Przystąp do egzaminu bez obaw dzięki ofertom Exam Replay i Exam Replay z testem próbnym.

Egzamin
70-686

Windows

Windows 7, Enterprise Desktop Administrator

* Uczniowie szkół średnich i wyższych mają prawo skorzystać z cennika akademickiego (niedostępne w Indiach i Chinach). Szczegóły można znaleźć na stronie Zasady egzaminów i często zadawane pytania. Ceny nie uwzględniają żadnych ofert promocyjnych ani rabatów dla uczestników programu Microsoft Imagine Academy, certyfikowanych trenerów Microsoft ani uczestników programu Microsoft Partner Network. Cena może ulec zmianie bez uprzedzenia. Cena nie zawiera podatków. Przed rejestracją na egzamin należy potwierdzić dokładną cenę u dostawcy tego egzaminu.

Sprawdzane umiejętności

Ten egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie. Im wyższa wartość procentowa, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia większej liczby pytań w tej części egzaminu. Obejrzyj samouczki wideo dotyczące różnych typów pytań na egzaminach Microsoft.

Prosimy pamiętać, że pytania mogą weryfikować znajomość zagadnień opisanych w tekście punktowanym, ale nie jest to pełna lista zagadnień egzaminacyjnych.

Czy chcesz przekazać opinię na temat istotności umiejętności, które sprawdza ten egzamin? Prześlij swoje uwagi firmie Microsoft. Firma Microsoft zapoznaje się ze wszystkimi opiniami i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje proces certyfikacji, który zawsze zachowuje ważność i przebiega bez zakłóceń Należy pamiętać, że firma nie udziela bezpośrednich odpowiedzi na nadesłane opinie. Dziękujemy za wkład w utrzymanie wysokiej jakości programu certyfikacji firmy Microsoft.

Wszelkie wątpliwości co do konkretnych pytań tego egzaminu należy zgłaszać, korzystając z funkcji zakwestionowania egzaminu.

Wszelkie inne pytania lub opinie dotyczące egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft bądź programu certyfikacji, rejestracji lub promocji należy kierować do regionalnego centrum, serwisowego.

Planowanie strategii cyklu życiowego klienta i zarządzanie nią (16%)

Planowanie licencjonowania i aktywacji klienta oraz zarządzanie nimi

 • Aplikacje i systemy operacyjne; metoda aktywacji; KMS a MAK; wymagania wstępne; wybieranie SKU; infrastruktura licencjonowania; inspekcje zgodności licencjonowania; inspekcje zapasów; zagadnienia dotyczące licencjonowania wirtualizacji; tworzenie zaleceń dotyczących strategii i zgodności licencjonowania

Planowanie aktualizacji oprogramowania i zarządzanie nimi

 • Aktualizacje aplikacji i aktualizacje systemu operacyjnego; ocenianie i zatwierdzanie aktualizacji oprogramowania; aplikacje centralne; projektowanie strategii aktualizacji; wybieranie narzędzia aktualizacji; planowanie i wdrażanie dodatku Service Pack; zagadnienia dotyczące harmonogramu; zagadnienia dotyczące sieci; aktualizacje testowe; sprawdzanie zgodności zabezpieczeń

Planowanie sprzętu fizycznego i strategii wirtualizacji oraz zarządzanie nimi

 • Analizowanie istniejącego środowiska sprzętowego; ustalanie, które systemy spełniają wymagania minimalne; wady i zalety środowiska fizycznego a środowiska VDI; zagadnienia dotyczące obciążenia sieci; miejsce na dysku; połączenie bezpośrednie a połączenie za pośrednictwem; ustalanie strategii VHD; wybieranie rozwiązań 32-bitowych a 64-bitowych

Materiały przygotowujące do egzaminu

Projektowanie obrazu standardowego (17%)

Projektowanie strategii tworzenia obrazu

 • Identyfikowanie systemu operacyjnego i aplikacji centralnych, które zostaną uwzględnione w obrazie standardowym; gruby, cienki lub hybrydowy; obrazy oparte na rolach lub na geografii a obraz jednordzeniowy; lokalizacja obrazu

