Przystąp do egzaminu bez obaw dzięki ofertom Exam Replay i Exam Replay z testem próbnym.

Egzamin
MB5-705

Dynamics

 • Opublikowano:
  21 września 2013 r.
 • Języki:
  Angielski, chiński (uproszczony) francuski, niemiecki, włoski, japoński, portugalski (Brazylia), rosyjski, hiszpański
 • Odbiorcy:
  Specjaliści z dziedziny technologii informatycznych
 • Technologia:
  Microsoft Dynamics Sure Step
 • Punkty do certyfikatu:
  MCP, Microsoft Dynamics Certified Technology Specialist

Managing Microsoft Dynamics Implementations

* Uczniowie szkół średnich i wyższych mają prawo skorzystać z cennika akademickiego (niedostępne w Indiach i Chinach). Szczegóły można znaleźć na stronie Zasady egzaminów i często zadawane pytania. Ceny nie uwzględniają żadnych ofert promocyjnych ani rabatów dla uczestników programu Microsoft Imagine Academy, certyfikowanych trenerów Microsoft ani uczestników programu Microsoft Partner Network. Cena może ulec zmianie bez uprzedzenia. Cena nie zawiera podatków. Przed rejestracją na egzamin należy potwierdzić dokładną cenę u dostawcy tego egzaminu.

Sprawdzane umiejętności

Ten egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie. Im wyższa wartość procentowa, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia większej liczby pytań w tej części egzaminu. Obejrzyj samouczki wideo dotyczące różnych typów pytań na egzaminach Microsoft.

Prosimy pamiętać, że pytania mogą weryfikować znajomość zagadnień opisanych w tekście punktowanym, ale nie jest to pełna lista zagadnień egzaminacyjnych.

Czy chcesz przekazać opinię na temat istotności umiejętności, które sprawdza ten egzamin? Prześlij swoje uwagi firmie Microsoft. Firma Microsoft zapoznaje się ze wszystkimi opiniami i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje proces certyfikacji, który zawsze zachowuje ważność i przebiega bez zakłóceń Należy pamiętać, że firma nie udziela bezpośrednich odpowiedzi na nadesłane opinie. Dziękujemy za wkład w utrzymanie wysokiej jakości programu certyfikacji firmy Microsoft.

Wszelkie wątpliwości co do konkretnych pytań tego egzaminu należy zgłaszać, korzystając z funkcji zakwestionowania egzaminu.

Wszelkie inne pytania lub opinie dotyczące egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft bądź programu certyfikacji, rejestracji lub promocji należy kierować do regionalnego centrum, serwisowego.

