Egzamin
77-422

Microsoft SharePoint 2013 logo

PowerPoint 2013

Sprawdzane umiejętności

Ten egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie. Im wyższa wartość procentowa, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia większej liczby pytań w tej części egzaminu. Obejrzyj samouczki wideo dotyczące różnych typów pytań na egzaminach Microsoft.

Prosimy pamiętać, że pytania mogą weryfikować znajomość zagadnień opisanych w tekście punktowanym, ale nie jest to pełna lista zagadnień egzaminacyjnych.

Czy chcesz przekazać opinię na temat istotności umiejętności, które sprawdza ten egzamin? Prześlij swoje uwagi firmie Microsoft. Firma Microsoft zapoznaje się ze wszystkimi opiniami i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje proces certyfikacji, który zawsze zachowuje ważność i przebiega bez zakłóceń Należy pamiętać, że firma nie udziela bezpośrednich odpowiedzi na nadesłane opinie. Dziękujemy za wkład w utrzymanie wysokiej jakości programu certyfikacji firmy Microsoft.

Wszelkie wątpliwości co do konkretnych pytań tego egzaminu należy zgłaszać, korzystając z funkcji zakwestionowania egzaminu.

Wszelkie inne pytania lub opinie dotyczące egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft bądź programu certyfikacji, rejestracji lub promocji należy kierować do regionalnego centrum, serwisowego.

Tworzenie prezentacji i zarządzanie nimi
 • Tworzenie prezentacji
  • Tworzenie pustej prezentacji, tworzenie prezentacji przy użyciu szablonów, importowanie plików tekstowych do prezentacji, importowanie konspektów dokumentów programu Word do prezentacji
 • Formatowanie prezentacji za pomocą wzorców slajdów
  • Stosowanie wzorca slajdów, dodawanie nowych układów, modyfikowanie istniejących układów, dodawanie obrazów tła, kontrolowanie numerów stron, wstawianie nagłówków i stopek, modyfikowanie tematów prezentacji
 • Dostosowywanie opcji prezentacji i widoków
  • Zmiana opcji ustawień strony, zmiana na widok w kolorze / skali odcieni szarości, nawigowanie po prezentacjach za pomocą widoków, modyfikowanie właściwości prezentacji
 • Konfigurowanie prezentacji do wydrukowania lub zapisania
  • Ustawianie opcji wydruku materiałów informacyjnych, drukowanie zaznaczonych elementów z prezentacji, tworzenie pakietów prezentacji na płytach CD, zapisywanie prezentacji w formie stron internetowych, drukowanie prezentacji w odcieniach szarości, drukowanie uwag dla prelegentów, zachowywanie zgodność z poprzednimi wersjami
 • Konfigurowanie i prezentacja pokazów slajdów
  • Tworzenie niestandardowych pokazów slajdów, konfigurowanie opcji pokazu slajdów, próby odstępów czasowych, konfigurowanie rozdzielczości pokazu slajdów, używanie widoku prezentera, nawigowanie w pokazach slajdów
Wstawianie i formatowanie kształtów i slajdów
 • Wstawianie i formatowanie slajdów
  • Dodawanie układów slajdów, dublowanie istniejących slajdów, usuwanie slajdów, modyfikowanie teł slajdów, stosowanie stylów do slajdów
 • Wstawianie i formatowanie kształtów
  • Zmiana tła kształtu, stosowanie obramowań w kształtach, zmiana rozmiaru kształtów, wstawianie kształtów, tworzenie niestandardowych kształtów, stosowanie stylów w kształtach
 • Ustawianie w kolejności i grupowanie kształtów oraz slajdów
  • Wstawianie nagłówków sekcji, modyfikowanie kolejności slajdów, wyrównywanie i grupowanie kształtów, wyświetlanie linii siatki
Tworzenie zawartości slajdów
 • Wstawianie i formatowanie tekstu
  • Przekształcanie tekstu w grafikę WordArt, przekształcanie wielu kolumn w pojedynczy kształt, wstawianie hiperłączy, stosowanie formatowania i stylów względem tekstu, tworzenie list wypunktowanych i numerowanych
 • Wstawianie i formatowanie tabel
  • Tworzenie nowych tabel, zmiana liczby wierszy i kolumn, stosowanie stylów tabel, importowanie tabel z zewnętrznych źródeł
 • Wstawianie i formatowanie wykresów
  • Tworzenie i modyfikowanie stylów wykresów wstawianie wykresów, zmiana typu wykresu, dodawanie legend do wykresów, zmiana parametrów wykresów, importowanie wykresów z zewnętrznych źródeł
 • Wstawianie i formatowanie grafik SmartArt
  • Dodawanie kształtów do grafiki SmartArt, zmienianie koloru grafiki SmartArt, przesuwanie tekstu w grafice SmartArt, odwracanie kierunku, konwertowanie list w grafikę SmartArt
 • Wstawianie i formatowanie obrazów
  • Zmiana rozmiaru obrazów, przycinanie obrazów, stosowanie efektów, stosowanie stylów
 • Wstawianie i formatowanie multimediów
  • Dostosowanie rozmiaru okna elementu multimedialnego, przycinanie czasu trwania klipów multimedialnych, ustawianie czasów startu/zatrzymania, ustawienia opcji multimediów, łączenie do zewnętrznych elementów multimedialnych
Dodawanie przejść i animacji
 • Stosowanie przejść między slajdami
  • Wstawianie przejść między slajdami, zarządzanie wieloma przejściami, modyfikowanie opcji efektu przejścia
 • Animowanie zawartości slajdów
  • Stosowanie animacji do kształtów, stosowanie animacji do ciągów tekstowych, dodawanie ścieżek do animacji, zmienianie opcji animacji
 • Ustawianie czasu przejść i animacji
  • Modyfikowanie czasu trwania efektów, konfigurowanie opcji dotyczących rozpoczęcia i zakończenia, zmiana kolejności animacji, używanie panelu Animacja
Zarządzanie wieloma prezentacjami
 • Łączenie treści pochodzących z wielu prezentacji
  • Łączenie wielu prezentacji, ponowne użycie slajdów z innych prezentacji, wyświetlanie wielu prezentacji
 • Śledzenie zmian i rozwiązywanie problemu różnic
  • Ustawienia funkcji śledzenia zmian, modyfikowanie opcji śledzenia zmian, odrzucanie zmian od konkretnych użytkowników, zarządzanie uwagami
 • Zabezpieczenie i udostępnianie prezentacji
  • Szyfrowanie prezentacji za pomocą hasła, sprawdzanie prezentacji, oznaczanie wersji jako ostatecznej, kompresowanie multimediów, osadzanie czcionek, ograniczanie uprawnień, usuwanie metadanych prezentacji, sprawdzanie pod kątem problemów z dostępnością, sprawdzanie pod kątem problemów ze zgodnością

