Egzamin
MB2-867

Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM 2011 Installation and Deployment

Ten egzamin został wycofany.

Aby sprawdzić aktualnie dostępne opcje, zapoznaj się z sekcją Lista egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft.

Sprawdzane umiejętności

Ten egzamin sprawdza umiejętność wykonania poniższych zadań technicznych. Wartości procentowe określają relatywną wagę każdego z głównych obszarów tematycznych na egzaminie. Im wyższa wartość procentowa, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia większej liczby pytań w tej części egzaminu. Obejrzyj samouczki wideo dotyczące różnych typów pytań na egzaminach Microsoft.

Prosimy pamiętać, że pytania mogą weryfikować znajomość zagadnień opisanych w tekście punktowanym, ale nie jest to pełna lista zagadnień egzaminacyjnych.

Czy chcesz przekazać opinię na temat istotności umiejętności, które sprawdza ten egzamin? Prześlij swoje uwagi firmie Microsoft. Firma Microsoft zapoznaje się ze wszystkimi opiniami i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje proces certyfikacji, który zawsze zachowuje ważność i przebiega bez zakłóceń Należy pamiętać, że firma nie udziela bezpośrednich odpowiedzi na nadesłane opinie. Dziękujemy za wkład w utrzymanie wysokiej jakości programu certyfikacji firmy Microsoft.

Wszelkie wątpliwości co do konkretnych pytań tego egzaminu należy zgłaszać, korzystając z funkcji zakwestionowania egzaminu.

Wszelkie inne pytania lub opinie dotyczące egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft bądź programu certyfikacji, rejestracji lub promocji należy kierować do regionalnego centrum, serwisowego.

Planowanie instalacji (17%)
 • Identyfikowanie składników pomocniczych implementacji programu Microsoft Dynamics CRM 2011
  • Active Directory, ADFS 2.0, obsługiwane systemy poczty e-mail dla routera e-mail, klient programu Outlook, rozszerzenia raportowania, pakiety językowe, zgodność z programem SQL Server 2008 lub nowszym, zgodność z programem Microsoft Office SharePoint Server 2007 lub nowszym, zgodność z systemem Windows Server 2008 lub nowszym
 • Planowanie implementacji
  • Planowanie wdrożenia na wielu serwerach, model licencjonowania programu Microsoft Dynamics CRM 2011 i typy licencji, planowanie praw w usłudze Active Directory, planowanie wielu organizacji, przełączanie między wersjami
 • Identyfikowanie wymagań infrastruktury, wymagań sprzętowych i wymagań programowych
  • Wymagania poszczególnych składników programu Microsoft Dynamics CRM, wymagania technologii pomocniczych, planowanie liczby i lokalizacji ról serwerów i grup
 • Planowanie instalacji uprawnień użytkowników
  • Prawa użytkowników, tworzenie grup zabezpieczeń

Materiały przygotowujące do egzaminu

Instalacja programu Microsoft Dynamics CRM 2011 Server (19%)
 • Instalacja usługi i składników
  • Identyfikowanie określonych kont dla usług programu Microsoft Dynamics CRM
 • Instalacja serwera Microsoft Dynamics CRM 2011
  • Instalacja przykładowych danych, tworzenie listy kontrolnej przed instalacją, instalacja w wierszu polecenia, rozwiązywanie problemów, które uniemożliwiają powodzenie instalacji, rejestrowanie instalacji, rejestrowanie w narzędziu Windows Update, wdrażanie pojedynczego serwera, wdrażanie wielu serwerów
 • Wdrażanie witryny sieci Web programu Microsoft Dynamics CRM
  • Użycie nagłówków hosta, określanie, kiedy należy używać protokołu HTTPS

Materiały przygotowujące do egzaminu

Instalacja i wdrażanie routera e-mail programu Microsoft Dynamics CRM 2011 (15%)
 • Instalacja routera e-mail programu Microsoft Dynamics CRM 2011
  • Obsługiwane systemy poczty e-mail, obsługiwane systemy operacyjne Windows
 • Konfigurowanie routera e-mail programu Microsoft Dynamics CRM 2011
  • Tworzenie profili przychodzącej i wychodzącej poczty e-mail, uruchamianie Kreatora wdrażania reguł dla programu Exchange Server, token śledzenia i opcje inteligentnego dopasowywania, użycie monitorowania skrzynki pocztowej przesyłania i poszczególnych skrzynek pocztowych, konfigurowanie wdrożenia i określanie profili domyślnych, konfigurowanie użytkowników przy użyciu odpowiednich opcji obsługi wiadomości

