Przystąp do egzaminu bez obaw dzięki ofertom Exam Replay i Exam Replay z testem próbnym.

Egzamin
70-491

Windows

 • Opublikowano:
  1 sierpnia 2014 r.
 • Języki:
  Angielski, japoński
 • Odbiorcy:
  Deweloperzy
 • Technologia:
  Visual Studio
 • Punkty do certyfikatu:
  MCP, MCSD

Ponowna certyfikacja MCSD: Windows Store Apps using C#

* Uczniowie szkół średnich i wyższych mają prawo skorzystać z cennika akademickiego (niedostępne w Indiach i Chinach). Szczegóły można znaleźć na stronie Zasady egzaminów i często zadawane pytania. Ceny nie uwzględniają żadnych ofert promocyjnych ani rabatów dla uczestników programu Microsoft Imagine Academy, certyfikowanych trenerów Microsoft ani uczestników programu Microsoft Partner Network. Cena może ulec zmianie bez uprzedzenia. Cena nie zawiera podatków. Przed rejestracją na egzamin należy potwierdzić dokładną cenę u dostawcy tego egzaminu.

Sprawdzane umiejętności

Ten egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Obejrzyj samouczki wideo dotyczące różnych typów pytań na egzaminach Microsoft.

Prosimy pamiętać, że pytania mogą weryfikować znajomość zagadnień opisanych w tekście punktowanym, ale nie jest to pełna lista zagadnień egzaminacyjnych.

Czy chcesz przekazać opinię na temat istotności umiejętności, które sprawdza ten egzamin? Prześlij swoje uwagi firmie Microsoft. Firma Microsoft zapoznaje się ze wszystkimi opiniami i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje proces certyfikacji, który zawsze zachowuje ważność i przebiega bez zakłóceń Należy pamiętać, że firma nie udziela bezpośrednich odpowiedzi na nadesłane opinie. Dziękujemy za wkład w utrzymanie wysokiej jakości programu certyfikacji firmy Microsoft.

Wszelkie wątpliwości co do konkretnych pytań tego egzaminu należy zgłaszać, korzystając z funkcji zakwestionowania egzaminu.

Wszelkie inne pytania lub opinie dotyczące egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft bądź programu certyfikacji, rejestracji lub promocji należy kierować do regionalnego centrum, serwisowego.

