Przystąp do egzaminu bez obaw dzięki ofertom Exam Replay i Exam Replay z testem próbnym.

Egzamin
70-485

Visual Studio

 • Opublikowano:
  18 października 2012 r.
 • Języki:
  Angielski, chiński (uproszczony) francuski, niemiecki, japoński, portugalski (Brazylia)
 • Odbiorcy:
  Partnerzy, deweloperzy
 • Technologia:
  Visual Studio 2012
 • Punkty do certyfikatu:
  MCP, MCSD

Advanced Windows Store App Development Using C#

Ten egzamin został wycofany.

Aby sprawdzić aktualnie dostępne opcje, zapoznaj się z sekcją Lista egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft.

Sprawdzane umiejętności

Ten egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie. Im wyższa wartość procentowa, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia większej liczby pytań w tej części egzaminu. Obejrzyj samouczki wideo dotyczące różnych typów pytań na egzaminach Microsoft.

Prosimy pamiętać, że pytania mogą weryfikować znajomość zagadnień opisanych w tekście punktowanym, ale nie jest to pełna lista zagadnień egzaminacyjnych.

Czy chcesz przekazać opinię na temat istotności umiejętności, które sprawdza ten egzamin? Prześlij swoje uwagi firmie Microsoft. Firma Microsoft zapoznaje się ze wszystkimi opiniami i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje proces certyfikacji, który zawsze zachowuje ważność i przebiega bez zakłóceń Należy pamiętać, że firma nie udziela bezpośrednich odpowiedzi na nadesłane opinie. Dziękujemy za wkład w utrzymanie wysokiej jakości programu certyfikacji firmy Microsoft.

Wszelkie wątpliwości co do konkretnych pytań tego egzaminu należy zgłaszać, korzystając z funkcji zakwestionowania egzaminu.

Wszelkie inne pytania lub opinie dotyczące egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft bądź programu certyfikacji, rejestracji lub promocji należy kierować do regionalnego centrum, serwisowego.

Według stanu na 2 grudnia 2013 roku ten egzamin obejmuje materiały dotyczące systemu Windows 8.1 i produktu Visual Studio 2013.

Tworzenie aplikacji dla sklepu Windows (15–20%)
 • Tworzenie zadań w tle
  • Wdrażanie klas Windows.applicationmodel.background; wdrażanie interfejsu IBackgroundTask
 • Używanie zadań w tle
  • Stosowanie wyzwalaczy czasowych i systemowych; utrzymywanie otwartych kanałów komunikacji; żądanie dostępu do ekranu blokowania; stosowanie klasy BackgroundTransfer do kończenia pobierania plików
 • Tworzenie i użytkowanie składników WinMD
  • Tworzenie składnika WinMD w języku C#; użytkowanie składnika WinMD; obsługa typów odwołań WinMD; odwoływanie się do składnika WinMD

Materiały przygotowujące do egzaminu

Wykrywanie i współdziałanie z urządzeniami (15–20%)
 • Przechwytywanie plików multimedialnych przy użyciu kamery i mikrofonu
  • Stosowanie interfejsu użytkownika przechwytywania z kamery do robienia zdjęć lub nagrywania filmów; stosowanie klasy MediaCapture do przechwytywania zdjęć, filmów i plików audio; konfiguracja ustawień kamery; ustawianie formatów plików multimedialnych; obsługa zdarzeń przechwytywania plików multimedialnych; wdrażanie zaawansowanych funkcji dotyczących zdjęć, takich jak wyświetlanie sekwencyjne, miniatury czy tryb ostrości
 • Pobieranie danych z czujników
  • Sprawdzanie dostępności czujnika (Windows.devices.sensors), dodawanie żądań czujnika do manifestu aplikacji, obsługa zdarzeń czujnika, pobieranie właściwości czujnika, ustalanie lokalizacji poprzez urządzenie GPS; włączanie geofencingu
 • Wyliczanie i określanie możliwości urządzenia
  • Poznawanie możliwości urządzenia (np. GPS, przyspieszeniomierz, komunikacja zbliżeniowa i kamera)
 • Wdrażanie dostępu dla urządzeń
  • USB; Bluetooth; interfejs HID; obsługa drukarek 3D; Urządzenia dla punktów usługowych (PoS)

