Egzamin
70-416

Windows Server logo

Implementing Desktop Application Environments

Ten egzamin został wycofany.

Aby sprawdzić aktualnie dostępne opcje, zapoznaj się z sekcją Lista egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft.

Sprawdzane umiejętności

Ten egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie. Im wyższa wartość procentowa, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia większej liczby pytań w tej części egzaminu. Obejrzyj samouczki wideo dotyczące różnych typów pytań na egzaminach Microsoft.

Prosimy pamiętać, że pytania mogą weryfikować znajomość zagadnień opisanych w tekście punktowanym, ale nie jest to pełna lista zagadnień egzaminacyjnych.

Czy chcesz przekazać opinię na temat istotności umiejętności, które sprawdza ten egzamin? Prześlij swoje uwagi firmie Microsoft. Firma Microsoft zapoznaje się ze wszystkimi opiniami i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje proces certyfikacji, który zawsze zachowuje ważność i przebiega bez zakłóceń Należy pamiętać, że firma nie udziela bezpośrednich odpowiedzi na nadesłane opinie. Dziękujemy za wkład w utrzymanie wysokiej jakości programu certyfikacji firmy Microsoft.

Wszelkie wątpliwości co do konkretnych pytań tego egzaminu należy zgłaszać, korzystając z funkcji zakwestionowania egzaminu.

Wszelkie inne pytania lub opinie dotyczące egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft bądź programu certyfikacji, rejestracji lub promocji należy kierować do regionalnego centrum, serwisowego.

Projektowanie i przygotowania środowiska aplikacji (20–25%)
 • Projektowanie strategii dystrybucji aplikacji
  • Zagadnienia dotyczące projektowania, w tym wpływ na klientów, dostęp w trybie offline, infrastruktura wdrażania i lokalizacje zdalne; planowanie aktualizacji aplikacji
 • Planowanie i implementowanie zgodności aplikacji
  • Konfigurowanie i implementowanie zestawu narzędzi firmy Microsoft do oceny i planowania; zagadnienia dotyczące planowania, w tym usługi pulpitu zdalnego, infrastruktura VDI, funkcja Hyper-V dla klienta, zestaw narzędzi do sprawdzania zgodności aplikacji oraz wersje 32- i 64-bitowe; planowanie współistnienia wersji aplikacji
 • Aktualizowanie aplikacji w obrazach pulpitów
  • Konfigurowanie obsługi w trybie online; stosowanie poprawek w trybie offline; konfigurowanie obsługi maszyn wirtualnych w trybie offline; aktualizowanie sekwencji zadań MDT

Materiały przygotowujące do egzaminu

Projektowanie i implementowanie środowiska wirtualizacji prezentacji (15–20%)
 • Planowanie i implementowanie serwerów wirtualizacji prezentacji
  • Instalowanie i konfigurowanie hosta sesji usług pulpitu zdalnego; instalowanie i konfigurowanie roli programu Dostęp w sieci Web do usług pulpitu zdalnego; konfigurowanie brokera połączeń usług pulpitu zdalnego dla hosta sesji usług pulpitu zdalnego; wykonywanie analizy wydajności
 • Tworzenie i konfigurowanie aplikacji zdalnych
  • Przygotowywanie hosta sesji usług pulpitu zdalnego dla instalacji aplikacji; konfigurowanie właściwości funkcji RemoteApp; tworzenie pliku dystrybucji funkcji RemoteApp (MSI lub RDP); podpisywanie pakietów przy użyciu certyfikatów; implementowanie współistnienia wersji aplikacji przy użyciu programu Dostęp w sieci Web do usług pulpitu zdalnego; konfigurowanie powiązań rozszerzeń plików
 • Wdrażanie aplikacji zdalnych i zarządzanie nimi
  • Konfigurowanie ustawień funkcji Połączenia programów RemoteApp i pulpitu; konfigurowanie obiektów zasad grupy dla podpisanych pakietów; subskrybowanie źródeł danych funkcji Połączenia programów RemoteApp i pulpitu; eksportowanie i importowanie konfiguracji funkcji RemoteApp; wdrażanie pliku dystrybucji funkcji RemoteApp (MSI lub RDP)

