Omówienie Licencje CAL i ML Pakiety licencji CAL Licencje CAL Suite Bridge Weryfikacja licencji

Omówienie


Licencjonowanie oprogramowania, wymagającego licencji CAL i ML, może być skomplikowane ze względu na techniczną naturę produktów serwerowych i sieciowych. Firma Microsoft oferuje do zakupu licencje dostępowe CAL na urządzenie i licencje dostępowe CAL na użytkownika. Oprócz tego dla niektórych produktów dostępna jest również licencja External Connector (EC), stanowiąca alternatywę w przypadku specyficznych scenariuszy wykorzystania licencji przez klientów.

W zakresie zarządzania urządzeniami, firma Microsoft oferuje licencje Server ML (licencje na zarządzanie dla serwera), dające prawo do zarządzania środowiskami serwerowego systemu operacyjnego (OSE, Operating System Environment). W zakresie zarządzania urządzeniami innymi niż serwery, firma Microsoft udostępnia licencje Client ML (na zarządzanie dla klienta) na środowisko systemu operacyjnego (OSE) oraz na użytkownika.

To omówienie ma wyłącznie charakter informacyjny. Przed dokonaniem zakupu należy odwiedzić zakładkę „Jak kupić” dotyczącą danego produktu i skontaktować się z przedstawicielem firmy Microsoft lub lokalnym odsprzedawcą, aby omówić potrzeby w zakresie licencji.

Licencje CAL na użytkownika


Licencję CAL na użytkownika należy nabyć dla każdego użytkownika, który korzysta z usług serwera (takich jak przechowywanie plików czy drukowanie), bez względu na liczbę urządzeń, za pomocą których użytkownik korzysta z tych usług. Zakup licencji CAL na użytkownika dobrze się sprawdza, jeśli pracownicy potrzebują zdalnego dostępu do sieci firmowej i korzystają z różnych urządzeń (własnych lub nieznanych). Jest to też dobra propozycja dla organizacji mających więcej urządzeń niż użytkowników.

Licencja dostępowa CAL na użytkownika

No Data Available

Licencje CAL na urządzenie


Licencje CAL na urządzenie należy nabyć dla każdego urządzenia uzyskującego dostęp do serwera, bez względu na liczbę użytkowników, którzy korzystają z serwera za pośrednictwem danego urządzenia. Ze względów ekonomicznych i administracyjnych licencje CAL na urządzenie warto polecić firmom, których pracownicy współużytkują urządzenia (np. pracując w systemie zmianowym).

Licencja dostępowa CAL na urządzenie

No Data Available

Licencje External Connector


Firmy, które chcą zapewnić użytkownikom zewnętrznym (np. partnerom biznesowym, kontrahentom zewnętrznym lub klientom) dostęp do swojej sieci, mają do dyspozycji dwie opcje licencjonowania:
  • Zakup licencji CAL dla poszczególnych użytkowników zewnętrznych.
  • Zakup licencji External Connector (EC) dla każdego serwera, do którego użytkownicy zewnętrzni mają uzyskiwać dostęp.

External Connector - licencjonowanie

No Data Available
Użytkownik zewnętrzny to osoba, która nie ma typowego dla pracowników dostępu do sieci danej firmy lub sieci jej podmiotów stowarzyszonych i nie korzysta z usług hostowanych, świadczonych przez daną organizację. Licencja EC przypisana do serwera umożliwia uzyskanie dostępu do niego dowolnej liczbie użytkowników zewnętrznych, o ile beneficjentem tego dostępu jest licencjobiorca, a nie użytkownik zewnętrzny. Każdy serwer fizyczny, z którego korzystają użytkownicy zewnętrzni, wymaga tylko jednej licencji EC bez względu na liczbę uruchomionych instancji oprogramowania. „Instancja” to zainstalowana kopia oprogramowania.

Licencje dające prawo do uruchamiania instancji oprogramowania serwerowego są udzielane odrębnie. Licencja EC, podobnie jak licencja CAL, umożliwia po prostu uzyskanie dostępu. Na decyzję dotyczącą zakupu dla użytkowników zewnętrznych licencji CAL lub EC mają wpływ głównie przesłanki finansowe.