Materiały przygotowujące do egzaminu

Programowanie interakcji użytkownika (15–20%)
 • Wdrażanie możliwości drukowania za pomocą kontraktów i paneli
  • Wdrażanie kontraktu drukowania; tworzenie niestandardowego szablonu drukowania; opracowywanie podglądu wydruku; obsługa podziału wydruku na strony; wdrażanie drukowania z poziomu aplikacji, udostępnianie ustawień drukarki w aplikacji
 • Wdrażanie możliwości odtwarzania za pomocą kontraktów i paneli
  • Rejestrowanie swojej aplikacji dla funkcji Odtwarzaj na; stosowanie klasy PlayToManager w celu przesyłania strumieniowego elementów multimedialnych; rejestrowanie swojej aplikacji jako klasy PlayToReceiver; programowe wdrażanie funkcji Odtwarzaj na
 • Powiadamianie użytkowników za pomocą usługi Windows Push Notification Service (WNS)
  • Uwierzytelnianie z użyciem WNS; żądanie, tworzenie i zapisywanie kanału powiadomień, wywoływanie i odpytywanie usługi WNS; konfigurowanie i wdrażanie usług Azure Mobile do obsługi powiadomień wypychanych

Materiały przygotowujące do egzaminu

Doskonalenie interfejsu użytkownika (15–20%)
 • Projektowanie i wdrażanie czasu odpowiedzi interfejsu użytkownika
  • Wybór strategii asynchronicznej dla aplikacji; wdrażanie biblioteki Task Parallel Library do wieloprocesorowego wykorzystania; konwersja operacji asynchronicznych na zadania
 • Tworzenie animacji i przejść
  • Stosowanie animacji z biblioteki animacji; tworzenie i dostosowywanie animacji i przejść, w tym przejść XAML; wdrażanie scenorysów i transformacji; stosowanie wbudowanych animacji do formantów
 • Tworzenie formantów niestandardowych
  • Wybór odpowiedniego formantu podstawowego w celu utworzenia szablonu formantu niestandardowego; tworzenie stylu formantu przy użyciu szablonów formantu, projektowanie szablonu formantu do reagowania na zmiany trybu wyświetlania okien
 • Projektowanie aplikacji ze Sklepu Windows dla potrzeb globalizacji i lokalizacji
  • Wdrażanie plików .resw w celu tłumaczenia tekstu; wdrażanie sortowania i grupowania w celu obsługi różnych kierunków czytania; wdrażanie formatowania dat i godzin specyficznego dla kultury

Materiały przygotowujące do egzaminu

Zarządzanie danymi i zabezpieczeniami (15–20%)
 • Projektowanie i wdrażanie buforowania danych
  • Wybór typów elementów (dane użytkownika, ustawienia, dane aplikacji) w aplikacji, które powinny być pozostawione w pamięci podręcznej na podstawie wymagań; określanie częstotliwości buforowania elementów; określanie miejsca buforowania elementów (Microsoft Azure, usługi Azure Mobile, magazyn zdalny); wybór mechanizmu buforowania; przechowywanie danych przy użyciu obiektów LocalStorage i SessionStorage
 • Zapisywanie i pobieranie plików z pliku systemowego
  • Obsługa strumieni plików; zapisywanie i pobieranie plików przy użyciu klas StorageFile i StorageFolder; ustawianie rozszerzeń i skojarzeń plików; zapisywanie i pobieranie plików przy użyciu klas selektorów pliku; kompresja plików w celu zaoszczędzenia wolnego miejsca; dostęp do bibliotek i znanych folderów np. zdjęć, dokumentów i filmów; zarządzanie wyglądem selektora plików; usprawnienie wyszukiwania poprzez wykorzystanie indeksu systemu Windows; integracja usługi OneDrive z aplikacjami; porównywanie plików; zarządzanie bibliotekami; bezpieczne dane aplikacji
 • Zabezpieczanie danych aplikacji
  • Szyfrowanie danych za pomocą obszaru nazw Windows.Security.Cryptography, rejestrowanie i żądanie certyfikatów, szyfrowanie danych przy użyciu certyfikatów; odwoływanie uprawnień plików
Przygotowywanie do wdrożenia rozwiązania (15–20%)
 • Projektowanie i wdrażanie funkcji zarabiania w aplikacji
  • Konfiguracja wersji próbnej ograniczonej czasowo, konfiguracja wersji opartej na funkcjach, konfiguracja zakupów w ramach aplikacji, przechodzenie z wersji próbnej aplikacji na pełną; implementacja zakupów bezpośrednio w aplikacji
 • Projektowanie rozwiązań do usuwania błędów
  • Projektowanie aplikacji w taki sposób, aby użytkownik nigdy nie napotkał błędów lub wyjątków; klasa aplikacji dla globalnej kolekcji; obsługa błędów dotyczących możliwości urządzenia; obsługa błędów asynchronicznych
 • Projektowanie i wdrażanie strategii testowania
  • Zalecanie planu testów funkcjonalnych; wdrażanie kodowanego testu interfejsu użytkownika; zalecanie planu testów niezawodności (testowanie wydajności, testowanie wytrzymałości, testowanie skalowalności oraz testowanie okresu użytkowania); implementowanie zakupów bezpośrednio w aplikacji
 • Projektowanie strategii diagnostycznej i monitorowania
  • Projektowanie profilowania, śledzenia zdarzeń, liczników wydajności, dziennika nadzoru (zdarzenia i informacje), raportowania użycia; określanie miejsca rejestrowania zdarzeń (lokalne lub scentralizowane)
 • Ocena i konfiguracja na potrzeby wdrażania w sklepie Windows
  • Konfigurowanie opcji aplikacji w celu przesłania do sklepu Windows, takich jak ograniczenia wiekowe, zasady zachowania poufności informacji, uprawnienia, obrazy i dane kontaktowe; tworzenie plików aplikacji, plików zasobów i pakietów aplikacji; weryfikacja gotowości aplikacji z użyciem zestawu WACK (Windows Application Certification Kit)