Materiały przygotowujące do egzaminu

Projektowanie i implementowanie środowiska wirtualizacji aplikacji (15–20%)
 • Instalowanie i konfigurowanie środowisk wirtualizacji aplikacji
  • Zagadnienia dotyczące planowania, w tym wybór protokołu w celu wdrożenia aplikacji wirtualnych (serwer plików lub przesyłanie strumieniowe); konfigurowanie trybów App-V (autonomiczny, lekki i korporacyjny); instalowanie infrastruktury App-V; konfigurowanie obiektów zasad grupy dla programu App-V; wdrażanie klienta App-V dla hostów sesji usług pulpitu zdalnego
 • Przygotowanie aplikacji wirtualnych
  • Sekwencjonowanie aplikacji; instalowanie i konfigurowanie środowiska sekwensera; przygotowywanie aplikacji do wdrożenia w różnych środowiskach; konfigurowanie interakcji i udostępniania aplikacji wirtualnych
 • Zarządzanie środowiskami wirtualizacji aplikacji
  • Konfigurowanie programu App-V; zarządzanie pamięcią podręczną aplikacji; konfigurowanie przełączników paska zadań / programu SFTTray.exe; konfigurowanie rozszerzeń zwirtualizowanych aplikacji; konfigurowanie ustawień aplikacji przy użyciu zasad grupy

Materiały przygotowujące do egzaminu

Wdrażanie i obsługa środowiska aplikacji oraz zarządzanie nim (20–25%)
 • Wdrażanie aplikacji na pulpicie
  • Zagadnienia dotyczące wdrażania, w tym użycie programu System Center 2012 — Configuration Manager lub Client Hyper-V; konfigurowanie rozgłaszania pakietów przy użyciu programu System Center 2012 — Configuration Manager; publikowanie lub przypisywanie oprogramowania przy użyciu obiektów zasad grupy
 • Planowanie i implementowanie aktualizacji aplikacji
  • Konfigurowanie programu System Center 2012 — Updates Publisher; ponowne sekwencjonowanie/wdrażanie aplikacji; wdrażanie aktualizacji przy użyciu programu System Center 2012 — Configuration Manager; konfigurowanie programu WSUS do aktualizacji aplikacji
 • Planowanie i implementowanie uaktualnień aplikacji
  • Migracja ustawień i konfiguracji aplikacji; łagodzenie problemów ze zgodnością; planowanie współistnienia wersji aplikacji; ponowne sekwencjonowanie/wdrażanie aplikacji; wycofywanie aplikacji; migracja dokumentów; migracja aplikacji Microsoft Office przy użyciu Menedżera planowania migracji pakietu Microsoft Office; wdrażanie uaktualnień aplikacji przy użyciu zasad grupy
 • Implementowanie zabezpieczeń aplikacji
  • Konfigurowanie zasad funkcji AppLocker; konfigurowanie ustawień programu System Center 2012 — Endpoint Protection; konfigurowanie ustawień kontroli konta użytkownika; konfigurowanie ustawień funkcji zapobiegania wykonywaniu danych; konfigurowanie zapory systemu Windows; konfigurowanie zabezpieczeń serwera hosta sesji usług pulpitu zdalnego; konfigurowanie zasad ograniczeń oprogramowania
 • Monitorowanie aplikacji
  • Monitorowanie sesji hosta sesji usług pulpitu zdalnego; monitorowanie użycia aplikacji w trybie offline; monitorowanie sesji w czasie rzeczywistym; monitorowanie użycia licencji aplikacji; konfigurowanie usługi informacji o aplikacji w programie System Center 2012 Configuration Manager

