Uzyskaj usługę Office 365 bezpłatnie dla całej instytucji edukacyjnej

Ulepsz współpracę w klasie i szkole za pomocą bezpłatnych narzędzi. Aby skorzystać z tych ofert, należy potwierdzić status akredytowanej instytucji edukacyjnej.

Dla uczniów lub studentów Dla nauczycieli lub wykładowców i pracowników
Tablica porównawcza
  Office 365 A1 Office 365 A3 Office 365 A5
Bezpłatne
(bez zobowiązania)
2,45 € za użytkownika/miesiąc
(zobowiązanie roczne)
Cena nie uwzględnia podatku VAT.
5,90 € za użytkownika/miesiąc
(zobowiązanie roczne)
Cena nie uwzględnia podatku VAT.

Całkowicie bezpłatna wersja pakietu Office oferująca obsługę poczty e-mail i konferencji wideo, dostosowane centrum pracy zespołowej na zajęciach w aplikacji Microsoft Teams, narzędzia do zapewniania zgodności i ochronę informacji.

Wszystkie funkcje planu A1 oraz pełny dostęp do aplikacji klasycznych pakietu Office, dodatkowe funkcje zarządzania i narzędzia zabezpieczeń.

Wszystkie funkcje planu A3 oraz najlepsze w swojej klasie funkcje inteligentnego zarządzania zabezpieczeniami, zaawansowane funkcje zachowywania zgodności i systemy analityczne firmy Microsoft.

Aplikacje pakietu Office

 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftOneNote

Aplikacje pakietu Office

 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftOneNote
 • MicrosoftPublisher (tylko komputery PC)
 • MicrosoftAccess (tylko komputery PC)

Aplikacje pakietu Office

 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftOneNote
 • MicrosoftPublisher (tylko komputery PC)
 • MicrosoftAccess (tylko komputery PC)

Usługi

 • MicrosoftExchange
 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftSharePoint
 • MicrosoftTeams
 • MicrosoftSway
 • MicrosoftForms
 • MicrosoftStream
 • MicrosoftFlow
 • MicrosoftPowerApps
 • MicrosoftSchool Data Sync
 • MicrosoftYammer

Usługi

 • MicrosoftExchange
 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftSharePoint
 • MicrosoftTeams
 • MicrosoftSway
 • MicrosoftForms
 • MicrosoftStream
 • MicrosoftFlow
 • MicrosoftPowerApps
 • MicrosoftSchool Data Sync
 • MicrosoftBookings
 • MicrosoftYammer

