Przystąp do egzaminu bez obaw dzięki ofertom Exam Replay i Exam Replay z testem próbnym.

Egzamin
70-689

Windows

Upgrading Your Skills to MCSA Windows 8

* Uczniowie szkół średnich i wyższych mają prawo skorzystać z cennika akademickiego (niedostępne w Indiach i Chinach). Szczegóły można znaleźć na stronie Zasady egzaminów i często zadawane pytania. Ceny nie uwzględniają żadnych ofert promocyjnych ani rabatów dla uczestników programu Microsoft Imagine Academy, certyfikowanych trenerów Microsoft ani uczestników programu Microsoft Partner Network. Cena może ulec zmianie bez uprzedzenia. Cena nie zawiera podatków. Przed rejestracją na egzamin należy potwierdzić dokładną cenę u dostawcy tego egzaminu.

Sprawdzane umiejętności

Ten egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie. Im wyższa wartość procentowa, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia większej liczby pytań w tej części egzaminu. Obejrzyj samouczki wideo dotyczące różnych typów pytań na egzaminach Microsoft.

Prosimy pamiętać, że pytania mogą weryfikować znajomość zagadnień opisanych w tekście punktowanym, ale nie jest to pełna lista zagadnień egzaminacyjnych.

Czy chcesz przekazać opinię na temat istotności umiejętności, które sprawdza ten egzamin? Prześlij swoje uwagi firmie Microsoft. Firma Microsoft zapoznaje się ze wszystkimi opiniami i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje proces certyfikacji, który zawsze zachowuje ważność i przebiega bez zakłóceń Należy pamiętać, że firma nie udziela bezpośrednich odpowiedzi na nadesłane opinie. Dziękujemy za wkład w utrzymanie wysokiej jakości programu certyfikacji firmy Microsoft.

Wszelkie wątpliwości co do konkretnych pytań tego egzaminu należy zgłaszać, korzystając z funkcji zakwestionowania egzaminu.

Wszelkie inne pytania lub opinie dotyczące egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft bądź programu certyfikacji, rejestracji lub promocji należy kierować do regionalnego centrum, serwisowego.

Od stycznia 2014 roku egzamin ten będzie zawierać materiały obejmujące system Windows 8.1. Więcej informacji można znaleźć w dokumentach zawartych na stronach szczegółów egzaminów 70-687 i 70-688.

Egzamin 70-687

Instalacja i uaktualnianie do systemu Windows 8,1 (25–30%)
 • Instalacja systemu Windows 8,1
  • Wybieranie między uaktualnieniem a czystą instalacją; określanie SKU do zainstalowania wraz z Windows RT; określanie wymagań poszczególnych funkcji, takich jak Hyper-V, wyświetlacze Miracast, Pervasive Device Encryption, wirtualne karty inteligentne i bezpieczny rozruch
 • Migracja i konfiguracja danych użytkownika
  • Migracja profilów użytkowników; konfiguracja lokalizacji folderów; konfiguracja profili wraz z wersją profilu lokalną, ruchomą i obowiązkową

Materiały przygotowujące do egzaminu

Konfiguracja sprzętu i aplikacji (25–30%)
 • Instalacja i konfiguracja aplikacji komputerowych i aplikacji ze Sklepu Windows
  • Instalacja i naprawa aplikacji za pomocą Instalatora Windows; konfiguracja domyślnych ustawień programów; modyfikowanie skojarzeń plików; zarządzanie dostępem do Sklepu Windows
 • Konfiguracja funkcji Hyper-V
  • Tworzenie i konfiguracja maszyn wirtualnych wraz z usługami integracji, tworzenie i zarządzanie punktami kontrolnymi, tworzenie i konfiguracja przełączników wirtualnych, tworzenie i konfigurowanie dysków wirtualnych, przenoszenie pamięci masowej maszyny wirtualnej

Materiały przygotowujące do egzaminu

Konfiguracja dostępu zdalnego i mobilności (20–25%)
 • Konfiguracja opcji mobilnych
  • Konfiguracja zasad dotyczących plików w trybie offline, konfiguracja zasad zasilania, konfiguracja systemu Windows to Go, konfiguracja opcji synchronizacji, konfiguracja sieci WiFi direct
 • Konfiguracja zabezpieczeń urządzeń przenośnych
  • Konfiguracja funkcji BitLocker i BitLocker To Go, konfiguracja przechowywania kluczy uruchomienia

Materiały przygotowujące do egzaminu

Konfiguracja opcji odzyskiwania systemu i danych (20–25%)
 • Konfiguracja przywracania systemu
  • Konfiguracja dysku przywracania , konfiguracja przywracania systemu, odświeżanie i odtwarzanie, wycofywanie sterowników, konfiguracja punktów przywracania