Projektowanie aplikacji ze Sklepu Windows
 • Projektowanie układu i struktury interfejsu użytkownika
  • Ocena projektu koncepcyjnego; decydowanie o kompozycji interfejsu użytkownika; projektowanie dziedziczenia i ponownego wykorzystania elementów wizualnych (np. style, zasoby); określanie ułatwień dostępu; decydowanie o konieczności zastosowania formantów niestandardowych; użycie szablonu aplikacji Hub App
Tworzenie aplikacji dla sklepu Windows
 • Wdrażanie wyszukiwania
  • Wyświetlanie sugestii wyszukiwania przy użyciu klasy formantów SearchPane i SearchBox; wyszukiwanie i uruchamianie innych aplikacji; umożliwianie i ograniczanie wyszukiwania w ramach aplikacji, w tym wewnątrz i na zewnątrz panelu wyszukiwania; udostępnianie podglądów wyników wyszukiwania; wdrażanie aktywacji z poziomu wyszukiwania; konfigurowanie kontraktów wyszukiwania
 • Wdrażanie udostępniania w ramach aplikacji
  • Stosowanie klasy DataTransferManager w celu udostępniania danych w innych aplikacjach, akceptowanie żądań udostępniania poprzez dokonywanie aktywacji z panelu Udostępnianie, ograniczanie zakresu udostępniania za pomocą obiektu DataPackage; wdrażanie udostępniania w ramach aplikacji poza panelem Udostępnianie; korzystanie z łączy sieci Web oraz łączy aplikacji
 • Zarządzanie ustawieniami i preferencjami aplikacji
  • Wybór funkcji aplikacji, które są dostępne w ustawieniach AppSettings; dodawanie punktów wejścia do ustawień AppSettings w oknie Ustawienia; tworzenie wysuwanego okna ustawień; przechowywanie i pobieranie ustawień z magazynu danych aplikacji do obsługi pracy mobilnej
 • Integracja funkcji multimedialnych
  • Obsługa obrazów DDS; implementowanie odtwarzania wideo; implementowanie XVP i DXVA; implementowanie funkcji zamiany tekstu na mowę (TTS)
Tworzenie interfejsu użytkownika
 • Tworzenie aplikacji obsługujących układ do obsługi trybów pracy w oknach
  • Stosowanie kwerend w języku CSS3 w celu adaptacji do różnych urządzeń; reagowanie na zmiany orientacji; dostosowanie do nowych trybów pracy w oknach poprzez użycie przestrzeni nazw ViewManagement; zarządzanie ustawieniami widoku aplikacji
 • Projektowanie i wdrażanie paska aplikacji/nawigacji
  • Wybieranie elementów do umieszczenia na pasku aplikacji/nawigacji na podstawie wymogów aplikacji, układanie i rozmieszczanie elementów na pasku aplikacji/nawigacji, planowanie rozmieszczenia elementów sterujących na pasku aplikacji/nawigacji, obsługa zdarzeń aplikacji/nawigacji; rozmieszczanie elementów sterowania na pasku aplikacji/nawigacji
 • Projektowanie i wdrażanie rozwiązań do prezentacji danych
  • Wybór i wdrażanie właściwości oraz formantów danych w celu spełnienia wymagań aplikacji (np. elementy ListView, GridView, FlipView, DatePicker, TimePicker, Hyperlink, PlaceholderText, menu flyouts oraz CommandBar); tworzenie szablonów danych w celu spełnienia wymagań aplikacji
Programowanie interakcji użytkownika
 • Powiadamianie użytkowników za pomocą wyskakującego powiadomienia
  • Włączanie powiadomień na pasku przewijania w aplikacji; uzupełnianie powiadomień na pasku przewijania za pomocą obrazów i tekstu przy użyciu klasy ToastUpdateManager; odtwarzanie dźwięków dla powiadomień na pasku przewijania, reagowanie na powiadomienia na pasku przewijania; kontrola czasu trwania powiadomień na pasku przewijania; konfigurowanie i użycie usług Azure Mobile do obsługi powiadomień push
Zarządzanie zabezpieczeniami i danymi
 • Wybór odpowiedniej strategii dostępu do danych
  • Wybór odpowiedniej strategii dostępu do danych (strategia oparta na plikach; usługa sieci Web; magazyn zdalny, w tym magazyn systemu Microsoft Azure i usługi Azure Mobile) na podstawie wymagań
 • Zarządzanie uwierzytelnianiem i autoryzacjami systemu Windows
  • Pobieranie ról lub oświadczeń użytkownika; przechowywanie i pobieranie danych uwierzytelniających przy użyciu klasy PasswordVault, wdrażanie klasy CredentialPicker; weryfikacja danych uwierzytelniających przy użyciu funkcji skrytka na poświadczenia; przechowywanie danych uwierzytelniających konta w ustawieniach aplikacji
 • Zarządzanie uwierzytelnianiem w sieci Web
