Przystąp do egzaminu bez obaw dzięki ofertom Exam Replay i Exam Replay z testem próbnym.

Egzamin
74-678

Windows

 • Opublikowano:
  2 września 2014 r.
 • Języki:
  Angielski, chiński (uproszczony), francuski, niemiecki, japoński, koreański, portugalski, portugalski (Brazylia), rosyjski, hiszpański, hiszpański (Ameryka Łacińska), turecki
 • Odbiorcy:
  Partnerzy
 • Technologia:
  Zarządzanie licencjami
 • Punkty do certyfikatu:
  MCP, Microsoft Specialist

Designing and Providing Microsoft Volume Licensing Solutions to Large Organizations

* Uczniowie szkół średnich i wyższych mają prawo skorzystać z cennika akademickiego (niedostępne w Indiach i Chinach). Szczegóły można znaleźć na stronie Zasady egzaminów i często zadawane pytania. Ceny nie uwzględniają żadnych ofert promocyjnych ani rabatów dla uczestników programu Microsoft Imagine Academy, certyfikowanych trenerów Microsoft ani uczestników programu Microsoft Partner Network. Cena może ulec zmianie bez uprzedzenia. Cena nie zawiera podatków. Przed rejestracją na egzamin należy potwierdzić dokładną cenę u dostawcy tego egzaminu.

Sprawdzane umiejętności

Ten egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie. Im wyższa wartość procentowa, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia większej liczby pytań w tej części egzaminu. Obejrzyj samouczki wideo dotyczące różnych typów pytań na egzaminach Microsoft.

Prosimy pamiętać, że pytania mogą weryfikować znajomość zagadnień opisanych w tekście punktowanym, ale nie jest to pełna lista zagadnień egzaminacyjnych.

Czy chcesz przekazać opinię na temat istotności umiejętności, które sprawdza ten egzamin? Prześlij swoje uwagi firmie Microsoft. Firma Microsoft zapoznaje się ze wszystkimi opiniami i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje proces certyfikacji, który zawsze zachowuje ważność i przebiega bez zakłóceń Należy pamiętać, że firma nie udziela bezpośrednich odpowiedzi na nadesłane opinie. Dziękujemy za wkład w utrzymanie wysokiej jakości programu certyfikacji firmy Microsoft.

Wszelkie wątpliwości co do konkretnych pytań tego egzaminu należy zgłaszać, korzystając z funkcji zakwestionowania egzaminu.

Wszelkie inne pytania lub opinie dotyczące egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft bądź programu certyfikacji, rejestracji lub promocji należy kierować do regionalnego centrum, serwisowego.

