Egzamin
77-420

Microsoft SharePoint 2013 logo

 • Opublikowano:
  28 lutego 2013 r.
 • Języki:
  Angielski
 • Odbiorcy:
  Pracownicy działu IT
 • Technologia:
  Pakiety Microsoft Office 2013
 • Punkty do certyfikatu:
  Microsoft Office Specialist

Excel 2013

Sprawdzane umiejętności

Ten egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie. Im wyższa wartość procentowa, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia większej liczby pytań w tej części egzaminu. Obejrzyj samouczki wideo dotyczące różnych typów pytań na egzaminach Microsoft.

Prosimy pamiętać, że pytania mogą weryfikować znajomość zagadnień opisanych w tekście punktowanym, ale nie jest to pełna lista zagadnień egzaminacyjnych.

Czy chcesz przekazać opinię na temat istotności umiejętności, które sprawdza ten egzamin? Prześlij swoje uwagi firmie Microsoft. Firma Microsoft zapoznaje się ze wszystkimi opiniami i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje proces certyfikacji, który zawsze zachowuje ważność i przebiega bez zakłóceń Należy pamiętać, że firma nie udziela bezpośrednich odpowiedzi na nadesłane opinie. Dziękujemy za wkład w utrzymanie wysokiej jakości programu certyfikacji firmy Microsoft.

Wszelkie wątpliwości co do konkretnych pytań tego egzaminu należy zgłaszać, korzystając z funkcji zakwestionowania egzaminu.

Wszelkie inne pytania lub opinie dotyczące egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft bądź programu certyfikacji, rejestracji lub promocji należy kierować do regionalnego centrum, serwisowego.

Tworzenie arkuszy i skoroszytów i zarządzanie nimi
 • Tworzenie arkuszy i skoroszytów
  • Tworzenie nowych, pustych skoroszytów, tworzenie skoroszytów na podstawie szablonów, import plików, otwieranie nienatywnych pików bezpośrednio w programie Excel, dodawanie arkuszy do istniejących skoroszytów, kopiowanie i przenoszenie skoroszytów
 • Poruszanie się po arkuszach i skoroszytach
  • Wyszukiwanie danych w skoroszycie, wstawianie hiperłączy, zmiana kolejności arkuszy, korzystanie z funkcji Przejdź do, korzystanie z pola nazwy
 • Formatowanie arkuszy i skoroszytów
  • Zmiana koloru kart arkusza, modyfikacja ustawień strony, wstawianie i usuwanie wierszy i kolumn, zmiana motywu skoroszytu, dostosowanie wysokości wiersza i szerokości kolumny, wstawianie znaków wodnych, wstawianie nagłówków i stopek, ustawianie sprawdzania poprawności danych
 • Dostosowanie opcji i widoków dotyczących arkuszy i skoroszytów
  • Ukrywanie arkuszy, ukrywanie kolumn i wierszy, dostosowanie paska narzędzi Szybki dostęp, dostosowanie Wstążki, zarządzenia zabezpieczeniami makr, zmiana widoków skoroszytu, rejestracja prostych makr, dodawanie wartości do właściwości skoroszytu, korzystanie powiększenia, wyświetlanie formuł, blokowanie okienek, tworzenie klawiszy skrótu, dzielenie okna
 • Konfigurowanie arkuszy i skoroszytów do drukowania lub zapisania
  • Ustawianie obszaru wydruku, zapisywanie skoroszytów w plikach alternatywnych formatów, drukowanie pojedynczych arkuszy, ustawianie skalowania wydruku, powtarzanie nagłówków i stopek, zachowanie zgodności z poprzednimi wersjami, konfigurowanie skoroszytów do drukowania, zapisywanie plików w zdalnych lokalizacjach

Materiały przygotowujące do egzaminu

Tworzenie komórek i zakresów
 • Wstawianie danych do komórek i zakresów
  • Dodawanie danych do arkuszy, znajdowanie i zamiana danych, kopiowanie i wklejanie danych, korzystanie z narzędzia Autowypełnianie, rozwijanie danych między kolumnami, wstawianie i usuwanie komórek
 • Formatowanie komórek i zakresów
  • Scalanie komórek, modyfikacja wyrównania i wcięcia komórek, zmiana kroju i stylu czcionki, korzystanie z funkcji Malarz formatów, zawijanie tekstu w komórkach, nakładanie formatu liczbowego, stosowanie wyróżnienia, stosowanie stylów komórek, zmiana tekstu na WordArt
 • Porządkowanie i grupowanie komórek i zakresów
  • Stosowanie formatowania warunkowego, wstawianie wykresów przebiegu w czasie, transpozycja kolumn i wierszy, tworzenie nazwanych zakresów, tworzenie konspektu, zwijanie grup danych w konspektach, wstawianie sum częściowych

