Administracja publiczna Instytucje edukacyjne Placówki służby zdrowia Organizacje non-profit

Umowy dla organizacji administracji publicznej


Firma Microsoft ma oferty licencji dla uprawnionych organizacji administracji publicznej. Charakteryzują się one specjalnymi cenami i warunkami, które lepiej odpowiadają sposobowi, w jaki organizacje administracji publicznej nabywają licencje na oprogramowanie i usługi w chmurze.

Aby wybrać najlepszą umowę dla organizacji, należy pobrać tabelę porównawczą umów,. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat umów licencji rządowych, zobacz bibliotekę dokumentów.

Dla małych i średnich organizacji administracji publicznej

Umożliwia nabywanie licencji od wybranych, uprawnionych odsprzedawców w ramach prostej, jednorazowej transakcji. Pakiet Software Assurance jest opcjonalny.
Open Value dla administracji publicznej Oferuje uproszczone zarządzanie aktywami, przewidywalne koszty oprogramowania i rozłożenie płatności na raty. Obejmuje obowiązkowy pakiet Software Assurance.
Open Value Subscription dla administracji publicznej Zapewnia takie same korzyści jak program licencyjny Open Value dla organizacji administracji publicznej, ale przy niższych kosztach początkowych. Program umożliwia dostęp przez okres obowiązywania umowy licencyjnej do licencji na oprogramowanie i usługi w chmurze Microsoft na podstawie licencji subskrypcyjnych. Ponadto uprawnieni klienci z sektora administracji publicznej mają możliwość korzystania z rocznej umowy Open Value Subscription.
Microsoft Cloud Agreement dla administracji publicznej Umożliwia nabywanie usług w chmurze za pośrednictwem dostawcy rozwiązań w chmurze firmy Microsoft (Cloud Solution Provider) i opłacania ich w modelu za wykorzystanie (pay-as-you-go). Dostawca rozwiązań w chmurze (Cloud Solution Provider) może pomóc w wyborze najlepszego rozwiązania chmurowego i zapewni pomoc techniczną od momentu zakupu na czas wdrożenia i używania. Znajdź dostawcę rozwiązań w chmurze (Cloud Solution Provider).

Dla średnich i dużych organizacji administracji publicznej

Enterprise Agreement dla administracji publicznej Umowa pozwala na standaryzację technologii w całej organizacji w oparciu o najnowsze produkty i usługi w chmurze firmy Microsoft. Zapewnia uproszczone zarządzanie licencjami w ramach jednej umowy, przewidywalne koszty oprogramowania i usług oraz rozłożenie płatności na raty. Obejmuje obowiązkowy pakiet Software Assurance.
Enterprise Subscription Agreement dla administracji publicznej Zapewnia takie same korzyści jak umowa licencyjna Enterprise Agreement, ale przy niższych kosztach początkowych z opcją subskrypcji. Na podstawie licencji subskrypcyjnej umożliwia dostęp do licencji na oprogramowanie i usługi w chmurze Microsoft wyłącznie przez okres obowiązywania umowy. Obejmuje obowiązkowy pakiet Software Assurance.
Select Plus dla administracji publicznej Jeśli umowa MPSA nie jest odpowiednią opcją dla organizacji, można nabywać licencje na oprogramowanie Microsoft na poziomie podmiotu stowarzyszonego lub działu w ramach umowy Select Plus, korzystając z zalet nabywania licencji jako jedna organizacja. Umowa Select Plus zapewnia elastyczność, pozwalającą na nabywanie licencji wtedy, kiedy jest taka potrzeba, jedną umowę bez określonego terminu jej zakończenia oraz jeden zarejestrowany główny podmiot stowarzyszony klienta, co pozwala uprościć proces zarządzania licencjami. Pakiet Software Assurance jest opcjonalny.
Microsoft Products and Services Agreement Umowa Microsoft Products and Services Agreement (MPSA) łączy wszystkie zakupy w ramach jednej uproszczonej umowy. Umożliwia ona nabywanie licencji na usługi online i oprogramowanie. Struktura kont zakupów zapewnia elastyczne opcje zakupów i większą kontrolę nad sposobem ich dokonywania. Pakiet Software Assurance jest opcjonalny.
Microsoft Cloud Agreement dla administracji publicznej Umożliwia nabywanie usług w chmurze za pośrednictwem dostawcy rozwiązań w chmurze firmy Microsoft (Cloud Solution Provider) i opłacania ich w modelu za wykorzystanie (pay-as-you-go). Dostawca rozwiązań w chmurze (Cloud Solution Provider) może pomóc w wyborze najlepszego rozwiązania chmurowego i zapewni pomoc techniczną od momentu zakupu na czas wdrożenia i używania. Znajdź dostawcę rozwiązań w chmurze (Cloud Solution Provider).

Software Assurance


Pakiet Microsoft Software Assurance to kompleksowa oferta, która pozwala w pełni wykorzystać inwestycje w oprogramowanie. Stanowi połączenie najnowszego oprogramowania z całodobowym telefonicznym wsparciem technicznym, usługami partnerów, szkoleniami i narzędziami ułatwiającymi klientom wdrażanie oprogramowania, zarządzanie nim i przeprowadzanie jego migracji.


Uprawnienia


Warunki dostępności programów licencjonowania zbiorowego dla organizacji administracji publicznej zależą od regionu. Więcej informacji można uzyskać na poniższych witrynach:

Nabywanie i odnawianie


Chcesz podpisać lub odnowić umowę licencjonowania zbiorczego? W zależności do lokalizacji, wykonaj jedną z poniższych czynności:

Stany Zjednoczone i Kanada


Skontaktuj się z odsprzedawcą Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji lub znaleźć najbliższego odsprzedawcę Microsoft, zadzwoń do Microsoft Sales Information Center pod numer (800) 426-9400. W Kanadzie zadzwoń do Microsoft Resource Centre pod numer (877) 568-2495.

Świat

Skontaktuj się z oddziałem firmy Microsoft lub odsprzedawcą oprogramowania i usług.