Przystąp do egzaminu bez obaw dzięki ofertom Exam Replay i Exam Replay z testem próbnym.

Egzamin
70-497

Windows

 • Opublikowano:
  8 czerwca 2014 r.
 • Języki:
  Angielski
 • Odbiorcy:
  Deweloper
 • Technologia:
  Visual Studio 2015
 • Punkty do certyfikatu:
  MCP, MCSD

Software Testing with Visual Studio

* Uczniowie szkół średnich i wyższych mają prawo skorzystać z cennika akademickiego (niedostępne w Indiach i Chinach). Szczegóły można znaleźć na stronie Zasady egzaminów i często zadawane pytania. Ceny nie uwzględniają żadnych ofert promocyjnych ani rabatów dla uczestników programu Microsoft Imagine Academy, certyfikowanych trenerów Microsoft ani uczestników programu Microsoft Partner Network. Cena może ulec zmianie bez uprzedzenia. Cena nie zawiera podatków. Przed rejestracją na egzamin należy potwierdzić dokładną cenę u dostawcy tego egzaminu.

Sprawdzane umiejętności

Ten egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie. Im wyższa wartość procentowa, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia większej liczby pytań w tej części egzaminu. Obejrzyj samouczki wideo dotyczące różnych typów pytań na egzaminach Microsoft.

Prosimy pamiętać, że pytania mogą weryfikować znajomość zagadnień opisanych w tekście punktowanym, ale nie jest to pełna lista zagadnień egzaminacyjnych.

Czy chcesz przekazać opinię na temat istotności umiejętności, które sprawdza ten egzamin? Prześlij swoje uwagi firmie Microsoft. Firma Microsoft zapoznaje się ze wszystkimi opiniami i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje proces certyfikacji, który zawsze zachowuje ważność i przebiega bez zakłóceń Należy pamiętać, że firma nie udziela bezpośrednich odpowiedzi na nadesłane opinie. Dziękujemy za wkład w utrzymanie wysokiej jakości programu certyfikacji firmy Microsoft.

Wszelkie wątpliwości co do konkretnych pytań tego egzaminu należy zgłaszać, korzystając z funkcji zakwestionowania egzaminu.

Wszelkie inne pytania lub opinie dotyczące egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft bądź programu certyfikacji, rejestracji lub promocji należy kierować do regionalnego centrum, serwisowego.

Od 8 czerwca 2014 r. pytania na tym egzaminie obejmują zagadnienia dotyczące oprogramowania Visual Studio 2013.

Tworzenie i konfiguracja planów testu (30–35%)
 • Tworzenie właściwości planu testowania
  • Wybieranie ustawień testu; wybieranie konfiguracji; określanie nazwy, opisu, obszaru, ścieżki i iteracji; wybieranie środowisk testowych; przypisywanie kompilacji do planu testowania (w tym także decyzja, kiedy przypisać kompilację do planu, porównać przypisaną kompilację z inną kompilacją, klonować plany testu i pakiety testowe)
 • Konfiguracja ustawień testu
  • Tworzenie wielu ustawień testu; wybieranie danych i diagnostyki; konfigurowanie ról
 • Definiowanie konfiguracji
  • Zarządzanie zmiennymi konfiguracyjnymi; ustawianie domyślnych konfiguracji; dodawanie nowych konfiguracji; ustawianie stanu konfiguracji; usuwanie konfiguracji
 • Tworzenie zestawów testów
  • Tworzenie pakietów testowych opartych na kolejkach hierarchicznych, tworzenie zestawów testów opartych na wymaganiach, tworzenie statystycznych zestawów testów, kopiowanie zestawów testów, tworzenie hierarchii zestawów testów, przypisywanie stanów zestawów testów, klonowanie zestawów testów z wiersza polecenia, zarządzanie zestawami testów za pomocą przeglądarki sieci Web
 • Konfiguracja zestawów testów
  • Przypisywanie testerów; wybór konfiguracji; określanie kolejności przypadków testowych w zestawie testów; określanie ustawień domyślnych

