Egzamin
77-423

Microsoft SharePoint 2013 logo

 • Opublikowano:
  31 maja 2013 r.
 • Języki:
  Angielski
 • Odbiorcy:
  Pracownicy działu IT
 • Technologia:
  Pakiety Microsoft Office 2013
 • Punkty do certyfikatu:
  MOS

Outlook 2013

Sprawdzane umiejętności

Ten egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie. Im wyższa wartość procentowa, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia większej liczby pytań w tej części egzaminu. Obejrzyj samouczki wideo dotyczące różnych typów pytań na egzaminach Microsoft.

Prosimy pamiętać, że pytania mogą weryfikować znajomość zagadnień opisanych w tekście punktowanym, ale nie jest to pełna lista zagadnień egzaminacyjnych.

Czy chcesz przekazać opinię na temat istotności umiejętności, które sprawdza ten egzamin? Prześlij swoje uwagi firmie Microsoft. Firma Microsoft zapoznaje się ze wszystkimi opiniami i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje proces certyfikacji, który zawsze zachowuje ważność i przebiega bez zakłóceń Należy pamiętać, że firma nie udziela bezpośrednich odpowiedzi na nadesłane opinie. Dziękujemy za wkład w utrzymanie wysokiej jakości programu certyfikacji firmy Microsoft.

Wszelkie wątpliwości co do konkretnych pytań tego egzaminu należy zgłaszać, korzystając z funkcji zakwestionowania egzaminu.

Wszelkie inne pytania lub opinie dotyczące egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft bądź programu certyfikacji, rejestracji lub promocji należy kierować do regionalnego centrum, serwisowego.

Zarządzanie środowiskiem programu Outlook (25–30%)
 • Dostosowywanie ustawień programu Outlook
  • Dołączanie oryginalnych wiadomości do wszystkich odpowiedzi, zmiana formatów tekstu dla wszystkich wiadomości wychodzących, dostosowywanie okienka nawigacji, blokowanie określonych adresów, konfigurowanie widoków, zarządzanie wieloma kontami, ustawianie opcji programu Outlook
 • Automatyzacja programu Outlook
  • Zmiana kolorów cytowanego tekstu, tworzenie i przypisywanie podpisów, użycie szybkich kroków, tworzenie reguł i zarządzanie nimi, tworzenie automatycznych odpowiedzi
 • Drukowanie i zapisywanie informacji w programie Outlook
  • Drukowanie wiadomości, drukowanie kalendarzy, zapisywanie załączników wiadomości, wyświetlanie podglądu załączników, drukowanie kontaktów, drukowanie zadań, zapisywanie wiadomości w alternatywnych formatach, tworzenie plików danych
 • Wyszukiwanie w programie Outlook
  • Tworzenie nowych folderów wyszukiwania, wyszukiwanie wiadomości, wyszukiwanie zadań, wyszukiwanie kontaktów, wyszukiwanie kalendarzy, użycie wyszukiwania zaawansowanego, użycie wyszukiwania według lokalizacji

Materiały przygotowujące do egzaminu

Zarządzanie wiadomościami (25–30%)
 • Tworzenie wiadomości
  • Tworzenie wiadomości, przekazywanie wiadomości, usuwanie wiadomości, dodawanie/usuwanie załączników wiadomości, dodawanie pól DW i UDW do wiadomości, dodawanie opcji głosowania do wiadomości, odpowiadanie wszystkim, odpowiadanie tylko nadawcy, priorytetyzowanie wiadomości, oznaczanie jako prywatne, żądanie potwierdzenia odbioru/przeczytania, przekierowywanie odpowiedzi, delegowanie dostępu
 • Formatowanie wiadomości
  • Formatowanie tekstu, wstawianie hiperłączy, stosowanie motywów i stylów, wstawianie obrazów, dodawanie podpisu do określonych wiadomości, formatowanie podpisów, tworzenie i użycie szybkich części
 • Organizowanie wiadomości i zarządzanie nimi
  • Sortowanie wiadomości, przenoszenie wiadomości między folderami, dodawanie nowych folderów lokalnych, stosowanie kategorii, konfigurowanie ustawień wiadomości-śmieci, czyszczenie wiadomości, oznaczanie jako przeczytane/nieprzeczytane, flagowanie wiadomości, ignorowanie wiadomości, sortowanie według konwersacji, ustawianie opcji przypomnienia o załączniku

