Uzyskaj usługę Office 365 bezpłatnie dla całej instytucji edukacyjnej

Ulepsz współpracę w klasie i szkole za pomocą bezpłatnych narzędzi. Aby skorzystać z tych ofert, należy potwierdzić status akredytowanej instytucji edukacyjnej.

Dla uczniów i studentów Dla nauczycieli, wykładowców i pracowników
Zawartość tabeli z porównaniem trzech planów usługi Office 365 dla nauczycieli, wykładowców i pracowników.
  Office 365 A1 Office 365 A3 Office 365 A5
Office 365 A1 Bezpłatne
(jednorazowy zakup)
Office 365 A3 €3.20
za użytkownika/miesiąc
(zobowiązanie roczne)
Cena nie uwzględnia podatku VAT.
Office 365 A5 €7.85
za użytkownika/miesiąc
(zobowiązanie roczne)
Cena nie uwzględnia podatku VAT.

Bezpłatna usługa Office 365 w Internecie, obejmująca popularne aplikacje internetowe, takie jak Outlook, Word, PowerPoint, Excel i OneNote, dzięki którym nauczyciele i uczniowie mogą ze sobą współpracować, bezproblemowo się komunikować i tworzyć niesamowitą zawartość.

Wszystkie funkcje planu A1 oraz pełny dostęp do aplikacji klasycznych pakietu Office, dodatkowe funkcje zarządzania i narzędzia zabezpieczeń.

Wszystkie funkcje planu A3 oraz najlepsze w swojej klasie funkcje inteligentnego zarządzania zabezpieczeniami, zaawansowane funkcje zachowywania zgodności i systemy analityczne firmy Microsoft.

Aplikacje pakietu Office

 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftOneNote

Aplikacje pakietu Office

 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftOneNote
 • MicrosoftPublisher (tylko komputery PC)
 • MicrosoftAccess (tylko komputery PC)

Aplikacje pakietu Office

 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftOneNote
 • MicrosoftPublisher (tylko komputery PC)
 • MicrosoftAccess (tylko komputery PC)

Usługi

 • MicrosoftExchange
 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftSharePoint
 • MicrosoftTeams
 • MicrosoftSway
 • MicrosoftForms
 • MicrosoftStream
 • MicrosoftPower Automate
 • MicrosoftPower Apps
 • MicrosoftSchool Data Sync
 • MicrosoftYammer

Usługi

 • MicrosoftExchange
 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftSharePoint
 • MicrosoftTeams
 • MicrosoftSway
 • MicrosoftForms
 • MicrosoftStream
 • MicrosoftPower Automate
 • MicrosoftPower Apps
 • MicrosoftSchool Data Sync
 • MicrosoftBookings
 • MicrosoftYammer

Usługi

 • MicrosoftExchange
 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftSharePoint
 • MicrosoftTeams
 • MicrosoftSway
 • MicrosoftForms
 • MicrosoftStream
 • MicrosoftPower Automate
 • MicrosoftPower Apps
 • MicrosoftSchool Data Sync
 • MicrosoftBookings
 • MicrosoftPower BI
 • MicrosoftYammer

Korzyści dla nauczycieli:

 • Współpraca dzięki funkcjom współtworzenia w czasie rzeczywistym, autozapisu i łatwego udostępniania w wybranych aplikacjach internetowych, takich jak Word, PowerPoint i Excel.
 • Pełna kontrola nad wiadomościami e-mail dzięki aplikacji internetowej Outlook i skrzynce pocztowej o pojemności 50 GB.1
 • Microsoft Teams — centrum cyfrowe, w którym zintegrowane są konwersacje, połączenia, zawartość i aplikacje potrzebne w instytucji edukacyjnej do lepszej współpracy i zwiększania zaangażowania.
 • Lepsze wyniki nauki dzięki wbudowanym funkcjom ułatwień dostępu i narzędziom edukacyjnym, pomagającym w czytaniu, pisaniu, matematyce i komunikacji.
 • Organizowanie informacji dzięki notesowi cyfrowemu w aplikacji OneNote.
 • Stały kontakt ze współpracownikami dzięki zespołom zajęć, pracowników i społeczności PLC oraz notesom programu OneNote.
 • Organizowanie i wypełnianie wiarygodnych testów dzięki aplikacji Forms.
 • Opowiadanie historii w formacie cyfrowym za pomocą aplikacji Sway.
 • Nieograniczony osobisty magazyn w chmurze, dzięki któremu nigdy nie zabraknie Ci miejsca.2