  • Stosowanie przestrzeni nazw Windows.Security.Authentication.Web; ustawianie protokołu OAuth2 dla celów uwierzytelniania; klasa CredentialPicker; konfiguracja rejestracji jednokrotnej; wdrażanie mobilnego dostępu do poświadczeń; wdrażanie klasy WebAuthenticationBroker; obsługa uwierzytelniania serwera proxy w przedsiębiorstwach
Wykrywanie i współdziałanie z urządzeniami
 • Przechwytywanie plików multimedialnych przy użyciu kamery i mikrofonu
  • Stosowanie interfejsu użytkownika przechwytywania z kamery do robienia zdjęć lub nagrywania filmów i konfiguracji ustawień kamery; stosowanie klasy MediaCapture do przechwytywania zdjęć, filmów i plików audio; konfiguracja ustawień kamery; ustawianie formatów plików multimedialnych; obsługa zdarzeń przechwytywania plików multimedialnych; wdrażanie zaawansowanych funkcji dotyczących zdjęć, takich jak wyświetlanie sekwencyjne, miniatury czy tryb ostrości
 • Pobieranie danych z czujników
  • Sprawdzanie dostępności czujnika (Windows.devices.sensors), dodawanie żądań czujnika do manifestu aplikacji, obsługa zdarzeń czujnika, pobieranie właściwości czujnika, ustalanie lokalizacji poprzez urządzenie GPS; włączanie geofencingu
 • Wdrażanie dostępu dla urządzeń
  • USB; Bluetooth; interfejs HID; obsługa drukarek 3D; Urządzenia dla punktów usługowych (PoS)
Programowanie interakcji użytkownika
 • Wdrażanie możliwości odtwarzania za pomocą kontraktów i paneli
  • Rejestrowanie aplikacji dla funkcji Odtwarzaj na; stosowanie klasy PlayToManager do przesyłania strumieniowego elementów multimedialnych; rejestrowanie aplikacji jako klasy PlayToReceiver; programowe wdrażanie funkcji Odtwarzaj na
 • Powiadamianie użytkowników za pomocą usługi Windows Push Notification Service (WNS)
  • Uwierzytelnianie z użyciem WNS; żądanie, tworzenie i zapisywanie kanału powiadomień, wywoływanie i odpytywanie usługi WNS; konfigurowanie i wdrażanie usług Azure Mobile do obsługi powiadomień wypychanych
Doskonalenie interfejsu użytkownika
 • Tworzenie formantów niestandardowych
  • Wybór odpowiedniego formantu podstawowego w celu utworzenia szablonu formantu niestandardowego; tworzenie stylu formantu przy użyciu szablonów formantu, projektowanie szablonu formantu do reagowania na zmiany trybu wyświetlania okien
Zarządzanie danymi i zabezpieczeniami
 • Projektowanie i wdrażanie buforowania danych
  • Wybór typów elementów (dane użytkownika, ustawienia, dane aplikacji) w aplikacji, które powinny być pozostawione w pamięci podręcznej na podstawie wymagań; określanie częstotliwości buforowania elementów; określanie miejsca buforowania elementów (Microsoft Azure, usługi Azure Mobile, magazyn zdalny); wybór mechanizmu buforowania; przechowywanie danych przy użyciu obiektów indexDB, LocalStorage i SessionStorage
 • Zapisywanie i pobieranie plików
  • Obsługa strumieni plików; zapisywanie i pobieranie plików przy użyciu klas StorageFile i StorageFolder; ustawianie rozszerzeń i skojarzeń plików; zapisywanie i pobieranie plików przy użyciu selektorów pliku i selektora folderu; kompresja plików w celu zaoszczędzenia wolnego miejsca; dostęp do bibliotek i znanych folderów np. zdjęć, dokumentów i filmów; zarządzanie wyglądem selektora plików; usprawnienie wyszukiwania poprzez wykorzystanie indeksu systemu Windows; integracja usługi OneDrive z aplikacjami; porównywanie plików; zarządzanie bibliotekami
 • Zabezpieczanie danych aplikacji
  • Szyfrowanie danych za pomocą obszaru nazw Windows.Security.Cryptography, rejestrowanie i żądanie certyfikatów, szyfrowanie danych przy użyciu certyfikatów; odwoływanie uprawnień plików
Przygotowywanie do wdrożenia rozwiązania
 • Projektowanie i wdrażanie strategii testowania
  • Zalecanie planu testów funkcjonalnych; wdrażanie kodowanego testu interfejsu użytkownika; zalecanie planu testów niezawodności (testowanie wydajności, testowanie wytrzymałości, testowanie skalowalności oraz testowanie okresu użytkowania); implementowanie zakupów bezpośrednio w aplikacji
 • Ocena i konfiguracja na potrzeby wdrażania w sklepie Windows
  • Konfigurowanie opcji aplikacji w celu przesłania do sklepu Windows, takich jak ograniczenia wiekowe, zasady zachowania poufności informacji, uprawnienia, obrazy i dane kontaktowe; tworzenie plików aplikacji, plików zasobów i pakietów aplikacji; weryfikacja gotowości aplikacji z użyciem zestawu WACK (Windows Application Certification Kit)

