Przystąp do egzaminu bez obaw dzięki ofertom Exam Replay i Exam Replay z testem próbnym.

Egzamin
MB2-700

Microsoft Dynamics CRM

 • Opublikowano:
  22 stycznia 2014 r.
 • Języki:
  Angielski, chiński (uproszczony) francuski, niemiecki, japoński, hiszpański
 • Odbiorcy:
  Pracownicy działu IT
 • Technologia:
  Microsoft Dynamics CRM 2013
 • Punkty do certyfikatu:
  MCP, Microsoft Specialist

Microsoft Dynamics CRM 2013 Applications

* Uczniowie szkół średnich i wyższych mają prawo skorzystać z cennika akademickiego (niedostępne w Indiach i Chinach). Szczegóły można znaleźć na stronie Zasady egzaminów i często zadawane pytania. Ceny nie uwzględniają żadnych ofert promocyjnych ani rabatów dla uczestników programu Microsoft Imagine Academy, certyfikowanych trenerów Microsoft ani uczestników programu Microsoft Partner Network. Cena może ulec zmianie bez uprzedzenia. Cena nie zawiera podatków. Przed rejestracją na egzamin należy potwierdzić dokładną cenę u dostawcy tego egzaminu.

Sprawdzane umiejętności

Ten egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie. Im wyższa wartość procentowa, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia większej liczby pytań w tej części egzaminu. Obejrzyj samouczki wideo dotyczące różnych typów pytań na egzaminach Microsoft.

Prosimy pamiętać, że pytania mogą weryfikować znajomość zagadnień opisanych w tekście punktowanym, ale nie jest to pełna lista zagadnień egzaminacyjnych.

Czy chcesz przekazać opinię na temat istotności umiejętności, które sprawdza ten egzamin? Prześlij swoje uwagi firmie Microsoft. Firma Microsoft zapoznaje się ze wszystkimi opiniami i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje proces certyfikacji, który zawsze zachowuje ważność i przebiega bez zakłóceń Należy pamiętać, że firma nie udziela bezpośrednich odpowiedzi na nadesłane opinie. Dziękujemy za wkład w utrzymanie wysokiej jakości programu certyfikacji firmy Microsoft.

Wszelkie wątpliwości co do konkretnych pytań tego egzaminu należy zgłaszać, korzystając z funkcji zakwestionowania egzaminu.

Wszelkie inne pytania lub opinie dotyczące egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft bądź programu certyfikacji, rejestracji lub promocji należy kierować do regionalnego centrum, serwisowego.

