Przystąp do egzaminu bez obaw dzięki ofertom Exam Replay i Exam Replay z testem próbnym.

Egzamin
70-490

Windows

 • Opublikowano:
  1 sierpnia 2014 r.
 • Języki:
  Angielski, japoński
 • Odbiorcy:
  Deweloperzy
 • Technologia:
  ASP.NET MVC
 • Punkty do certyfikatu:
  MCP, MCSD

Ponowna certyfikacja MCSD: Windows Store Apps using HTML5

* Uczniowie szkół średnich i wyższych mają prawo skorzystać z cennika akademickiego (niedostępne w Indiach i Chinach). Szczegóły można znaleźć na stronie Zasady egzaminów i często zadawane pytania. Ceny nie uwzględniają żadnych ofert promocyjnych ani rabatów dla uczestników programu Microsoft Imagine Academy, certyfikowanych trenerów Microsoft ani uczestników programu Microsoft Partner Network. Cena może ulec zmianie bez uprzedzenia. Cena nie zawiera podatków. Przed rejestracją na egzamin należy potwierdzić dokładną cenę u dostawcy tego egzaminu.

Sprawdzane umiejętności

Ten egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Obejrzyj samouczki wideo dotyczące różnych typów pytań na egzaminach Microsoft.

Prosimy pamiętać, że pytania mogą weryfikować znajomość zagadnień opisanych w tekście punktowanym, ale nie jest to pełna lista zagadnień egzaminacyjnych.

Czy chcesz przekazać opinię na temat istotności umiejętności, które sprawdza ten egzamin? Prześlij swoje uwagi firmie Microsoft. Firma Microsoft zapoznaje się ze wszystkimi opiniami i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje proces certyfikacji, który zawsze zachowuje ważność i przebiega bez zakłóceń Należy pamiętać, że firma nie udziela bezpośrednich odpowiedzi na nadesłane opinie. Dziękujemy za wkład w utrzymanie wysokiej jakości programu certyfikacji firmy Microsoft.

Wszelkie wątpliwości co do konkretnych pytań tego egzaminu należy zgłaszać, korzystając z funkcji zakwestionowania egzaminu.

Wszelkie inne pytania lub opinie dotyczące egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft bądź programu certyfikacji, rejestracji lub promocji należy kierować do regionalnego centrum, serwisowego.