Korzyści dla nauczycieli lub wykładowców i pracowników:

 • Zapewnianie pełnego dostępu do informacji i zaangażowania za pomocą witryn do komunikacji i witryn zespołów w całym intranecie przy użyciu programu SharePoint.
 • Zapewnienie zgodności dzięki rozwiązaniom dostępnym w ujednoliconym centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych.
 • Bezpieczeństwo dzięki funkcjom zarządzania prawami, ochrony przed utratą danych i szyfrowania.
 • Tworzenie materiałów wideo, zarządzanie nimi i bezpieczne udostępnianie w szkole dzięki usłudze wideo dla przedsiębiorstw.
 • Opracowywanie aplikacji bez pisania kodu w celu szybkiego rozszerzania danych biznesowych za pomocą niestandardowych aplikacji mobilnych i internetowych.
 • Automatyzacja procesów biznesowych bez pisania kodu za pomocą automatyzacji przepływów pracy między aplikacjami i usługami.
 • Łatwa komunikacja dzięki konferencjom wideo HD.
 • Nieograniczone miejsce do przechowywania wiadomości e-mail z archiwum zbiorczym.
 • Zaawansowana poczta e-mail z funkcją archiwizacji, w tym archiwizacji ze względów prawnych.
 • Maksymalna liczba użytkowników: nieograniczona.    


 

 

 

Wszystkie korzyści dla nauczycieli z planu A1 oraz:

 • Instalowanie aplikacji klasycznych pakietu Office na maksymalnie pięciu komputerach PC lub Mac na użytkownika.3
 • Instalowanie aplikacji pakietu Office na maksymalnie pięciu tabletach i pięciu telefonach na użytkownika.4

Wszystkie korzyści dla nauczycieli lub wykładowców i pracowników z planu A1 oraz:

 • Hostowanie spotkań dla nawet 10 000 osób dzięki funkcji wydarzeń na żywo usługi Microsoft Teams.
 • Komunikacja i zarządzanie zadaniami między nauczycielami lub wykładowcami, uczniami lub studentami i rodzicami dzięki aplikacji Microsoft Kaizala.
 • Łatwiejsze ocenianie ryzyka i analizowanie danych dotyczących potencjalnych zagrożeń dzięki usłudze Office 365 Cloud App Security.
 • Planowanie w trybie online spotkań z nauczycielami przez rodziców lub opiekunów przy użyciu usługi Microsoft Bookings.
 • Zaawansowana analiza osobista przy użyciu usługi Szczegółowe informacje Microsoft Viva (osobiste informacje szczegółowe).

 

 

Obejmuje wszystkie korzyści dla nauczycieli z planu A3.

Wszystkie korzyści dla administratorów z planu A3 oraz:

