Przystąp do egzaminu bez obaw dzięki ofertom Exam Replay i Exam Replay z testem próbnym.

Egzamin
70-687

Windows

Configuring Windows 8.1

* Uczniowie szkół średnich i wyższych mają prawo skorzystać z cennika akademickiego (niedostępne w Indiach i Chinach). Szczegóły można znaleźć na stronie Zasady egzaminów i często zadawane pytania. Ceny nie uwzględniają żadnych ofert promocyjnych ani rabatów dla uczestników programu Microsoft Imagine Academy, certyfikowanych trenerów Microsoft ani uczestników programu Microsoft Partner Network. Cena może ulec zmianie bez uprzedzenia. Cena nie zawiera podatków. Przed rejestracją na egzamin należy potwierdzić dokładną cenę u dostawcy tego egzaminu.

video

Preparing for the Windows 8.1 MCSA

Sprawdzane umiejętności

Ten egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie. Im wyższa wartość procentowa, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia większej liczby pytań w tej części egzaminu. Obejrzyj samouczki wideo dotyczące różnych typów pytań na egzaminach Microsoft.

Prosimy pamiętać, że pytania mogą weryfikować znajomość zagadnień opisanych w tekście punktowanym, ale nie jest to pełna lista zagadnień egzaminacyjnych.

Czy chcesz przekazać opinię na temat istotności umiejętności, które sprawdza ten egzamin? Prześlij swoje uwagi firmie Microsoft. Firma Microsoft zapoznaje się ze wszystkimi opiniami i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje proces certyfikacji, który zawsze zachowuje ważność i przebiega bez zakłóceń Należy pamiętać, że firma nie udziela bezpośrednich odpowiedzi na nadesłane opinie. Dziękujemy za wkład w utrzymanie wysokiej jakości programu certyfikacji firmy Microsoft.

Wszelkie wątpliwości co do konkretnych pytań tego egzaminu należy zgłaszać, korzystając z funkcji zakwestionowania egzaminu.

Wszelkie inne pytania lub opinie dotyczące egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft bądź programu certyfikacji, rejestracji lub promocji należy kierować do regionalnego centrum, serwisowego.

Od stycznia 2014 roku egzamin ten będzie zawierać materiały obejmujące system Windows 8.1.

Instalacja i uaktualnianie do systemu Windows 8,1 (10–15%)
 • Ocena gotowości i zgodności sprzętu
  • Wybieranie między uaktualnieniem a czystą instalacją; określanie SKU do zainstalowania wraz z Windows RT; określanie wymagań poszczególnych funkcji, takich jak Hyper-V, wyświetlacze Miracast, Pervasive Device Encryption, wirtualne karty inteligentne i bezpieczny rozruch
 • Instalacja systemu Windows 8,1
  • Instalacja jako Windows To Go, migrowanie z poprzednich wersji systemu Windows do Windows 8.1, uaktualnienie z systemu Windows 7 lub Windows 8 do Windows 8.1, instalacja na dysku VHD, instalacja dodatkowych funkcji systemu Windows, konfigurowanie obsługi dodatkowych języków w systemie Windows
 • Migracja i konfiguracja danych użytkownika
  • Migracja profilów użytkowników; konfiguracja lokalizacji folderów; konfiguracja profili wraz z wersją profilu lokalną, ruchomą i obowiązkową

Materiały przygotowujące do egzaminu

Konfiguracja sprzętu i aplikacji (10–15%)
 • Konfiguracja urządzeń i sterowników urządzeń
  • Instalacja, aktualizacja, wyłączanie i wycofywanie sterowników; rozwiązywanie problemów ze sterownikami; konfiguracja ustawień sterowników, w tym podpisanych i niepodpisanych sterowników; zarządzanie pakietami sterowników
 • Instalacja i konfiguracja aplikacji komputerowych i aplikacji ze Sklepu Windows
  • Instalacja i naprawa aplikacji za pomocą Instalatora Windows; konfiguracja domyślnych ustawień programów; modyfikowanie skojarzeń plików; zarządzanie dostępem do Sklepu Windows
 • Kontrola dostępu do sprzętu i aplikacji lokalnych
  • Konfigurowanie ograniczeń aplikacji, w tym zasad ograniczeń oprogramowania i funkcji AppLocker; zarządzanie instalacją urządzeń wymiennych i dostępem do nich; konfiguracja przypisanego dostępu
 • Konfiguracja programów Internet Explorer 11 i Internet Explorer na pulpicie
  • Konfigurowanie widoku zgodności; konfigurowanie ustawień programu Internet Explorer 11, w tym dodatków, plików do pobrania, zabezpieczeń i funkcji prywatności
 • Konfiguracja funkcji Hyper-V
  • Tworzenie i konfiguracja maszyn wirtualnych wraz z usługami integracji, tworzenie i zarządzanie punktami kontrolnymi, tworzenie i konfiguracja przełączników wirtualnych, tworzenie i konfigurowanie dysków wirtualnych, przenoszenie pamięci masowej maszyny wirtualnej

