Przystąp do egzaminu bez obaw dzięki ofertom Exam Replay i Exam Replay z testem próbnym.

Egzamin
70-695

Windows

Deploying Windows Desktops and Enterprise Applications

* Uczniowie szkół średnich i wyższych mają prawo skorzystać z cennika akademickiego (niedostępne w Indiach i Chinach). Szczegóły można znaleźć na stronie Zasady egzaminów i często zadawane pytania. Ceny nie uwzględniają żadnych ofert promocyjnych ani rabatów dla uczestników programu Microsoft Imagine Academy, certyfikowanych trenerów Microsoft ani uczestników programu Microsoft Partner Network. Cena może ulec zmianie bez uprzedzenia. Cena nie zawiera podatków. Przed rejestracją na egzamin należy potwierdzić dokładną cenę u dostawcy tego egzaminu.

Sprawdzane umiejętności

Ten egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie. Im wyższa wartość procentowa, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia większej liczby pytań w tej części egzaminu. Obejrzyj samouczki wideo dotyczące różnych typów pytań na egzaminach Microsoft.

Prosimy pamiętać, że pytania mogą weryfikować znajomość zagadnień opisanych w tekście punktowanym, ale nie jest to pełna lista zagadnień egzaminacyjnych.

Czy chcesz przekazać opinię na temat istotności umiejętności, które sprawdza ten egzamin? Prześlij swoje uwagi firmie Microsoft. Firma Microsoft zapoznaje się ze wszystkimi opiniami i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje proces certyfikacji, który zawsze zachowuje ważność i przebiega bez zakłóceń Należy pamiętać, że firma nie udziela bezpośrednich odpowiedzi na nadesłane opinie. Dziękujemy za wkład w utrzymanie wysokiej jakości programu certyfikacji firmy Microsoft.

Wszelkie wątpliwości co do konkretnych pytań tego egzaminu należy zgłaszać, korzystając z funkcji zakwestionowania egzaminu.

Wszelkie inne pytania lub opinie dotyczące egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft bądź programu certyfikacji, rejestracji lub promocji należy kierować do regionalnego centrum, serwisowego.

W lutym 2016 r. ten egzamin został zaktualizowany, aby uwzględnić scenariusze i wymagania dotyczące systemu Windows 10, a także wszystkich powiązanych aktualizacji dodatków Service Pack. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych zmian i ich wpływu na sprawdzane umiejętności, pobierz i przeczytaj dokument ze zmianami w egzaminie 70-695.

