Egzamin
77-888

Logo Microsoft Office

 • Opublikowano:
  22 lutego 2011 r.
 • Języki:
  Angielski
 • Odbiorcy:
  Pracownicy działu IT
 • Technologia:
  Pakiety Microsoft Office 2010
 • Punkty do certyfikatu:
  Microsoft Office Specialist

Excel 2010 Expert

Sprawdzane umiejętności

Ten egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Obejrzyj samouczki wideo dotyczące różnych typów pytań na egzaminach Microsoft.

Prosimy pamiętać, że pytania mogą weryfikować znajomość zagadnień opisanych w tekście punktowanym, ale nie jest to pełna lista zagadnień egzaminacyjnych.

Czy chcesz przekazać opinię na temat istotności umiejętności, które sprawdza ten egzamin? Prześlij swoje uwagi firmie Microsoft. Firma Microsoft zapoznaje się ze wszystkimi opiniami i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje proces certyfikacji, który zawsze zachowuje ważność i przebiega bez zakłóceń Należy pamiętać, że firma nie udziela bezpośrednich odpowiedzi na nadesłane opinie. Dziękujemy za wkład w utrzymanie wysokiej jakości programu certyfikacji firmy Microsoft.

Wszelkie wątpliwości co do konkretnych pytań tego egzaminu należy zgłaszać, korzystając z funkcji zakwestionowania egzaminu.

Wszelkie inne pytania lub opinie dotyczące egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft bądź programu certyfikacji, rejestracji lub promocji należy kierować do regionalnego centrum, serwisowego.

Udostępnianie i obsługa skoroszytów
 • Stosowanie ustawień skoroszytów, właściwości i opcji danych
  • Ustawianie zaawansowanych właściwości, zapisywanie skoroszytu jako szablonu, import i eksport danych XML
 • Stosowanie ustawień ochrony i udostępniania do skoroszytów i arkuszy
  • Ochrona bieżącego arkusza, ochrona struktury skoroszytu, ograniczanie uprawnień, ustawianie hasła chroniącego przed otwarciem skoroszytu
 • Obsługa skoroszytów udostępnionych
  • Łączenie skoroszytów, ustawianie opcji Śledź zmiany

Materiały przygotowujące do egzaminu

Stosowanie formuł i funkcji
 • Inspekcja formuł
  • Śledzenie poprzedników formuły, zależności i błędów, odnajdywanie nieprawidłowych danych i formuł, korygowanie błędów w formułach
 • Manipulowanie opcjami formuł
  • Ustawianie iteracyjnych opcji kalkulacji, włączanie lub wyłączanie automatycznych kalkulacji w skoroszycie
 • Wykonywanie zadań podsumowywania danych
  • Korzystanie z formuły tablicowej, korzystanie z funkcji SUMA.WARUNKÓW
 • Stosowanie funkcji w formułach
  • Znajdowanie i poprawianie błędów w funkcjach, stosowanie tablic do funkcji, korzystanie z funkcji statystycznych, daty i czasu, finansowych, tekstowych i modułów

Materiały przygotowujące do egzaminu

Wizualna prezentacja danych
 • Stosowanie zaawansowanych funkcji wykresów
  • Stosowanie linii trendów, podwójnych osi, szablonów wykresów i wykresów przebiegu w czasie
 • Stosowanie analizy danych
  • Korzystanie z automatycznych narzędzi analizy, wykonywanie analizy warunkowej
 • Stosowanie tabel przestawnych i manipulowanie nimi
  • Manipulowanie danymi tabel przestawnych, wykorzystanie fragmentatora do filtrowania i segmentacji danych z tabeli przestawnej w wielu warstwach
 • Stosowanie wykresów przestawnych i manipulowanie nimi
  • Tworzenie danych wykresów przestawnych, manipulowanie nimi i ich analiza
 • Demonstracja sposobu użycia fragmentatora
  • Wybieranie zbiorów danych z zewnętrznych połączeń danych

Materiały przygotowujące do egzaminu

Korzystanie z makr i formularzy
 • Tworzenie makr i manipulacja nimi
  • Uruchamianie makra, uruchamianie makra przy otwarciu skoroszytu, uruchamianie makra po kliknięciu przycisku, nagrywanie makra na podstawie czynności, przypisanie makra do przycisku polecenia, tworzenie własnego przycisku makra na pasku narzędzi Quick Access (Szybki dostęp), modyfikowanie makr
 • Wstawianie formantów formularza i manipulowanie nimi
  • Wstawianie formantów formularza, ustawianie właściwości formularza

Materiały przygotowujące do egzaminu

Możliwości przygotowania się do egzaminu

Ze społeczności

Obserwuj @MSLearning oraz @office

Książki
MOS 2013 Study Guide for Microsoft Excel Expert

MOS 2013 Study Guide for Microsoft Excel Expert
Opublikowany: wrzesień 2013

Wykaż się doskonałą znajomością pakietu Microsoft Office. Stworzony w celu ułatwienia ćwiczeń i przygotowań do egzaminów 2013 Excel Expert Microsoft Office Specialist (MOS), ten wszechstronny przewodnik to:

 • Pełny, skoncentrowany na celach opis egzaminów
 • Łatwe procedury i ilustracje umożliwiające sprawdzenie kluczowych umiejętności
 • Praktyczne zadania umożliwiające zastosowanie nabytej wiedzy, pliki dołączone
 • Test wstępny online, umożliwiający ocenę gotowości

Szczegółowe przygotowania, ćwiczenia i oceny umożliwiające podniesienie umiejętności związanych z pakietem Microsoft Office — oraz udowodnienie ich przez certyfikat!

Kup tę książkę w sklepie Microsoft Press Store

Kto może przystąpić do tego egzaminu?

Użytkownicy programu Microsoft Office Excel 2010, którzy osiągnęli poziom ekspertów, są w stanie pewnie i wydajnie korzystać z funkcji programu Excel 2010. Użytkownicy na tym poziomie biegle posługują się zaawansowanymi formułami, funkcjami i narzędziami do analizy danych. Użytkownicy na poziomie eksperckim są w stanie manipulować danymi do celów analizy, prezentacji i współpracy. Potrafią oni także wykorzystać opcje programu Excel do dostosowania środowiska pracy tak, aby odpowiadało aktualnym potrzebom i przyczyniało się do wzrostu ich produktywności.

Więcej informacji na temat egzaminów

Przygotowanie do egzaminu

Przed zaplanowaniem egzaminu zalecamy zapoznanie się z całym podręcznikiem przygotowującym do egzaminu oraz z zasobami w tej witrynie sieci Web. Zapoznaj się z Przegląd egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft aby uzyskać informacje na temat rejestracji, filmy z typowymi pytaniami egzaminacyjnymi oraz inne zasoby przygotowujące. Informacje na temat zasad i punktacji egzaminów znajdują się w sekcji Zasady egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft i często zadawane pytania.

Uwaga

Ten podręcznik przygotowujący może ulec zmianie w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Egzaminy firmy Microsoft mogą dotyczyć technologii testowania adaptacyjnego i symulacji. Firma Microsoft nie określa formatu prowadzenia egzaminów. Na podstawie tego podręcznika możesz przygotować się do egzaminu niezależnie od jego formatu. W ramach przygotowań do tego egzaminu firma Microsoft zaleca zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z produktem oraz skorzystanie z wymienionych zasobów szkoleniowych. Niniejsze zasoby szkoleniowe niekoniecznie obejmują wszystkie tematy, które podano w sekcji „Sprawdzane umiejętności”.