Materiały przygotowujące do egzaminu

Konfiguracja łączności sieciowej (15–20%)
 • Konfiguracja ustawień IP
  • Konfiguracja rozpoznawania nazw; nawiązywanie połączenia z siecią; konfiguracja lokalizacji sieciowych
 • Konfigurowanie ustawień sieciowych
  • Nawiązywanie połączenia z siecią bezprzewodową; zarządzanie preferowanymi sieciami bezprzewodowymi; konfiguracja kart sieciowych; konfiguracja drukowania zależnego od lokalizacji
 • Konfiguracja i obsługa zabezpieczeń sieciowych
  • Konfiguracja zapory systemu Windows; konfiguracja zapory systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi; konfiguracja reguł zabezpieczeń połączeń (IPsec); konfiguracja uwierzytelnionych wyjątków; konfiguracja wykrywania sieci
 • Konfiguracja zarządzania zdalnego
  • Wybieranie odpowiedniego narzędzia do zarządzania zdalnego; konfiguracja ustawień zarządzania zdalnego; zdalna modyfikacja ustawień za pomocą programów MMC lub środowiska Windows PowerShell, konfiguracja administracji zdalnej wraz z funkcją Easy Connect

Materiały przygotowujące do egzaminu

Konfiguracja dostępu do zasobów (10–15%)
 • Konfiguracja zasobów udostępnionych
  • Konfiguracja uprawnień do folderu udostępnionego; konfiguracja ustawień grupy domowej; konfiguracja bibliotek plików; konfiguracja drukarek udostępnionych; instalacja i konfiguracja OneDrive
 • Konfiguracja dostępu do plików i folderów
  • Szyfrowanie plików i folderów za pomocą systemu szyfrowania plików; konfiguracja uprawnień NTFS; konfiguracja przydziałów dysku; konfiguracja inspekcji dostępu do plików
 • Konfiguracja uwierzytelniania i autoryzacji
  • Konfiguracja praw użytkowników, zarządzanie poświadczeniami, zarządzanie certyfikatami, konfiguracja biometrii, konfiguracja hasła obrazkowego, konfiguracja numeru PIN; instalacja i konfiguracja konta Microsoft, konfiguracja wirtualnych kart inteligentnych, konfiguracja uwierzytelniania w grupach roboczych lub domenach, konfiguracja zachowania funkcji kontroli konta użytkownika (UAC)

Materiały przygotowujące do egzaminu

Konfiguracja dostępu zdalnego i mobilności (10–15%)
 • Konfiguracja połączeń zdalnych
  • Konfiguracja uwierzytelniania zdalnego; konfiguracja ustawień pulpitu zdalnego; konfigurowanie połączeń i uwierzytelnianie VPN; włączanie ponownego łączenia z siecią VPN; zarządzanie tetheringiem z sieciami szerokopasmowymi
 • Konfiguracja opcji mobilnych
  • Konfiguracja zasad dotyczących plików w trybie offline, konfiguracja zasad zasilania, konfiguracja systemu Windows to Go, konfiguracja opcji synchronizacji, konfiguracja sieci WiFi direct
 • Konfiguracja zabezpieczeń urządzeń przenośnych
  • Konfiguracja funkcji BitLocker i BitLocker To Go, konfiguracja przechowywania kluczy uruchomienia

Materiały przygotowujące do egzaminu

Monitorowanie i obsługa klientów systemu Windows (10–15%)
 • Konfiguracja i zarządzanie aktualizacjami
  • Konfiguracja ustawień aktualizacji; konfiguracja zasad usługi Windows Update; zarządzanie historią aktualizacji; wycofywanie aktualizacji; aktualizacja aplikacji ze Sklepu Windows
 • Zarządzanie lokalną pamięcią masową
  • Zarządzanie woluminami dysków i systemami plików; zarządzanie miejscami do magazynowania
 • Monitorowanie wydajności systemu
  • Konfiguracja i analiza dzienników zdarzeń; konfiguracja subskrypcji zdarzeń; konfiguracja Menedżera zadań; monitorowanie zasobów systemowych; optymalizacja wydajności sieci; konfiguracja opcji indeksowania