Wdrażanie infrastruktury wdrożenia systemu operacyjnego (OSD) (20–25%).
 • Ocena środowiska obliczeniowego
  • Konfigurowanie i wdrażanie zestawu narzędzi firmy Microsoft do oceny i planowania (MAP), ocena raportów Menedżera konfiguracji, integracja MAP z Microsoft System Center Configuration Manager, ocena możliwości sieci
 • Planowanie i wdrażanie migracji stanów użytkownika
  • Zagadnienia związane z projektowaniem, w tym ocena danych i ustawień użytkowników do zachowania, łącza stałe i przechowywanie zdalne, plan naprawczy dla aplikacji niepodlegających migracji, migracja typu usuwanie i ładowanie oraz migracja „obok siebie”, ocena rozmiaru magazynu migracji, zabezpieczanie migrowanych danych, tworzenie pakietu narzędzia migracji stanu użytkownika (USMT), wybieranie między uaktualnieniem w miejscu lub migracją, wdrażanie systemu Windows jako kompaktowego systemu operacyjnego
 • Konfiguracja infrastruktury wdrożenia
  • Konfiguracja usług wdrażania systemu Windows (WDS) instalacja i konfiguracja zestawu narzędzi firmy Microsoft do wdrażania (MDT), identyfikacja usług sieciowych obsługujących wdrożenia, wybór punktów dystrybucji Menedżera konfiguracji, obsługa funkcji BitLocker
 • Konfiguracja i zarządzanie aktywacją
  • Konfiguracja aktywacji opartej na usługach KMS, MAK i Active Directory; identyfikacja odpowiedniego narzędzia aktywacji
Wdrażanie Lite Touch (15–20%)
 • Instalacja i konfiguracja WDS
  • Konfiguracja transmisji unicast/multicast, dodawanie obrazów do WDS, konfiguracja harmonogramów, ograniczanie odbiorców obrazów
 • Konfiguracja MDT
  • Konfiguracja udziałów wdrażania, zarządzanie pulą sterowników, konfigurowanie sekwencji zadań, konfigurowanie plików customsettings.ini
 • Tworzenie plików odpowiedzi i zarządzanie nimi
  • Identyfikacja odpowiedniej lokalizacji plików odpowiedzi, identyfikacja wymaganej liczby plików odpowiedzi, identyfikacja odpowiedniej fazy konfiguracji plików odpowiedzi, konfiguracja ustawień pliku odpowiedzi, tworzenie plików odpowiedzi autounattend.xml, użycie przetwarzania obrazu w systemie Windows i narzędzia Configuration Designer
Wdrażanie Zero Touch (20–25%)
 • Konfiguracja Menedżera konfiguracji dla OSD
  • Konfiguracja pakietów wdrożeniowych i aplikacji, konfiguracja sekwencji zadań, zarządzanie pulą sterowników, zarządzanie obrazami uruchamiania i wdrażania
 • Konfiguracja punktów dystrybucji
  • Konfiguracja typu unicast/multicast, konfiguracja PXE, konfiguracja wdrożeń do punktów dystrybucji i grup punktów dystrybucji
 • Konfiguracja MDT i integracja Menedżera konfiguracji
  • Korzystanie z sekwencji zadań typowych dla MDT, tworzenie obrazów uruchamiania MDT, tworzenie niestandardowych sekwencji zadań, korzystanie z elementów MDT
Tworzenie i utrzymywanie obrazów urządzeń (20–25%)
 • Projektowanie obrazów
  • Zagadnienia związane z projektowaniem, w tym obrazy smukłe, grube i hybrydowe, typy obrazów WDS, format obrazu (VHD lub WIM), liczba obrazów w zależności od systemu operacyjnego i platformy sprzętowej, sterowników i funkcji systemu (np. komputery, urządzenia mobilne i IoT)
 • Przechwytywanie obrazów
  • Przygotowanie systemu operacyjnego do przechwycenia, tworzenie obrazów przechwycenia przy użyciu WDS, przechwytywanie obrazu do istniejącego lub nowego pliku WIM, przechwytywanie obrazu systemu operacyjnego przy użyciu Menedżera konfiguracji
 • Konserwacja obrazów
  • Aktualizacja obrazów przy użyciu DISM, stosowanie aktualizacji, sterowników, ustawień i plików w obrazach online i offline, stosowanie pakietów serwisowych do obrazów, zarządzanie aplikacjami zagnieżdżonymi
 • Modyfikowanie instalacji systemu Windows
  • Budowanie pakietów; udostępnianie pakietów w celu modyfikacji istniejących instalacji systemu Windows
Przygotowanie i wdrażanie środowiska aplikacji (20–25%)
 • Planowanie i wdrażanie zgodności i działań naprawczych aplikacji
  • Zagadnienia związane z planowaniem, w tym RDS, VDI, Client Hyper-V oraz rozwiązania 32-bitowe i 64-bitowe; planowanie współistnienia wersji aplikacji, korzystanie z zestawu narzędzi do sprawdzania zgodności aplikacji (ACT); wdrażanie poprawek zgodności
 • Wdrażanie pakietu Office za pomocą MSI
  • Dostosowanie wdrażania, zarządzanie aktywacją pakietu Office, zarządzanie ustawieniami pakietu Office, integracja wdrożenia Lite Touch, ponowna reaktywacja pakietu Office, aktualizacje zintegrowane
 • Wdrażanie pakietu Office za pomocą funkcji Szybka instalacja
  • Konfigurowanie licencjonowania, dostosowywanie instalacji, konfiguracja aktualizacji, monitorowanie wykorzystania za pomocą pulpitu nawigacyjnego telemetrii

Kto może przystąpić do tego egzaminu?

Egzamin ten jest przeznaczony dla specjalistów IT, którzy wdrażają, zarządzają i konserwują komputery PC, urządzenia i aplikacje w średnich i dużych organizacjach. Większość takich osób zajmowała się wcześniej pomocą techniczną. Znaczna część tej grupy odbiorców korzysta lub planuje korzystać z programu System Center 212 R2 Configuration Manager do zarządzania i wdrażania urządzeń z systemem Windows i aplikacji

Więcej informacji na temat egzaminów

Przygotowanie do egzaminu

Przed zaplanowaniem egzaminu zalecamy zapoznanie się z całym podręcznikiem przygotowującym do egzaminu oraz z zasobami w tej witrynie sieci Web. Zapoznaj się z Przegląd egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft aby uzyskać informacje na temat rejestracji, filmy z typowymi pytaniami egzaminacyjnymi oraz inne zasoby przygotowujące. Informacje na temat zasad i punktacji egzaminów znajdują się w sekcji Zasady egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft i często zadawane pytania.

Uwaga

Ten podręcznik przygotowujący może ulec zmianie w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Egzaminy firmy Microsoft mogą dotyczyć technologii testowania adaptacyjnego i symulacji. Firma Microsoft nie określa formatu prowadzenia egzaminów. Na podstawie tego podręcznika możesz przygotować się do egzaminu niezależnie od jego formatu. W ramach przygotowań do tego egzaminu firma Microsoft zaleca zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z produktem oraz skorzystanie z wymienionych zasobów szkoleniowych. Niniejsze zasoby szkoleniowe niekoniecznie obejmują wszystkie tematy, które podano w sekcji „Sprawdzane umiejętności”.