Materiały przygotowujące do egzaminu

Zarządzanie przypadkami testowymi (30–35%)
 • Tworzenie przypadków testowych
  • Projektowanie przypadków testowych obejmujących jasne i mierzalne kroki; przypisywanie właściwości przypadku testowego (tytuł, obszary i iteracje, stan, priorytet, przypisany do i stan automatyzacji); dodawanie załączników i łączy; dodawanie opisu i historii przypadku testowego; dodawanie testowanych wymagań; zarządzanie przepływem pracy (stanem) przypadku testowego, zbiorowe tworzenie przypadków testowych w widoku siatki
 • Tworzenie kroków testu
  • Dodawanie i usuwanie parametrów do/z akcji i oczekiwanych wyników; dodawanie i usuwanie danych; tworzenie powtarzalnych akcji testu w celu zapewniania możliwości szybkiego przewijania do przodu w przypadku testowania ręcznego; tworzenie oczekiwanych wyników; dodawanie załączników kroku testowego
 • Definiowanie parametrów
  • Zarządzanie iteracjami przypadku testowego; tworzenie zmiennej parametru; zmiana nazwy parametrów; usuwanie parametrów
 • Zarządzanie wspólnymi krokami
  • Tworzenie wspólnych kroków; projektowanie wspólnych kroków, które mogą być efektywnie ponownie wykorzystane w różnych przypadkach testowych; przenoszenie wspólnych kroków; tworzenie rejestrowania akcji dla wspólnych kroków
 • Zarządzanie wymaganiami
  • Analiza wymagań; weryfikacja wymagań; weryfikacja uwzględnienia wszystkich wymagań; walidacja pokrycia testu

Materiały przygotowujące do egzaminu

Zarządzanie wykonaniem testu (35–40%)
 • Przeprowadzanie testów
  • Przeprowadzanie testów z opcjami; tworzenie opcji szybkiego przewijania do przodu w przypadku rejestrowania testowania ręcznego; wybór opcji odtwarzania szybkiego przewijania do przodu (wszystkie kroki, wiele kroków); ustawianie stanów przebiegu testowego; sprawdzanie poprawności spodziewanych wyników (dodawanie komentarzy i migawek), uruchamianie testów z przeglądarki, aktualizacja stanu wielu przypadków testowych bez otwierania ich w module uruchamiającym testy, dostosowywanie pól wyniku testu w narzędziu Microsoft Test Manager (MTM)/przeglądarce sieci Web, wstrzymywanie i wznawianie testów w MTM / przeglądarce sieci Web, edytowanie testów bezpośrednio w trakcie ich wykonywania, ręczne testowanie aplikacji w sklepie Windows i przeglądanie dzienników działań
 • Przeprowadzanie testowania poznawczego
  • Przeprowadzanie testowanie poznawczego w trybie ad hoc; eksplorowanie według elementu roboczego; generowanie przypadku testowego na podstawie testu; generowanie błędów na podstawie testowania poznawczego; dodawanie zrzutów ekranu, filmów lub nagrań audio
 • Zarządzanie błędami
  • Śledzenie wskaźników błędów (tendencje i stan błędów); sprawdzanie błędów (tworzenie testu na podstawie błędów); analiza raportu o błędach; zarządzanie przepływem pracy dotyczącym błędów
 • Korzystanie z centrum laboratoryjnego
  • Tworzenie nowych środowisk; tworzenie kopii środowisk; przeprowadzanie testów na środowiskach zdalnych; wykonywanie przypadku testowego w środowisku centrum laboratoryjnego
 • Analiza zalecanych testów
  • Wybór używanej kompilacji, porównywanie bieżącej kompilacji z poprzednią kompilacją, wyświetlanie zalecanych testów, analiza powiązanych elementów roboczych
 • Przeprowadzanie analiz
  • Analiza raportów (żądań i historii użytkowników), analiza wg zestawu testów, analiza wg konfiguracji, identyfikacja obszarów o niskiej jakości, identyfikacja stanu planu testu, wyświetlanie wyników planu testu w MTM, praca z raportami gotowymi do użytku, dostosowywanie raportów gotowych do użytku
 • Zarządzanie elementami roboczymi
  • Walidacja wymagań; relacje elementów roboczych (np. co oznacza, gdy przypadek testowy jest powiązany z wymogiem); tworzenie kwerend dotyczących elementów roboczych; przeprowadzanie aktualizacji zbiorczych w programie Microsoft Excel