Omówienie projektów i zarządzanie projektem (10–15%)
 • Definiowanie projektu
  • Definiowanie właściwości projektu, określanie definicji projektu, rozróżnienie między projektem a pracą operacyjną, wyjaśnienie koncepcji potrójnego ograniczenia
 • Omówienie planowania cyklu życiowego projektu i problemów z tym związanych
  • Omówienie rombu zarządzania projektem, określanie powtarzających się problemów w projekcie, opisanie procesu planowania cyklu życiowego projektu
 • Definiowanie zarządzania projektem
  • Określenie definicji zarządzania projektem, omówienie dyscyplin zarządzania projektem, identyfikacja procesów zarządzania projektem
 • Opis modeli agile i waterfall
  • Omówienie różnic między modelem programowania agile a modelem waterfall, opis różnych metodologii w modelu agile, omówienie metodologii scrum
Definiowanie Microsoft Dynamics Sure Step (10‒15%)
 • Opis narzędzi i szablonów Sure Step
  • Określanie celu i wartości rozwiązania Microsoft Dynamics Sure Step, opis funkcji klienta Microsoft Dynamics Sure Step, identyfikacja dostępnych typów i etapów projektu, identyfikacja składników rozwiązania Sure Step, omówienie sposobu użytkowania widoku dokumentów, omówienie sposobu użytkowania widoku referencyjnego, identyfikacja składników stron działań i zadań, identyfikacja funkcji rozwiązania Microsoft Dynamics Sure Step Online
 • Tworzenie repozytorium projektu
  • Omówienie czynności tworzenia, klonowania, eksportowania, importowania i usuwania projektów Sure Step
Inicjowanie projektu i przygotowanie do fazy diagnostycznej (10–15%)
 • Stosowanie wizualizacji rozwiązania i opis fazy diagnostycznej
  • Opis wizualizacji rozwiązania, identyfikacja elementów dostarczanych w fazie diagnostycznej, opis celów fazy diagnostycznej, opis przepływu działań na etapie diagnostycznym, opis przygotowania fazy diagnostycznej, opis planowania fazy diagnostycznej
 • Omówienie zastosowania rozwiązania Decision Accelerator
  • Określenie kroków w ramach oferty rozwiązania Decision Accelerator, używanie przewodników dotyczących dostaw w celu opisania najlepszych rozwiązań, identyfikacja działań i elementów dostarczanych w ramach rozwiązania Decision Accelerator, wybór odpowiedniej oferty Decision Accelerator, identyfikacja składników używanych do generowania propozycji, wybór odpowiedniego typu projektu na podstawie kontaktu z klientem
Dostarczanie rozwiązań Decision Accelerators (10‒15%)
 • Wykonywanie przeglądu wymagań i procesu
  • Określanie ról biorących udział w procesie, opis celu przeglądu wymagań i procesu, identyfikacja działań w ramach przeglądu wymagań i procesu, identyfikacja warunków wstępnych do przeprowadzenia przeglądu wymagań i procesu
 • Stworzenie kompletnego planu wypełnienia braków i rozwiązania
  • Określanie ról biorących udział w procesie, opis celu planu wypełnienia braków i rozwiązania, identyfikacja działań w ramach planu wypełnienia braków i rozwiązania, identyfikacja warunków wstępnych do przeprowadzenia planu wypełnienia braków i rozwiązania
Generowanie propozycji oraz ostatecznych wersji umów licencyjno-serwisowych (10–15%)
 • Opis procesu generowania propozycji
  • Określenie działań objętych ostatecznymi umowami licencyjno-serwisowymi, identyfikowanie elementów dostarczanych powiązanych z procesem generowania propozycji, opisywanie różnic w typach projektu, identyfikacja kryteriów zaleceń typów projektu, definiowanie ról i odpowiedzialności za pomocą macierzy RACI, identyfikacja składników karty projektu
 • Opisywanie kroków wykonywanych po wygenerowaniu propozycji
  • Opisanie celu zarządzania propozycją, wybór odpowiedniego kroku po wygenerowaniu propozycji, opis kroków wykonywanych po dostarczeniu propozycji
Opis dyscyplin zarządzania projektem (10–15%)
 • Zarządzanie ryzykiem
  • Opis zarządzania ryzykiem, określenie zadań ujętych w zakresie zarządzania ryzykiem, określenie celów zarządzania ryzykiem, określenie warunków wstępnych dotyczących zarządzania ryzykiem, określenie działań i klasyfikacji według procesu zarządzania projektem
 • Zarządzanie jakością
  • Opis zarządzania jakością, określenie zadań ujętych w zakresie zarządzania jakością, określenie celów zarządzania jakością, określenie warunków wstępnych dotyczących zarządzania jakością, określenie działań i klasyfikacji według procesu zarządzania projektem
 • Zarządzanie komunikacją
  • Opis zarządzania komunikacją, określenie zadań ujętych w zakresie zarządzania komunikacją, określenie celów zarządzania komunikacją, określenie warunków wstępnych dotyczących zarządzania komunikacją, określenie działań i klasyfikacji według procesu zarządzania projektem
 • Zarządzanie zakresem
  • Opis zarządzania zakresem, określenie zadań ujętych w zarządzaniu zakresem, określenie celów zarządzania zakresem, określenie warunków wstępnych dotyczących zarządzania zakresem, określenie działań i klasyfikacji według procesu zarządzania projektem
 • Zarządzanie zasobami
  • Opis zarządzania zasobami, określenie zadań ujętych w zarządzaniu zasobami, określenie celów zarządzania zasobami, określenie warunków wstępnych dotyczących zarządzania zasobami, określenie działań i klasyfikacji według procesu zarządzania projektem
Stosowanie metody dostawy typu waterfall (10–15%)
 • Zarządzanie fazy analizy
  • Opis fazy analizy, identyfikacja głównych celów fazy analizy, identyfikacja działań i elementów dostarczanych w fazie analizy, opis celów działań, opis szkoleń ogólnych dotyczących rozwiązań, opis szczegółowego procesu analizy procesów biznesowych, identyfikacja celu dokumentu wymagań funkcjonalnych
 • Zarządzanie fazy projektowania
  • Opisywanie fazy projektowania, określanie kluczowych celów fazy projektowania, identyfikacja działań i elementów dostarczanych w fazie projektowania, identyfikacja i opis procesów obejmujących wiele faz, opis procesu projektowania rozwiązania, identyfikacja i opis elementów dostarczanych w ramach projektu rozwiązania
 • Zarządzanie fazą rozwoju
  • Opis fazy rozwoju, definicja kluczowych celów na etapie rozwoju, określanie działań i elementów dostarczanych na etapie rozwoju, określanie działań włączonych w skład rozwoju, określanie działań wchodzących w skład procesu testowania rozwiązania
Stosowanie metody dostawy typu agile (10–15%)
 • Przygotowanie elementu dostawy z użyciem metody agile
  • Opis projektu z użyciem metody agile w rozwiązaniu Sure Step, omówienie kryteriów projektu agile, określenie kryteriów do rekomendacji projektu agile, opis przepływu działań w procesie przygotować agile, opis działań w przepływie agile
 • Prowadzenie projektu agile
  • Opis przepływu działań w projekcie przepływu agile, opis działań w projekcie agile, opis składników cyklu sprinterskiego
Zarządzanie fazami wdrożenia i operacji (10–15%)
 • Zarządzanie działaniami wdrożenia
  • Opis fazy wdrożenia, definicja kluczowych celów na etapie wdrożenia, określanie działań i elementów dostarczanych na etapie wdrożenia, określanie działań włączonych w skład wdrożenia, określanie działań szkoleniowych w trakcie fazy wdrożenia
 • Przeprowadzanie testowania
  • Opis działań testowania na etapie wdrożenia, identyfikacja komponentów audytu produkcji, identyfikacja działań migracji danych na etapie wdrożenia
 • Publikowanie projektu
  • Opis działań związanych z publikowaniem, identyfikacja składników szybkiej migracji wdrażającej
 • Zarządzanie działaniami operacji
  • Opis fazy operacyjnej, definicja kluczowych celów w fazie operacyjnej, określanie działań i elementów dostarczanych w fazie operacyjnej, określanie działań włączonych w skład fazy operacyjnej, określanie celu działań zarządzania jakością w fazie operacyjnej
 • Zamknięcie projektu
  • Opis celu zamknięcia projektu, opis działań powiązanych z zamknięciem projektu

