Egzamin
98-366

Windows Server

 • Opublikowano:
  2 sierpnia 2010 r.
 • Języki:
  angielski, chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), francuski, niemiecki, włoski, japoński, koreański, portugalski (Brazylia), rosyjski, hiszpański, hiszpański (Ameryka Łacińska)
 • Odbiorcy:
  Placówki akademickie
 • Technologia:
  Windows Server 2008
 • Punkty do certyfikatu:
  MTA

Networking Fundamentals

Egzaminy Microsoft Certified Professional organizują firmy zewnętrzne.

* Uczniowie szkół średnich i wyższych mają prawo skorzystać z cennika akademickiego (niedostępne w Indiach i Chinach). Szczegóły można znaleźć na stronie Zasady egzaminów i często zadawane pytania. Ceny nie uwzględniają żadnych ofert promocyjnych ani rabatów dla uczestników programu Microsoft Imagine Academy, certyfikowanych trenerów Microsoft ani uczestników programu Microsoft Partner Network. Cena może ulec zmianie bez uprzedzenia. Cena nie zawiera podatków. Przed rejestracją na egzamin należy potwierdzić dokładną cenę u dostawcy tego egzaminu.

video

Networking Fundamentals

Sprawdzane umiejętności

Ten egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie. Im wyższa wartość procentowa, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia większej liczby pytań w tej części egzaminu. Obejrzyj samouczki wideo dotyczące różnych typów pytań na egzaminach Microsoft.

Prosimy pamiętać, że pytania mogą weryfikować znajomość zagadnień opisanych w tekście punktowanym, ale nie jest to pełna lista zagadnień egzaminacyjnych.

Czy chcesz przekazać opinię na temat istotności umiejętności, które sprawdza ten egzamin? Prześlij swoje uwagi firmie Microsoft. Firma Microsoft zapoznaje się ze wszystkimi opiniami i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje proces certyfikacji, który zawsze zachowuje ważność i przebiega bez zakłóceń Należy pamiętać, że firma nie udziela bezpośrednich odpowiedzi na nadesłane opinie. Dziękujemy za wkład w utrzymanie wysokiej jakości programu certyfikacji firmy Microsoft.

Wszelkie wątpliwości co do konkretnych pytań tego egzaminu należy zgłaszać, korzystając z funkcji zakwestionowania egzaminu.

Wszelkie inne pytania lub opinie dotyczące egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft bądź programu certyfikacji, rejestracji lub promocji należy kierować do regionalnego centrum, serwisowego.

Znajomość infrastruktur sieciowych (30–35%)
 • Znajomość koncepcji Internetu, intranetu i ekstranetu
  • Wirtualna sieć prywatna (VPN), strefy zabezpieczeń, zapory
 • Znajomość sieci lokalnych (LAN)
  • Sieci obwodowe; adresowanie; rezerwowanie zakresu adresów do użytku lokalnego (z uwzględnieniem lokalnych adresów IP sprzężenia zwrotnego); sieci VLAN, przewodowe i bezprzewodowe sieci LAN
 • Znajomość sieci rozległych (WAN)
  • Łącza telekomunikacyjne dzierżawione, połączenia telefoniczne, ISDN, VPN, T1, T3, E1, E3, DSL, sieć kablowa i inne oraz ich cechy (szybkość, dostępność)
 • Znajomość sieci bezprzewodowych
  • Typy standardów i cechy sieci bezprzewodowych (802.11a,b,g,n, z uwzględnieniem różnych zakresów GHz), typy zabezpieczeń sieciowych (WPA, WEP, 802.1X i inne), protokół Point-to-Point (P2P) w sieciach bezprzewodowych, mostkowanie bezprzewodowe
 • Znajomość topologii sieci i metod dostępu
  • Gwiazda, siatka, pierścień

Materiały przygotowujące do egzaminu

Znajomość sprzętu sieciowego (20–25%)
 • Znajomość przełączników
  • Szybkość transmisji danych, liczba i typy portów, liczba łączy nadrzędnych, szybkość łączy nadrzędnych, przełączniki zarządzane lub niezarządzane, możliwości VLAN, przełączniki Layer 2 i Layer 3 oraz opcje zabezpieczeń, nadmiarowość sprzętowa, pomoc techniczna, szybkość płyty montażowej, typy przełączania i tablica adresów MAC, znajomość możliwości koncentratorów względem przełączników
 • Znajomość routerów
  • Zagadnienia dotyczące szybkości transmisji danych, bezpośrednie połączenia tras, routing statyczny, routing dynamiczny (protokoły routingu), trasy domyślne; tablica routingu i sposób, w jaki wybiera najlepsze trasy; pamięć tablicy routingu, translator adresów sieciowych (NAT), routing programowy w systemie Windows Server
 • Znajomość typów nośników
  • Typy i cechy kabli, w tym długość segmentu nośnika i szybkość; światłowody; skrętki ekranowane i nieekranowane; kable catxx, sieci bezprzewodowe; podatność na zakłócenia zewnętrzne (urządzanie i kable zasilające); podatność na elektryczność (błyskawice), podatność na przejęcie

