Jest to system dobrze znany i łatwy w obsłudze. System Windows 10 opracowano, łącząc najlepsze elementy systemów Windows 7 i 8.1 w jednym, naturalnym środowisku użytkownika, które dynamicznie dostosowuje się do indywidualnego sposobu pracy. Po włączeniu trybu tabletu*, podczas pracy na tablecie, laptopie lub urządzeniu typu „2 w 1”, system Windows 10 udostępnia łatwo obsługiwane dotykiem środowisko dla urządzeń przenośnych i klasyczne — wszystko to w jednym systemie operacyjnym.

Uaktualnienia systemu można dokonać bez obaw. Dzięki wysokiemu poziomowi zgodności aplikacji i urządzeń można teraz wykonać uaktualnienie w miejscu** bezpośrednio do systemu Windows 10, pozostając przy wszystkich dotychczasowych aplikacjach, ustawieniach i urządzeniach. Kupujesz nowe urządzenia? Nowe urządzenia można szybko wstępnie skonfigurować, dodając firmowe aplikacje, dane i ustawienia — bez konieczności tworzenia obrazów i zarządzania nimi.

Czas uprościć infrastrukturę informatyczną i oszczędzić pieniądze. System Windows 10 to ostatnia wersja główna systemu Windows. W ramach wizji „system Windows jako usługa” rozpoczynamy proces upraszczania dostarczania systemu Windows i zarządzania nim, zapewniając jednocześnie najelastyczniejsze obecnie opcje zarządzania i wdrażania. Jeden system Windows dla wielu środowisk to jedna platforma dla aplikacji, jeden model bezpieczeństwa i jedno podejście do zarządzania, a to wszystko przekłada się na zmniejszenie złożoności i kosztów.

*Zależne od sprzętu.

**Mają zastosowanie wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowania. Dostępność funkcji może być zróżnicowana. Wymagane jest połączenie z Internetem. Aby sprawdzić informacje na temat zgodności i ważne informacje dotyczące instalacji, odwiedź stronę internetową producenta urządzenia oraz witrynę specyfikacji i wymagań systemowych systemu Windows 10. Przyszłym aktualizacjom mogą towarzyszyć dodatkowe wymagania.
Unikatowe korzyści Software Assurance Sposób zakupu Uprawniające systemy operacyjne Przewodnik kupującego

Unikatowe korzyści Software Assurance


Pakiet Software Assurance zapewnia dostęp do oferty dla dużych organizacji i unikatowe prawa używania umożliwiające rozpowszechnienie środowiska systemu Windows na całą organizację. Korzyści Software Assurance dla systemu Windows, obejmują podstawowy zestaw technologii, usług i praw do używania, pozwalający zwiększyć wydajność, usprawnić wdrażanie oprogramowania, a także obniżyć koszty - na różne sposoby przy wykorzystaniu różnych urządzeń.

Elastyczny dostęp do systemu Windows Enterprise


Jedną z największych korzyści, związanych z pakietem Software Assurance dla systemu Windows oraz subskrypcją Windows Virtual Desktop Access (VDA), jest elastyczny dostęp do systemu Windows Enterprise. W poniższej tabeli podsumowano te prawa dostępu. Pełne informacje, dotyczące uzyskiwanych praw dostępu, można znaleźć w części poświęconej korzyściom Software Assurance dokumentu Postanowienia dotyczące produktów objętych programami licencjonowania grupowego firmy Microsoft (Microsoft Volume Licensing Product Terms).


Na użytkownika
Na urządzenie
Prawo dostępu do systemu Windows Enterprise: Software Assurance Virtual Desktop Access (VDA) Software Assurance Virtual Desktop Access (VDA)
Instalacja lokalna
Na dowolnym urządzeniu z licencją na system Windows 7/8/8.1/10 Pro lub Enterprise oraz dowolnym tablecie Windows o przekątnej ekranu co najwyżej 10,1 cala
Na dowolnym urządzeniu z licencją na system Windows 7/8/8.1/10 Pro lub Enterprise oraz dowolnym tablecie Windows o przekątnej ekranu co najwyżej 10,1 cala
Tylko na licencjonowanym urządzeniu Tylko na licencjonowanym urządzeniu, jeśli ma też licencję na system Windows 7/8/8.1/10 Pro lub Enterprise
Dostęp zdalny za pomocą infrastruktury pulpitów wirtualnych (VDI, Virtual Desktop Infrastructure) lub funkcji Windows To Go Na dowolnym urządzeniu Na dowolnym urządzeniu Na urządzeniu nie należącym do firmy, spoza biura (w ramach prawa do zdalnego dostępu Roaming Use Rights) Na urządzeniu nie należącym do firmy, spoza biura (w ramach prawa do zdalnego dostępu Roaming Use Rights)

Korzyści Software Assurance


Niezależnie od tego, czy została zakupiona licencja Windows z pakietem Software Assurance czy subskrypcja Windows VDA, na urządzenie czy na użytkownika, klient zawsze uzyskuje szereg korzyści związanych z systemem Windows. Dowiedz się więcej na temat unikatowych korzyści Software Assurance dla systemu Windows.

Aby dowiedzieć się więcej na temat opcji nabywania systemu Windows z Software Assurance, przejrzyj zakładkę Sposób zakupu.

Pokrewne witryny


(Plik PDF, 958 KB)
Zapoznaj się z omówieniem edycji systemu Windows i pokrewnych produktów.

(Plik PDF, 269 KB)
Zapoznaj się z omówieniem dostępnych w ramach programów licencjonowania grupowego praw używania systemu Windows na maszynach wirtualnych.