Projektowanie aplikacji ze Sklepu Windows
 • Projektowanie układu i struktury interfejsu użytkownika
  • Ocena projektu koncepcyjnego; decydowanie o kompozycji interfejsu użytkownika; projektowanie dziedziczenia i ponownego wykorzystania elementów wizualnych (np. style, zasoby); określanie ułatwień dostępu; decydowanie o konieczności zastosowania formantów niestandardowych; użycie szablonu aplikacji Hub App
Tworzenie aplikacji dla sklepu Windows
 • Wdrażanie wyszukiwania
  • Wyświetlanie sugestii wyszukiwania przy użyciu klasy formantów SearchPane i SearchBox; wyszukiwanie i uruchamianie innych aplikacji; umożliwianie i ograniczanie wyszukiwania w ramach aplikacji, w tym wewnątrz i na zewnątrz panelu wyszukiwania; udostępnianie podglądów wyników wyszukiwania; wdrażanie aktywacji z poziomu wyszukiwania; konfigurowanie kontraktów wyszukiwania
 • Wdrażanie udostępniania w ramach aplikacji
  • Stosowanie klasy DataTransferManager w celu udostępniania danych w innych aplikacjach, akceptowanie żądań udostępniania poprzez dokonywanie aktywacji z panelu Udostępnianie, ograniczanie zakresu udostępniania za pomocą obiektu DataPackage; wdrażanie udostępniania w ramach aplikacji poza panelem Udostępnianie; korzystanie z łączy sieci Web oraz łączy aplikacji
 • Integracja funkcji multimedialnych
  • Obsługa obrazów DDS; wdrażanie odtwarzania wideo; wdrażanie XVP i DXVA; wdrażanie TTS; wdrażanie odtwarzania audio i wideo z użyciem funkcji DRM HTML5
Tworzenie interfejsu użytkownika
 • Wdrażanie formantów WinJS
  • Kontrolka FlipView; okno wysuwane; układ tabelaryczny; układ listy; obiekt menu; WebView; kontener elementów; wzmacniak
 • Wdrażanie formantów układu HTML
  • Wdrażanie formantów układu do tworzenia struktury układu; wdrażanie szablonów i powiązań; obsługa przewijania i powiększania przy użyciu języka CSS3; zarządzanie ułożeniem i wyświetlaniem tekstu, w tym jego przepełnieniem
 • Tworzenie aplikacji obsługujących układ do obsługi trybów pracy w oknach
  • Stosowanie kwerend w języku CSS3 w celu adaptacji do różnych urządzeń; reagowanie na zmiany orientacji; dostosowanie do nowych trybów pracy w oknach poprzez użycie przestrzeni nazw ViewManagement; zarządzanie ustawieniami widoku aplikacji
Programowanie interakcji użytkownika
 • Powiadamianie użytkowników za pomocą wyskakującego powiadomienia
  • Włączanie powiadomień na pasku przewijania w aplikacji; uzupełnianie powiadomień na pasku przewijania za pomocą obrazów i tekstu przy użyciu klasy ToastUpdateManager; odtwarzanie dźwięków dla powiadomień na pasku przewijania, reagowanie na powiadomienia na pasku przewijania; kontrola czasu trwania powiadomień na pasku przewijania; konfigurowanie i użycie usług Azure Mobile do obsługi powiadomień push
Zarządzanie zabezpieczeniami i danymi
 • Wybór strategii dostępu do danych
  • Wybór odpowiedniej strategii dostępu do danych (strategia oparta na plikach; usługa sieci Web; magazyn zdalny, w tym magazyn systemu Microsoft Azure i usługi Azure Mobile) na podstawie wymagań
 • Zdalne pobieranie danych
  • Stosowanie obiektu XHR lub klasy HttpClient do pobierania usług sieci Web; ustawianie odpowiedniego zlecenia HTTP dla wzorca REST; obsługa postępu żądania danych; stosowanie usług SOAP/WCF; stosowanie obiektów WebSocket do komunikacji dwukierunkowej
 • Zarządzanie uwierzytelnianiem i autoryzacjami systemu Windows
  • Pobieranie ról lub oświadczeń użytkownika; przechowywanie i pobieranie danych uwierzytelniających przy użyciu klasy PasswordVault, wdrażanie klasy CredentialPicker; weryfikacja danych uwierzytelniających przy użyciu funkcji skrytka na poświadczenia; przechowywanie danych uwierzytelniających konta w ustawieniach aplikacji
 • Zarządzanie uwierzytelnianiem w sieci Web
  • Stosowanie przestrzeni nazw Windows.Security.Authentication.Web; ustawianie protokołu OAuth2 dla celów uwierzytelniania; klasa CredentialPicker; konfiguracja rejestracji jednokrotnej; wdrażanie mobilnego dostępu do poświadczeń; wdrażanie klasy WebAuthenticationBroker; obsługa uwierzytelniania serwera proxy w przedsiębiorstwach
Tworzenie aplikacji dla sklepu Windows
 • Tworzenie zadań w tle
  • Wdrażanie klas Windows.applicationmodel.background; wdrażanie obiektu WebUIBackgroundTaskInstance; tworzenie zadania w tle w celu zarządzania i zachowania zasobów, tworzenie zadania w tle w celu uzyskiwania powiadomień dla aplikacji; rejestrowanie zadania w tle przy użyciu klasy BackgroundTaskBuilder; ustalanie priorytetów zadań przy użyciu przestrzeni nazw programu Harmonogram
