Egzamin
98-365

Microsoft Windows Server logo

 • Opublikowano:
  2 sierpnia 2010 r.
 • Języki:
  angielski, chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), francuski, niemiecki, włoski, japoński, koreański, portugalski (Brazylia), rosyjski, hiszpański, hiszpański (Ameryka Łacińska)
 • Odbiorcy:
  Placówki akademickie
 • Technologia:
  Windows Server 2008
 • Punkty do certyfikatu:
  MTA

Windows Server Administration Fundamentals

Egzaminy Microsoft Certified Professional organizują firmy zewnętrzne.

* Uczniowie szkół średnich i wyższych mają prawo skorzystać z cennika akademickiego (niedostępne w Indiach i Chinach). Szczegóły można znaleźć na stronie Zasady egzaminów i często zadawane pytania. Ceny nie uwzględniają żadnych ofert promocyjnych ani rabatów dla uczestników programu Microsoft Imagine Academy, certyfikowanych trenerów Microsoft ani uczestników programu Microsoft Partner Network. Cena może ulec zmianie bez uprzedzenia. Cena nie zawiera podatków. Przed rejestracją na egzamin należy potwierdzić dokładną cenę u dostawcy tego egzaminu.

video

Windows Server Administration Fundamentals

Sprawdzane umiejętności

Ten egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie. Im wyższa wartość procentowa, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia większej liczby pytań w tej części egzaminu. Obejrzyj samouczki wideo dotyczące różnych typów pytań na egzaminach Microsoft.

Prosimy pamiętać, że pytania mogą weryfikować znajomość zagadnień opisanych w tekście punktowanym, ale nie jest to pełna lista zagadnień egzaminacyjnych.

Czy chcesz przekazać opinię na temat istotności umiejętności, które sprawdza ten egzamin? Prześlij swoje uwagi firmie Microsoft. Firma Microsoft zapoznaje się ze wszystkimi opiniami i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje proces certyfikacji, który zawsze zachowuje ważność i przebiega bez zakłóceń Należy pamiętać, że firma nie udziela bezpośrednich odpowiedzi na nadesłane opinie. Dziękujemy za wkład w utrzymanie wysokiej jakości programu certyfikacji firmy Microsoft.

Wszelkie wątpliwości co do konkretnych pytań tego egzaminu należy zgłaszać, korzystając z funkcji zakwestionowania egzaminu.

Wszelkie inne pytania lub opinie dotyczące egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft bądź programu certyfikacji, rejestracji lub promocji należy kierować do regionalnego centrum, serwisowego.

Opis instalacji serwera (10–15%)
 • Opis sterowników urządzenia
  • Instalacja; usuwanie; wyłączanie; aktualizacja/uaktualnienie; wycofywanie; rozwiązywanie problemów; funkcja Plug & Play; żądanie przerwania (IRQ); przerwania; podpisywanie sterowników
 • Opis usług
  • Definicja usługi; możliwe stany usług; typy uruchamiania; opcje odzyskiwania; opóźnione uruchamianie; ustawienia opcji Run As dla usługi; zatrzymywanie lub wstrzymywanie usługi; konta usług; zależności
 • Opis opcji instalacji serwera
  • Wybór odpowiedniej wersji systemu operacyjnego; partycjonowanie; opcje F8; podstawowe lub pełne funkcje serwera; interaktywna instalacja; bezobsługowa instalacji; zautomatyzowana instalacja przy użyciu usługi wdrażania systemu Windows (WDS); uaktualnienie lub instalacja od nowa; aktualizacje oprogramowania firmware, w tym BIOSu

Materiały przygotowujące do egzaminu

Opis ról serwera (25–30%)
 • Określanie serwerów aplikacji
  • Serwery poczty e-mail; serwery baz danych; serwery współpracy; serwery monitorowania; zarządzanie zagrożeniami
 • Opis usług sieci Web
  • IIS, WWW i FTP; oddzielne procesy robocze; dodawanie składników; witryny; porty; protokół SSL; certyfikaty
 • Opis dostępu zdalnego
  • Pomoc zdalna; narzędzia administracji zdalnej; usługi pulpitu zdalnego; licencjonowanie; brama usług pulpitu zdalnego; VPN; wirtualizacja aplikacji; wiele portów
 • Opis usług plików i drukowania
  • Drukarki lokalne; drukarki sieciowe; pule drukarek; drukowanie w sieci Web; zarządzanie siecią Web; instalacja sterowników; uprawnienia lub prawa do plików, folderów i udziału, przeprowadzanie inspekcji, zarządzanie zadaniami drukowania
 • Opis wirtualizacji serwera
  • Tryby wirtualizacji; dyski VHD; pamięć wirtualna; sieci wirtualne; migawki i zapisane stany; migracja fizyczna-wirtualna; migracja wirtualna-fizyczna

