Przystąp do egzaminu bez obaw dzięki ofertom Exam Replay i Exam Replay z testem próbnym.

Egzamin
70-697

Windows

Configuring Windows Devices

* Uczniowie szkół średnich i wyższych mają prawo skorzystać z cennika akademickiego (niedostępne w Indiach i Chinach). Szczegóły można znaleźć na stronie Zasady egzaminów i często zadawane pytania. Ceny nie uwzględniają żadnych ofert promocyjnych ani rabatów dla uczestników programu Microsoft Imagine Academy, certyfikowanych trenerów Microsoft ani uczestników programu Microsoft Partner Network. Cena może ulec zmianie bez uprzedzenia. Cena nie zawiera podatków. Przed rejestracją na egzamin należy potwierdzić dokładną cenę u dostawcy tego egzaminu.

70-697: Configuring Windows Devices

Sprawdzane umiejętności

Ten egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie. Im wyższa wartość procentowa, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia większej liczby pytań w tej części egzaminu. Obejrzyj samouczki wideo dotyczące różnych typów pytań na egzaminach Microsoft.

Prosimy pamiętać, że pytania mogą weryfikować znajomość zagadnień opisanych w tekście punktowanym, ale nie jest to pełna lista zagadnień egzaminacyjnych.

Czy chcesz przekazać opinię na temat istotności umiejętności, które sprawdza ten egzamin? Prześlij swoje uwagi firmie Microsoft. Firma Microsoft zapoznaje się ze wszystkimi opiniami i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje proces certyfikacji, który zawsze zachowuje ważność i przebiega bez zakłóceń Należy pamiętać, że firma nie udziela bezpośrednich odpowiedzi na nadesłane opinie. Dziękujemy za wkład w utrzymanie wysokiej jakości programu certyfikacji firmy Microsoft.

Wszelkie wątpliwości co do konkretnych pytań tego egzaminu należy zgłaszać, korzystając z funkcji zakwestionowania egzaminu.

Wszelkie inne pytania lub opinie dotyczące egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft bądź programu certyfikacji, rejestracji lub promocji należy kierować do regionalnego centrum, serwisowego.

