MCSE

Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE)

Uznany na całym świecie standard dla profesjonalistów z dziedziny technologii informatycznych.

Pokaż umiejętność tworzenia nowatorskich rozwiązań w zakresie licznych technologii, zarówno lokalnie, jak i w chmurze.

Wybierz certyfikat MCSE, aby wyświetlić jego szczegóły i wymagane egzaminy:

Często zadawane pytania

Poniższe pytania dotyczą w szczególności certyfikacji Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE). Odwiedź stronę Przegląd certyfikacji lub Zasady egzaminów i często zadawane pytania, gdzie znaleźć można odpowiedzi na ogólne pytania dotyczące certyfikatów i egzaminów firmy Microsoft.

Jaka jest różnica między nowymi specjalnościami MCSE, które wprowadzono we wrześniu 2016 roku, a już istniejącymi?

Nowe certyfikaty MCSE (MCSE: Cloud Platform and Infrastructure, MCSE: Mobility, MCSE: Data Management and Analytics oraz MCSE: Productivity) są dostosowane do Centrów doskonałości używanych przez sieć partnerów firmy Microsoft do identyfikowania kompetencji technicznych, które są powszechnie uznawane przez partnerów i klientów firmy Microsoft. Te poświadczenia kwalifikacji nie wymagają ponownej certyfikacji. Data ich uzyskania stanowi jednak poświadczenie faktu, że ich posiadacz dotrzymuje kroku zmianom w technologii. Co roku dostępna jest możliwość ponownego uzyskania certyfikatu poprzez zdanie egzaminu z listy egzaminów do wyboru, co świadczy o inwestowaniu w rozszerzanie lub pogłębianie umiejętności w danym Centrum doskonałości. Za każdym razem, gdy uzyskasz certyfikat, nowy wpis certyfikatu zostanie dodany do Twojego wykazu. Ten proces zastępujące dotychczasowe wymaganie ponownej certyfikacji poprzez udział w określonym egzaminie odnawiającym certyfikat co trzy lata, aby zapobiec dezaktywacji certyfikatu.

Co się stanie z certyfikatami MCSE, które uzyskano do września 2016 roku?

Wszystkie certyfikaty MCSE wprowadzone przed wrześniem 2016 roku zostaną wycofane 31 marca 2017 r.

Wszystkie aktywne certyfikaty MCSE pozostaną aktywne w wykazie do momentu wycofania powiązanych technologii, co spowoduje przeniesienie certyfikatów do sekcji Starsze wersje w wykazie.

Czy dostępna jest ścieżka uaktualnień, jeśli wcześniej uzyskano certyfikat MCSE?

Aby docenić starania w celu zachowania aktualności istniejącego certyfikatu MCSE, wszystkie osoby z aktywnymi certyfikatami MCSE z poniższej listy uzyskają odpowiedni nowy certyfikat MCSE na 2016 rok bez konieczności zdawania dodatkowych egzaminów:

  • MCSE: Server Infrastructure
  • MCSE: Private Cloud
  • MCSE: Data Platform
  • MCSE: Business Intelligence
  • MCSE: urządzenia i aplikacje dla przedsiębiorstw
  • MCSE: SharePoint
  • MCSE: Communication
  • MCSE: Messaging
Czy dostępna jest ścieżka uaktualnień, jeśli podjęto już działania w celu uzyskania certyfikatu MCSE, ale jeszcze go nie uzyskano?

Wszystkie osoby, które zdały kwalifikujący się egzamin do wyboru po 1 stycznia 2016 r., otrzymają odpowiedni nowy certyfikat MCSE na 2016 rok bez konieczności zdawania dodatkowych egzaminów, jeśli tylko spełniono wszystkie wymagania egzaminu.

Jakie są wymogi ponownej certyfikacji dla wszystkich specjalności MCSE wprowadzonych do września 2016 roku?

Odnowienie certyfikatu MCSE wymaga zaliczenia odpowiedniego egzaminu raz na dwa lata.

Egzaminy odnawiające certyfikaty będą obejmować materiał z egzaminów zaliczonych pierwotnie w celu uzyskania certyfikatu ze szczególnym naciskiem na najnowsze zmiany w produktach i procesach.

Co się stanie, gdy posiadany przeze mnie certyfikat Microsoft Certified Systems Engineer zostanie wycofany?

Certyfikat Microsoft Certified Systems Engineer pozostanie w Twoim wykazie wyników certyfikacji i może tylko zostać oznaczony jako „starszy”.

Uwaga: Firma Microsoft wyłączyła już tę technologię z cyklu wsparcia podstawowego. Zalecamy przejście certyfikacji w zakresie aktualnej technologii.

Poznaj zalety certyfikacji

„Tytuł MCSE ułatwił mi poszukiwania nowej pracy. Certyfikat MCSE umieszczony w CV wyróżnią Cię spośród innych kandydatów”.

Peter Letting | konsultant IT| Dania

Obejrzyj film

Exam Replay

Przystąp do egzaminu bez obaw.