Możliwości przygotowania się do egzaminu

Ze społeczności

Obserwuj @MSLearning

Książki

MOS 2013 Study Guide for Microsoft PowerPoint
Opublikowany: październik 2013

Dowiedz się, jak wykazać swoją znajomość aplikacji PowerPoint. Ten kompletny przewodnik powstał po to, by pomóc w ćwiczeniach i przygotowaniu się do egzaminu na certyfikat 2013 PowerPoint Microsoft Office Specialist (MOS). Można w nim znaleźć wyczerpujące omówienie wszystkich zagadnień egzaminacyjnych oraz proste do prześledzenia procedury i ilustracje pomagające w ocenie podstawowych umiejętności. Dodatkowo dostępne są zadania pomagające w praktycznym zastosowaniu zdobytej wiedzy wraz z plikami. Przewodnik zawiera pliki szkoleniowe do pobrania.

Kup tę książkę w witrynie Microsoft Press Store

Kto może przystąpić do tego egzaminu?

Kandydaci do tego egzaminu to profesjonaliści z branży IT, którzy używają pakietu Office do tworzenia bezpiecznych, uniwersalnych aplikacji.

Więcej informacji na temat egzaminów

Przygotowanie do egzaminu

Przed zaplanowaniem egzaminu zalecamy zapoznanie się z całym podręcznikiem przygotowującym do egzaminu oraz z zasobami w tej witrynie sieci Web. Zapoznaj się z Przegląd egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft aby uzyskać informacje na temat rejestracji, filmy z typowymi pytaniami egzaminacyjnymi oraz inne zasoby przygotowujące. Informacje na temat zasad i punktacji egzaminów znajdują się w sekcji Zasady egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft i często zadawane pytania.

Uwaga

Ten podręcznik przygotowujący może ulec zmianie w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Egzaminy firmy Microsoft mogą dotyczyć technologii testowania adaptacyjnego i symulacji. Firma Microsoft nie określa formatu prowadzenia egzaminów. Na podstawie tego podręcznika możesz przygotować się do egzaminu niezależnie od jego formatu. W ramach przygotowań do tego egzaminu firma Microsoft zaleca zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z produktem oraz skorzystanie z wymienionych zasobów szkoleniowych. Niniejsze zasoby szkoleniowe niekoniecznie obejmują wszystkie tematy, które podano w sekcji „Sprawdzane umiejętności”.