Microsoft Certified IT Professional (MCITP)

Certyfikat Microsoft Certified IT Professional (MCITP) stanowi dowód, że jego posiadacz dysponuje wszechstronnymi umiejętnościami pozwalającymi mu pracować na określonym stanowisku związanym z IT, na przykład jako administrator baz danych czy administrator systemów komunikacji w przedsiębiorstwie (enterprise messaging). Certyfikaty MCITP bazują na starszych wersjach technologii Microsoft, dlatego w miarę sięgania przez firmy po coraz nowsze wersje naszych produktów wartość Twojego certyfikatu będzie spadać. Skorzystaj z wyjątkowej możliwości uaktualnienia certyfikatu i uzyskaj certyfikat Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE), aby Twoje nakłady poniesione w związku z certyfikatami nie przepadły.

Większość certyfikacji MCITP zostanie wycofana 31 lipca 2014 r. Aby sprawdzić poszczególne daty wycofania, zapoznaj się z listą wycofanych certyfikacji i wycofanych egzaminów. Wycofanie certyfikacji nie powoduje usunięcia jej z wykazu wyników certyfikacji.

W tabelach poniżej znajduje się lista dostępnych certyfikacji MCITP, które uporządkowano według technologii. Jeśli któraś z certyfikacji wymaga zdania więcej niż jednego egzaminu, kolejność zdawania jest dowolna.

Klient Windows

Certyfikaty MCITP w systemie Windows 7

Nazwa certyfikatuEgzamin obowiązkowy
MCITP: Enterprise Desktop Support Technician on Windows 7

680

685

MCITP: Enterprise Desktop Administrator on Windows 7

680

686

Microsoft Exchange Server
Nazwa certyfikatuEgzamin obowiązkowy
MCITP: Enterprise Messaging Administrator on Exchange 2010

662

663

Microsoft SharePoint
Nazwa certyfikatuEgzamin obowiązkowy
MCITP: SharePoint Administrator 2010

667

668

Często zadawane pytania

Czy w przypadku certyfikatu MCITP stosuje się zasadę ponownej certyfikacji?

W przypadku certyfikatu MCITP ponowna certyfikacja nie jest wymagana. Z chwilą, gdy dany certyfikat zostanie uznany za już nieadekwatny do aktualnych technologii i rozwiązań, zostanie oznaczony jako „starszy” w wykazie wyników certyfikacji.

Jak długo mój certyfikat pozostanie ważny?

Obecne certyfikaty MCITP są cenione na rynku i będą mieć wartość tak długo, jak długo firmy będą korzystać z objętych nimi technologii. W miarę pojawiania się nowych technologii certyfikacje będą dostosowywane do struktury nowych rozwiązań. Certyfikacje MCITP zostaną z czasem wycofane i otrzymają status „starszych”, czyli historycznych. „Starsze” certyfikacje Microsoft pozostaną widoczne w wykazie wyników certyfikacji, otrzymując tylko odpowiednie oznaczenie.

Czy będzie można uaktualnić posiadane certyfikaty MCITP?

Przez ograniczony czas będziemy oferować krótszą drogę do uaktualnienia certyfikatów osobom, które uzyskały certyfikat MCITP odpowiadający nowej certyfikacji na poziomie eksperta.

Poznaj zalety certyfikacji

„Zdecydowanie polecam uzyskanie certyfikatów Microsoft. Dzięki nim otworzyły się przede mną niejedne drzwi i zyskałem możliwości, o których nawet nie marzyłem”.

Curt McNamee | inżynier Active Directory, Waszyngton

Exam Replay

Przystąp do egzaminu bez obaw.