Omówienie Korzyści Prawa używania Pierwsze kroki

Omówienie


W ramach trzyletniej umowy SPLA, usługodawcy i niezależni dostawcy oprogramowania, mogą co miesiąc uzyskiwać licencje na uprawnione produkty firmy Microsoft, dzięki czemu mogą hostować usługi w zakresie oprogramowania oraz aplikacje na użytek swoich klientów. Umowa SPLA obejmuje szereg różnych scenariuszy hostowania, ułatwiając udostępnianie niestandardowych niezawodnych rozwiązań szerokiemu gronu klientów.

Aby uzyskać więcej informacji, pobierz przewodnik po programie SPLA (PDF, 4,56 MB) i kartę informacyjną umowy SPLA (PDF, 509 KB).

Klienci, korzystający z programów licencjonowania grupowego, mogą uzyskiwać licencje na serwery aplikacyjne i korzystać z określonych aplikacji w środowisku lokalnym (on-premises) oraz w środowisku chmurowym na współdzielonym sprzęcie uprawnionego usługodawcy. Uzyskaj szczegółowe informacje na temat przenoszenia licencji z pakietem Software Assurance.