnego za pomocą Microsoft System Center 2012 — Configuration Manager; przygotowanie istniejącej maszyny VM do użytku jako obrazu bazowego nowej puli pulpitów VDI.
 • Konserwacja obrazów
  • Aktualizacja obrazów VHD za pomocą narzędzia Offline Virtual Machine Servicing Tool (OVMST); wprowadzanie aktualizacji, sterowników, ustawień i plików; wprowadzanie dodatków Service Pack do obrazów; instalacja aplikacji w obrazach.

Materiały przygotowujące do egzaminu

Projektowanie i wdrażanie pulpitów (20–25%)
 • Projektowanie metody wdrożenia
  • Rozpatrywanie wymogów projektu, w tym Lite Touch, Zero Touch, lokalnej instalacji i Windows To Go, pojemności i skali, niezbędnych zmian w infrastrukturze, metody rozruchu klienta w celu wdrożenia, planowanie, schodkowane wdrożenie, obciążenie sieci, topologia wielu lokalizacji i punkty dystrybucji, a także różnice między rozwiązaniami fizycznymi a wirtualnymi
 • Przygotowanie infrastruktury wdrożenia
  • Instalacja i konfiguracja WDS; instalacja i konfiguracja zestawu narzędzi firmy Microsoft do wdrażania (MDT); konfiguracja usług sieciowych w celu wsparcia wdrożeń; konfiguracja menedżera konfiguracji System Center 2012, w tym topologii wielu lokalizacji i punktów dystrybucji; konfiguracja topologii wielu serwerów; konfiguracja autonomicznych i replik serwerów WDS
 • Wdrażanie Lite Touch
  • Konfiguracja emisji pojedynczej/multiemisji; dodawanie obrazów do WDS; konfiguracja planowania; optymalizacja obciążenia sieci; tworzenie i zarządzanie plikami odpowiedzi instalacji bezobsługowej; ograniczanie liczby odbiorców obrazów; zarządzanie etapami konfiguracji
 • Wdrażanie Zero Touch
  • Konfiguracja sekwencji zadań; konfiguracja MDT i integracja menedżera konfiguracji System Center 2012; konfiguracja menedżera konfiguracji System Center 2012 pod wdrożenie systemu operacyjnego; konfiguracja pojedynczej emisji/multiemisji; konfiguracja reklam; optymalizacja obciążeń sieci; tworzenie plików odpowiedzi instalacji bezobsługowej i zarządzanie nimi
 • Projektowanie i wdrażanie migracji stanów użytkownika
  • Wymagania projektu — określenie danych i ustawień użytkownika, które zostaną zachowane, twarde łącza kontra zdalna pamięć masowa, rozwiązania dotyczące niezmigrowanych aplikacji, migracja na czysto kontra migracja uzupełniająca; zabezpieczenie migrowanych danych; tworzenie pakietu migracji User State Migration Tool (USMT)

Materiały przygotowujące do egzaminu

Planowanie i wdrażanie infrastruktury wirtualnego pulpitu (15–20%)
 • Planowanie i konfigurowanie hosta sesji usług pulpitu zdalnego
  • Planowanie i konfigurowanie kolekcji sesji; planowanie i konfigurowanie właściwości sesji; planowanie i konfigurowanie ustawień przekierowania; planowanie i konfigurowanie profilów
 • Planowanie i wdrażanie infrastruktury hosta wirtualizacji pulpitu zdalnego
  • Planowanie i konfigurowanie szablonów pulpitu wirtualnego; planowanie i wdrażanie wysoko dostępnych maszyn wirtualnych; planowanie i wdrażanie optymalizacji zasobów gościa; konfigurowanie reguł rozmieszczania; planowanie i konfigurowanie optymalizacji sieci wirtualnej; planowanie optymalizacji pamięci masowej
 • Planowanie i konfigurowanie brokera połączeń usług pulpitu zdalnego
  • Planowanie i konfigurowanie hosta sesji farmy serwerów; planowanie i konfigurowanie trybu przekierowania
 • Planowanie i konfigurowanie bramy usług pulpitu zdalnego
  • Planowanie i konfigurowanie zasad autoryzacji zasobów usług pulpitu zdalnego (RD RAP); planowanie i konfigurowanie zasad autoryzacji klienta pulpitu zdalnego (RD CAP); planowanie i konfigurowanie certyfikatów dla serwerów bramy; planowanie i konfigurowanie mostkowania SSL; planowanie i konfigurowanie integracji ochrony dostępu do sieci (NAP)
 • Planowanie i konfigurowanie dostępu do pulpitu zdalnego przez sieć Web
  • Planowanie i konfigurowanie wysokodostępnych usług dostępu do pulpitu zdalnego przez siec Web; planowanie i konfigurowanie jednokrotnego logowania; planowanie i konfigurowanie SSL; dostosowywanie interfejsu dostępu przez sieć Web