Materiały przygotowujące do egzaminu

Znajomość protokołów i usług (45–50%)
 • Znajomość modelu połączenia systemów otwartych (OSI)
  • Model OSI; model protokołu kontroli transmisji (TCP); przykładowe urządzania, protokoły, zastosowanie oraz wiedza, do której warstwy OSI/TCP należą; TCP i User Datagram Protocol (UDP); znane porty i ich najczęstsze zastosowanie (niekoniecznie internetowe); pakiety i ramki
 • Znajomość IPv4
  • Dzielenie na podsieci, polecenie IPconfig, cel wykorzystania protokołu internetowego w wersji 4 (IPv4), adresowanie, protokoły tunelowania IPv4 w IPv6 w celu zapewnienia zgodności z poprzednimi wersjami, podwójne stosy IP, maska podsieci, bramy, porty, pakiety, rezerwowanie zakresu adresów do użytku lokalnego (z uwzględnieniem lokalnych adresów IP sprzężenia zwrotnego)
 • Znajomość IPv6
  • Dzielenie na podsieci, polecenie IPconfig, cel wykorzystania protokołu IPv6, adresowanie, protokoły tunelowania IPv4 w IPv6 w celu zapewnienia zgodności z poprzednimi wersjami, podwójne stosy IP, maska podsieci, bramy, porty, pakiety, rezerwowanie zakresu adresów do użytku lokalnego (z uwzględnieniem lokalnych adresów IP sprzężenia zwrotnego)
 • Znajomość problematyki rozpoznawania nazw
  • DNS, usługa nazw internetowych systemu Windows (WINS), etapy procesu rozpoznawania nazw
 • Znajomość usług sieciowych
  • Protokół DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), dostęp zdalny
 • Znajomość modelu TCP/IP
  • Narzędzia (np. polecenie ping), tracert, pathping, Telnet, IPconfig, netstat, rezerwowanie zakresu adresów do użytku lokalnego (z uwzględnieniem lokalnych adresów IP sprzężenia zwrotnego), protokoły

Materiały przygotowujące do egzaminu

Kto może przystąpić do tego egzaminu?

Ten egzamin ma na celu ocenę wiedzy kandydatów w zakresie podstawowych koncepcji sieciowych. Egzamin ten może również posłużyć jako etap pośredni do egzaminów na certyfikat Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS).

Celem tego egzaminu jest potwierdzenie posiadania przez kandydatów podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie rozwiązań sieciowych. Przed przystąpieniem do tego egzaminu kandydaci powinni upewnić się, że posiadają podstawową wiedzę dotyczącą tematów określonych w tym podręczniku przygotowującym. Zaleca się, aby kandydaci zapoznali się z opisanymi tutaj koncepcjami i technologiami poprzez uczestnictwo w odpowiednich kursach szkoleniowych. Od kandydatów oczekuje się pewnego doświadczenia praktycznego z oprogramowania Windows Server, sieci opartych na systemie Windows, narzędzi zarządzania siecią, DNS, TCP/IP, procesów rozpoznawania nazw, protokołów sieciowych i topologii sieci.

Więcej informacji na temat egzaminów

Przygotowanie do egzaminu

Przed zaplanowaniem egzaminu zalecamy zapoznanie się z całym podręcznikiem przygotowującym do egzaminu oraz z zasobami w tej witrynie sieci Web. Zapoznaj się z Przegląd egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft aby uzyskać informacje na temat rejestracji, filmy z typowymi pytaniami egzaminacyjnymi oraz inne zasoby przygotowujące. Informacje na temat zasad i punktacji egzaminów znajdują się w sekcji Zasady egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft i często zadawane pytania.

Uwaga

Ten podręcznik przygotowujący może ulec zmianie w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Egzaminy firmy Microsoft mogą dotyczyć technologii testowania adaptacyjnego i symulacji. Firma Microsoft nie określa formatu prowadzenia egzaminów. Na podstawie tego podręcznika możesz przygotować się do egzaminu niezależnie od jego formatu. W ramach przygotowań do tego egzaminu firma Microsoft zaleca zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z produktem oraz skorzystanie z wymienionych zasobów szkoleniowych. Niniejsze zasoby szkoleniowe niekoniecznie obejmują wszystkie tematy, które podano w sekcji „Sprawdzane umiejętności”.