Program Select Plus nie jest już dostępny dla organizacji komercyjnych


W przypadku klientów należących do sektora administracji publicznej program Select Plus nie został wycofany. Uprawnione organizacje administracji publicznej i instytucje edukacyjne mogą nabywać licencje na oprogramowanie Microsoft na poziomie podmiotu stowarzyszonego lub działu w ramach programu Select Plus, korzystając z zalet nabywania licencji jako jedna organizacja.


Dowiedz się więcej

Często zadawane pytania

Co oznacza wycofanie programu Select Plus?


Opracowywane są nowe oferty z myślą o ujednoliconym, nowoczesnym środowisku zakupów. W ramach nowych ofert pojawią się nowe, innowacyjne scenariusze chmurowe i biznesowe, które będzie można szybko i łatwo skalować w miarę zwiększania się potrzeb użytkowników. Firma Microsoft wycofuje program Select Plus dla klientów komercyjnych, przygotowując przejście na nowoczesne środowisko zakupów. Nie będzie to miało wpływu na wcześniejsze ani obecne zamówienia złożone w ramach Select Plus. Ta zmiana wpłynie tylko na możliwość zawierania nowych umów i składania zamówień w przyszłości. Dotychczasowi klienci, korzystający z programu Select Plus, mają jeden rok, licząc od daty rocznicy zawarcia umowy, na składanie nowych zamówień i odnawianie Software Assurance.

Wycofanie nie dotyczy klientów z sektora edukacyjnego i sektora administracji publicznej, którzy dokonują zakupów za pośrednictwem programu Select Plus.

Jakie mam opcje zakupu zamiast programu Select Plus?


W zależności od wielkości organizacji i wymagań dotyczących zakupów, istnieje kilka opcji licencjonowania umożliwiających nabywanie zarówno oprogramowania instalowanego lokalnie, jak i usług chmurowych. Odpowiedni mechanizm licencjonowania dostosowany do potrzeb organizacji warto określić w porozumieniu z partnerem firmy Microsoft.

Co się stanie z moimi zakupami w ramach programu Select Plus?


Organizacja zachowa pełne prawa i dostęp do całego oprogramowania i pakietu Software Assurance, które zostały nabyte za pośrednictwem programu Select Plus.

Jakie są plany dotyczące wycofania programu Select Plus dla klientów z sektora administracji publicznej i sektora edukacyjnego?


Obecnie nie ma żadnych planów dotyczących wycofania programu Select Plus dla sektora publicznego.

Mam umowę Select Plus. Jaki wpływ na mnie będzie miało wycofanie?


Wycofanie programu Select Plus dotyczy tylko umów komercyjnych. Nie dotyczy umów dla organizacji administracji publicznej i instytucji edukacyjnych. Zawieranie transakcji w programie Select Plus będzie możliwe do rocznicy umowy, która nastąpi po 1 kwietnia 2017 r.