Przystąp do egzaminu bez obaw dzięki ofertom Exam Replay i Exam Replay z testem próbnym.

Egzamin
70-484

Visual Studio

 • Opublikowano:
  23 października 2012 r.
 • Języki:
  Angielski, chiński (uproszczony) francuski, niemiecki, japoński, portugalski (Brazylia)
 • Odbiorcy:
  Partnerzy, deweloperzy
 • Technologia:
  Visual Studio 2012
 • Punkty do certyfikatu:
  MCP, MCSD

Essentials of Developing Windows Store Apps Using C#

Ten egzamin został wycofany.

Aby sprawdzić aktualnie dostępne opcje, zapoznaj się z sekcją Lista egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft.

Sprawdzane umiejętności

Ten egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie. Im wyższa wartość procentowa, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia większej liczby pytań w tej części egzaminu. Obejrzyj samouczki wideo dotyczące różnych typów pytań na egzaminach Microsoft.

Prosimy pamiętać, że pytania mogą weryfikować znajomość zagadnień opisanych w tekście punktowanym, ale nie jest to pełna lista zagadnień egzaminacyjnych.

Czy chcesz przekazać opinię na temat istotności umiejętności, które sprawdza ten egzamin? Prześlij swoje uwagi firmie Microsoft. Firma Microsoft zapoznaje się ze wszystkimi opiniami i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje proces certyfikacji, który zawsze zachowuje ważność i przebiega bez zakłóceń Należy pamiętać, że firma nie udziela bezpośrednich odpowiedzi na nadesłane opinie. Dziękujemy za wkład w utrzymanie wysokiej jakości programu certyfikacji firmy Microsoft.

Wszelkie wątpliwości co do konkretnych pytań tego egzaminu należy zgłaszać, korzystając z funkcji zakwestionowania egzaminu.

Wszelkie inne pytania lub opinie dotyczące egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft bądź programu certyfikacji, rejestracji lub promocji należy kierować do regionalnego centrum, serwisowego.

