Przystąp do egzaminu bez obaw dzięki ofertom Exam Replay i Exam Replay z testem próbnym.

Egzamin
70-685

Windows

Windows 7, Enterprise Desktop Support Technician

* Uczniowie szkół średnich i wyższych mają prawo skorzystać z cennika akademickiego (niedostępne w Indiach i Chinach). Szczegóły można znaleźć na stronie Zasady egzaminów i często zadawane pytania. Ceny nie uwzględniają żadnych ofert promocyjnych ani rabatów dla uczestników programu Microsoft Imagine Academy, certyfikowanych trenerów Microsoft ani uczestników programu Microsoft Partner Network. Cena może ulec zmianie bez uprzedzenia. Cena nie zawiera podatków. Przed rejestracją na egzamin należy potwierdzić dokładną cenę u dostawcy tego egzaminu.

Sprawdzane umiejętności

Ten egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie. Im wyższa wartość procentowa, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia większej liczby pytań w tej części egzaminu. Obejrzyj samouczki wideo dotyczące różnych typów pytań na egzaminach Microsoft.

Prosimy pamiętać, że pytania mogą weryfikować znajomość zagadnień opisanych w tekście punktowanym, ale nie jest to pełna lista zagadnień egzaminacyjnych.

Czy chcesz przekazać opinię na temat istotności umiejętności, które sprawdza ten egzamin? Prześlij swoje uwagi firmie Microsoft. Firma Microsoft zapoznaje się ze wszystkimi opiniami i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje proces certyfikacji, który zawsze zachowuje ważność i przebiega bez zakłóceń Należy pamiętać, że firma nie udziela bezpośrednich odpowiedzi na nadesłane opinie. Dziękujemy za wkład w utrzymanie wysokiej jakości programu certyfikacji firmy Microsoft.

Wszelkie wątpliwości co do konkretnych pytań tego egzaminu należy zgłaszać, korzystając z funkcji zakwestionowania egzaminu.

Wszelkie inne pytania lub opinie dotyczące egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft bądź programu certyfikacji, rejestracji lub promocji należy kierować do regionalnego centrum, serwisowego.

Określanie przyczyn problemów z aplikacjami komputerowymi i ich rozwiązywanie (20–25%)
 • Rozwiązywanie problemów związanych z instalacją oprogramowania
  • Uprawnienia do instalacji; wymaganie administratora lokalnego; ograniczenia licencjonowania; podpisy cyfrowe
 • Rozwiązywanie problemów związanych z awariami oprogramowania
  • Sprawdzanie dzienników; sprawdzanie, czy aplikacja uruchamia się w trybie awaryjnym; uruchamianie aplikacji w poprzedniej wersji systemu Windows; naprawianie aplikacji; sprawdzanie ostatnio dodanych programów; przywracanie systemu lub odtwarzanie go z obrazu

Materiały przygotowujące do egzaminu

Określanie przyczyn problemów z siecią i ich rozwiązywanie (20–25%)
 • Rozwiązywanie problemów z logowaniem w środowisku korporacyjnym
  • Sprzęt a sieć; wygaśnięcie hasła; relacje zaufania z kontami na komputerach; określanie kontekstu logowania; zgodność z godzinami logowania
 • Rozwiązywanie problemów z łącznością w sieci korporacyjnej
  • Określanie zakresu problemu; określanie, czy problem dotyczy komputera czy łączności sieciowej; TCP/IP; sprzęt i okablowanie; serwery proxy; brama domyślna
 • Rozwiązywanie problemów z rozpoznawaniem nazw w środowisku korporacyjnym
  • Sprawdzanie, który system DNS jest przypisany; opróżnianie pamięci podręcznej systemu DNS; narzędzie nslookup do sprawdzania serwera DNS; sprawdzanie zakresów DHCP
 • Rozwiązywanie problemów z drukarkami sieciowymi w środowisku korporacyjnym
  • Awaria sprzętu; problemy z serwerem; awaria drukarki; problemy z siecią; problemy ze sterownikami

Materiały przygotowujące do egzaminu

Zarządzanie klientami z systemem Windows 7 i ich obsługa (20–25%)
 • Określanie i/lub rozwiązywanie problemów z wydajnością
  • Analizowanie dzienników systemu i aplikacji; analizowanie uruchomionych usług; ustawianie zarządzania zasilaniem; sprawdzanie miejsca na dysku twardym; optymalizowanie pamięci wirtualnej
 • Rozwiązywanie problemów z awariami sprzętowymi
  • Określanie uszkodzonych sektorów; diagnozowanie problemów z pamięcią; polecanie sprzętu do wymiany; aktualizowanie systemu BIOS; określanie, który składnik jest uszkodzony