Materiały przygotowujące do egzaminu

Możliwości przygotowania się do egzaminu

Szkolenie prowadzone przez instruktora
Znajdź partnera szkoleniowego firmy Microsoft w pobliżu
Materiały wideo przygotowujące do egzaminu

Rozmowa przygotowująca do certyfikatu firmy Microsoft: egzamin 485

W tym odcinku wskazówek przygotowujących do egzaminu eksperci ds. certyfikacji — James Seymour zajmujący stanowisko Certification Planner i Jerry Nixon na stanowisku Developer Evangelist — omawiają znaczenie poszczególnych umiejętności ocenianych w ramach egzaminu 485.

Samodzielne szkolenie
Advanced Windows Store App Development Using C# Refresh

Informacje na temat nowego modelu obsługi okien, zaawansowane scenariusze kontraktowania, brandingu, monetyzacji i animacji. Jerry Nixon, zajmujący stanowisko Technical Evangelist w firmie Microsoft, i Darren May, współzałożyciel firmy Crank211 opiszą, jak wdrożyć nowe funkcje i interfejsy API, a także jak wyróżnić swoją aplikację od innych znajdujących się na rynku. Zostaną także przekazane informacje na temat nowego zestawu programistycznego Windows Live oraz możliwości wykorzystania platformy OneDrive w aplikacjach.

Test próbny

Przystąp do oficjalnego testu próbnego firmy Microsoft do egzaminu 485

Ze społeczności

Strona wiki dotycząca egzaminu 70-485

Forum dotyczące egzaminu 70-485

Obserwuj @MSLearning i @visualstudio

Książki
Exam Ref 70-485: Advanced Windows Store App Development Using C#

Podręcznik do egzaminu 70-485: Advanced Windows Store App Development Using C#
Opublikowany: 15 października 2013 r.

Przygotuj się do egzaminu 70-485 i zademonstruj biegłość w tworzeniu aplikacji Windows Store przy użyciu języka C#. Egzamin przeznaczony dla doświadczonych programistów, którzy są gotowi do przejścia na bardziej zaawansowany poziom rozwoju. W podręczniku do tego egzaminu położono nacisk na umiejętności krytycznego myślenia i podejmowania decyzji, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu na poziomie certyfikatu MCSD.

Kup tę książkę w witrynie Microsoft Press Store

Kto może przystąpić do tego egzaminu?

Ten egzamin jest przeznaczony dla deweloperów posiadających minimum od dwóch do pięciu lat doświadczenia w opracowywaniu aplikacji w języku C# i XAML, w tym minimum dwa lata doświadczenia w projektowaniu i tworzeniu aplikacji ze Sklepu Windows.

Więcej informacji na temat egzaminów

Przygotowanie do egzaminu

Przed zaplanowaniem egzaminu zalecamy zapoznanie się z całym podręcznikiem przygotowującym do egzaminu oraz z zasobami w tej witrynie sieci Web. Zapoznaj się z Przegląd egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft aby uzyskać informacje na temat rejestracji, filmy z typowymi pytaniami egzaminacyjnymi oraz inne zasoby przygotowujące. Informacje na temat zasad i punktacji egzaminów znajdują się w sekcji Zasady egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft i często zadawane pytania.

Uwaga

Ten podręcznik przygotowujący może ulec zmianie w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Egzaminy firmy Microsoft mogą dotyczyć technologii testowania adaptacyjnego i symulacji. Firma Microsoft nie określa formatu prowadzenia egzaminów. Na podstawie tego podręcznika możesz przygotować się do egzaminu niezależnie od jego formatu. W ramach przygotowań do tego egzaminu firma Microsoft zaleca zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z produktem oraz skorzystanie z wymienionych zasobów szkoleniowych. Niniejsze zasoby szkoleniowe niekoniecznie obejmują wszystkie tematy, które podano w sekcji „Sprawdzane umiejętności”.