Projektowanie aplikacji dla sklepu Windows (20–25%)
 • Projektowanie układu i struktury interfejsu użytkownika
  • Ocena projektu koncepcyjnego i decydowanie o kompozycji interfejsu użytkownika; projektowanie dziedziczenia i ponownego wykorzystania elementów wizualnych (np. style, zasoby); określanie ułatwień dostępu; decydowanie o konieczności zastosowania formantów niestandardowych; użycie szablonu aplikacji Hub App
 • Projektowanie podziału odpowiedzialności (SOC)
  • Planowanie warstw logicznych rozwiązania, aby spełnić wymagania aplikacji; projektowanie luźno połączonych warstw; wprowadzanie składników WinMD
 • Stosowanie wzorca MVVM do projektu aplikacji
  • Projektowanie i wdrażanie odpowiedniego modelu danych do obsługi jednostek biznesowych; projektowanie obiektu viewmodel do obsługi widoku na podstawie modelu; opracowywanie widoku w celu spełnienia wymagań wiązania danych; tworzenie modeli widoków przy użyciu interfejsu INotifyPropertyChanged, obiektu ObservableCollection i widok CollectionViewSource
 • Projektowanie i wdrażanie zarządzania czasem istnienia procesu (PLM)
  • Wybór strategii zarządzania stanem; obsługa zdarzenia wstrzymania; przygotowywanie do zakończenia aplikacji; obsługa zdarzenia Resume; obsługa zdarzenia OnActivated; sprawdzanie typu aktywacji i poprzedniego stanu
 • Planowanie wdrożenia aplikacji
  • Planowanie wdrożenia aplikacji na podstawie wymogów dotyczących certyfikacji aplikacji ze Sklepu Windows; przygotowywanie manifestu aplikacji (możliwości i deklaracje); podpisywanie aplikacji; planowanie wymagań dotyczących wdrażania aplikacji w środowisku biznesowym
Tworzenie aplikacji dla sklepu Windows (15–20%)
 • Uzyskiwanie dostępu do kontaktów i ich wyświetlanie
  • Wywoływanie klasy programu ContactsPicker; filtrowanie kontaktów do wyświetlenia; wyświetlanie ustawionej liczby kontaktów; tworzenie i modyfikowanie informacji o kontakcie; wybieranie określonych danych kontaktu
 • Projektowanie paneli i kontraktów
  • Wybór odpowiedniego panelu na podstawie wymagań aplikacji; projektowanie aplikacji, aby obsługiwała panele i kontrakty; konfiguracja manifestu aplikacji dla odpowiednich uprawnień
 • Wdrażanie wyszukiwania
  • Wyświetlanie sugestii wyszukiwania przy użyciu klasy SearchPane i formantu SearchBox; wyszukiwanie i uruchamianie innych aplikacji; umożliwianie i ograniczanie wyszukiwania w ramach aplikacji, w tym wewnątrz i na zewnątrz panelu wyszukiwania; udostępnianie podglądów wyników wyszukiwania; wdrażanie aktywacji z poziomu wyszukiwania; konfigurowanie kontraktów wyszukiwania
 • Wdrażanie udostępniania w ramach aplikacji
  • Stosowanie klasy DataTransferManager w celu udostępniania danych w innych aplikacjach, akceptowanie żądań udostępniania poprzez dokonywanie aktywacji z panelu Udostępnianie, ograniczanie zakresu udostępniania za pomocą obiektu DataPackage; wdrażanie udostępniania w ramach aplikacji poza panelem Udostępnianie; korzystanie z łączy sieci Web oraz łączy aplikacji
 • Zarządzanie ustawieniami i preferencjami aplikacji
  • Wybór funkcji aplikacji, które są dostępne w ustawieniach AppSettings; dodawanie punktów wejścia do ustawień AppSettings w oknie Ustawienia; tworzenie wysuwanego okna ustawień; przechowywanie i pobieranie ustawień z magazynu danych aplikacji do obsługi pracy mobilnej
 • Integracja funkcji multimedialnych
  • Obsługa obrazów DDS; implementowanie odtwarzania wideo; implementowanie XVP i DXVA; implementowanie funkcji zamiany tekstu na mowę (TTS)
Tworzenie interfejsu użytkownika (20–25%)
 • Tworzenie aplikacji obsługujących układ do obsługi trybów pracy w oknach
  • Reagowanie na zmiany orientacji; dostosowanie do nowych trybów pracy w oknach poprzez użycie przestrzeni nazw ViewManagement; zarządzanie ustawieniami widoku aplikacji
 • Wdrażanie formantów układu
  • Wdrażanie formantów siatki do tworzenia struktury układu; ustawianie liczby wierszy/kolumn i rozmiaru; włączanie opcji powiększania i przewijania w formantach układu; zarządzanie ułożeniem i wyświetlaniem tekstu
 • Projektowanie i wdrażanie paska aplikacji/nawigacji
  • Wybieranie elementów do umieszczenia na pasku aplikacji/nawigacji na podstawie wymogów aplikacji, układanie i rozmieszczanie elementów na pasku aplikacji/nawigacji, planowanie rozmieszczenia elementów sterujących na pasku aplikacji/nawigacji, obsługa zdarzeń aplikacji/nawigacji; rozmieszczanie elementów sterowania na pasku aplikacji/nawigacji
 • Projektowanie i wdrażanie rozwiązań do prezentacji danych
  • Wybór i wdrażanie właściwości oraz formantów danych w celu spełnienia wymagań aplikacji (np. elementy ListView, GridView, FlipView, DatePicker, TimePicker, Hyperlink, PlaceholderText, menu flyouts oraz CommandBar); tworzenie szablonów danych w celu spełnienia wymagań aplikacji
 • Tworzenie i zarządzanie stylami i szablonami XAML
  • Wdrażanie i rozszerzanie stylów oraz szablonów; wdrażanie gradientów, modyfikowanie stylów na podstawie wyzwalacza zdarzeń i właściwości; tworzenie zasobów i motywów udostępnionych