Wykrywanie i współdziałanie z urządzeniami
 • Przechwytywanie plików multimedialnych przy użyciu kamery i mikrofonu
  • Stosowanie interfejsu użytkownika przechwytywania z kamery do robienia zdjęć lub nagrywania filmów i konfiguracji ustawień kamery; stosowanie klasy MediaCapture do przechwytywania zdjęć, filmów i plików audio; konfiguracja ustawień kamery; ustawianie formatów plików multimedialnych; obsługa zdarzeń przechwytywania plików multimedialnych; wdrażanie zaawansowanych funkcji dotyczących zdjęć, takich jak wyświetlanie sekwencyjne, miniatury czy tryb ostrości
 • Pobieranie danych z czujników
  • Sprawdzanie dostępności czujnika (Windows.devices.sensors), dodawanie żądań czujnika do manifestu aplikacji, obsługa zdarzeń czujnika, pobieranie właściwości czujnika, ustalanie lokalizacji poprzez urządzenie GPS; włączanie geofencingu
 • Wdrażanie dostępu dla urządzeń
  • USB; Bluetooth; interfejs HID; obsługa drukarek 3D; Urządzenia dla punktów usługowych (PoS)
Programowanie interakcji użytkownika
 • Wdrażanie możliwości odtwarzania za pomocą kontraktów i paneli
  • Rejestrowanie aplikacji dla funkcji Odtwarzaj na; stosowanie klasy PlayToManager do przesyłania strumieniowego elementów multimedialnych; rejestrowanie aplikacji jako klasy PlayToReceiver; programowe wdrażanie funkcji Odtwarzaj na
 • Powiadamianie użytkowników za pomocą usługi Windows Push Notification Service (WNS)
  • Uwierzytelnianie z użyciem WNS; żądanie, tworzenie i zapisywanie kanału powiadomień, wywoływanie i odpytywanie usługi WNS; konfigurowanie i wdrażanie usług Azure Mobile do obsługi powiadomień wypychanych
Doskonalenie interfejsu użytkownika
 • Projektowanie i wdrażanie czasu odpowiedzi interfejsu użytkownika
  • Wybór strategii asynchronicznej pomiędzy procesami roboczymi sieci Web i obietnicami; wdrażanie procesów roboczych sieci Web; zagnieżdżanie obietnic i łączenie ich w łańcuch; zapewnianie obsługi obietnic przez funkcje niestandardowe; poprawa działania interfejsu dzięki użyciu przestrzeni nazw programu Harmonogram
 • Wdrażanie animacji i przejść
  • Stosowanie animacji z biblioteki animacji (WinJS.UI.animation); tworzenie i dostosowywanie animacji i przejść przy użyciu języka CSS; stosowanie przekształceń; tworzenie animacji przy użyciu punktów kluczowych; stosowanie funkcji czasowych; tworzenie animacji przy użyciu elementu HTML5 < canvas > element
Zarządzanie danymi i zabezpieczeniami
 • Projektowanie i wdrażanie buforowania danych
  • Wybór typów elementów (dane użytkownika, ustawienia, dane aplikacji) w aplikacji, które powinny być pozostawione w pamięci podręcznej na podstawie wymagań; określanie częstotliwości buforowania elementów; określanie miejsca buforowania elementów (Microsoft Azure, usługi Azure Mobile, magazyn zdalny); wybór mechanizmu buforowania; przechowywanie danych przy użyciu obiektów indexDB, LocalStorage i SessionStorage
 • Zapisywanie i pobieranie plików
  • Obsługa strumieni plików; zapisywanie i pobieranie plików przy użyciu klas StorageFile i StorageFolder; ustawianie rozszerzeń i skojarzeń plików; zapisywanie i pobieranie plików przy użyciu selektorów pliku i selektora folderu; kompresja plików w celu zaoszczędzenia wolnego miejsca; dostęp do bibliotek i znanych folderów np. zdjęć, dokumentów i filmów; zarządzanie wyglądem selektora plików; usprawnienie wyszukiwania poprzez wykorzystanie indeksu systemu Windows; integracja usługi OneDrive z aplikacjami; porównywanie plików; zarządzanie bibliotekami
 • Zabezpieczanie danych aplikacji
  • Szyfrowanie danych za pomocą obszaru nazw Windows.Security.Cryptography, rejestrowanie i żądanie certyfikatów, szyfrowanie danych przy użyciu certyfikatów; odwoływanie uprawnień plików
Przygotowywanie do wdrożenia rozwiązania
 • Projektowanie i wdrażanie strategii testowania
  • Projektowanie planu testów funkcjonalnych; wdrażanie kodowanego testu interfejsu użytkownika; projektowanie planu testów niezawodności, w tym testowanie wydajności, testowanie wytrzymałości, testowanie skalowalności oraz testowanie okresu użytkowania; symulowanie zakupu w aplikacji
 • Ocena i konfiguracja na potrzeby wdrażania w Sklepie Windows
  • Konfigurowanie opcji aplikacji w celu przesłania do sklepu Windows, takich jak ograniczenia wiekowe, zasady zachowania poufności informacji, uprawnienia, obrazy i dane kontaktowe; tworzenie plików aplikacji, plików zasobów i pakietów aplikacji; weryfikacja gotowości aplikacji z użyciem zestawu WACK (Windows Application Certification Kit)

