Certyfikowany instruktor firmy Microsoft

Certyfikat MCE (Microsoft Certified Educator) potwierdza kompetencje w zakresie ogólnej wiedzy o technologiach stosowanych w nauczaniu oraz zdolność do prowadzenia urozmaiconych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb zajęć edukacyjnych.

Wykazywanie się znajomością technologii

Certyfikat MCE jest dowodem, że instruktor zdał egzamin z wiedzy technologicznej dotyczącej sześciu dziedzin, które odpowiadają obszarom ramowych kompetencji dla nauczycieli określonych przez UNESCO ICT:

  • Polityka edukacyjna
  • Program nauczania i oceny
  • Pedagogika
  • ICT/narzędzia technologiczne
  • Organizacja i administrowanie
  • Rozwój zawodowy

Certyfikat MCE doskonale odpowiada potrzebom kształcących się i pracujących instruktorów, wydziałów uczelni oraz kolegiów nauczycielskich.

W ramach pomocy w przygotowaniu się do wymagającego egzaminu firma Microsoft oferuje kompleksowy program kursów internetowych Teaching with Technology.

Uwaga Egzamin Microsoft Certified Educator nie ocenia biegłości w posługiwaniu się poszczególnymi narzędziami technologicznymi — ma na celu sprawdzenie, czy instruktorzy potrafią zastosować je we wspomnianych sześciu obszarach. Informacje o możliwości uzyskania certyfikatu umożliwiającego nauczanie w zakresie poszczególnych produktów i technologii Microsoft można znaleźć na stronie Microsoft Certified Trainer.

Dyrektorzy szkół: Proponujemy rozważenie włączenia certyfikatu MCE do programów szkolenia nauczycieli i rozwoju zawodowego. Egzamin można zorganizować i przeprowadzić w obiektach instytucji oświatowej. Licencje dla instytucji oświatowych można zakupić poprzez program licencjonowania zbiorowego Microsoft, od sprzedawcy rozwiązań Microsoft oraz w firmie Certiport, która jest autoryzowanym partnerem firmy Microsoft w zakresie egzaminów MCE.