Materiały przygotowujące do egzaminu

Tworzenie tabel
 • Tworzenie tabeli
  • Przenoszenie między tabelami a zakresami, dodawanie i usuwanie komórek w tabelach, definiowanie tytułów
 • Modyfikacja tabeli
  • Stosowanie stylów do tabel, dzielenie wierszy i kolumn na przedziały, wstawianie wierszy sumy, usuwanie stylów z tabel
 • Filtrowanie i sortowanie tabel
  • Filtrowanie rekordów, sortowanie danych w wielu kolumnach, zmiana kolejności sortowania, usuwanie duplikatów

Materiały przygotowujące do egzaminu

Stosowanie formuł i funkcji
 • Wykorzystanie zakresów komórek oraz odwołań w formułach i funkcjach
  • Wykorzystanie odwołań (względnych, mieszanych i bezwzględnych), określanie kolejności działań, odwoływanie się do zakresów komórek w formułach
 • Tworzenie podsumowań danych za pomocą funkcji
  • Użycie funkcji SUMA, użycie funkcji MIN i MAX, użycie funkcji ILE.LICZB, użycie funkcji ŚREDNIA
 • Wykorzystanie logiki warunkowej w funkcjach
  • Użycie funkcji SUMA.JEŻELI, użycie funkcji ŚREDNIA.JEŻELI, użycie funkcji LICZ.JEŻELI
 • Formatowanie i modyfikacja tekstu za pomocą funkcji
  • Użycie funkcji PRAWY, LEWY i FRAGMENT.TEKSTU, użycie funkcji USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY, użycie funkcji LITERY.WIELKIE i LITERY.MAŁE, użycie funkcji ZŁĄCZ.TEKSTY

Materiały przygotowujące do egzaminu

Tworzenie wykresów i obiektów
 • Utworzenie wykresu
  • Tworzenie wykresów, dodawanie serii danych, przełączanie między wierszami i kolumnami w danych źródłowych, użycie funkcji Szybka analiza
 • Formatowanie wykresu
  • Dodawanie legend, zmiana rozmiaru wykresów, modyfikacja parametrów wykresów, stosowanie układów i stylów wykresów, pozycjonowanie wykresów
 • Wstawianie i formatowanie obiektów
  • Wstawianie pól tekstowych, wstawianie grafik SmartArt, wstawianie obrazów, dodawanie obramowań obiektów, dodawanie stylów i efektów do obiektów, zmiana koloru obiektów, zmiana właściwości obiektów, pozycjonowanie obiektów

Materiały przygotowujące do egzaminu

Możliwości przygotowania się do egzaminu

Ze społeczności

Obserwuj @MSLearning i @office

Książka

MOS 2013 Study Guide for Microsoft Excel
Opublikowany: wrzesień 2013

Wykaż się doskonałą znajomością aplikacji Excel. Ten kompletny przewodnik powstał specjalnie po to, by pomóc w ćwiczeniach i przygotowaniu się do egzaminu na certyfikat 2013 Excel Microsoft Office Specialist (MOS). Można w nim znaleźć wyczerpujące omówienie wszystkich zagadnień egzaminacyjnych oraz proste do prześledzenia procedury i ilustracje pomagające w ocenie podstawowych umiejętności. Dostępne są zadania pomagające w praktycznym zastosowaniu zdobytej wiedzy wraz z plikami.

Kup tę książkę w witrynie Microsoft Press Store

Kto może przystąpić do tego egzaminu?

Typowy kandydat do egzaminu z programu Microsoft Excel 2013 powinien mieć podstawową wiedzę na temat środowiska programu Excel oraz umiejętność niezależnego wykonywania zadań. Powinien znać i umieć zademonstrować prawidłowe stosowanie funkcji programu Excel 2013. Kandydaci powinni umieć tworzyć i edytować skoroszyty zawierające wiele arkuszy do różnych celów i na różne okazje. Na przykład budżety o profesjonalnym wyglądzie, wykresy wydajności zespołów, faktury sprzedaży i dzienniki ćwiczeń. Kandydatami mogą być studenci, pracownicy biurowi, księgowi, instruktorzy i inni.

Więcej informacji na temat egzaminów

Przygotowanie do egzaminu

Przed zaplanowaniem egzaminu zalecamy zapoznanie się z całym podręcznikiem przygotowującym do egzaminu oraz z zasobami w tej witrynie sieci Web. Zapoznaj się z Przegląd egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft aby uzyskać informacje na temat rejestracji, filmy z typowymi pytaniami egzaminacyjnymi oraz inne zasoby przygotowujące. Informacje na temat zasad i punktacji egzaminów znajdują się w sekcji Zasady egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft i często zadawane pytania.

Uwaga

Ten podręcznik przygotowujący może ulec zmianie w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Egzaminy firmy Microsoft mogą dotyczyć technologii testowania adaptacyjnego i symulacji. Firma Microsoft nie określa formatu prowadzenia egzaminów. Na podstawie tego podręcznika możesz przygotować się do egzaminu niezależnie od jego formatu. W ramach przygotowań do tego egzaminu firma Microsoft zaleca zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z produktem oraz skorzystanie z wymienionych zasobów szkoleniowych. Niniejsze zasoby szkoleniowe niekoniecznie obejmują wszystkie tematy, które podano w sekcji „Sprawdzane umiejętności”.