Egzamin
77-881

Logo Microsoft Office

 • Opublikowano:
  30 czerwca 2010 r.
 • Języki:
  Angielski
 • Odbiorcy:
  Pracownicy działu IT
 • Technologia:
  Pakiety Microsoft Office 2010
 • Punkty do certyfikatu:
  Microsoft Office Specialist

Word 2010

Sprawdzane umiejętności

Ten egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie. Im wyższa wartość procentowa, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia większej liczby pytań w tej części egzaminu. Obejrzyj samouczki wideo dotyczące różnych typów pytań na egzaminach Microsoft.

Prosimy pamiętać, że pytania mogą weryfikować znajomość zagadnień opisanych w tekście punktowanym, ale nie jest to pełna lista zagadnień egzaminacyjnych.

Czy chcesz przekazać opinię na temat istotności umiejętności, które sprawdza ten egzamin? Prześlij swoje uwagi firmie Microsoft. Firma Microsoft zapoznaje się ze wszystkimi opiniami i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje proces certyfikacji, który zawsze zachowuje ważność i przebiega bez zakłóceń Należy pamiętać, że firma nie udziela bezpośrednich odpowiedzi na nadesłane opinie. Dziękujemy za wkład w utrzymanie wysokiej jakości programu certyfikacji firmy Microsoft.

Wszelkie wątpliwości co do konkretnych pytań tego egzaminu należy zgłaszać, korzystając z funkcji zakwestionowania egzaminu.

Wszelkie inne pytania lub opinie dotyczące egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft bądź programu certyfikacji, rejestracji lub promocji należy kierować do regionalnego centrum, serwisowego.

Udostępnianie i obsługa dokumentów
 • Stosowanie różnych widoków dokumentu
  • Wybieranie opcji powiększenia; rozdzielanie i rozmieszczanie okien (widok obok siebie, przewijanie synchroniczne), widoki dokumentu (reorganizacja konspektu dokumentu, dokumenty główne, dokumenty podrzędne, układ sieci Web, wersja robocza); przełączanie okien; otwieranie dokumentu w nowym oknie
 • Stosowanie ochrony dokumentu
  • Stosowanie ochrony za pomocą poleceń widoku Microsoft Office Backstage (stosowanie kontroli i ograniczeń dostępu do dokumentu, ochrona dokumentu hasłem, oznaczanie jako ostatecznego); stosowanie ochrony za pomocą poleceń wstążki
 • Zarządzanie wersjami dokumentu
  • Odzyskiwanie wersji roboczych; usuwanie wszystkich wersji roboczych
 • Udostępnianie dokumentów
  • Wysyłanie dokumentów za pośrednictwem poczty e-mail, usługi OneDrive lub faksu internetowego; zmiana typów plików; tworzenie dokumentów PDF; tworzenie i publikowanie wpisów w blogu; rejestracja konta blogu
 • Zapisywanie dokumentu
  • Używanie trybu zgodności, trybu chronionego oraz opcji Zapisz jako
 • Stosowanie szablonu do dokumentu
  • Znajdowanie szablonów (znajdowanie szablonu na dysku, znajdowanie szablonów w sieci Web)

Materiały przygotowujące do egzaminu

Formatowanie zawartości
 • Stosowanie atrybutów czcionki i akapitu
  • Stosowanie atrybutów znaków; stosowanie stylów; używanie malarza formatów
 • Nawigacja i wyszukiwanie w dokumencie
  • Korzystanie z okienka nawigacji (nagłówki, strony, wyniki), funkcji Przejdź do, przycisku przeglądania według kryteriów i funkcji wyróżniania; ustawianie opcji znajdowania i zamiany (formatowanie, specjalne)
 • Stosowanie wcięć i ustawień tabulatora w akapitach
  • Stosowanie wcięć (pierwszy wiersz, wysunięcie); ustawianie tabulatorów; korzystanie z okna dialogowego Tabulatory; ustawianie tabulatorów na linijce; usuwanie tabulatorów; ustawianie pozycji tabulatora; przesuwanie pozycji tabulatora
 • Stosowanie ustawień odstępów w tekście i akapitach
  • Interlinia, odstępy akapitu
 • Tworzenie tabel
  • Korzystanie z okna dialogowego Wstawianie tabeli; korzystanie z polecenia Rysuj tabelę; wstawianie szybkiej tabeli; zamiana tekstu na tabele; kontrola układu strony za pomocą tabeli
 • Manipulacja tabelami w dokumencie
  • Sortowanie zawartości; dodawanie wiersza tabeli; dodawanie kolumny tabeli; dzielenie, scalanie, przenoszenie, zmiana rozmiaru i usuwanie wiersza lub kolumny; określanie wiersza nagłówka; zamiana tabel na tekst; wyświetlanie linii siatki
 • Stosowanie punktorów w dokumencie
  • Stosowanie punktorów; wybór formatu symboli; określanie obrazu, który ma być używany jako punktor; korzystanie z funkcji Autoformatowanie; podwyższanie lub obniżanie poziomów punktorów