Materiały przygotowujące do egzaminu

Projektowanie i wdrażanie ustawień pulpitu (20–25%)
 • Projektowanie i wdrażanie wirtualizacji stanów użytkownika
  • Projektowanie i konfigurowanie obowiązkowych oraz ruchomych profili; projektowanie i konfigurowanie przekierowania folderu; konfigurowanie koligacji urządzeń użytkownika; zarządzanie stanami użytkownika we współdzielonych i pulowanych pulpitach
 • Konfigurowanie możliwości klienta pulpitu zdalnego
  • Instalacja usługi roli RemoteFX; konfiguracja lokalnego przekierowania zasobów; konfiguracja przekierowania zasobów RemoteFX; konfiguracja niestandardowych ustawień RDP
 • Konfiguracja zabezpieczeń pulpitu
  • Konfiguracja systemu szyfrowania plików (EFS); planowanie reguł ograniczania urządzeń; zarządzanie ograniczeniami dotyczącymi nośnikami wymiennymi; konfiguracja zaawansowanej inspekcji; konfiguracja Microsoft System Center 2012 — ochrona punktów końcowych; konfiguracja kontroli konta użytkownika (UAC)

Materiały przygotowujące do egzaminu

Konfigurowanie infrastruktury pulpitu i zarządzanie nią (20–25%)
 • Wdrażanie infrastruktury aktualizacji
  • Wprowadzanie aktualizacji systemu Windows; zarządzanie łatkami pul maszyn wirtualnych; integracja WSUS z menedżerem maszyn wirtualnych System Center 2012 oraz menedżerem konfiguracji System Center 2012; stosowanie aktualizacji wirtualnych pulpitów opartych na szablonach; implementacja wielowarstwowego WSUS
 • Monitorowanie infrastruktury wirtualnego pulpitu
  • Monitorowanie wydajności serwerów usług pulpitu zdalnego (RDS) i gości VM; monitorowanie stanu technicznego serwerów RDS i gości VM; przeprowadzanie analizy zdolności; identyfikacja i korekta wąskich gardeł wydajności
 • Tworzenie i konfigurowanie wirtualnych kolekcji
  • Tworzenie i konfigurowanie kolekcji pulpitów wirtualnych, w tym kolekcji osobistych lub pulowanych pulpitów wirtualnych, a także kolekcji zarządzanych i niezarządzanych; tworzenie i konfigurowanie kolekcji hostów sesji usług pulpitu zdalnego

Materiały przygotowujące do egzaminu

Możliwości przygotowania się do egzaminu

Szkolenie prowadzone przez instruktora
Znajdź partnera szkoleniowego firmy Microsoft w pobliżu
Samodzielne szkolenie
 • Wdrażanie systemu Windows 8

  Stosowanie sprawdzonych najlepszych praktyk i bezpłatnych narzędzi z zestawu do oceny i wdrażania systemu Windows w celu usprawnienia procesu wdrażania systemu w organizacji o dowolnej wielkości. Podczas tego kursu kandydaci otrzymają wskazówki i narzędzia, które pomogą przygotować się do wdrożenia systemu Windows 8.

Ze społeczności

Obserwuj @MSLearning i @windowsserver

Kto może przystąpić do tego egzaminu?

Ten egzamin stanowi pierwszą część serii dwóch egzaminów, które sprawdzają wiedzę i umiejętności wymagane do projektowania, implementacji i obsługi infrastruktury pulpitu systemu Windows Server 2012 w wysoce zwirtualizowanym środowisku klasy korporacyjnej. Zaliczenie tego egzaminu potwierdza umiejętności kandydata w zakresie planowania, konfigurowania i wdrażania usług pulpitu zdalnego w systemie Windows Server 2012, takich jak obrazowanie i wdrażanie pulpitów zdalnych, wirtualizacja aplikacji/pulpitów zdalnych, dostęp do pulpitu zdalnego i jego infrastruktura. Zaliczenie tego egzaminu wraz z jednym innym egzaminem potwierdza, że kandydat posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania, wdrażania i obsługi usług infrastruktury pulpitu zdalnego w środowisku systemu Windows Server 2012.

Więcej informacji na temat egzaminów

Przygotowanie do egzaminu

Przed zaplanowaniem egzaminu zalecamy zapoznanie się z całym podręcznikiem przygotowującym do egzaminu oraz z zasobami w tej witrynie sieci Web. Zapoznaj się z Przegląd egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft aby uzyskać informacje na temat rejestracji, filmy z typowymi pytaniami egzaminacyjnymi oraz inne zasoby przygotowujące. Informacje na temat zasad i punktacji egzaminów znajdują się w sekcji Zasady egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft i często zadawane pytania.

Uwaga

Ten podręcznik przygotowujący może ulec zmianie w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Egzaminy firmy Microsoft mogą dotyczyć technologii testowania adaptacyjnego i symulacji. Firma Microsoft nie określa formatu prowadzenia egzaminów. Na podstawie tego podręcznika możesz przygotować się do egzaminu niezależnie od jego formatu. W ramach przygotowań do tego egzaminu firma Microsoft zaleca zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z produktem oraz skorzystanie z wymienionych zasobów szkoleniowych. Niniejsze zasoby szkoleniowe niekoniecznie obejmują wszystkie tematy, które podano w sekcji „Sprawdzane umiejętności”.