Materiały przygotowujące do egzaminu

Zarządzanie harmonogramami (30–35%)
 • Tworzenie kalendarzy i zarządzanie nimi
  • Dostosowywanie szczegółów wyświetlania kalendarzy, modyfikowanie stref czasowych kalendarzy, usuwanie kalendarzy, ustawianie godzin pracy w kalendarzach, użycie wielu kalendarzy, zarządzanie grupami kalendarzy, nakładanie kalendarzy, udostępnianie kalendarzy
 • Tworzenie terminów, spotkań i wydarzeń
  • Tworzenie elementów kalendarza, tworzenie cyklicznych elementów kalendarza, anulowanie elementów kalendarza, tworzenie elementów kalendarza z wiadomości, ustawianie godzin dla elementów kalendarza, kategoryzowanie elementów kalendarza, użycie Asystenta planowania, zmienianie stanu dostępności, planowanie zasobów, użycie funkcji Wyszukiwanie pomieszczeń
 • Organizowanie terminów, spotkań i wydarzeń oraz zarządzanie nimi
  • Ustawianie ważności elementu kalendarza, przekazywanie elementów kalendarza, dodawanie uczestników, odpowiadanie na zaproszenia, aktualizowanie elementów kalendarza, udostępnianie notatek ze spotkań
 • Tworzenie notatek, zadań i dzienników oraz zarządzanie nimi
  • Tworzenie zadań i zarządzanie nimi, tworzenie notatek i zarządzanie nimi, dołączanie notatek do kontaktów, tworzenie pozycji dziennika, aktualizowanie stanu zadania

Materiały przygotowujące do egzaminu

Zarządzanie kontaktami i grupami (15–20%)
 • Tworzenie kontaktów i zarządzanie nimi
  • Tworzenie nowych kontaktów, usuwanie kontaktów, importowanie kontaktów ze źródeł zewnętrznych, edytowanie informacji o kontakcie, dołączanie obrazu do kontaktów, dodawanie tagów do kontaktów, udostępnianie kontaktów, zarządzanie wieloma książkami adresowymi
 • Tworzenie grup i zarządzanie nimi
  • Tworzenie nowych grup kontaktów, dodawanie kontaktów do istniejących grup, dodawanie notatek do grupy, aktualizowanie kontaktów w grupach, usuwanie grup, usuwanie elementów grupy

Materiały przygotowujące do egzaminu

Możliwości przygotowania się do egzaminu

Ze społeczności

Obserwuj @MSLearning

Książki

MOS 2013 Study Guide for Microsoft Outlook
Opublikowany: październik 2013

Wykaż się doskonałą znajomością aplikacji Outlook. Ten kompletny przewodnik powstał po to, by pomóc w ćwiczeniach i przygotowaniu się do egzaminu na certyfikat 2013 Outlook Microsoft Office Specialist (MOS). Można w nim znaleźć wyczerpujące omówienie wszystkich zagadnień egzaminacyjnych oraz proste do prześledzenia procedury i ilustracje pomagające w ocenie podstawowych umiejętności. Dodatkowo dostępne są zadania pomagające w praktycznym zastosowaniu zdobytej wiedzy wraz z plikami. Przewodnik zawiera pliki szkoleniowe do pobrania.

Kup tę książkę w witrynie Microsoft Press Store

Kto może przystąpić do tego egzaminu?

Kandydaci umieją formatować wiadomości e-mail przy użyciu formatowania znaków i akapitów, a także tworzyć lub wstawiać do wiadomości elementy graficzne, takie jak wykresy, tabele i grafiki SmartArt. Potrafią także wysyłać wiadomości do prywatnych odbiorców przy użyciu pola UDW. Kandydaci potrafią tworzyć rekordy kontaktów, zadania i terminy z wiadomości przychodzących, a także ustawiać grupy kontaktów w celu umożliwienia komunikacji z innymi użytkownikami programu Outlook. Ponadto umieją udostępniać informacje o harmonogramach dla innych użytkowników programu Outlook. Kandydaci planują spotkania obejmujące osoby i zasoby systemowe, a także delegują zadania do innych osób. Typowi użytkownicy personalizują okno programu Outlook i pasek narzędzi Szybki dostęp w celu zmaksymalizowania swojej wydajności. Ponadto organizują wiadomości i inne elementy programu Outlook, a także wyświetlają różne widoki folderów poczty, kalendarza, książki adresowej i listy i zadań. Kandydaci potrafią także wyświetlić wiele kalendarzy i udostępniać kalendarze innym użytkownikom programu Outlook.

Więcej informacji na temat egzaminów

Przygotowanie do egzaminu

Przed zaplanowaniem egzaminu zalecamy zapoznanie się z całym podręcznikiem przygotowującym do egzaminu oraz z zasobami w tej witrynie sieci Web. Zapoznaj się z Przegląd egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft aby uzyskać informacje na temat rejestracji, filmy z typowymi pytaniami egzaminacyjnymi oraz inne zasoby przygotowujące. Informacje na temat zasad i punktacji egzaminów znajdują się w sekcji Zasady egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft i często zadawane pytania.

Uwaga

Ten podręcznik przygotowujący może ulec zmianie w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Egzaminy firmy Microsoft mogą dotyczyć technologii testowania adaptacyjnego i symulacji. Firma Microsoft nie określa formatu prowadzenia egzaminów. Na podstawie tego podręcznika możesz przygotować się do egzaminu niezależnie od jego formatu. W ramach przygotowań do tego egzaminu firma Microsoft zaleca zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z produktem oraz skorzystanie z wymienionych zasobów szkoleniowych. Niniejsze zasoby szkoleniowe niekoniecznie obejmują wszystkie tematy, które podano w sekcji „Sprawdzane umiejętności”.