Materiały przygotowujące do egzaminu

Projektowanie ciągłości biznesowej dla środowiska pulpitów i aplikacji (20–25%)
 • Projektowanie i implementowanie odpornej infrastruktury pulpitu zdalnego
  • Projektowanie programu Dostęp w sieci Web do usług pulpitu zdalnego o dużej dostępności, brokera połączeń usług pulpitu zdalnego i bramy pulpitu zdalnego; tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie serwera licencjonowania usług pulpitu zdalnego; konfigurowanie przekierowania maszyny wirtualnej lub farmy dedykowanej
 • Projektowanie i implementowanie ciągłości biznesowej dla pulpitów wirtualnych
  • Projektowanie i implementowanie funkcji Hyper-V Replica z brokerem funkcji Hyper-V Replica; projektowanie i implementowanie ciągłości biznesowej dla kolekcji pulpitów osobistych i udostępnianych
 • Projektowanie i implementowanie odpornej infrastruktury dostarczania aplikacji wirtualnych
  • Projektowanie i implementowanie magazynu danych App-V i serwera zarządzania o dużej dostępności; implementowanie funkcji wstępnie wypełnionej/udostępnianej pamięci podręcznej programu App-V dla środowiska VDI; implementowanie udziału zawartości o dużej dostępności; implementowanie strategii biura oddziału przy użyciu programu App-V; zarządzanie kopiami zapasowymi maszyn wirtualnych

Materiały przygotowujące do egzaminu

Możliwości przygotowania się do egzaminu

Szkolenie prowadzone przez instruktora
Znajdź partnera szkoleniowego firmy Microsoft w pobliżu
Materiały wideo przygotowujące do egzaminu

Rozmowa przygotowująca do certyfikatu firmy Microsoft: egzamin 416

W tym odcinku serii przygotowanej przez ekspertów ds. certyfikacji James Seymour, Senior Product Planner, i Rick Claus, Senior Technical Evangelist, omawiają znaczenie umiejętności sprawdzanych w ramach egzaminu 416.

Ze społeczności

Kto może przystąpić do tego egzaminu?

Ten egzamin stanowi drugą część serii dwóch egzaminów, które sprawdzają wiedzę i umiejętności wymagane do projektowania, implementacji i obsługi infrastruktury pulpitu systemu Windows Server 2012 w wysoce zwirtualizowanym środowisku klasy korporacyjnej. Zaliczenie tego egzaminu potwierdza umiejętności kandydata w zakresie planowania, konfigurowania i wdrażania usług pulpitu zdalnego w systemie Windows Server 2012, takich jak obrazowanie i wdrażanie pulpitów zdalnych, wirtualizacja aplikacji/pulpitów zdalnych, dostęp do pulpitu zdalnego i jego infrastruktura. Zaliczenie tego egzaminu wraz z jednym innym egzaminem potwierdza, że kandydat posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania, wdrażania i obsługi usług infrastruktury pulpitu zdalnego w środowisku systemu Windows Server 2012.

Więcej informacji na temat egzaminów

Przygotowanie do egzaminu

Przed zaplanowaniem egzaminu zalecamy zapoznanie się z całym podręcznikiem przygotowującym do egzaminu oraz z zasobami w tej witrynie sieci Web. Zapoznaj się z Przegląd egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft aby uzyskać informacje na temat rejestracji, filmy z typowymi pytaniami egzaminacyjnymi oraz inne zasoby przygotowujące. Informacje na temat zasad i punktacji egzaminów znajdują się w sekcji Zasady egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft i często zadawane pytania.

Uwaga

Ten podręcznik przygotowujący może ulec zmianie w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Egzaminy firmy Microsoft mogą dotyczyć technologii testowania adaptacyjnego i symulacji. Firma Microsoft nie określa formatu prowadzenia egzaminów. Na podstawie tego podręcznika możesz przygotować się do egzaminu niezależnie od jego formatu. W ramach przygotowań do tego egzaminu firma Microsoft zaleca zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z produktem oraz skorzystanie z wymienionych zasobów szkoleniowych. Niniejsze zasoby szkoleniowe niekoniecznie obejmują wszystkie tematy, które podano w sekcji „Sprawdzane umiejętności”.