Możliwości przygotowania się do egzaminu

Szkolenie prowadzone przez instruktora
Znajdź partnera szkoleniowego firmy Microsoft w pobliżu
Materiały wideo przygotowujące do egzaminu

Wykład przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego firmy Microsoft: egzamin 484

W tym odcinku wskazówek przygotowujących do egzaminu eksperci ds. certyfikacji — James Seymour zajmujący stanowisko Certification Planner i Jerry Nixon na stanowisku Developer Evangelist — omawiają znaczenie poszczególnych umiejętności ocenianych w ramach egzaminu 484.

Rozmowa przygotowująca do certyfikatu firmy Microsoft: egzamin 485

W tym odcinku wskazówek przygotowujących do egzaminu eksperci ds. certyfikacji — James Seymour zajmujący stanowisko Certification Planner i Jerry Nixon na stanowisku Developer Evangelist — omawiają znaczenie poszczególnych umiejętności ocenianych w ramach egzaminu 485.

Samodzielne szkolenie

Windows Store App Development Essentials with C# Refresh

Jerry Nixon, zajmujący stanowisko Technical Evangelist w firmie Microsoft oraz Daren May, współzałożyciel firmy Crank211 przedstawią kilka prostych i złożonych technik, które można samodzielnie wykorzystać w miejscu pracy. Opiszą także sposób wdrożenia nowych funkcji systemu Windows 8.1 za pomocą pakietu Visual Studio 2013, a także pomogą pomyślnie opublikować pierwszą aplikację w sklepie Windows, a w konsekwencji zacząć zarabiać na niej pieniądze.

Advanced Windows Store App Development Using C# Refresh

Informacje na temat nowego modelu obsługi okien, zaawansowane scenariusze kontraktowania, brandingu, monetyzacji i animacji. Jerry Nixon, zajmujący stanowisko Technical Evangelist w firmie Microsoft, i Darren May, współzałożyciel firmy Crank211 opiszą, jak wdrożyć nowe funkcje i interfejsy API, a także jak wyróżnić swoją aplikację od innych znajdujących się na rynku. Zostaną także przekazane informacje na temat nowego zestawu programistycznego Windows Live oraz możliwości wykorzystania platformy OneDrive w aplikacjach.

Test próbny

Przystąp do oficjalnego testu próbnego firmy Microsoft do egzaminu 484

Przystąp do oficjalnego testu próbnego firmy Microsoft do egzaminu 485

Ze społeczności

Strona wiki egzaminu 70-484

Forum egzaminu 70-484

Strona wiki dotycząca egzaminu 70-485

Forum dotyczące egzaminu 70-485

Obserwuj @MSLearning i @visualstudio

Książki

Podręcznik do egzaminu 70-484: Essentials of Developing Windows Store Apps Using C
Opublikowany: 15 lipca 2013 r.

Przygotuj się do egzaminu 70-484 i zademonstruj biegłość w opracowywaniu aplikacji Windows Store przy użyciu języka C#. Egzamin przeznaczony dla doświadczonych specjalistów z dziedziny technologii informatycznych, którzy są gotowi do przejścia na bardziej zaawansowany poziom rozwoju. W podręczniku do tego egzaminu położono nacisk na umiejętności krytycznego myślenia i podejmowania decyzji, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu na poziomie certyfikatu MCSD.

Kup tę książkę w witrynie Microsoft Press Store

Podręcznik do egzaminu 70-485: Advanced Windows Store App Development Using C#
Opublikowany: 15 października 2013 r.

Przygotuj się do egzaminu 70-485 i zademonstruj biegłość w tworzeniu aplikacji Windows Store przy użyciu języka C#. Egzamin przeznaczony dla doświadczonych programistów, którzy są gotowi do przejścia na bardziej zaawansowany poziom rozwoju. W podręczniku do tego egzaminu położono nacisk na umiejętności krytycznego myślenia i podejmowania decyzji, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu na poziomie certyfikatu MCSD.

Kup tę książkę w witrynie Microsoft Press Store

Kto może przystąpić do tego egzaminu?

Ten egzamin jest przeznaczony dla osób, które chcą zachować posiadany certyfikat MCSD: Windows Store Apps using C#. Certyfikat jest oparty na celach egzaminów 484 i 485.

Więcej informacji na temat egzaminów

Przygotowanie do egzaminu

Przed zaplanowaniem egzaminu zalecamy zapoznanie się z całym podręcznikiem przygotowującym do egzaminu oraz z zasobami w tej witrynie sieci Web. Zapoznaj się z Przegląd egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft aby uzyskać informacje na temat rejestracji, filmy z typowymi pytaniami egzaminacyjnymi oraz inne zasoby przygotowujące. Informacje na temat zasad i punktacji egzaminów znajdują się w sekcji Zasady egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft i często zadawane pytania.

Uwaga

Ten podręcznik przygotowujący może ulec zmianie w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Egzaminy firmy Microsoft mogą dotyczyć technologii testowania adaptacyjnego i symulacji. Firma Microsoft nie określa formatu prowadzenia egzaminów. Na podstawie tego podręcznika możesz przygotować się do egzaminu niezależnie od jego formatu. W ramach przygotowań do tego egzaminu firma Microsoft zaleca zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z produktem oraz skorzystanie z wymienionych zasobów szkoleniowych. Niniejsze zasoby szkoleniowe niekoniecznie obejmują wszystkie tematy, które podano w sekcji „Sprawdzane umiejętności”.