Materiały przygotowujące do egzaminu

Programowanie interakcji użytkownika (20–25%)
 • Tworzenie i zarządzanie kafelkami
  • Tworzenie i aktualizacja kafelków i ich zawartości; tworzenie i aktualizacja identyfikatorów (klasa TileUpdateManager); odpowiadanie na żądania powiadomienia, wybór odpowiedniego harmonogramu aktualizacji kafelków na podstawie wymagań aplikacji
 • Powiadamianie użytkowników za pomocą wyskakującego powiadomienia
  • Włączanie powiadomień na pasku przewijania w aplikacji; uzupełnianie powiadomień na pasku przewijania za pomocą obrazów i tekstu przy użyciu klasy ToastUpdateManager; odtwarzanie dźwięków dla powiadomień na pasku przewijania, reagowanie na powiadomienia na pasku przewijania; kontrola czasu trwania powiadomień na pasku przewijania; konfigurowanie i użycie usług Azure Mobile do obsługi powiadomień push
 • Zarządzanie urządzeniami wejściowymi
  • Przechwytywanie zdarzeń biblioteki gestów; tworzenie niestandardowych aparatów rozpoznawania gestów; nasłuchiwanie zdarzeń myszy lub gestów dotykowych; zarządzanie danymi wprowadzanymi za pomocą pióra i pismem odręcznym
 • Projektowanie i wdrażanie nawigacji w aplikacji
  • Obsługa zdarzeń nawigacyjnych, sprawdzanie właściwości nawigacji i wywoływanie funkcji nawigacji za pomocą struktury Nawigacji; projektowanie nawigacji w celu spełniania wymagań aplikacji; powiększenie semantyczne

Materiały przygotowujące do egzaminu

Zarządzanie zabezpieczeniami i danymi (20–25%)
 • Wybór odpowiedniej strategii dostępu do danych
  • Wybór odpowiedniej strategii dostępu do danych (strategia oparta na plikach, usługa sieci Web, magazyn zdalny, w tym magazyn systemu Windows Azure i usługi Azure Mobile) na podstawie wymagań
 • Zdalne pobieranie danych
  • Stosowanie klasy HttpClient do pobierania usług sieci Web; ustawianie odpowiedniego zlecenia HTTP dla wzorca REST; stosowanie usług SOAP/WCF; stosowanie obiektów WebSocket do komunikacji dwukierunkowej; obsługa postępu żądania danych
 • Wdrażanie wiązania danych
  • Wybór formantów powiązanych z danymi; wiązanie kolekcji z formantami elementów; wdrażanie interfejsu IValueConverter; tworzenie i ustawianie właściwości zależności; sprawdzanie poprawności danych wejściowych użytkownika; włączanie filtrowania, grupowania i sortowania danych w interfejsie użytkownika
 • Zarządzanie uwierzytelnianiem i autoryzacjami systemu Windows
  • Pobieranie ról lub oświadczeń użytkownika; przechowywanie i pobieranie danych uwierzytelniających przy użyciu klasy PasswordVault, wdrażanie klasy CredentialPicker; weryfikacja danych uwierzytelniających przy użyciu funkcji skrytka na poświadczenia; przechowywanie danych uwierzytelniających konta w ustawieniach aplikacji
 • Zarządzanie uwierzytelnianiem w sieci Web
  • Stosowanie przestrzeni nazw Windows.Security.Authentication.Web; ustawianie protokołu oAuth2 dla celów uwierzytelniania; implementowanie klasy CredentialPicker; konfiguracja rejestracji jednokrotnej; wdrażanie mobilnego dostępu do poświadczeń; wdrażanie klasy WebAuthenticationBroker; obsługa uwierzytelniania serwera proxy w przedsiębiorstwach