Materiały przygotowujące do egzaminu

Możliwości przygotowania się do egzaminu

Materiały wideo przygotowujące do egzaminu

Rozmowa przygotowująca do certyfikatu firmy Microsoft: egzamin 70-497

W tym odcinku wskazówek przygotowujących do egzaminu eksperci ds. certyfikacji — James Seymour zajmujący stanowisko Certification Planner i Brian Keller na stanowisku Technical Evangelist — omawiają znaczenie poszczególnych umiejętności weryfikowanych w ramach egzaminu 70-497.

Samodzielne szkolenie

Software Testing with Visual Studio 2012 Jump Start.

Zobacz szkolenie wprowadzające, aby udoskonalić sposoby zarządzania pokryciem testu w celu skuteczniejszego rozwiązywania problemów w ramach procesu rozwoju oprogramowania w organizacji. Można wykorzystać narzędzia wbudowane w programie Visual Studio 2012, aby powiązać elementy robocze i przypadki testowe z celami biznesowymi i mierzalnymi wymaganiami. Dzięki temu proces testowania stanie się cennym elementem funkcji zarządzania aplikacjami w całym okresie ich użytkowania (ALM). Dołącz do szybkiego szkolenia wprowadzającego przeprowadzanego przez Stevena Borga (współzałożyciel/specjalista ds. strategii w Northwest Cadence) i Anthony'ego Bortona (główny konsultant ds. ALM w Enhance ALM Pty Ltd), które zostało przygotowane dla doświadczonych testerów i deweloperów zamierzających bezzwłocznie wykorzystywać te umiejętności w praktyce.

Ze społeczności

Strona wiki dotycząca egzaminu 70-497

Forum dotyczące egzaminu 70-497

Obserwuj @MSLearning i @visualstudio

Kto może przystąpić do tego egzaminu?

Kandydaci do tego egzaminu pełnią rolę testera oprogramowania. Osoby na tym stanowisku zarządzają procesem uruchamiania testów, tworzenia i monitorowania błędów oraz kontrolowania i rozwiązywania problemów, które znajdują się w zakresie testów kontrolnych firmy programistycznej dotyczących wymagań projektu. Wykwalifikowany kandydat posiada rozległą wiedzę na temat roli testowania oprogramowania i nowoczesnych rozwiązań w zakresie testowania, a także umiejętność wdrażania rozwiązań w zakresie testowania przy użyciu technologii firmy Microsoft.

Więcej informacji na temat egzaminów

Przygotowanie do egzaminu

Przed zaplanowaniem egzaminu zalecamy zapoznanie się z całym podręcznikiem przygotowującym do egzaminu oraz z zasobami w tej witrynie sieci Web. Zapoznaj się z Przegląd egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft aby uzyskać informacje na temat rejestracji, filmy z typowymi pytaniami egzaminacyjnymi oraz inne zasoby przygotowujące. Informacje na temat zasad i punktacji egzaminów znajdują się w sekcji Zasady egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft i często zadawane pytania.

Uwaga

Ten podręcznik przygotowujący może ulec zmianie w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Egzaminy firmy Microsoft mogą dotyczyć technologii testowania adaptacyjnego i symulacji. Firma Microsoft nie określa formatu prowadzenia egzaminów. Na podstawie tego podręcznika możesz przygotować się do egzaminu niezależnie od jego formatu. W ramach przygotowań do tego egzaminu firma Microsoft zaleca zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z produktem oraz skorzystanie z wymienionych zasobów szkoleniowych. Niniejsze zasoby szkoleniowe niekoniecznie obejmują wszystkie tematy, które podano w sekcji „Sprawdzane umiejętności”.