Zarządzanie przypadkami usług (15‒20%)
 • Identyfikacja jednostek obsługi klienta i typów rekordu
  • Przypadki, konta, działania kontaktów, artykuły bazy wiedzy, kontrakty, kolejki, produkty, cele
 • Tworzenie przypadków usług
  • Tworzenie przypadku za pomocą formularza Szybkie tworzenie; tworzenie przypadku w pełnej formie; przekształcanie rekordów działań w przypadki; identyfikacja typów przypadków; identyfikacja sekcji form przypadku; dodawanie ogłoszeń; dodawanie uwag do przypadków; identyfikacja typów działań, które można przekształcić w przypadku; przekształcanie działań w przypadki
 • Utrzymywanie i organizowanie przypadków
  • Definiowanie etapów przypadku, dodawanie pól i etapów, anulowanie lub usuwanie przypadku, przypadki usuwania partiami, przypisywanie przypadków, rozwiązywanie przypadków, identyfikacja rekordów związanych z przypadkiem, reaktywacja przypadku, tworzenie drzewa tematów, obsługa drzewa tematów, identyfikacja i stosowanie widoków domyślnych, śledzenie przypadku, eksportowanie przypadku do programu Excel, importowanie danych, uruchamianie dialogu, wysyłanie bezpośrednich wiadomości e-mail, uruchamianie przepływów pracy, tworzenie działania rozwiązania
Zarządzanie bazą wiedzy (5–10%)
 • Tworzenie i usuwanie artykułów oraz zarządzanie nimi
  • Identyfikowanie szablonów artykułów oraz ról zabezpieczeń, które mogą tworzyć szablony artykułów i zarządzanie nimi; tworzenie, zatwierdzanie i publikowanie artykułów; definiowanie procesu zatwierdzania artykułów; identyfikowanie ról zabezpieczeń, które mogą tworzyć i publikować artykułów; dezaktywowanie i usuwanie szablonów artykułów
 • Wyszukiwanie danych w bazie wiedzy
  • Identyfikowanie typów wyszukiwań, które można wykonać, używanie metody przeglądania według tematu do przeszukiwania bazy wiedzy, definiowanie relacji między przypadkami i artykułami bazy wiedzy, wyszukiwanie artykułów z poziomu rekordów przypadków, wysyłanie artykułów bazy wiedzy
 • Zarządzanie literaturą sprzedażową
  • Tworzenie materiałów sprzedażowych i praca oraz obsługa tejże; tworzenie rekordów średniej sprzedaży przypisanych do materiałów sprzedażowych; określanie przypadków zastosowania rozwiązań CRM Microsoft Dynamics lub SharePoint w celu przechowywania materiałów sprzedażowych i zarządzania nimi; tworzenie i utrzymywanie rekordów konkurentów
Zarządzanie kolejkami i kontraktami (10–15%).
 • Tworzenie i opracowywanie kolejek
  • Opisywanie kolejek systemowych i kolejek osobistych, tworzenie kolejki, dodawanie przypadków i działań do kolejki, trasowanie rekordów do kolejki, zwalnianie lub usuwanie elementów z kolejki, zarządzanie szczegółami pozycji kolejki
 • Tworzenie kontraktów
  • Opisywanie komponentów kontraktu, w tym szablonów kontraktu, kontraktów i pozycji kontraktu; identyfikowanie niezbędnych pól w szablonie kontraktu; identyfikowanie opcji przydzielania kontraktu; identyfikowanie obowiązków pól pozycji kontraktu; tworzenie kontraktu; dodawanie pozycji kontraktu; aktywacja kontraktu
 • Zarządzanie kontraktami
  • Opisanie cyklu życiowego kontraktu, anulowanie kontraktu, wstrzymywanie kontraktu i zwalnianie wstrzymywania, odnawianie kontraktu, kopiowanie kontraktu z przypadku, powiązywanie kontraktu z przypadkiem, rozwiązywanie przypadków z powiązanymi kontraktami
Zarządzanie planowaniem usług (10–15%).
 • Omawianie funkcji planowania usługi
  • Określanie terminologii planowania usługi; opisywanie scenariuszy planowania usług, w tym dla pracowników indywidualnych, pracy zmianowej i umiejętności, o złożonych harmonogramach i wychodzących; opisywanie procesu planowania usługi
 • Utrzymanie zasobów, sprzętu i pomieszczeń
  • Tworzenie rekordów pomieszczeń i sprzętu, tworzenie zasobów i harmonogramów prac, planowanie urlopów, ograniczanie możliwości planowania zasobu, definiowanie reguł doboru zasobów, tworzenie grupy zasobów, dodawanie zasobów do grupy zasobów
 • Zarządzanie zasobami i wykonywanie planowania wydajności
  • Określanie wydajności niezbędnej danej usłudze, konfigurowanie alokacji zasobów w celu wykonania usługi, usuwanie zasobów lub grup zasobów z procesu wykonywania usługi, definiowanie preferencji użytkownika, tworzenie witryn, powiązywanie zasobów z witrynami, zarządzanie zamknięciem usług
 • Zarządzanie planowaniem usług
  • Opisywanie silnika planowania działania usług; planowanie działania usług; konfigurowanie synchronizacji działań między usługami a klientem Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook; identyfikacja zaplanowanych typów działalności w kalendarzu działań; filtrowanie kalendarza usług; rozwiązywanie konfliktów działań usług; zamykanie, anulowanie lub ponowne planowanie działań usługi
Zarządzanie potencjalnymi klientami i szansami sprzedaży (15–20%)
 • Identyfikacja jednostek zarządzania sprzedaży i typów rekordu
  • Opisywanie rekordów klientów, w tym kont i kontaktów; opisywanie terminologii zarządzania sprzedażą, w tym potencjalnych klientów, szans sprzedaży, ofert, zamówień, faktur i list produktów
 • Tworzenie potencjalnych klientów i zarządzanie nimi
  • Identyfikowanie obowiązkowych pól w formularzu Potencjalni klienci, konwertowanie rekordów działalności do potencjalnych klientów, konwertowanie wiadomości e-mail na potencjalnych klientów za pomocą programu Microsoft Outlook lub klienta sieci Web, kwalifikowanie i dyskwalifikowanie potencjalnych klientów, dodawanie elementów pozycji do szans sprzedaży
 • Tworzenie możliwości i zarządzanie nimi
  • Przekształcenie działań lub potencjalnych klientów w możliwości, określanie sytuacji, w których należy wprowadzać w pola przychodu wartości obliczone przez system lub wprowadzone przez użytkownika, wybór odpowiedniego stanu szansy sprzedaży, zamykanie możliwości, usuwanie możliwości, zarządzanie szansami sprzedaży za pomocą widoków, powiązanie szans sprzedaży z pokrewnymi jednostkami, przypisywanie własności do rekordów szansy sprzedaży
Zarządzanie sprzedażą (15–20%).
 • Obsługa katalogu produktów
  • Określanie cech katalogu produktów; tworzenie grup jednostek; zarządzanie jednostkami podstawowymi w grupach jednostek; tworzenie produktów i cenników; dodawanie produktów do katalogu produktów; tworzenie list rabatów; powiązywanie list z rekordami szans sprzedaży, ofert, zamówień lub faktur; tworzenie zamienników produktów; tworzenie zestawów produktów; konwertowanie produktu w zestaw; wybór metody określania cen; dezaktywacja cennika; obsługiwanie wielu walut
 • Tworzenie ofert i zarządzanie nimi
  • Tworzenie oferty z szansy sprzedaży; identyfikowanie różnic między ofertami a szansami sprzedaży; obsługa ofert; różnice między wersjami roboczymi ofert a ich aktywnymi i poprawionymi wersjami
 • Przetwarzanie zamówień sprzedaży
  • Dodawanie pozycji linii do szans sprzedaży, dodawanie produktów z katalogu produktów, dodawanie produktów dopisanych, identyfikowanie wpływu walut na obliczenia cen, tworzenie zamówień, tworzenie faktur
Zarządzanie funkcjami analizy i raportowania (15–20%)
 • Identyfikacja i tworzenie raportów
  • Opisywanie dostępnych raportów obsługi klienta; opisywanie wstępnie skonfigurowanych raportów sprzedaży, tworzenie raportów za pomocą kreatora raportów; opisywanie cech raportów statycznych, raportów dynamicznych i dynamicznych tabel przestawnych; eksportowanie tabel przestawnych, tworzenie tabelarycznych raportów podsumowujących przypadek
 • Zarządzanie wykresami i pulpitami nawigacyjnymi
  • Identyfikacja poprzednio skonfigurowanych pulpitów nawigacyjnych, tworzenie wykresów osobistych, konwertowanie osobistego wykresu na wykres systemowy, opisywanie zastosowań zasobów sieci Web i ramek IFrame, tworzenie pulpitów nawigacyjnych i wykresów, tworzenie zaawansowanych kwerend wyszukiwania
 • Zarządzanie celów i metryk
  • Opisywanie metryk celów i rekordów celów; definiowanie rekordów metryk celów; konfigurowanie okresów obrachunkowych; definiowanie rekordów celów; opisywanie wartości docelowych, faktycznych i trwających dotyczących rekordów celów; ponowne obliczanie celów; tworzenie kwerendy zestawienia