Kto może przystąpić do tego egzaminu?

Ten egzamin jest przeznaczony dla osób planujących zarządzanie implementacją rozwiązania Microsoft Dynamics Grupa odbiorców zawiera kierowników projektu, konsultantów funkcjonalnych, projektantów systemów i konsultantów ds. implementacji.

Więcej informacji na temat egzaminów

Przygotowanie do egzaminu

Przed zaplanowaniem egzaminu zalecamy zapoznanie się z całym podręcznikiem przygotowującym do egzaminu oraz z zasobami w tej witrynie sieci Web. Zapoznaj się z Przegląd egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft aby uzyskać informacje na temat rejestracji, filmy z typowymi pytaniami egzaminacyjnymi oraz inne zasoby przygotowujące. Informacje na temat zasad i punktacji egzaminów znajdują się w sekcji Zasady egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft i często zadawane pytania.

Uwaga

Ten podręcznik przygotowujący może ulec zmianie w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Egzaminy firmy Microsoft mogą dotyczyć technologii testowania adaptacyjnego i symulacji. Firma Microsoft nie określa formatu prowadzenia egzaminów. Na podstawie tego podręcznika możesz przygotować się do egzaminu niezależnie od jego formatu. W ramach przygotowań do tego egzaminu firma Microsoft zaleca zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z produktem oraz skorzystanie z wymienionych zasobów szkoleniowych. Niniejsze zasoby szkoleniowe niekoniecznie obejmują wszystkie tematy, które podano w sekcji „Sprawdzane umiejętności”.