Materiały przygotowujące do egzaminu

Egzamin 70-688

Obsługa systemu operacyjnego i instalacja aplikacji (30–35%)
 • Obsługa instalacji systemu operacyjnego
  • Obsługa Windows To Go; zarządzanie ustawieniami rozruchu, w tym natywnymi wirtualnymi dyskami twardymi (VHD) i uruchamianiem wielu systemów operacyjnych, zarządzanie obrazami pulpitów; dostosowanie instalacji systemu Windows przy użyciu Środowiska preinstalacji systemu Windows
 • Obsługa aplikacji komputerowych
  • Zapewnienie zgodności aplikacji komputerowych przy użyciu Zestawu narzędzi do sprawdzania zgodności aplikacji (ACT) z uwzględnieniem podkładek i bazy danych zgodności; współistnienie aplikacji komputerowych dzięki Hyper-V, instalacja programów RemoteApp i App-V; instalacja i konfiguracja wirtualizacji środowiska użytkownika (UE-V); wdrażanie aplikacji komputerowych za pomocą Windows Intune
 • Obsługa Sklepu Windows i aplikacji w chmurze
  • Instalacja i zarządzanie oprogramowaniem z użyciem aplikacji Office 365 i Sklepu Windows; bezpośrednie ładowanie aplikacji za pomocą Windows Intune; bezpośrednie ładowanie aplikacji do obrazów trybu online i offline; łącza bezpośrednie aplikacji z użyciem Windows Intune; integracja konta Microsoft z uwzględnieniem ustawień personalizacji i funkcji zaufanego komputer PC

Materiały przygotowujące do egzaminu

Obsługa dostępu do zasobów (30–35%)
 • Obsługa magazynów danych
  • Klient rozproszonego systemu plików (DFS), z uwzględnieniem buforowania ustawień; miejsca do magazynowania, w tym pojemność i odporność na uszkodzenia; optymalizacja dostępu do danych z użyciem BranchCache; OneDrive

Materiały przygotowujące do egzaminu

Obsługa klientów i urządzeń systemu Windows (30–35%)
 • Obsługa urządzeń przenośnych
  • Obsługa zasad urządzeń przenośnych, z uwzględnieniem zasad zabezpieczeń, dostępu zdalnego i zdalnego czyszczenia; obsługa dostępu mobilnego i synchronizacja danych, z uwzględnieniem folderów roboczych i centrum synchronizacji; obsługa łączności szerokopasmowej, z uwzględnieniem tetheringu szerokopasmowego i sieci taryfowych; obsługa funkcji zarządzania urządzeniami przenośnymi za pomocą Windows Intune, z uwzględnieniem systemów Windows RT, Windows Phone 8, iOS i Android
 • Obsługa zgodności klienta
  • Zarządzanie aktualizacjami z użyciem Windows Update i Windows Intune, z uwzględnieniem aktualizacji producentów innych niż Microsoft; zarządzanie zabezpieczeniami klienta z użyciem programów Windows Defender, Windows Intune Endpoint Protection lub Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection; zarządzanie zabezpieczeniami programu Internet Explorer 11; obsługa aplikacji zasad grupy, z uwzględnieniem wynikowych zestawów zasad (RSoP), przetwarzanie zasad oraz buforowanie zasad grupy
 • Zarządzanie klientami za pomocą usługi Windows Intune
  • Zarządzanie grupami użytkowników i komputerów; konfigurowanie monitorowania i alertów; zarządzanie zasadami; zarządzanie komputerami zdalnymi

Materiały przygotowujące do egzaminu

Możliwości przygotowania się do egzaminu

Szkolenie prowadzone przez instruktora
Znajdź partnera szkoleniowego firmy Microsoft w pobliżu
Test próbny

Przystąp do oficjalnego testu próbnego firmy Microsoft do egzaminu 689

Ze społeczności

Kto może przystąpić do tego egzaminu?

Kandydaci do tego egzaminu to specjaliści z dziedziny technologii informatycznych posiadający certyfikat dla systemu Windows 7, którzy konfigurują lub obsługują komputery, urządzenia, użytkowników i powiązane zasoby sieciowe i zabezpieczeń w środowisku systemu Windows 8. Wyżej wymienieni specjaliści obsługują zazwyczaj sieci, które są skonfigurowane jako środowisko oparte na domenie lub środowisko sieci równorzędnej z dostępem do Internetu i usług realizowanych w strukturze typu chmura. Specjaliści z dziedziny technologii informatycznych to konsultanci, specjaliści pomocy technicznej pracujący na pełen etat lub pracownicy działu IT o ogólnym profilu, którzy administrują komputerami i urządzeniami obsługującymi system Windows 8 w ramach szerszego zakresu obowiązków technicznych.

Więcej informacji na temat egzaminów

Przygotowanie do egzaminu

Przed zaplanowaniem egzaminu zalecamy zapoznanie się z całym podręcznikiem przygotowującym do egzaminu oraz z zasobami w tej witrynie sieci Web. Zapoznaj się z Przegląd egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft aby uzyskać informacje na temat rejestracji, filmy z typowymi pytaniami egzaminacyjnymi oraz inne zasoby przygotowujące. Informacje na temat zasad i punktacji egzaminów znajdują się w sekcji Zasady egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft i często zadawane pytania.

Uwaga

Ten podręcznik przygotowujący może ulec zmianie w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Egzaminy firmy Microsoft mogą dotyczyć technologii testowania adaptacyjnego i symulacji. Firma Microsoft nie określa formatu prowadzenia egzaminów. Na podstawie tego podręcznika możesz przygotować się do egzaminu niezależnie od jego formatu. W ramach przygotowań do tego egzaminu firma Microsoft zaleca zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z produktem oraz skorzystanie z wymienionych zasobów szkoleniowych. Niniejsze zasoby szkoleniowe niekoniecznie obejmują wszystkie tematy, które podano w sekcji „Sprawdzane umiejętności”.