Zarządzanie tożsamością (10–15%)
 • Obsługa Sklepu Windows i aplikacji w chmurze
  • Instalacja i zarządzanie oprogramowaniem z użyciem aplikacji Microsoft Office 365 i Sklepu Windows; bezpośrednie ładowanie aplikacji za pomocą Microsoft Intune; bezpośrednie ładowanie aplikacji do obrazów trybu online i offline; łącza bezpośrednie aplikacji z użyciem Microsoft Intune; integracja konta Microsoft z uwzględnieniem ustawień personalizacji
 • Obsługa uwierzytelniania i autoryzacji
  • Identyfikowanie i rozwiązanie problemów związanych z następującymi zagadnieniami: uwierzytelnianie wieloskładnikowe z użyciem certyfikatów, usługi Microsoft Passport, wirtualnych kart inteligentnych, haseł obrazkowych i biometrii; uwierzytelnianie komputerów i użytkowników w grupie roboczej, domenie i grupie domowej z uwzględnieniem bezpiecznego kanału, zasad konta, buforowania poświadczeń i Menedżera poświadczeń; konto lokalne a konto Microsoft; przyłączanie do obszaru roboczego, konfigurowanie funkcji Windows Hello
Planowanie wdrożeń komputerów stacjonarnych i urządzeń (10–15%)
 • Migracja i konfiguracja danych użytkownika
  • Migracja profilów użytkowników; konfiguracja lokalizacji folderów; konfiguracja profili wraz z wersją profilu lokalną, ruchomą i obowiązkową
 • Konfiguracja funkcji Hyper-V
  • Tworzenie i konfiguracja maszyn wirtualnych wraz z usługami integracji, tworzenie i zarządzanie punktami kontrolnymi, tworzenie i konfiguracja przełączników wirtualnych, tworzenie i konfigurowanie dysków wirtualnych, przenoszenie pamięci masowej maszyny wirtualnej
 • Konfiguracja opcji mobilnych
  • Konfiguracja zasad dotyczących plików w trybie offline, konfiguracja zasad zasilania, konfiguracja systemu Windows to Go, konfiguracja opcji synchronizacji, konfiguracja sieci Wi-Fi Direct, plików, funkcji powercfg i centrum synchronizacji
 • Konfiguracja zabezpieczeń urządzeń przenośnych
  • Konfiguracja funkcji BitLocker, konfiguracja przechowywania kluczy uruchomienia
Planowanie i wdrażanie rozwiązania zarządzania urządzeniami Microsoft Intune (10–15%)
 • Obsługa urządzeń przenośnych
  • Obsługa zasad urządzeń przenośnych, z uwzględnieniem zasad zabezpieczeń, dostępu zdalnego i zdalnego czyszczenia; obsługa dostępu mobilnego i synchronizacja danych, z uwzględnieniem folderów roboczych i centrum synchronizacji; obsługa łączności szerokopasmowej, z uwzględnieniem tetheringu szerokopasmowego i sieci taryfowych; obsługa funkcji zarządzania urządzeniami przenośnymi za pomocą Microsoft Intune, z uwzględnieniem systemów Windows Phone, iOS i Android
 • Wdrażanie aktualizacji oprogramowania za pomocą programu Microsoft Intune
  • Wykorzystanie raportów i monitorowania konsoli do identyfikacji wymaganych aktualizacji, zatwierdzania lub odrzucania aktualizacji, konfigurowania ustawień automatycznego zatwierdzania, konfigurowania terminów instalacji aktualizacji, wdrażania aktualizacji innych producentów
 • Zarządzanie urządzeniami przy użyciu oprogramowania Microsoft Intune
  • Konfiguracja kont użytkowników, dołączanie urządzeń, wyświetlanie i zarządzanie wszystkimi urządzeniami zarządzanymi; konfiguracja subskrypcji Microsoft Intune; konfiguracja roli systemowej witryny łączącej Microsoft Intune; zarządzanie grupami użytkowników i komputerów; konfigurowanie monitorowania i alertów; zarządzanie zasadami; zarządzanie komputerami zdalnymi
Konfigurowanie sieci (10–15%)
 • Konfiguracja ustawień IP
  • Konfiguracja rozpoznawania nazw; nawiązywanie połączenia z siecią; konfiguracja lokalizacji sieciowych
 • Konfigurowanie ustawień sieciowych
  • Nawiązywanie połączenia z siecią bezprzewodową; zarządzanie preferowanymi sieciami bezprzewodowymi; konfiguracja kart sieciowych; konfiguracja drukowania zależnego od lokalizacji
 • Konfiguracja i obsługa zabezpieczeń sieciowych
  • Konfiguracja zapory systemu Windows; konfiguracja zapory systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi; konfiguracja reguł zabezpieczeń połączeń (IPsec); konfiguracja uwierzytelnionych wyjątków; konfiguracja wykrywania sieci
Konfigurowanie pamięci masowej (10–15%)
 • Obsługa magazynów danych
  • Identyfikowanie i rozwiązanie problemów związanych z następującymi zagadnieniami: klient rozproszonego systemu plików (DFS), z uwzględnieniem buforowania ustawień; miejsca do magazynowania, w tym pojemność i odporność na uszkodzenia; OneDrive
 • Obsługa zabezpieczeń danych
  • Identyfikowanie i rozwiązanie problemów związanych z następującymi zagadnieniami: uprawnienia z uwzględnieniem udziałów, NTFS i dynamicznej kontroli dostępu (DAC); system szyfrowania plików (EFS), z uwzględnieniem agenta odzyskiwania; dostęp do nośników wymiennych; BitLocker i BitLocker To Go, z uwzględnieniem agenta odzyskiwania oraz programu Microsoft BitLocker Administration and Monitoring (MBAM)
Zarządzanie dostępem do danych i ochroną (10–15%)
 • Konfiguracja zasobów udostępnionych
  • Konfiguracja uprawnień do folderu udostępnionego; konfiguracja ustawień grupy domowej; konfiguracja bibliotek; konfiguracja drukarek udostępnionych; konfiguracja OneDrive
 • Konfiguracja dostępu do plików i folderów
  • Szyfrowanie plików i folderów za pomocą systemu szyfrowania plików; konfiguracja uprawnień NTFS; konfiguracja przydziałów dysku; konfiguracja inspekcji dostępu do plików; konfiguracja uwierzytelniania i autoryzacji
Zarządzanie dostępem zdalnym (10–15%)
 • Konfiguracja połączeń zdalnych
  • Konfiguracja uwierzytelniania zdalnego; konfiguracja ustawień pulpitu zdalnego; konfigurowanie połączeń i uwierzytelniania VPN; włączanie ponownego łączenia z siecią VPN; zarządzanie tetheringiem z sieciami szerokopasmowymi
 • Konfiguracja opcji mobilnych
  • Konfiguracja zasad dotyczących plików w trybie offline, konfiguracja zasad zasilania, konfiguracja systemu Windows to Go, konfiguracja opcji synchronizacji, konfiguracja sieci Wi-Fi Direct
Zarządzanie aplikacjami (10–15%)
 • Wdrażanie funkcji Azure RemoteApp i zarządzanie nią
  • Konfigurowanie ustawień funkcji RemoteApp i połączeń pulpitu, konfigurowanie obiektów zasad grupowych (GPO) dla podpisanych pakietów, subskrypcja źródeł danych funkcji Azure RemoteApp i połączeń pulpitu, eksport i import konfiguracji Azure RemoteApp, obsługa systemów iOS i Android, konfiguracja dostępu sieciowego pulpitu zdalnego do dystrybucji Azure RemoteApp
 • Obsługa aplikacji komputerowych
  • Identyfikowanie i rozwiązanie problemów związanych z następującymi zagadnieniami: zapewnienie zgodności aplikacji komputerowych przy użyciu Zestawu narzędzi do sprawdzania zgodności aplikacji (ACT) z uwzględnieniem podkładek i bazy danych zgodności; współistnienie aplikacji komputerowych dzięki Hyper-V, instalacja programów Azure RemoteApp i App-V; instalacja i konfiguracja wirtualizacji środowiska użytkownika (UE-V); wdrażanie aplikacji komputerowych za pomocą usługi Microsoft Intune
Zarządzanie aktualizacjami i przywracaniem (10–15%)
 • Konfiguracja przywracania systemu
  • Konfiguracja dysku przywracania , konfiguracja przywracania systemu, odświeżanie i odtwarzanie, wycofywanie sterowników, konfiguracja punktów przywracania
 • Konfiguracja przywracania plików
  • Przywracanie poprzednich wersji plików i folderów; konfiguracja Historii plików, odzyskiwanie plików z OneDrive
 • Konfiguracja i zarządzanie aktualizacjami
  • Konfiguracja ustawień aktualizacji; konfiguracja zasad usługi Windows Update; zarządzanie historią aktualizacji; wycofywanie aktualizacji; aktualizacja aplikacji ze Sklepu Windows

