Egzamin
98-375

Microsoft Visual Studio 2010 logo

 • Opublikowano:
  23 lutego 2012 r.
 • Języki:
  angielski, chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), francuski, niemiecki, włoski, japoński, koreański, portugalski (Brazylia), rosyjski, hiszpański, hiszpański (Ameryka Łacińska)
 • Odbiorcy:
  Placówki akademickie, deweloperzy na studiach, deweloperzy
 • Technologia:
  Microsoft Visual Studio 2010
 • Punkty do certyfikatu:
  MTA: HTML5 Application Development Fundamentals

HTML5 Application Development Fundamentals

Egzaminy Microsoft Certified Professional organizują firmy zewnętrzne.

* Uczniowie szkół średnich i wyższych mają prawo skorzystać z cennika akademickiego (niedostępne w Indiach i Chinach). Szczegóły można znaleźć na stronie Zasady egzaminów i często zadawane pytania. Ceny nie uwzględniają żadnych ofert promocyjnych ani rabatów dla uczestników programu Microsoft Imagine Academy, certyfikowanych trenerów Microsoft ani uczestników programu Microsoft Partner Network. Cena może ulec zmianie bez uprzedzenia. Cena nie zawiera podatków. Przed rejestracją na egzamin należy potwierdzić dokładną cenę u dostawcy tego egzaminu.

video

Preparing for Exam MTA 98-375 HTML5 App Development Fundamentals

Sprawdzane umiejętności

Ten egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie. Im wyższa wartość procentowa, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia większej liczby pytań w tej części egzaminu. Obejrzyj samouczki wideo dotyczące różnych typów pytań na egzaminach Microsoft.

Prosimy pamiętać, że pytania mogą weryfikować znajomość zagadnień opisanych w tekście punktowanym, ale nie jest to pełna lista zagadnień egzaminacyjnych.

Czy chcesz przekazać opinię na temat istotności umiejętności, które sprawdza ten egzamin? Prześlij swoje uwagi firmie Microsoft. Firma Microsoft zapoznaje się ze wszystkimi opiniami i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje proces certyfikacji, który zawsze zachowuje ważność i przebiega bez zakłóceń Należy pamiętać, że firma nie udziela bezpośrednich odpowiedzi na nadesłane opinie. Dziękujemy za wkład w utrzymanie wysokiej jakości programu certyfikacji firmy Microsoft.

Wszelkie wątpliwości co do konkretnych pytań tego egzaminu należy zgłaszać, korzystając z funkcji zakwestionowania egzaminu.

Wszelkie inne pytania lub opinie dotyczące egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft bądź programu certyfikacji, rejestracji lub promocji należy kierować do regionalnego centrum, serwisowego.

Zarządzanie cyklem życiowym aplikacji (20–25%)
 • Zrozumienie podstaw platformy
  • Pakowanie i środowisko wykonawcze: pakiet aplikacji, kontener aplikacji, zestawy poświadczeń/uprawnień, proces hosta, wykorzystanie istniejących umiejętności w zakresie języka HTML5 i zawartości dla aplikacji na komputery typu slate/tablety
 • Zarządzanie stanem aplikacji
  • Zarządzanie informacjami o stanie sesji, stanie aplikacji i stanie trwałym; zrozumienie stanów aplikacji; zrozumienie różnic między magazynem lokalnym a magazynem sesji
 • Debugowanie i testowanie aplikacji opartej na języku HTML5 z obsługą dotyku
  • Gesty dotykowe; zrozumienie gestów testowanych na urządzeniu

Materiały przygotowujące do egzaminu

Budowanie interfejsu użytkownika przy użyciu języka HTML5 (25–30%)
 • Wybieranie i konfigurowanie tagów HTML5 w celu wyświetlania zawartości tekstowej
 • Wybieranie i konfigurowanie tagów HTML5 w celu wyświetlania grafiki
  • Kiedy, dlaczego i jak należy używać elementu Canvas; kiedy, dlaczego i jak należy używać skalowalnej grafiki wektorowej (SVG)
 • Wybieranie i konfigurowanie tagów HTML5 w celu odtwarzania multimediów
  • Tagi wideo i audio
 • Wybieranie i konfigurowanie tagów HTML5 w celu organizowania zawartości i formularzy
  • Tabele, listy, sekcje; semantyczny kod HTML
 • Wybieranie i konfigurowanie tagów HTML5 w celu wprowadzania i weryfikacji danych