Materiały przygotowujące do egzaminu

Stosowanie układu strony i zawartości do ponownego użycia
 • Stosowanie ustawień strony i manipulowanie nimi
  • Ustawianie marginesów, spacji nierozdzielających, dzielenia wyrazów i kolumn; praca z podziałami; wymuszanie podziału strony; wstawianie podziału sekcji (ciągły, następna strona, następna nieparzysta, następna parzysta); wstawianie pustej strony w dokumencie
 • Stosowanie motywów
  • Stosowanie formatowania za pomocą motywu; dostosowywanie motywu
 • Konstruowanie zawartości w dokumencie za pomocą narzędzia Szybkie części
  • Dodawanie wbudowanych modułów konstrukcyjnych (cytatów, pól tekstowych, nagłówków, stopek, stron tytułowych, znaków wodnych, równań)
 • Tworzenie teł stron i manipulowanie nimi
  • Formatowanie tła dokumentu; ustawianie kolorowego tła; dodawanie znaku wodnego; umieszczanie obramowania stron
 • Tworzenie i modyfikowanie nagłówków i stopek
  • Wstawianie i formatowanie numerów stron; wstawianie bieżącej daty i godziny; wstawianie wbudowanych nagłówków lub stopek; dodawanie zawartości do nagłówka lub stopki (niestandardowe okno dialogowe, wprowadzanie ręczne); usuwanie nagłówka lub stopki; zmiana marginesów; stosowanie atrybutu innej pierwszej strony

Materiały przygotowujące do egzaminu

Dołączanie ilustracji i grafik do dokumentu
 • Wstawianie i formatowanie obrazów w dokumencie
  • Dodawanie podpisów; stosowanie efektów artystycznych i stylów obrazów; kompresja obrazów; modyfikacja kształtu; dostosowywanie położenia i rozmiaru; wstawianie zrzutów ekranu
 • Wstawianie i formatowanie kształtów, WordArt i SmartArt
  • Dodawanie tekstu do kształtu; modyfikowanie tekstu w kształcie; dodawanie podpisów; ustawianie stylów kształtu (obramowanie, tekst); dostosowywanie położenia i rozmiaru
 • Wstawianie i formatowanie obiektów clipart
  • Porządkowanie obiektów clipart, podpisy, efekty artystyczne, kompresja obrazów, korekcje, modyfikacja kształtu, resetowanie, style obrazów, opcje rozmieszczania, rozmiar
 • Stosowanie pól tekstowych i manipulowanie nimi
  • Formatowanie, zapisywanie zaznaczenia w galerii pól tekstowych, style pól tekstowych, kierunek tekstu, efekt cieniowania, efekt 3W, opcje rozmieszczania

Materiały przygotowujące do egzaminu

Korekta dokumentów
 • Weryfikacja treści za pomocą opcji kontroli pisowni i gramatyki
  • Opcje gramatyki i stylu
 • Konfiguracja ustawień autokorekty
  • Okno dialogowe dodawania, usuwania, wyjątków, autokorekty
 • Wstawianie i modyfikacja komentarzy w dokumencie
  • Wstawianie komentarza; edycja komentarza; usuwanie komentarza; wyświetlanie komentarza (wyświetlanie komentarzy innego użytkownika, wyświetlanie komentarzy w tekście, wyświetlanie komentarzy w postaci dymków)