Możliwości przygotowania się do egzaminu

Szkolenie prowadzone przez instruktora
Znajdź partnera szkoleniowego firmy Microsoft w pobliżu
Materiały wideo przygotowujące do egzaminu

Wykład przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego firmy Microsoft: egzamin 481

W tym odcinku wskazówek przygotowujących do egzaminu eksperci ds. certyfikacji — James Seymour zajmujący stanowisko Certification Planner i Lwin Maung na stanowisku Development Consultant — omawiają znaczenie poszczególnych umiejętności weryfikowanych w ramach egzaminu 481.

Wykład przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego firmy Microsoft: egzamin 482

W tym odcinku wskazówek przygotowujących do egzaminu eksperci ds. certyfikacji — James Seymour zajmujący stanowisko Certification Planner i Lwin Maung na stanowisku Development Consultant — omawiają znaczenie poszczególnych umiejętności weryfikowanych w ramach egzaminu 482.

Samodzielne szkolenie

Windows Store App Development with HTML5 Jump Start

Co odróżnia system Windows 8? Z czego wynika pośpiech w tworzeniu aplikacji na platformę Windows 8 i dlaczego środowisko deweloperów ma inny stosunek do systemu Windows 8? To szkolenie wprowadzające jest drugim z cyklu szkoleń dotyczących języków HTML5, CSS3 i JavaScript i pomaga kursantom uzyskać podstawowe umiejętności programistyczne w językach HTML5/CSS3/JavaScript. Ten kurs to pierwszy etap w poznawaniu zagadnień dotyczących aplikacji sieci Web i aplikacji ze Sklepu Windows, który pomaga przygotować kursantów do egzamin certyfikacyjnego firmy Microsoft 70-481.

Windows Store Apps with HTML5 Refresh Jump Start

Ten kurs rozwija wiedzę o rozwoju aplikacji nabytą wcześniej w toku następujących kursów o HTML5: Developing Windows Store Apps with HTML5 Jump Start, Advanced Windows Store App Development Using HTML5 oraz JavaScript Jump Start. Głównym zadaniem tego szybkiego kursu jest odświeżenie wiedzy kandydata. Zawarto w nim praktyczne scenariusze ilustrujące możliwości wzbogacenia i zwiększenia integracji aplikacji za pomocą nowych funkcji dostępnych w systemie Windows 8.1 Kurs jest skierowany do osób tworzących lub zamierzających tworzyć aplikacje dla platformy Windows 8 za pomocą języków HTML i JavaScript.