Projektowanie obrazu niestandardowego

 • Identyfikowanie aplikacji do zainstalowania; identyfikowanie funkcji i składników do włączenia lub wyłączenia; testowanie dostosowanego obrazu

Definiowanie strategii aktualizacji obrazu

 • Optymalizacja wydajności; zagadnienia dotyczące zabezpieczeń; efektywność; obsługa w trybie offline a obsługa w trybie online lub aktualizacje po wykonaniu obrazu; ponowne tworzenie; ponowne przechwytywanie

Materiały przygotowujące do egzaminu

Projektowanie konfiguracji klienta (17%)

Projektowanie standardowych ustawień systemu

 • Wybieranie metod, między skryptów logowania, skryptów uruchamiania i zasad grupy; projektowanie profilów; projektowanie raportowania błędów; projektowanie zasad inspekcji

Definiowanie standardów zabezpieczeń klienta

 • Zasady sterowania aplikacjami; szyfrowanie; zatrzymywanie niepotrzebnych usług; projektowanie reguł zapory; definiowanie ustawień ochrony przed złośliwym oprogramowaniem; zmiany na uwierzytelnianie Kerberos i NTLM; konfigurowanie praw użytkownika; definiowanie zasad UAC; projektowanie szablonu zabezpieczeń w celu blokowania systemu; definiowanie zasad kont; projektowanie standardów zabezpieczeń magazynu wymiennego

Definiowanie ustawień programu Windows Internet Explorer

 • Definiowanie stref zabezpieczeń; lokalizacja pamięci podręcznej; znakowanie; tryb InPrivate; ograniczanie lub zezwalanie na wtyczki; dodatki; zasady zachowania poufności; tryb chroniony przeglądarki

Materiały przygotowujące do egzaminu

Projektowanie wdrażania klientów w systemie Windows 7 (15%)

Analizowanie środowiska i wybieranie odpowiednich metod wdrażania

 • Budowanie infrastruktury; zalety instalacji lite-touch a instalacji zero-touch a instalacji lokalnej; zagadnienia dotyczące pojemności i skali; określanie wymaganych zmian infrastruktury

Projektowanie strategii wdrażania lite-touch

 • Emisja pojedyncza a multiemisja; emisja automatyczna a emisja zaplanowana; wdrożenie schodkowane; zagadnienia dotyczące planowania; zagadnienia dotyczące obciążenia sieci; wybieranie metody rozruchu klienta w celu wdrożenia; pliki odpowiedzi instalacji bezobsługowej; ograniczanie liczby odbiorców obrazów; wybieranie mechanizmu dostarczania

Projektowanie strategii wdrażania zero-touch

 • Projektowanie i konfigurowanie sekwencjonowania zadań; pliki odpowiedzi instalacji bezobsługowej; zagadnienia dotyczące planowania; wdrożenie schodkowane; zagadnienia dotyczące obciążenia sieci; ograniczanie liczby odbiorców obrazów

Projektowanie strategii migracji stanu użytkownika

 • Określanie danych i ustawień użytkownika, które zostaną zachowane; zagadnienia dotyczące magazynu lokalnego a magazynu zdalnego; ustalanie planu migracji dla niezmigrowanych aplikacji; zabezpieczanie migrowanych danych; testowanie zaprojektowanej strategii; migracja na czysto a migracja uzupełniająca

Materiały przygotowujące do egzaminu

Projektowanie pakietów aplikacji do wdrożenia (17%)

Projektowanie strategii dostarczania lub wdrażania

 • Przeprowadzanie inspekcji wymagań wstępnych i wymagań minimalnych; wybieranie metody wdrażania, takiej jak wdrażanie zwirtualizowane, usługi pulpitu zdalnego, zasady grupy lub dystrybucja oprogramowania; instalacja oparta na serwerze lub oparta na kliencie; zagadnienia dotyczące planowania; wdrożenie schodkowane; zagadnienia dotyczące sieci; standardy tworzenia pakietów

Zarządzanie zgodnością aplikacji

 • Testowanie niezgodności; wybieranie metody rozwiązywania niezgodności, takie jak uaktualnianie, usługi pulpitu zdalnego, podkładka lub VDI; przeprowadzanie inspekcji niezgodnego oprogramowania