Licencjonowanie serwera niewymagające licencji CAL


Niektóre produkty serwerowe są licencjonowane w modelu „na rdzeń” albo „na instancję”.

Licencjonowanie w modelu na rdzeń


W modelu licencjonowania na rdzeń, gdy oprogramowanie serwerowe działa w fizycznym środowisku systemu operacyjnego, należy zapewnić licencje dla wszystkich fizycznych rdzeni serwera. Aby określić liczbę wymaganych licencji na rdzeń, należy policzyć wszystkie fizyczne rdzenie każdego procesora w serwerze, po czym pomnożyć tę liczbę przez odpowiedni współczynnik rdzeni (core factor). Nie trzeba kupować dodatkowych licencji CAL.

Oprogramowanie licencjonowane na rdzeń

No Data Available

Licencjonowanie w modelu Serwery wyspecjalizowane


Serwery wyspecjalizowane to model licencjonowania, który obejmuje wyłącznie licencje na serwer i zwykle nie wymaga licencji CAL. W przypadku modelu Serwery wyspecjalizowane, licencja na serwer jest wymagana dla każdej instancji oprogramowania serwera działającej na serwerze. Instancja taka może być uruchomiona w fizycznym lub wirtualnym środowisku systemu operacyjnego. Niektóre produkty w drodze wyjątku zapewniają dodatkowo specyficzne prawa używania.
No Data Available
Przykładem licencjonowania w modelu Serwery wyspecjalizowane może być oprogramowanie Windows Server Essentials i Forefront Identity Manager — Windows Live Edition.

Licencjonowanie w modelu Serwery zarządzające


W modelu licencjonowania Serwery zarządzające należy nabyć odpowiednią liczbę licencji ML (na zarządzanie) odpowiedniej kategorii (serwerowych i/lub klienckich) i typu (na OSE i/lub na użytkownika), po czym przypisać je do urządzenia, na którym ma się odbywać zarządzanie środowiskami systemu operacyjnego. Licencja ML na zarządzanie obejmuje prawo do uruchamiania odpowiedniego oprogramowania serwera zarządzającego, dzięki czemu nie trzeba kupować odrębnych licencji na to oprogramowanie.

Do zarządzania serwerowymi środowiskami systemu operacyjnego (server OSE) są wymagane serwerowe licencje ML na zarządzanie (dostępne są tylko licencje typu OSE), natomiast zarządzanie innymi niż serwerowe środowiskami systemu operacyjnego, wymaga klienckich licencji ML na zarządzanie (dostępne są licencje na OSE/na użytkownika).

Oprogramowanie licencjonowane za pomocą licencji ML

No Data Available
Listę produktów z rodziny Microsoft Server i odpowiednich licencji CAL lub ML można znaleźć w zakładce Licencje CAL i ML .

Pokrewne witryny


Często zadawane pytania
Znajdź odpowiedzi na najczęstsze pytania klientów dotyczące licencjonowania produktów firmy Microsoft.

Wyszukiwanie zasad licencjonowania produktów
Wyszukaj prawa używania, punkty w różnych programach, uwagi specjalne dotyczące poszczególnych produktów i dokumenty pomocnicze związane z licencjonowaniem grupowym.

Omówienie dokumentu „Postanowienia dotyczące Produktów” (Product Terms)
Zapoznaj się z przewodnikiem opartym na scenariuszach, który ułatwia zrozumienie zasad stosowania modeli licencjonowania firmy Microsoft do typowych rozwiązań informatycznych.

Klucze i aktywacja produktów
Uzyskaj instrukcje aktywacji z wyszczególnieniem produktów, które wymagają kluczy.

Narzędzie pomocne w podjęciu decyzji dotyczącej licencji dostępowych
Uzyskaj pomoc w zakresie porównania licencji CAL na użytkownika z licencjami CAL na urządzenie w kontekście czynników, takich jak zachowanie zgodności z regulacjami, koszt całkowity, profile użytkowników i rozwój organizacji.