Materiały przygotowujące do egzaminu

Obsługa użytkowników mobilnych (15–20%)
 • Rozwiązywanie problemów z łącznością bezprzewodową w środowisku korporacyjnym
  • Siła sygnału; typy szyfrowania; klucze szyfrowania; profile bezprzewodowe; urządzenia przenośne
 • Rozwiązywanie problemów z dostępem zdalnym w środowisku korporacyjnym
  • Brak połączenia z klientem VPN; pomoc techniczna dotycząca protokołu IPv6; dostęp do zasobów sieciowych i uwierzytelnianie

Materiały przygotowujące do egzaminu

Określanie przyczyn problemów z zabezpieczeniami i ich rozwiązywanie (15–20%)
 • Rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami programu Windows Internet Explorer
  • Dodawanie zaufanych witryn; ustawienia zaawansowane; instalowanie dodatków plug-in; określanie ograniczeń zasad grupy; certyfikaty
 • Rozwiązywanie problemów w środowisku korporacyjnym związanych ze złośliwym oprogramowaniem
  • Analizowanie usług; analizowanie programów; analizowanie procesów; analizowanie dodatków pomocnika przeglądarki; kontrola konta użytkownika
 • Rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami pamięci masowej w środowisku korporacyjnym
  • Wymagania dotyczące instalacji; odzyskiwanie kluczy szyfrowania; zarządzanie kluczami
 • Rozwiązywanie problemów z aktualizacją oprogramowania w środowisku korporacyjnym
  • Określanie poziomu aktualizacji oprogramowania; sprawdzanie, czy klient otrzymuje regularnie zaplanowane aktualizacje; określanie niezgodności aktualizacji z innymi aplikacjami

Materiały przygotowujące do egzaminu

Możliwości przygotowania się do egzaminu

Szkolenie prowadzone przez instruktora
Znajdź partnera szkoleniowego firmy Microsoft w pobliżu
Test próbny

Przystąp do oficjalnego testu próbnego firmy Microsoft do egzaminu 685

Ze społeczności

Obserwuj @MSLearning i @windows

Książki
MCITP Self-Paced Training Kit (Exam 70-685): Windows 7 Enterprise Desktop Support Technician

MCITP Self-Paced Training Kit (Exam 70-685): Windows 7 Enterprise Desktop Support Technician
Opublikowany: 15 marca 2010 r.

Niniejsze samodzielnie realizowane szkolenie zostało opracowane, aby umożliwić skuteczniejsze zaliczenie egzaminu 70-685 wymaganego do uzyskania certyfikatu MCSA: Windows 7, Enterprise Desktop Support Technician. Ten zestaw szkoleniowy „2 w 1” zawiera oficjalny przewodnik edukacyjny firmy Microsoft wraz z testami próbnymi na płycie CD, aby pomóc w ocenie posiadanych umiejętności.

Kup tę książkę w witrynie Microsoft Press Store

Kto może przystąpić do tego egzaminu?

Kandydaci do tego egzaminu udzielają pomocy technicznej użytkownikom końcowym systemu Microsoft Windows 7 w środowisku korporacyjnym. Powinni oni mieć doświadczenie w korzystaniu z aplikacji dołączonych do systemu operacyjnego, takich jak aplikacje zwiększające wydajność w środowisku korporacyjnym i aplikacje z pakietu Microsoft Office.

Kandydaci powinni umieć rozwiązywać problemy z systemem operacyjnym przez telefon i pocztę e-mail albo łącząc się zdalnie z systemem użytkownika końcowego lub odwiedzając komputer użytkownika osobiście. Powinni mieć wiedzę praktyczną na temat pracy w środowisku domenowym Active Directory.

Więcej informacji na temat egzaminów

Przygotowanie do egzaminu

Przed zaplanowaniem egzaminu zalecamy zapoznanie się z całym podręcznikiem przygotowującym do egzaminu oraz z zasobami w tej witrynie sieci Web. Zapoznaj się z Przegląd egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft aby uzyskać informacje na temat rejestracji, filmy z typowymi pytaniami egzaminacyjnymi oraz inne zasoby przygotowujące. Informacje na temat zasad i punktacji egzaminów znajdują się w sekcji Zasady egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft i często zadawane pytania.

Uwaga

Ten podręcznik przygotowujący może ulec zmianie w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Egzaminy firmy Microsoft mogą dotyczyć technologii testowania adaptacyjnego i symulacji. Firma Microsoft nie określa formatu prowadzenia egzaminów. Na podstawie tego podręcznika możesz przygotować się do egzaminu niezależnie od jego formatu. W ramach przygotowań do tego egzaminu firma Microsoft zaleca zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z produktem oraz skorzystanie z wymienionych zasobów szkoleniowych. Niniejsze zasoby szkoleniowe niekoniecznie obejmują wszystkie tematy, które podano w sekcji „Sprawdzane umiejętności”.