Możliwości przygotowania się do egzaminu

Szkolenie prowadzone przez instruktora
Znajdź partnera szkoleniowego firmy Microsoft w pobliżu
Test próbny

Przystąp do oficjalnego testu próbnego firmy Microsoft do egzaminu 70-697

Ze społeczności

Obserwuj @MSLearning

Książki

Podręcznik do egzaminu 70-697: Configuring Windows Devices
Opublikowany: 16 listopada 2015 r.

Przygotuj się do egzaminu 70-697 i wykaż się biegłością w konfigurowaniu urządzeń z systemem Windows 10 w przedsiębiorstwie. Egzamin przeznaczony dla doświadczonych specjalistów IT, którzy są gotowi do podniesienia kompetencji. W podręczniku do tego egzaminu położono nacisk na umiejętności krytycznego myślenia i podejmowania decyzji, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu na poziomie certyfikatu Microsoft Specialist.

Kup tę książkę w witrynie Microsoft Press Store

Kto może przystąpić do tego egzaminu?

Ten egzamin potwierdza, że kandydat posiada podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia mocnych tożsamości, ochrony zawartości (ochrona przed utratą danych), zasad zarządzania urządzeniami mobilnymi, wirtualizacji z użyciem Hyper-V, zarządzania aplikacjami za pomocą portalu firmy oraz w zakresie Windows Store. Kandydaci będą oceniani w zakresie wiedzy na temat zabezpieczeń systemu Windows 10 oraz zintegrowanych funkcji Azure.

Kandydaci poza doświadczeniem zawodowym powinni wykazać się posiadaną wiedzą techniczną na następujące tematy:

 • Doświadczenie w administrowaniu komputerem z systemem Windows, jego utrzymaniem i rozwiązywaniem związanych z nim problemów
 • Podstawowa wiedza i doświadczenie w zakresie technologii sieciowych systemu Windows
 • Podstawowa wiedza z zakresu usługi Active Directory i Microsoft Intune

Kandydaci chcący zdać ten egzamin mogą spełnić wymagania wstępne, zdobywając równorzędną wiedzę i umiejętności dzięki praktycznemu doświadczeniu na stanowisku technika pomocy dla urządzeń z systemem Windows lub administratora urządzeń z systemem Windows.

Więcej informacji na temat egzaminów

Przygotowanie do egzaminu

Przed zaplanowaniem egzaminu zalecamy zapoznanie się z całym podręcznikiem przygotowującym do egzaminu oraz z zasobami w tej witrynie sieci Web. Zapoznaj się z Przegląd egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft aby uzyskać informacje na temat rejestracji, filmy z typowymi pytaniami egzaminacyjnymi oraz inne zasoby przygotowujące. Informacje na temat zasad i punktacji egzaminów znajdują się w sekcji Zasady egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft i często zadawane pytania.

Uwaga

Ten podręcznik przygotowujący może ulec zmianie w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Egzaminy firmy Microsoft mogą dotyczyć technologii testowania adaptacyjnego i symulacji. Firma Microsoft nie określa formatu prowadzenia egzaminów. Na podstawie tego podręcznika możesz przygotować się do egzaminu niezależnie od jego formatu. W ramach przygotowań do tego egzaminu firma Microsoft zaleca zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z produktem oraz skorzystanie z wymienionych zasobów szkoleniowych. Niniejsze zasoby szkoleniowe niekoniecznie obejmują wszystkie tematy, które podano w sekcji „Sprawdzane umiejętności”.