Rekomendowanie odpowiedniego rozwiązania technologicznego (30% - 35%)
 • Ocena rozbieżności między aktualnym a przyszłym rozwiązaniem technologicznym
  • Identyfikowanie krótko- i długoterminowej wizji technologii klienta, identyfikowanie rozwiązania, które mogłoby spełnić wymagania klienta, wybór między oprogramowaniem lokalnym a hostowanym
 • Określenie produktów potrzebnych do stworzenia preferowanego przez klienta rozwiązania lokalnego
  • Identyfikowanie funkcji produktów; tworzenie listy zależności; rekomendowanie edycji i/lub wersji; opisywanie licencjonowania produktów w środowiskach fizycznych i wirtualnych; wybór odpowiednich produktów, w tym Windows Server 2012 R2, Microsoft System Center 2012 R2, SQL Server 2014, Lync Server 2013, Exchange Server 2013, SharePoint Server 2013, Windows 8.1, Office 2013 i Microsoft Dynamics CRM 2013
 • Określenie produktów potrzebnych do stworzenia preferowanego przez klienta rozwiązania usług online
  • Identyfikowanie funkcji produktów; tworzenie listy zależności; rekomendowanie planów; wybór odpowiednich produktów, w tym Office 365, Windows Intune, Microsoft Dynamics CRM Online i Microsoft Azure
 • Wybór odpowiednich praw licencjonowania produktu i zastosowanie ich do wymagań klienta
  • Określenie, kiedy należy użyć różnych materiałów referencyjnych dotyczących licencji, w tym dokumentu Prawa korzystania z produktów, dokumentu Prawa użytkowania usług online, listy produktów oraz warunków licencji oprogramowania na produkty OEM i FPP
Rekomendowanie odpowiednich korzyści z programu Software Assurance (SA) (15% – 20%)
 • Identyfikowanie korzyści z programu SA
  • Korzyści obejmują mobilność licencji między farmami serwerów, mobilność licencji w obrębie programu SA, nieograniczone prawa wirtualizacji, prawa korzystania w roamingu, dostęp do pulpitu wirtualnego i przejście na bardziej zaawansowane licencje
 • Dopasowanie korzyści z programu SA do potrzeb klienta
  • Wyjaśnienie, jak korzyści z programu SA odnoszą się do potrzeb klienta
Rekomendowanie rozwiązania licencjonowania (30% - 35%)
 • Wybór odpowiednich programów licencjonowania
  • Kwestie do rozważenia obejmują środowisko oprogramowania klienta, zakres geograficzny, wymagania budżetowe i opcje płatności, oczekiwany wzrost i programy zakupu; dostępne programy to Select Plus, Enterprise Agreement, Enterprise Subscription Agreement, Microsoft Products and Services Agreement (MPSA) i przejście z programu Open na Open Value
 • Wyjaśnienie korzyści i ograniczeń płynących z rozwiązania licencjonowania zalecanego dla klienta
  • Wybór między licencjami OEM, detalicznymi a zbiorczymi; wyjaśnienie korzyści licencji zbiorczych, włącznie z ponownym przypisaniem licencji, prawami dodo zmiany na starszą wersję produktu i prawami do odtwarzania z obrazu
Dostarczanie klientom obsługi posprzedażowej (10% - 15%)
 • Pomoc przy dostępnie do oprogramowania i aktywacji licencji zbiorczych przez klienta
  • Pobieranie oprogramowania; aktywacja przy użyciu kluczy licencji zbiorczej, kluczy aktywacji wielokrotnej i Usługi zarządzania kluczami
 • Pomoc klientowi przy aktywacji korzyści z programu SA
  • Aktywacja i zarządzanie bonami na szkolenia, Programem użytkowania w domu, usługami planowania i całodobową, codzienną pomocą w rozwiązywaniu problemów

Kto może przystąpić do tego egzaminu?

Ten egzamin jest przeznaczony dla specjalistów, którzy zajmują się sprzedażą rozwiązań licencjonowania dużym organizacjom. Organizacje z tej kategorii posiadają przynajmniej 250 urządzeń lub użytkowników. Kandydaci powinni wykazać się co najmniej 6 miesiącami doświadczenia w sprzedaży rozwiązań licencjonowania firmy Microsoft i posiadać podstawową wiedzę o wszystkich rozwiązaniach licencjonowania firmy Microsoft przeznaczonych dla firm, w tym Select Plus, Enterprise, OEM, Full Packaged Product, Open i Open Value. Kandydaci powinni wykazać się także podstawową wiedzą o typach licencji na produkty firmy Microsoft, takich jak systemy operacyjne, aplikacje serwera, aplikacje komputerowe i usługi online. Wymagana jest także wiedza o odpowiednich modelach licencjonowania. Od kandydatów będzie wymagane udowodnienie zdolności do nakreślenia rozwiązania, które w optymalny sposób odpowiadałoby potrzebom klientów.

Więcej informacji na temat egzaminów

Przygotowanie do egzaminu

Przed zaplanowaniem egzaminu zalecamy zapoznanie się z całym podręcznikiem przygotowującym do egzaminu oraz z zasobami w tej witrynie sieci Web. Zapoznaj się z Przegląd egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft aby uzyskać informacje na temat rejestracji, filmy z typowymi pytaniami egzaminacyjnymi oraz inne zasoby przygotowujące. Informacje na temat zasad i punktacji egzaminów znajdują się w sekcji Zasady egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft i często zadawane pytania.

Uwaga

Ten podręcznik przygotowujący może ulec zmianie w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Egzaminy firmy Microsoft mogą dotyczyć technologii testowania adaptacyjnego i symulacji. Firma Microsoft nie określa formatu prowadzenia egzaminów. Na podstawie tego podręcznika możesz przygotować się do egzaminu niezależnie od jego formatu. W ramach przygotowań do tego egzaminu firma Microsoft zaleca zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z produktem oraz skorzystanie z wymienionych zasobów szkoleniowych. Niniejsze zasoby szkoleniowe niekoniecznie obejmują wszystkie tematy, które podano w sekcji „Sprawdzane umiejętności”.