Możliwości przygotowania się do egzaminu

Szkolenie prowadzone przez instruktora
Znajdź partnera szkoleniowego firmy Microsoft w pobliżu

Kto może przystąpić do tego egzaminu?

Ten egzamin jest przeznaczony dla osób, które planują wprowadzić, wykorzystywać i obsługiwać aplikacje Microsoft Dynamics CRM 2013, a także zarządzać nimi w swoich organizacjach. Odbiorcami są m.in. osoby planujące usługi, administratorzy, kierownicy biur, dyrektorzy oraz konsultanci, którzy chcą zademonstrować swoją podstawową wiedzę w zakresie funkcjonalności aplikacji.

Kandydaci powinni dysponować podstawową wiedzą w zakresie aplikacji CRM, funkcji oraz cech systemu Microsoft Dynamics 2013 r.

Więcej informacji na temat egzaminów

Przygotowanie do egzaminu

Przed zaplanowaniem egzaminu zalecamy zapoznanie się z całym podręcznikiem przygotowującym do egzaminu oraz z zasobami w tej witrynie sieci Web. Zapoznaj się z Przegląd egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft aby uzyskać informacje na temat rejestracji, filmy z typowymi pytaniami egzaminacyjnymi oraz inne zasoby przygotowujące. Informacje na temat zasad i punktacji egzaminów znajdują się w sekcji Zasady egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft i często zadawane pytania.

Uwaga

Ten podręcznik przygotowujący może ulec zmianie w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Egzaminy firmy Microsoft mogą dotyczyć technologii testowania adaptacyjnego i symulacji. Firma Microsoft nie określa formatu prowadzenia egzaminów. Na podstawie tego podręcznika możesz przygotować się do egzaminu niezależnie od jego formatu. W ramach przygotowań do tego egzaminu firma Microsoft zaleca zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z produktem oraz skorzystanie z wymienionych zasobów szkoleniowych. Niniejsze zasoby szkoleniowe niekoniecznie obejmują wszystkie tematy, które podano w sekcji „Sprawdzane umiejętności”.