Materiały przygotowujące do egzaminu

Formatowanie interfejs użytkownika przy użyciu kaskadowych arkuszy stylów (CSS) (20–25%)
 • Zrozumienie podstawowych koncepcji CSS
  • Oddzielanie prezentacji od zawartości (tworzenie zawartości w języku HTML i określanie stylu zawartości w kodzie CSS); zarządzanie przepływem zawartości (w tekście lub jako przepływ bloku); zarządzanie pozycjonowaniem poszczególnych elementów (pozycjonowanie przestawne a bezwzględne); zarządzanie przepełnieniem zawartości (przewijana, widoczna i ukryta); podstawowe style CSS
 • Rozmieszczanie zawartości interfejsu użytkownika przy użyciu kodu CSS
  • Użycie układów elastycznej ramki i siatki do określania wyrównania, kierunku i orientacji zawartości; skalowanie proporcjonalne i użycie swobodnego skalowania dla elementów w ramce elastycznej lub na siatce; rozmieszczanie i określanie kolejności zawartości; koncepcje użycia ramki elastycznej dla prostych układów i siatki dla złożonych układów; właściwości zawartości siatki dla wierszy i kolumn; użycie szablonów aplikacji
 • Zarządzanie przepływem zawartości tekstowej przy użyciu kodu CSS
  • Regiony i użycie regionów do przepływu zawartości tekstowej między wieloma sekcjami (źródło zawartości, kontener zawartości, przepływ dynamiczny, przepływ do, przepływ z, msRegionUpdate, msRegionOverflow, msGetRegionContent); kolumny i dzielenie wyrazów oraz użycie tych ustawień CSS do optymalizacji czytelności tekstu; użycie elementów przestawnych z pozycjonowaniem w celu utworzenia przepływu tekstu wokół obiektu przestawnego
 • Zarządzanie interfejsem graficznym przy użyciu kodu CSS
  • Efekty graficzne (zaokrąglone narożniki, cienie, przezroczystość, gradienty tła, typografia i format Web Open Font Format); transformacje (2D) i trójwymiarowe (3D) (translacja, skalowanie, obracanie, pochylenia oraz transformacje i animacje perspektywy trójwymiarowej); efekty filtrów SVG; element Canvas

Materiały przygotowujące do egzaminu

Kodowanie przy użyciu języka JavaScript (30–35%)
 • Zarządzanie kodem JavaScript i jego obsługa
  • Tworzenie funkcji i ich użycie; jQuery i inne biblioteki innych firm
 • Aktualizowanie interfejsu użytkownika przy użyciu kodu JavaScript
  • Znajdowanie elementów i uzyskiwanie do nich dostępu; nasłuchiwanie zdarzeń i reagowanie na nie; wyświetlanie i ukrywanie elementów; aktualizowanie zawartości elementów; dodawanie elementów
 • Kodowanie animacji przy użyciu kodu JavaScript
  • Użycie animacji; manipulowanie kanwą; praca z obrazami, kształtami i inną grafiką
 • Uzyskiwanie dostępu do danych przy użyciu kodu JavaScript
  • Wysyłanie i odbieranie danych; przesyłanie złożonych obiektów i analizowanie; ładowanie i zapisywanie plików; pamięć podręczna aplikacji; typy danych; formularze; pliki cookie; magazyn lokalny
 • Reagowanie na interfejs dotykowy
  • Gesty, sposób przechwytywania i reagowania na gesty
 • Kodowanie dodatkowych interfejsów API języka HTML5
  • Geolokalizacja, procesy robocze sieci Web, WebSocket; interfejs API do obsługi plików
 • Uzyskiwanie dostępu do zasobów urządzenia i systemu operacyjnego
  • Zasoby w pamięci, takie jak listy kontaktów i kalendarz; możliwości sprzętowe, takie jak GPS, przyspieszeniomierz i kamera

Materiały przygotowujące do egzaminu

Kto może przystąpić do tego egzaminu?

Celem tego egzaminu jest potwierdzenie posiadania przez kandydatów podstawowych umiejętności w zakresie tworzenia aplikacji klienckich HTML5, które są uruchamiane na współczesnych urządzeniach dotykowych (komputerach, tabletach i telefonach). Pomimo tego, że język HTML jest często postrzegany jako technologia sieci Web, która jest renderowana w przeglądarce w celu utworzenia interfejsu użytkownika, ten egzamin skupia się na użyciu języków HTML5, CSS3 i JavaScript do tworzenia aplikacji klienckich. Przed przystąpieniem do tego egzaminu kandydaci powinni upewnić się, że posiadają podstawową wiedzę dotyczącą tematów określonych w podręczniku przygotowującym, w tym języków CSS i JavaScript. Kandydaci powinni mieć teoretyczną wiedzę i doświadczenie praktyczne z zakresu powiązanych technologii. Mogą je zdobyć, kończąc odpowiednie szkolenia lub korzystając z samouczków i przykładów, które można znaleźć w witrynie MSDN oraz w programie Microsoft Visual Studio.

Więcej informacji na temat egzaminów

Przygotowanie do egzaminu

Przed zaplanowaniem egzaminu zalecamy zapoznanie się z całym podręcznikiem przygotowującym do egzaminu oraz z zasobami w tej witrynie sieci Web. Zapoznaj się z Przegląd egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft aby uzyskać informacje na temat rejestracji, filmy z typowymi pytaniami egzaminacyjnymi oraz inne zasoby przygotowujące. Informacje na temat zasad i punktacji egzaminów znajdują się w sekcji Zasady egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft i często zadawane pytania.

Uwaga

Ten podręcznik przygotowujący może ulec zmianie w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Egzaminy firmy Microsoft mogą dotyczyć technologii testowania adaptacyjnego i symulacji. Firma Microsoft nie określa formatu prowadzenia egzaminów. Na podstawie tego podręcznika możesz przygotować się do egzaminu niezależnie od jego formatu. W ramach przygotowań do tego egzaminu firma Microsoft zaleca zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z produktem oraz skorzystanie z wymienionych zasobów szkoleniowych. Niniejsze zasoby szkoleniowe niekoniecznie obejmują wszystkie tematy, które podano w sekcji „Sprawdzane umiejętności”.