 • Kontrolowanie sposobu, w jaki pomoc techniczna uzyskuje dostęp do Twojej skrzynki pocztowej, za pomocą skrytki klienta.
 • Ochrona przed zaawansowanymi zagrożeniami, takimi jak wyłudzanie informacji i złośliwe oprogramowanie typu zero-day dzięki możliwości badania i rozwiązywania problemów spowodowanych przez naruszenia po atakach.
 • Zaawansowana analiza osobista i organizacyjna przy użyciu usług Szczegółowe informacje Microsoft Viva i Power BI Pro.
 • Ulepszony wgląd w środowisko usługi Office 365 i większa kontrola nad nim.
 • Tworzenie spotkań z numerem telefonicznym pozwalającym uczestnikom na dołączanie z telefonu dzięki usłudze Konferencje głosowe.5
 • Nawiązywanie, odbieranie i przekazywanie połączeń za pomocą wielu różnych urządzeń, z opcją dodania pakietu telefonicznego5. Dowiedz się więcej.
 • Instalowanie aplikacji pakietu Office na maksymalnie pięciu komputerach PC lub Mac na użytkownika.3
 • Instalowanie aplikacji pakietu Office na maksymalnie pięciu tabletach i pięciu telefonach na użytkownika.4
 • Planowanie harmonogramów i codziennych zadań za pomocą aplikacji Microsoft Teams.
 • Komunikacja i zarządzanie zadaniami między nauczycielami lub wykładowcami, uczniami lub studentami i rodzicami dzięki aplikacji Microsoft Kaizala.
 • Poczta e-mail ze skrzynką pocztową o rozmiarze 100 GB.1
 • Nielimitowany osobisty magazyn w chmurze.2

1. W przypadku subskrypcji, które nie obejmują pełnych wersji aplikacji pakietu Office do instalacji: Aby móc korzystać z już znanej, zaawansowanej aplikacji klienckiej, użytkownicy mogą łączyć się ze swoją pocztą e-mail klasy biznesowej przy użyciu następujących wersji programu Outlook: najnowsza wersja programu Outlook, Outlook 2013 i Outlook 2011 dla komputerów Mac. Poprzednie wersje programu Outlook, takie jak Outlook 2010 i Outlook 2007, mogą współdziałać z usługą Office 365 z ograniczoną funkcjonalnością. Ta zgodność z programem Outlook nie dotyczy planów Exchange Online Kiosk i Office 365 K1.

2. Nieograniczony osobisty magazyn w chmurze w przypadku kwalifikujących się planów dla subskrypcji obejmującej co najmniej pięciu użytkowników. W przeciwnym razie 1 TB na użytkownika. Firma Microsoft udostępni na początku 1 TB przestrzeni dyskowej usługi OneDrive dla Firm dla każdego użytkownika. Administratorzy mogą zwiększyć tę ilość do 5 TB na użytkownika. Dodatkową przestrzeń dyskową można uzyskać, kontaktując się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft. Usługa OneDrive dla Firm zapewnia maksymalną przestrzeń dyskową wynoszącą 25 TB na użytkownika. Przestrzeń dyskową większą niż 25 TB poszczególni użytkownicy mogą uzyskać, korzystając z witryn zespołu programu SharePoint o pojemności 25 TB.

Klient synchronizacji usługi OneDrive dla Firm jest dostępny z pakietem Office 2016 lub subskrypcją usługi Office 365 obejmującą aplikacje pakietu Office 2016. Jeśli nie masz pakietu Office 2016, bezpłatnego pliku do pobrania.

3. Publisher i Access: tylko funkcje i program kliencki na komputery z systemem Windows. Nie można używać na różnych urządzeniach.

Większość planów, które nie zawierają klasycznej wersji pakietu Office, współdziała z najnowszą wersją pakietu Office oraz z pakietami Office 2013 i Office 2011 dla komputerów Mac. Poprzednie wersje pakietu Office, takie jak Office 2010 i Office 2007, mogą współdziałać z usługą Office 365 z ograniczoną funkcjonalnością. Ta zgodność z programem Outlook nie dotyczy planów Exchange Online Kiosk ani Office 365 F3.

4. Dowiedz się więcej na temat aplikacji mobilnych platformy Microsoft 365 dla firm. Zobacz listę urządzeń i aplikacji.

5. Dostępność konferencji głosowych i pakietów telefonicznych zależy od regionu. Sprawdź aktualną dostępność międzynarodową.