Materiały przygotowujące do egzaminu

Zastosowanie odwołań i hiperłączy
 • Stosowanie hiperłącza
  • Hiperłącze używające tekstu; hiperłącze używające grafiki, nagłówki i zakładki; tworzenie nowego dokumentu; adres e-mail
 • Tworzenie przypisów końcowych i dolnych w dokumencie
  • Zarządzanie lokalizacją przypisów dolnych i końcowych; konfiguracja formatu, prezentacji i numeracji przypisów dolnych i końcowych
 • Tworzenie spisu treści dokumentu
  • Formaty domyślne, wyświetlanie poziomów, wyrównanie, znaki wiodące tabulacji, formaty, opcje; modyfikacja stylów; aktualizacja tabeli

Materiały przygotowujące do egzaminu

Wykonywanie operacji korespondencji seryjnej
 • Konfiguracja korespondencji seryjnej
  • Wykonywanie operacji korespondencji seryjnej za pomocą Kreatora korespondencji seryjnej; ręczne wykonywanie operacji korespondencji seryjnej; automatyczne sprawdzanie błędów
 • Wykonywanie korespondencji seryjnej
  • Drukowanie, podgląd

Materiały przygotowujące do egzaminu

Możliwości przygotowania się do egzaminu

Ze społeczności

Obserwuj @MSLearning oraz @office

Książki
„MOS 2010 Study Guide for Microsoft Word, Excel, PowerPoint, and Outlook” — okładka

MOS 2010 Study Guide for Microsoft Word, Excel, PowerPoint, and Outlook
Opublikowany: marzec 2011

Wykaż się doskonałą znajomością pakietu Microsoft Office 2010. Ten komplementarny przewodnik ma pomóc w ćwiczeniach praktycznych i przygotowaniu się do czterech podstawowych egzaminów na certyfikat Microsoft Office Specialist (MOS). Korzystając ze zrozumiałych procedur i rysunków zawartych w podręczniku, poznaj podstawowe umiejętności weryfikowane podczas egzaminów na certyfikat MOS. Możesz również praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę — korzystając z wszystkich plików do pobrania zawierających zadania praktyczne do wszystkich egzaminów.

Kup tę książkę w sklepie Microsoft Press Store

Kto może przystąpić do tego egzaminu?

Podstawowy użytkownik programu Microsoft Office Word 2010 powinien umieć korzystać z funkcji i możliwości oprogramowania Microsoft Office Word 2010. Powinien wiedzieć, jak używać co najmniej 80 procent funkcji i możliwości programu Microsoft Office Word 2010. Podstawowy użytkownik powinien umieć używać programu Microsoft Office Word 2010 do tworzenia i edycji profesjonalnie wyglądających dokumentów przeznaczonych do różnych celów i na różne okazje. Użytkownicy obejmują osoby pełniące szereg różnych ról z prawie wszystkich dziedzin życia zawodowego, edukacyjnego i osobistego.

Więcej informacji na temat egzaminów

Przygotowanie do egzaminu

Przed zaplanowaniem egzaminu zalecamy zapoznanie się z całym podręcznikiem przygotowującym do egzaminu oraz z zasobami w tej witrynie sieci Web. Zapoznaj się z Przegląd egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft aby uzyskać informacje na temat rejestracji, filmy z typowymi pytaniami egzaminacyjnymi oraz inne zasoby przygotowujące. Informacje na temat zasad i punktacji egzaminów znajdują się w sekcji Zasady egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft i często zadawane pytania.

Uwaga

Ten podręcznik przygotowujący może ulec zmianie w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Egzaminy firmy Microsoft mogą dotyczyć technologii testowania adaptacyjnego i symulacji. Firma Microsoft nie określa formatu prowadzenia egzaminów. Na podstawie tego podręcznika możesz przygotować się do egzaminu niezależnie od jego formatu. W ramach przygotowań do tego egzaminu firma Microsoft zaleca zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z produktem oraz skorzystanie z wymienionych zasobów szkoleniowych. Niniejsze zasoby szkoleniowe niekoniecznie obejmują wszystkie tematy, które podano w sekcji „Sprawdzane umiejętności”.