Materiały przygotowujące do egzaminu

Instalacja i wdrażanie klienta programu Microsoft Dynamics CRM 2011 dla programu Outlook (16%)
 • Identyfikowanie obsługiwanych wersji programu Outlook i przeglądarek
  • 32- i 64-bitowi klienci programu Outlook oraz przeglądarki internetowe
 • Instalacja klienta programu Microsoft Dynamics CRM 2011 dla programu Outlook
  • Instalacja w wierszu polecenia, opcje wdrażania, instalacja z aplikacji sieci Web programu Microsoft Dynamics CRM, identyfikowanie opcji uaktualniania, rejestrowanie w narzędziu Windows Update
 • Konfigurowanie klienta programu Microsoft Dynamics CRM 2011 dla programu Outlook
  • Praca w trybach online i offline, konfigurowanie lokalnych grup danych, konfigurowanie dla wielu organizacji

Materiały przygotowujące do egzaminu

Konfigurowanie programu Microsoft Dynamics CRM 2011 (16%)
 • Instalacja rozszerzeń raportowania
  • Identyfikowanie, kiedy wymagane są rozszerzenia raportowania, użycie różnych kont dla pul aplikacji w programie Internet Information Services (IIS), określanie, kiedy należy użyć wtyczki rozszerzenia pobierania programu Microsoft Dynamics CRM
 • Konfigurowanie programu Microsoft Dynamics CRM 2011 dla wdrożeń internetowych
  • Identyfikowanie wymagań IFD i witryny sieci Web, implementowanie uwierzytelniania oparte na oświadczeniach przy użyciu usługi tokenu zabezpieczającego, użycie usługi AD FS 2.0 jako usługi tokenu zabezpieczającego
 • Planowanie i konfigurowanie opcji wysokiej dostępności
  • Klaster programu SQL Server, wiele serwerów Microsoft Dynamics CRM, równoważenie obciążenia sieciowego

Materiały przygotowujące do egzaminu

Uaktualnianie i ponowne wdrażanie programu Microsoft Dynamics CRM 2011 (17%)
 • Planowanie uaktualnienia
  • Identyfikowanie obsługiwanych i nieobsługiwanych składników, kwestie związane z programem SQL, planowanie zmian w adresie URL serwera, uaktualnianie wersji programu starszych niż Microsoft Dynamics CRM 4.0, wybieranie najodpowiedniejszej metody uaktualniania (uaktualnienie w miejscu lub migracja)
 • Przenoszenie organizacji programu Microsoft Dynamics CRM na nowe komputery przy użyciu programu Deployment Manager
  • Identyfikowanie procesu ponownego wdrażania, kwestie związane z usługą Active Directory, tworzenie i importowanie organizacji, pakiety MUI, zmiana szczegółów organizacji, usuwanie organizacji
 • Uaktualnianie wielu serwerów
  • Uaktualnianie wdrożenia programu Microsoft Dynamics CRM 4.0, uaktualnianie innych składników (takich jak router e-mail)

Materiały przygotowujące do egzaminu

Możliwości przygotowania się do egzaminu

Szkolenie prowadzone przez instruktora
Znajdź partnera szkoleniowego firmy Microsoft w pobliżu
Ze społeczności

Obserwuj @MSLearning

Obserwuj Blog zespołu Microsoft Dynamics CRM

Kto może przystąpić do tego egzaminu?

Ten egzamin jest przeznaczony dla początkujących i doświadczonych administratorów systemów, konsultantów ds. wdrożeń, integratorów systemów, pracowników technicznych i pracowników pomocy technicznej, którzy planują instalację i wdrożenie programu Microsoft Dynamics CRM 2011. Kandydaci powinni także dysponować ogólną wiedzą praktyczną na temat systemu Windows Server 2003, systemu Windows Server 2008 R2, usługi Active Directory, uwierzytelniania opartego na oświadczeniach przy użyciu ADFS 2.0, programu IIS, programu Microsoft Exchange Server, administracji bazą danych Microsoft SQL Server oraz programu Microsoft Outlook.

Więcej informacji na temat egzaminów

Przygotowanie do egzaminu

Przed zaplanowaniem egzaminu zalecamy zapoznanie się z całym podręcznikiem przygotowującym do egzaminu oraz z zasobami w tej witrynie sieci Web. Zapoznaj się z Przegląd egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft aby uzyskać informacje na temat rejestracji, filmy z typowymi pytaniami egzaminacyjnymi oraz inne zasoby przygotowujące. Informacje na temat zasad i punktacji egzaminów znajdują się w sekcji Zasady egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft i często zadawane pytania.

Uwaga

Ten podręcznik przygotowujący może ulec zmianie w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia i według wyłącznego uznania firmy Microsoft. Egzaminy firmy Microsoft mogą dotyczyć technologii testowania adaptacyjnego i symulacji. Firma Microsoft nie określa formatu prowadzenia egzaminów. Na podstawie tego podręcznika możesz przygotować się do egzaminu niezależnie od jego formatu. W ramach przygotowań do tego egzaminu firma Microsoft zaleca zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z produktem oraz skorzystanie z wymienionych zasobów szkoleniowych. Niniejsze zasoby szkoleniowe niekoniecznie obejmują wszystkie tematy, które podano w sekcji „Sprawdzane umiejętności”.