Advanced Windows Store App Development with HTML5 Jump Start

Czy zamierzasz tworzyć aplikacje w systemie Windows 8? To szybkie szkolenie wprowadzające stanowi bardziej szczegółową analizę zaawansowanych umiejętności i technik programistycznych niezbędnych do optymalizacji aplikacji ze Sklepu Windows w celu ich wyróżnienia spośród innych aplikacji w Sklepie Windows. W tym szkoleniu łączymy umiejętności projektowania i zdolności programistyczne, a kursanci poznają kwestie obsługi aplikacji opublikowanych w Sklepie Windows.

Testy próbne

Przystąp do oficjalnego testu próbnego firmy Microsoft do egzaminu 481

Przystąp do oficjalnego testu próbnego firmy Microsoft do egzaminu 482

Ze społeczności

Strona wiki egzaminu 70-481

Forum egzaminu 70-481

Strona wiki egzaminu 70-482

Forum egzaminu 70-482

Obserwuj @MSLearning i @visualstudio

Książki

Podręcznik do egzaminu 70-481: Essentials of Developing Windows Store Apps Using HTML5 and JavaScript
Opublikowany: październik 2013 (przewidywany termin)

Przygotuj się do egzaminu 70-482 i zademonstruj biegłość w tworzeniu aplikacji Windows Store przy użyciu języków HTML5 i JavaScript. Egzamin przeznaczony dla doświadczonych programistów, którzy są gotowi do przejścia na bardziej zaawansowany poziom rozwoju. W podręczniku do tego egzaminu położono nacisk na umiejętności krytycznego myślenia i podejmowania decyzji, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu na poziomie certyfikatu MCSD.

Kup tę książkę w witrynie Microsoft Press Store

Podręcznik do egzaminu 70-482: Advanced Windows Store App Development Using HTML5 and JavaScript
Opublikowany: 15 października 2013 r.

Przygotuj się do egzaminu 70-482 i zademonstruj biegłość w tworzeniu aplikacji Windows Store przy użyciu języków HTML5 i JavaScript. Egzamin przeznaczony dla doświadczonych programistów, którzy są gotowi do przejścia na bardziej zaawansowany poziom rozwoju. W podręczniku do tego egzaminu położono nacisk na umiejętności krytycznego myślenia i podejmowania decyzji, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu na poziomie certyfikatu MCSD.

Kup tę książkę w witrynie Microsoft Press Store

Kto może przystąpić do tego egzaminu?

Ten egzamin jest przeznaczony dla osób, które chcą zachować posiadany certyfikat MCSD: Windows Store Apps. Certyfikat jest oparty na celach egzaminów 481 i 482.

Więcej informacji na temat egzaminów

Przygotowanie do egzaminu

Przed zaplanowaniem egzaminu zalecamy zapoznanie się z całym podręcznikiem przygotowującym do egzaminu oraz z zasobami w tej witrynie sieci Web. Zapoznaj się z Przegląd egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft aby uzyskać informacje na temat rejestracji, filmy z typowymi pytaniami egzaminacyjnymi oraz inne zasoby przygotowujące. Informacje na temat zasad i punktacji egzaminów znajdują się w sekcji Zasady egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft i często zadawane pytania.

Uwaga

Ten podręcznik przygotowujący może ulec zmianie w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Egzaminy firmy Microsoft mogą dotyczyć technologii testowania adaptacyjnego i symulacji. Firma Microsoft nie określa formatu prowadzenia egzaminów. Na podstawie tego podręcznika możesz przygotować się do egzaminu niezależnie od jego formatu. W ramach przygotowań do tego egzaminu firma Microsoft zaleca zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z produktem oraz skorzystanie z wymienionych zasobów szkoleniowych. Niniejsze zasoby szkoleniowe niekoniecznie obejmują wszystkie tematy, które podano w sekcji „Sprawdzane umiejętności”.