MCSD

Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD)

Uznany na całym świecie standard dla deweloperów

Uzyskaj certyfikat Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD) i potwierdź swoją umiejętność tworzenia nowatorskich rozwiązań w zakresie licznych technologii, zarówno lokalnie, jak i w chmurze.

Wybierz certyfikat MCSD, aby wyświetlić jego szczegóły i wymagane egzaminy:

Często zadawane pytania

Poniższe pytania dotyczą w szczególności certyfikacji Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD). Odwiedź stronę Przegląd certyfikacji lub Zasady egzaminów i często zadawane pytania, gdzie znaleźć można odpowiedzi na ogólne pytania dotyczące certyfikatów i egzaminów firmy Microsoft.

Jaka jest różnica między nową specjalnością MCSD: App Builder a innymi specjalnościami MCSD?

Nowy certyfikat MCSD został dostosowany do Centrów doskonałości używanych przez sieć partnerów firmy Microsoft do identyfikowania kompetencji technicznych, które są powszechnie uznawane przez partnerów i klientów firmy Microsoft. To poświadczenie kwalifikacji nie wymaga ponownej certyfikacji. Data ich uzyskania stanowi jednak poświadczenie faktu, że ich posiadacz dotrzymuje kroku zmianom w technologii. Co roku dostępna jest możliwość ponownego uzyskania certyfikatu poprzez zdanie egzaminu z listy egzaminów do wyboru, co świadczy o inwestowaniu w rozszerzanie lub pogłębianie umiejętności w Centrum doskonałości. Za każdym razem, gdy uzyskasz certyfikat, nowy wpis certyfikatu zostanie dodany do Twojego wykazu. Ten proces zastępujące dotychczasowe wymaganie ponownej certyfikacji poprzez udział w określonym egzaminie odnawiającym certyfikat co dwa lata, aby zapobiec dezaktywacji certyfikatu.

Co się stanie z certyfikatami MCSD, które uzyskano do września 2016 roku?

Wszystkie certyfikaty MCSD wprowadzone przed wrześniem 2016 roku zostaną wycofane 31 marca 2017 r.

Wszystkie aktywne certyfikaty MCSD pozostaną aktywne w wykazie do momentu wycofania powiązanych technologii, co spowoduje przeniesienie certyfikatów do sekcji Starsze wersje w wykazie.

Czy dostępna jest ścieżka uaktualnień, jeśli wcześniej uzyskano certyfikat MCSD?

Aby docenić starania w celu zachowania aktualności istniejącego certyfikatu MCSD, wszystkie osoby z aktywnymi certyfikatami MCSD z poniższej listy uzyskają certyfikat MCSD: App Builder na 2016 rok bez konieczności zdawania dodatkowych egzaminów:

  • MCSD: Universal Windows Platform
  • MCSD:Web Applications
  • MCSD: SharePoint Applications
Czy dostępna jest ścieżka uaktualnień, jeśli podjęto już działania w celu uzyskania certyfikatu MCSD, ale jeszcze go nie uzyskano?

Wszystkie osoby, które zdały kwalifikujący się egzamin do wyboru po 1 stycznia 2016 r., otrzymają odpowiedni certyfikat MCSD: App Builder na 2016 rok bez konieczności zdawania dodatkowych egzaminów, jeśli tylko spełniono wszystkie wymagania egzaminu.

Jakie są wymogi ponownej certyfikacji dla wszystkich specjalności MCSD z wyjątkiem MCSD: App Builder?

Odnowienie certyfikatu MCSD wymaga zaliczenia odpowiedniego egzaminu raz na dwa lata.

Egzaminy odnawiające certyfikaty będą obejmować materiał z egzaminów zaliczonych pierwotnie w celu uzyskania certyfikatu ze szczególnym naciskiem na najnowsze zmiany w produktach i procesach.

Poznaj zalety certyfikacji

W nowym badaniu opłacalności certyfikatów z roku 2013 certyfikat MCSD znalazł się na trzecim miejscu. Jeśli jesteś programistą z wiedzą na temat analizowania i projektowania rozwiązań korporacyjnych z użyciem różnych języków i narzędzi firmy Microsoft, ta certyfikacja jest dla Ciebie. Zweryfikuj swoją wiedzę, otwierając sobie jednocześnie drogę do lepszych zarobków.

Exam Replay

Przystąp do egzaminu bez obaw.