Materiały przygotowujące do egzaminu

Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów z wdrażaniem i konfiguracją klienta (19%)

Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów z programem Internet Explorer

 • Strefy zabezpieczeń; aplikacje sieci Web; ustawienia zaawansowane; ograniczenia zasad grupy; certyfikaty

Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów z zasadami grupy

 • Delegowanie uprawnień; dziedziczenie; zasady są nieskuteczne; blokowanie; uprawnienia; przetwarzanie sprzężenia zwrotnego; ustawienia użytkownika a ustawienia komputera; filtrowanie; wydajność

Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów z siecią

 • Sieć bezprzewodowa; dostęp zdalny; VPN; certyfikaty; wydajność; komunikacja IP; Zapora systemu Windows

Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów z uwierzytelnianiem i autoryzacją

 • Prawa użytkownika; odróżnianie problemów związanych instalacją opartą na kliencie od problemów związanych z instalacją opartą na serwerze; synchronizacja czasu (Kerberos)

Materiały przygotowujące do egzaminu

Możliwości przygotowania się do egzaminu

Szkolenie prowadzone przez instruktora
Znajdź partnera szkoleniowego firmy Microsoft w pobliżu
Test próbny

Przystąp do oficjalnego testu próbnego firmy Microsoft do egzaminu 686

Ze społeczności

Obserwuj @MSLearning i @windows

Książki
70-686 Training Kit

MCITP Self-Paced Training Kit (Exam 70-686): Windows 7 Desktop Administrator
Opublikowany: styczeń 2010

Niniejsze samodzielnie realizowane szkolenie zostało opracowane, aby umożliwić skuteczniejsze zaliczenie egzaminu 70-686 wymaganego do uzyskania certyfikatu MCITP: Windows 7, Desktop Administrator. Ten zestaw „dwa w jednym” zawiera oficjalny przewodnik edukacyjny firmy Microsoft wraz z testami próbnymi na płycie CD, aby pomóc w ocenie posiadanych umiejętności; rygorystyczną ocenę poszczególnych zagadnień; porady dotyczące egzaminu od ekspertów i certyfikowanych autorów; a także opcje testowania z możliwością dostosowywania. Udostępnia także praktyczne scenariusze, przykładowe analizy przypadków i ćwiczenia, które zapewnią umiejętności i doświadczenie przydatne w pracy.

Kup tę książkę w witrynie Microsoft Press Store

Kto może przystąpić do tego egzaminu?

Kandydaci do tego egzaminu powinni posiadać co najmniej trzy lata doświadczenia w instalowaniu i konfigurowaniu klientów w środowisku sieciowym Windows oraz administrowaniu nimi; powinni także mieć doświadczenie we wdrażaniu systemów operacyjnych i aplikacji. Kandydaci powinni znać możliwości administrowania klientami w systemie Windows Server oraz narzędzia zarządzania, takie jak pakiet produktów System Center.

Więcej informacji na temat egzaminów

Przygotowanie do egzaminu

Przed zaplanowaniem egzaminu zalecamy zapoznanie się z całym podręcznikiem przygotowującym do egzaminu oraz z zasobami w tej witrynie sieci Web. Zapoznaj się z Przegląd egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft aby uzyskać informacje na temat rejestracji, filmy z typowymi pytaniami egzaminacyjnymi oraz inne zasoby przygotowujące. Informacje na temat zasad i punktacji egzaminów znajdują się w sekcji Zasady egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft i często zadawane pytania.

Uwaga

Ten podręcznik przygotowujący może ulec zmianie w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Egzaminy firmy Microsoft mogą dotyczyć technologii testowania adaptacyjnego i symulacji. Firma Microsoft nie określa formatu prowadzenia egzaminów. Na podstawie tego podręcznika możesz przygotować się do egzaminu niezależnie od jego formatu. W ramach przygotowań do tego egzaminu firma Microsoft zaleca zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z produktem oraz skorzystanie z wymienionych zasobów szkoleniowych. Niniejsze zasoby szkoleniowe niekoniecznie obejmują wszystkie tematy, które podano w sekcji „Sprawdzane umiejętności”.