Egzamin
77-426

Logo Word

 • Opublikowano:
  3 września 2013 r.
 • Języki:
  Angielski
 • Odbiorcy:
  Pracownicy działu IT
 • Technologia:
  Pakiety Microsoft Office 2013
 • Punkty do certyfikatu:
  MOS

Word 2013 Expert Part Two

Sprawdzane umiejętności

Ten egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie. Im wyższa wartość procentowa, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia większej liczby pytań w tej części egzaminu. Obejrzyj samouczki wideo dotyczące różnych typów pytań na egzaminach Microsoft.

Prosimy pamiętać, że pytania mogą weryfikować znajomość zagadnień opisanych w tekście punktowanym, ale nie jest to pełna lista zagadnień egzaminacyjnych.

Czy chcesz przekazać opinię na temat istotności umiejętności, które sprawdza ten egzamin? Prześlij swoje uwagi firmie Microsoft. Firma Microsoft zapoznaje się ze wszystkimi opiniami i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje proces certyfikacji, który zawsze zachowuje ważność i przebiega bez zakłóceń Należy pamiętać, że firma nie udziela bezpośrednich odpowiedzi na nadesłane opinie. Dziękujemy za wkład w utrzymanie wysokiej jakości programu certyfikacji firmy Microsoft.

Wszelkie wątpliwości co do konkretnych pytań tego egzaminu należy zgłaszać, korzystając z funkcji zakwestionowania egzaminu.

Wszelkie inne pytania lub opinie dotyczące egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft bądź programu certyfikacji, rejestracji lub promocji należy kierować do regionalnego centrum, serwisowego.

Udostępnianie dokumentów i zarządzanie nimi (25–30%)
 • Zarządzanie wieloma dokumentami
  • Modyfikowanie istniejących szablonów, łączenie wielu dokumentów, zarządzanie wersjami dokumentów, kopiowanie stylów między szablonami, korzystanie z organizatora stylów, kopiowanie makr między dokumentami, łączenie z danymi zewnętrznymi, przenoszenie bloków konstrukcyjnych między dokumentami
 • Zarządzanie zmianami w dokumentach
  • Śledzenie zmian, zarządzanie komentarzami, używanie opcji narzutu, rozwiązanie konfliktów w stylach stosowanych w wielu dokumentach, wyświetlanie wszystkich zmian

Materiały przygotowujące do egzaminu

Projektowanie rozbudowanych dokumentów (25–30%)
 • Stosowanie zaawansowanych technik kolejkowania i grupowania
  • Tworzenie konspektów, wyróżnianie poszczególnych sekcji w konspektach, tworzenie dokumentów głównych, wstawianie dokumentów podrzędnych, łączenie elementów dokumentów

Materiały przygotowujące do egzaminu

Tworzenie zaawansowanych odnośników (25–30%)
 • Tworzenie indeksów i zarządzanie nimi
  • Tworzenie indeksów, aktualizacja indeksów, zaznaczanie wpisów w indeksach, używanie plików autooznaczania indeksu
 • Tworzenie i zarządzanie tabelami odnośników
  • Tworzenie spisu treści, tworzenie tabeli rysunków, formatowanie spisu treści, aktualizacja tabeli uprawnień, ustawienia zaawansowanych opcji referencji (podpisy, stopki, cytaty)

Materiały przygotowujące do egzaminu

Tworzenie niestandardowych elementów w programie Word (20–25%)
 • Przygotowanie dokumentu do internacjonalizacji i użytku z ułatwieniami dostępu
  • Konfiguracja opcji językowych w dokumentach, dodawanie alternatywnego tekstu do elementów dokumentu, tworzenie dokumentów przeznaczonymi do użytku z ułatwieniami dostępu, zarządzanie wieloma opcjami czcionek +Body i +Heading, używanie globalnych standardów zawartości, modyfikowanie kolejności kart w elementach oraz obiektach dokumentów

Materiały przygotowujące do egzaminu

Możliwości przygotowania się do egzaminu

Ze społeczności

Obserwuj @MSLearning

Kto może przystąpić do tego egzaminu?

Ten egzamin jest zaprojektowany z myślą o kandydatach dysponujących rozbudowaną wiedzą na temat środowiska programu Word, którzy są w stanie nauczyć innych użytkowników poprawnej obsługi funkcji programu Word 2013. Osoby te powinny znać i umieć zaprezentować sposób użytkowania zaawansowanych, wyspecjalizowanych funkcji aplikacji. Kandydaci powinni umieć tworzyć i dystrybuować profesjonalne dokumenty przeznaczone do różnych wyspecjalizowanych zastosowań i sytuacji, a także zarządzać nimi, a ponadto umieć dostosować środowisko programu Word do potrzeb danego zadania w sposób zwiększający wydajność pracy. Przykładami takich dokumentów są biznesplany, dokumenty prawne, broszury reklamowe oraz masowe komunikaty pocztowe. Kandydaci często są redaktorami, kierownikami projektu, instruktorami, studentami, redaktorami technicznymi itp.

Więcej informacji na temat egzaminów

Przygotowanie do egzaminu

Przed zaplanowaniem egzaminu zalecamy zapoznanie się z całym podręcznikiem przygotowującym do egzaminu oraz z zasobami w tej witrynie sieci Web. Zapoznaj się z Przegląd egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft aby uzyskać informacje na temat rejestracji, filmy z typowymi pytaniami egzaminacyjnymi oraz inne zasoby przygotowujące. Informacje na temat zasad i punktacji egzaminów znajdują się w sekcji Zasady egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft i często zadawane pytania.

Uwaga

Ten podręcznik przygotowujący może ulec zmianie w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Egzaminy firmy Microsoft mogą dotyczyć technologii testowania adaptacyjnego i symulacji. Firma Microsoft nie określa formatu prowadzenia egzaminów. Na podstawie tego podręcznika możesz przygotować się do egzaminu niezależnie od jego formatu. W ramach przygotowań do tego egzaminu firma Microsoft zaleca zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z produktem oraz skorzystanie z wymienionych zasobów szkoleniowych. Niniejsze zasoby szkoleniowe niekoniecznie obejmują wszystkie tematy, które podano w sekcji „Sprawdzane umiejętności”.