Materiały przygotowujące do egzaminu

Konfiguracja opcji odzyskiwania systemu i danych (10–15%)
 • Konfiguracja przywracania systemu
  • Konfiguracja dysku przywracania , konfiguracja przywracania systemu, wycofywanie sterowników, odświeżanie i odtwarzanie, konfiguracja punktów przywracania
 • Konfiguracja przywracania plików
  • Przywracanie poprzednich wersji plików i folderów; konfiguracja Historii plików, odzyskiwanie plików z OneDrive

Materiały przygotowujące do egzaminu

Możliwości przygotowania się do egzaminu

Szkolenie prowadzone przez instruktora
Znajdź partnera szkoleniowego firmy Microsoft w pobliżu
Materiały wideo przygotowujące do egzaminu

Rozmowa przygotowująca do certyfikatu firmy Microsoft: egzamin 687

W tym odcinku porad przygotowawczych (PREP Talk) specjaliści ds. certyfikacji — James Seymour, starszy planista produktów, i Joey Snow, starszy promotor techniczny — omawiają znaczenie umiejętności ocenianych w czasie egzaminu 687.

Test próbny

Przystąp do oficjalnego testu próbnego firmy Microsoft do egzaminu 687

Ze społeczności
Książki

Podręcznik do egzaminu 70-687: Configuring Windows 8,1
Opublikowany: 15 marca 2014 r.

W pełni zaktualizowany o informacje dotyczące systemu Windows 8.1! Przygotuj się do egzaminu 70-687 firmy Microsoft i wykaż się biegłością w konfigurowaniu systemu Windows 8.1 w przedsiębiorstwie. Egzamin przeznaczony dla doświadczonych specjalistów z dziedziny technologii informatycznych, którzy są gotowi do przejścia na bardziej zaawansowany poziom rozwoju. W podręczniku do tego egzaminu położono nacisk na umiejętności krytycznego myślenia i podejmowania decyzji, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu na poziomie certyfikatu MCSA i MCSE.

Kup tę książkę w witrynie Microsoft Press Store

Książka z serii Training Guide: Configuring Windows 8
Opublikowany: 1 stycznia 2013 r.

Ta książka z serii Training Guide powstała, aby pomóc administratorom sieci w rozwijaniu umiejętności specyficznych dla danego stanowiska, które będzie można wykorzystać w rzeczywistych zastosowaniach. Skupia się na wdrażaniu i zarządzaniu klientami systemu Windows 8 w przedsiębiorstwie. Nabywanie praktycznej wiedzy specjalistycznej dzięki serii zajęć, ćwiczeń i zalecanych rozwiązań — pomoc w doskonaleniu wyników w pracy zawodowej.

Kup tę książkę w witrynie Microsoft Press Store

Kto może przystąpić do tego egzaminu?

Kandydaci do tego egzaminu to specjaliści z dziedziny technologii informatycznych, którzy konfigurują lub obsługują komputery, urządzenia, użytkowników i powiązane zasoby sieciowe i zabezpieczeń w środowisku systemu Windows 8. Wyżej wymienieni specjaliści obsługują zazwyczaj sieci, które są skonfigurowane jako środowisko oparte na domenie lub środowisko sieci równorzędnej z dostępem do Internetu i usług realizowanych w strukturze typu chmura. Specjaliści z dziedziny technologii informatycznych to konsultanci, specjaliści pomocy technicznej pracujący na pełen etat lub pracownicy działu IT o ogólnym profilu, którzy administrują komputerami i urządzeniami obsługującymi system Windows 8 w ramach szerszego zakresu obowiązków technicznych.

Więcej informacji na temat egzaminów

Przygotowanie do egzaminu

Przed zaplanowaniem egzaminu zalecamy zapoznanie się z całym podręcznikiem przygotowującym do egzaminu oraz z zasobami w tej witrynie sieci Web. Zapoznaj się z Przegląd egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft aby uzyskać informacje na temat rejestracji, filmy z typowymi pytaniami egzaminacyjnymi oraz inne zasoby przygotowujące. Informacje na temat zasad i punktacji egzaminów znajdują się w sekcji Zasady egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft i często zadawane pytania.

Uwaga

Ten podręcznik przygotowujący może ulec zmianie w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Egzaminy firmy Microsoft mogą dotyczyć technologii testowania adaptacyjnego i symulacji. Firma Microsoft nie określa formatu prowadzenia egzaminów. Na podstawie tego podręcznika możesz przygotować się do egzaminu niezależnie od jego formatu. W ramach przygotowań do tego egzaminu firma Microsoft zaleca zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z produktem oraz skorzystanie z wymienionych zasobów szkoleniowych. Niniejsze zasoby szkoleniowe niekoniecznie obejmują wszystkie tematy, które podano w sekcji „Sprawdzane umiejętności”.