Materiały przygotowujące do egzaminu

Możliwości przygotowania się do egzaminu

Szkolenie prowadzone przez instruktora
Znajdź partnera szkoleniowego firmy Microsoft w pobliżu
Materiały wideo przygotowujące do egzaminu

Wykład przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego firmy Microsoft: egzamin 484

W tym odcinku wskazówek przygotowujących do egzaminu eksperci ds. certyfikacji — James Seymour zajmujący stanowisko Certification Planner i Jerry Nixon na stanowisku Developer Evangelist — omawiają znaczenie poszczególnych umiejętności ocenianych w ramach egzaminu 484.

Samodzielne szkolenie
Windows Store App Development Essentials with C# Refresh

Jerry Nixon, zajmujący stanowisko Technical Evangelist w firmie Microsoft oraz Daren May, współzałożyciel firmy Crank211 przedstawią kilka prostych i złożonych technik, które można samodzielnie wykorzystać w miejscu pracy. Opiszą także sposób wdrożenia nowych funkcji systemu Windows 8.1 za pomocą pakietu Visual Studio 2013, a także pomogą pomyślnie opublikować pierwszą aplikację w sklepie Windows, a w konsekwencji zacząć zarabiać na niej pieniądze.

Test próbny

Przystąp do oficjalnego testu próbnego firmy Microsoft do egzaminu 484

Ze społeczności

Strona wiki egzaminu 70-484

Forum egzaminu 70-484

Obserwuj @MSLearning i @visualstudio

Książki
Exam Ref 70-484: Essentials of Developing Windows Store Apps Using C#

Podręcznik do egzaminu 70-484: Essentials of Developing Windows Store Apps Using C#
Opublikowany: 15 lipca 2013 r.

Przygotuj się do egzaminu 70-484 i zademonstruj biegłość w opracowywaniu aplikacji Windows Store przy użyciu języka C#. Egzamin przeznaczony dla doświadczonych specjalistów z dziedziny technologii informatycznych, którzy są gotowi do przejścia na bardziej zaawansowany poziom rozwoju. W podręczniku do tego egzaminu położono nacisk na umiejętności krytycznego myślenia i podejmowania decyzji, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu na poziomie certyfikatu MCSD.

Kup tę książkę w witrynie Microsoft Press Store

Kto może przystąpić do tego egzaminu?

Ten egzamin jest przeznaczony dla deweloperów posiadających minimum od dwóch do pięciu lat doświadczenia w opracowywaniu aplikacji w języku HTML, CSS i JavaScript, w tym minimum dwa lata doświadczenia w projektowaniu i tworzeniu aplikacji ze Sklepu Windows.

Więcej informacji na temat egzaminów

Przygotowanie do egzaminu

Przed zaplanowaniem egzaminu zalecamy zapoznanie się z całym podręcznikiem przygotowującym do egzaminu oraz z zasobami w tej witrynie sieci Web. Zapoznaj się z Przegląd egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft aby uzyskać informacje na temat rejestracji, filmy z typowymi pytaniami egzaminacyjnymi oraz inne zasoby przygotowujące. Informacje na temat zasad i punktacji egzaminów znajdują się w sekcji Zasady egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft i często zadawane pytania.

Uwaga

Ten podręcznik przygotowujący może ulec zmianie w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Egzaminy firmy Microsoft mogą dotyczyć technologii testowania adaptacyjnego i symulacji. Firma Microsoft nie określa formatu prowadzenia egzaminów. Na podstawie tego podręcznika możesz przygotować się do egzaminu niezależnie od jego formatu. W ramach przygotowań do tego egzaminu firma Microsoft zaleca zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z produktem oraz skorzystanie z wymienionych zasobów szkoleniowych. Niniejsze zasoby szkoleniowe niekoniecznie obejmują wszystkie tematy, które podano w sekcji „Sprawdzane umiejętności”.