Materiały przygotowujące do egzaminu

Opis infrastruktury usługi Active Directory (20–25%)
 • Opis kont i grup
  • Konta domeny; konta lokalne; profile użytkowników; typy grup; zakresy grup; zagnieżdżanie grup; strategia AGDLP
 • Opis jednostek organizacyjnych i kontenerów
  • Cel jednostek organizacyjnych; cel kontenerów; delegowanie; domyślne
 • Opis infrastruktury usługi Active Directory
  • Kontrolery domeny; lasy; role wzorców operacji; domena lub grupa robocza; domeny podrzędne; relacje zaufania; poziomy funkcjonalne; przestrzeń nazw: witryny; replikacja
 • Opis zasad grupy
  • Przetwarzanie zasad grupy; konsola zarządzania zasadami grupy; zasady komputera; zasady użytkownika; zasady lokalne

Materiały przygotowujące do egzaminu

Opis pamięci masowej (10–15%)
 • Określanie technologii pamięci masowej
  • Zalety i wady poszczególnych typów pamięci masowej, lokalna (SATA, SCSI, IDE); NAS; SAN; protokół Fiber Channel; iSCSI; NFS; karty HBA i przełączniki FC; sprzęt iSCSI
 • Opis macierzy RAID
  • RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 i ich kombinacje; macierz sprzętowa i programowa RAID
 • Opis typów dysków
  • ATA; dysk podstawowy; dysk dynamiczny; punkty instalacji; systemy plików; instalacja wirtualnego dysku twardego; systemy plików rozproszonych; dyski optyczne

Materiały przygotowujące do egzaminu

Opis zarządzania wydajnością serwera (10–15%)
 • Określanie głównych składników sprzętowych serwera
  • Pamięć; dysk; procesor; sieć; 32/64 bity; dyski wymienne; karty graficzne; chłodzenie; zużycie energii; porty
 • Opis monitorowania wydajności
  • Metodologia; procedury; efekt sieci, procesora CPU, pamięci i dysku; tworzenie podstawy; monitor wydajności; monitor zasobów; menedżer zadań; liczniki wydajności
 • Opis dzienników i alertów
  • Cel dzienników wydajności i alertów

Materiały przygotowujące do egzaminu

Opis konserwacji serwera (15–20%)
 • Określanie etapów w procesie uruchamiania
  • BIOS; sektor rozruchowy; program ładujący; główny rekord rozruchowy; plik boot.ini; program bcdedit; POST; tryb awaryjny
 • Opis ciągłości biznesowej
  • Tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych; odzyskiwanie danych; klastrowanie; narzędzie AD restore; przekierowywania folderów; nadmiarowość danych; zasilacz awaryjny (UPS)
 • Opis aktualizacji
  • Oprogramowanie; sterownik; systemy operacyjne; aplikacje; usługa Windows Update, program Windows Server Update Service (WSUS)
 • Opis metodologii rozwiązywania problemów
  • Procesy; procedury; najlepsze praktyki; podejście systematyczne lub specyficzne; monitor wydajności; podgląd zdarzeń; monitor zasobów; metodyka zarządzania infrastrukturą informatyczną (ITIL); centralne rejestrowanie; filtrowanie zdarzeń; domyślne dzienniki

Materiały przygotowujące do egzaminu

Kto może przystąpić do tego egzaminu?

Ten egzamin ma na celu ocenę wiedzy kandydatów w zakresie podstawowych koncepcji administrowania serwerem. Ten egzamin może także posłużyć jako etap pośredni do egzaminów na certyfikat Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS). Zaleca się, aby kandydaci zapoznali się z opisanymi tutaj koncepcjami i technologiami poprzez uczestnictwo w odpowiednich kursach szkoleniowych. Kandydaci powinni posiadać pewne praktyczne doświadczenie w zakresie systemu Windows Server, sieci działających w systemie Windows, usług Active Directory, zarządzania kontami, narzędzi i koncepcji odzyskiwania systemu.

Więcej informacji na temat egzaminów

Przygotowanie do egzaminu

Przed zaplanowaniem egzaminu zalecamy zapoznanie się z całym podręcznikiem przygotowującym do egzaminu oraz z zasobami w tej witrynie sieci Web. Zapoznaj się z Przegląd egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft aby uzyskać informacje na temat rejestracji, filmy z typowymi pytaniami egzaminacyjnymi oraz inne zasoby przygotowujące. Informacje na temat zasad i punktacji egzaminów znajdują się w sekcji Zasady egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft i często zadawane pytania.

Uwaga

Ten podręcznik przygotowujący może ulec zmianie w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Egzaminy firmy Microsoft mogą dotyczyć technologii testowania adaptacyjnego i symulacji. Firma Microsoft nie określa formatu prowadzenia egzaminów. Na podstawie tego podręcznika możesz przygotować się do egzaminu niezależnie od jego formatu. W ramach przygotowań do tego egzaminu firma Microsoft zaleca zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z produktem oraz skorzystanie z wymienionych zasobów szkoleniowych. Niniejsze zasoby szkoleniowe niekoniecznie obejmują wszystkie tematy, które podano w sekcji „Sprawdzane umiejętności”.