Egzamin
77-418

Word logo

 • Opublikowano:
  28 lutego 2013 r.
 • Języki:
  Angielski
 • Odbiorcy:
  Pracownicy działu IT
 • Technologia:
  Pakiety Microsoft Office 2013
 • Punkty do certyfikatu:
  MOS

Word 2013

Sprawdzane umiejętności

Ten egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie. Im wyższa wartość procentowa, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia większej liczby pytań w tej części egzaminu. Obejrzyj samouczki wideo dotyczące różnych typów pytań na egzaminach Microsoft.

Prosimy pamiętać, że pytania mogą weryfikować znajomość zagadnień opisanych w tekście punktowanym, ale nie jest to pełna lista zagadnień egzaminacyjnych.

Czy chcesz przekazać opinię na temat istotności umiejętności, które sprawdza ten egzamin? Prześlij swoje uwagi firmie Microsoft. Firma Microsoft zapoznaje się ze wszystkimi opiniami i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje proces certyfikacji, który zawsze zachowuje ważność i przebiega bez zakłóceń Należy pamiętać, że firma nie udziela bezpośrednich odpowiedzi na nadesłane opinie. Dziękujemy za wkład w utrzymanie wysokiej jakości programu certyfikacji firmy Microsoft.

Wszelkie wątpliwości co do konkretnych pytań tego egzaminu należy zgłaszać, korzystając z funkcji zakwestionowania egzaminu.

Wszelkie inne pytania lub opinie dotyczące egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft bądź programu certyfikacji, rejestracji lub promocji należy kierować do regionalnego centrum, serwisowego.

Tworzenie dokumentów i zarządzanie nimi
 • Tworzenie dokumentu
  • Tworzenie nowych, pustych dokumentów, tworzenie nowych dokumentów przy użyciu szablonów, importowanie plików, otwieranie niemacierzystych plików bezpośrednio w programie Word, otwieranie pliku PDF w programie Word w celu edycji
 • Poruszanie się po dokumencie
  • Wyszukiwanie tekstu w dokumencie, wstawianie hiperłączy, tworzenie zakładek, używanie funkcji Przejdź do
 • Formatowanie dokumentu
  • Modyfikowanie ustawień strony, zmienianie motywów dokumentu, zmienianie zestawów stylów dokumentu, wstawianie prostych nagłówków i stopek, wstawianie znaków wodnych, wstawianie numerów stron
 • Dostosowywanie opcji i widoków dokumentów
  • Zmienianie widoków dokumentu, używanie powiększania, dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp, dostosowywanie Wstążki, dzielenie okna, dodawanie wartości do właściwości dokumentu, używanie pokazywania/ukrywania, rejestrowanie prostych makr, przypisywanie klawiszy skrótów, zarządzanie zabezpieczeniami makr
 • Konfigurowanie dokumentów do wydrukowania lub zapisania
  • Konfigurowanie dokumentów do wydrukowania, zapisywanie dokumentów w alternatywnych formatach plików, drukowanie sekcji dokumentu, zapisywanie plików w lokalizacjach zdalnych, chronienie dokumentów hasłami, ustawianie skalowania wydruku, obsługa zgodności z poprzednimi wersjami

Materiały przygotowujące do egzaminu

Formatowanie tekstu, akapitów i sekcji
 • Wstawianie tekstu i akapitów
  • Dodawanie tekstu do dokumentów, znajdowanie i zastępowanie tekstu, kopiowanie i wklejanie tekstu, wstawianie tekstu za pomocą funkcji AutoCorrect (Autokorekta), usuwanie pustych akapitów, wstawianie wbudowanych pól, wstawianie znaków specjalnych
 • Formatowanie tekstu i akapitów
  • Zmienianie atrybutów czcionki, formatowanie tekstu z użyciem funkcji znajdowania i zastępowania, używanie malarza formatów, ustawianie odstępów w akapicie, ustawianie interlinii, usuwanie istniejącego formatowania, ustawianie wcięć, wyróżnianie zaznaczonego tekstu, dodawanie stylów do tekstu, zmienianie tekstu na obiekt WordArt, modyfikowanie istniejących atrybutów stylu
 • Porządkowanie i grupowanie tekstu i akapitów
  • Zapobieganie występowaniu oddzielonych elementów akapitu, wstawianie podziałów w celu tworzenia sekcji, tworzenie wielu kolumn w sekcjach, dodawanie tytułów sekcji, wymuszanie podziałów stron

Materiały przygotowujące do egzaminu

Tworzenie tabel i list
 • Tworzenie tabeli
  • Konwertowanie tekstu na tabele, konwertowanie tabel na tekst, definiowanie wymiarów tabeli, ustawianie opcji Autodopasowanie, używanie szybkich tabel, ustalanie tytułów
 • Modyfikacja tabeli
  • Stosowanie stylów do tabel, modyfikowanie czcionek w tabelach, sortowanie danych tabeli, konfigurowanie marginesów komórek, używanie formuł, modyfikowanie wymiarów tabeli, scalanie komórek
 • Tworzenie i modyfikowanie listy
  • Dodawanie numeracji lub punktorów, tworzenie punktorów niestandardowych, modyfikowanie wcięć listy, modyfikowanie interlinii, zwiększanie i zmniejszanie poziomów listy, modyfikowanie numeracji

Materiały przygotowujące do egzaminu

Stosowanie odwołań
 • Tworzenie przypisów końcowych, przypisów dolnych i cytatów
  • Wstawianie przypisów końcowych, zarządzanie lokalizacjami przypisów dolnych, konfigurowanie formatów przypisów końcowych, modyfikowanie numeracji w stopkach, wstawianie symboli zastępczych cytatów, wstawianie cytatów, wstawianie bibliografii, zmienianie stylów cytatów
 • Tworzenie podpisów
  • Wstawianie przypisów końcowych, zarządzanie lokalizacjami przypisów dolnych, konfigurowanie formatów przypisów końcowych, modyfikowanie numeracji w stopkach, wstawianie symboli zastępczych cytatów, wstawianie cytatów, wstawianie bibliografii, zmienianie stylów cytatów

Materiały przygotowujące do egzaminu

Wstawianie i formatowanie obiektów
 • Wstawianie i formatowanie modułów konstrukcyjnych
  • Wstawianie szybkich części, wstawianie pól tekstowych, wykorzystywanie organizatora modułów konstrukcyjnych, dostosowywanie modułów konstrukcyjnych
 • Wstawianie i formatowanie kształtów i obiektów SmartArt
  • Wstawianie prostych kształtów, wstawianie obiektów SmartArt, modyfikowanie właściwości obiektów SmartArt (koloru, rozmiaru, kształtu), zawijanie tekstu wokół kształtów, pozycjonowanie kształtów
 • Wstawianie i formatowanie obrazów
  • Wstawianie obrazów, stosowanie efektów artystycznych, stosowanie efektów obrazu, modyfikowanie właściwości obrazu (koloru, rozmiaru, kształtu), dodawanie szybkich stylów do obrazów, zawijanie tekstu wokół obrazów, pozycjonowanie obrazów

Materiały przygotowujące do egzaminu

Możliwości przygotowania się do egzaminu

Ze społeczności

Obserwuj @MSLearning i @office

Książki
Cover of 'MOS 2013 Study Guide for Microsoft Word'

MOS 2013 Study Guide for Microsoft Word
Opublikowany: lipiec 2013

Wykaż się doskonałą znajomością aplikacji Word. Ten kompletny przewodnik powstał specjalnie po to, by pomóc w ćwiczeniach i przygotowaniu się do egzaminu na certyfikat 2013 Word Microsoft Office Specialist (MOS). Można w nim znaleźć wyczerpujące omówienie wszystkich zagadnień egzaminacyjnych oraz proste do prześledzenia procedury i ilustracje pomagające w ocenie podstawowych umiejętności. Dodatkowo dostępne są zadania pomagające w praktycznym zastosowaniu zdobytej wiedzy wraz z plikami.

Kup tę książkę w witrynie Microsoft Press Store

Kto może przystąpić do tego egzaminu?

Typowy kandydat do egzaminu z programu Microsoft Word 2013 powinien mieć podstawową wiedzę na temat środowiska programu Word oraz umiejętność niezależnego wykonywania zadań. Powinien znać i umieć zademonstrować prawidłowe stosowanie funkcji programu Word 2013. Kandydaci powinni umieć tworzyć i edytować 2- lub 3-stronicowe dokumenty do różnych celów i na różne sytuacje. Na przykład raporty o profesjonalnym wyglądzie, wielokolumnowe biuletyny, życiorysy i korespondencję biznesową. Kandydatami mogą być studenci, pracownicy biurowi, instruktorzy i inni.

Więcej informacji na temat egzaminów

Przygotowanie do egzaminu

Przed zaplanowaniem egzaminu zalecamy zapoznanie się z całym podręcznikiem przygotowującym do egzaminu oraz z zasobami w tej witrynie sieci Web. Zapoznaj się z Przegląd egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft aby uzyskać informacje na temat rejestracji, filmy z typowymi pytaniami egzaminacyjnymi oraz inne zasoby przygotowujące. Informacje na temat zasad i punktacji egzaminów znajdują się w sekcji Zasady egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft i często zadawane pytania.

Uwaga

Ten podręcznik przygotowujący może ulec zmianie w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Egzaminy firmy Microsoft mogą dotyczyć technologii testowania adaptacyjnego i symulacji. Firma Microsoft nie określa formatu prowadzenia egzaminów. Na podstawie tego podręcznika możesz przygotować się do egzaminu niezależnie od jego formatu. W ramach przygotowań do tego egzaminu firma Microsoft zaleca zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z produktem oraz skorzystanie z wymienionych zasobów szkoleniowych. Niniejsze zasoby szkoleniowe niekoniecznie obejmują wszystkie tematy, które podano w sekcji „Sprawdzane umiejętności”.