Usługi

 • MicrosoftExchange
 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftSharePoint
 • MicrosoftTeams
 • MicrosoftSway
 • MicrosoftForms
 • MicrosoftStream
 • MicrosoftFlow
 • MicrosoftPowerApps
 • MicrosoftSchool Data Sync
 • MicrosoftBookings
 • MicrosoftPower BI
 • MicrosoftYammer
 • Internetowe wersje aplikacji Word, PowerPoint, Excel, OneNote i Outlook
 • Klasyczna wersja programu OneNote
 • Microsoft Teams — centrum cyfrowe, w którym zintegrowane są konwersacje, zawartość i aplikacje potrzebne w instytucji edukacyjnej do lepszej współpracy i zwiększania zaangażowania
 • Notesy zajęć i notesy dla personelu
 • Grupy PLC (Professional Learning Community)
 • Testy do samodzielnej oceny w usłudze Forms
 • Opowiadanie historii w formacie cyfrowym za pomocą aplikacji Sway
 • Zapewnianie pełnego dostępu do informacji i zaangażowania za pomocą witryn do komunikacji i witryn zespołów w całym intranecie przy użyciu programu SharePoint
 • Rozwiązania zapewniania zgodności za pomocą ujednoliconego centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych
 • Zarządzanie prawami, ochrona przed utratą danych i szyfrowanie 
 • Usługa wideo dla przedsiębiorstw do bezpiecznego tworzenia i udostępniania klipów wideo oraz zarządzania nimi w całej organizacji
 • Opracowywanie aplikacji bez pisania kodu w celu szybkiego rozszerzania danych biznesowych za pomocą niestandardowych aplikacji mobilnych i sieci Web
 • Automatyzacja procesów biznesowych bez pisania kodu za pomocą automatyzacji przepływów pracy między aplikacjami i usługami
 • Planowanie harmonogramów i dziennych zadań za pomocą aplikacji Microsoft Teams
 • Poczta e-mail ze skrzynką pocztową o rozmiarze 50 GB 1
 • Nielimitowany osobisty magazyn w chmurze 2
 • Konferencje wideo HD
 • Maksymalna liczba użytkowników: nieograniczona
 • Nieograniczone miejsce do magazynowania wiadomości e-mail z archiwum zbiorczym
 • Zaawansowana poczta e-mail z funkcją archiwizacji, w tym archiwizacji ze względów prawnych
 • Internetowe wersje aplikacji Word, PowerPoint, Excel, OneNote i Outlook
 • Wersje klasyczne aplikacji pakietu Office na maksymalnie 5 komputerach PC lub Mac na użytkownika 3
 • Aplikacje pakietu Office na maksymalnie 5 tabletach i 5 telefonach na użytkownika 4
 • Microsoft Teams — centrum cyfrowe, w którym zintegrowane są konwersacje, zawartość i aplikacje potrzebne w instytucji edukacyjnej do lepszej współpracy i zwiększania zaangażowania
 • Notesy zajęć i notesy dla personelu
 • Grupy PLC (Professional Learning Community)
 • Testy do samodzielnej oceny w usłudze Forms
 • Opowiadanie historii w formacie cyfrowym za pomocą aplikacji Sway
 • Zapewnianie pełnego dostępu do informacji i zaangażowania za pomocą witryn do komunikacji i witryn zespołów w całym intranecie przy użyciu programu SharePoint
 • Rozwiązania zapewniania zgodności za pomocą ujednoliconego centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych
 • Zarządzanie prawami, ochrona przed utratą danych i szyfrowanie
 • Usługa wideo dla przedsiębiorstw do bezpiecznego tworzenia i udostępniania klipów wideo oraz zarządzania nimi w całej organizacji
 • Opracowywanie aplikacji bez pisania kodu w celu szybkiego rozszerzania danych biznesowych za pomocą niestandardowych aplikacji mobilnych i sieci Web
 • Automatyzacja procesów biznesowych bez pisania kodu za pomocą automatyzacji przepływów pracy między aplikacjami i usługami
 • Planowanie harmonogramów i dziennych zadań za pomocą aplikacji Microsoft Teams
 • Poczta e-mail ze skrzynką pocztową o rozmiarze 100 GB 1
 • Nielimitowany osobisty magazyn w chmurze 2
 • Nieograniczone miejsce do magazynowania wiadomości e-mail z archiwum zbiorczym
 • Zaawansowana poczta e-mail z funkcją archiwizacji, w tym na potrzeby wynikające z przepisów prawa
 • Konferencje wideo HD
 • Hostowanie spotkań dla nawet 10 000 osób dzięki funkcji zdarzeń na żywo usługi Microsoft Teams
 • Ocenianie ryzyka i dokładne analizowanie danych dotyczących potencjalnych zagrożeń dzięki usłudze Office 365 Cloud App Security
 • Planowanie w trybie online spotkań z nauczycielami przez rodziców lub opiekunów przy użyciu usługi Microsoft Bookings
 • Zaawansowana analiza osobista przy użyciu usługi MyAnalytics
 • Maksymalna liczba użytkowników: nieograniczona
 • Internetowe wersje aplikacji Word, PowerPoint, Excel, OneNote i Outlook
 • Wersje klasyczne aplikacji pakietu Office na maksymalnie 5 komputerach PC lub Mac na użytkownika 3
 • Aplikacje pakietu Office na maksymalnie 5 tabletach i 5 telefonach na użytkownika 4
 • Microsoft Teams — centrum cyfrowe, w którym zintegrowane są konwersacje, zawartość i aplikacje potrzebne w instytucji edukacyjnej do lepszej współpracy i zwiększania zaangażowania
 • Notesy zajęć i notesy dla personelu
 • Grupy PLC (Professional Learning Community)
 • Testy do samodzielnej oceny w usłudze Forms
 • Opowiadanie historii w formacie cyfrowym za pomocą aplikacji Sway
 • Zapewnianie pełnego dostępu do informacji i zaangażowania za pomocą witryn do komunikacji i witryn zespołów w całym intranecie przy użyciu programu SharePoint
 • Rozwiązania zapewniania zgodności za pomocą ujednoliconego centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych
 • Zarządzanie prawami, ochrona przed utratą danych i szyfrowanie
 • Usługa wideo dla przedsiębiorstw do bezpiecznego tworzenia i udostępniania klipów wideo oraz zarządzania nimi w całej organizacji
 • Opracowywanie aplikacji bez pisania kodu w celu szybkiego rozszerzania danych biznesowych za pomocą niestandardowych aplikacji mobilnych i sieci Web
 • Automatyzacja procesów biznesowych bez pisania kodu za pomocą automatyzacji przepływów pracy między aplikacjami i usługami
 • Planowanie harmonogramów i dziennych zadań za pomocą aplikacji Microsoft Teams
 • Poczta e-mail ze skrzynką pocztową o rozmiarze 100 GB 1
 • Nielimitowany osobisty magazyn w chmurze 2
 • Nieograniczone miejsce do magazynowania wiadomości e-mail z archiwum zbiorczym
 • Zaawansowana poczta e-mail z funkcją archiwizacji, w tym na potrzeby wynikające z przepisów prawa
 • Konferencje wideo HD
 • Hostowanie spotkań dla nawet 10 000 osób dzięki funkcji zdarzeń na żywo usługi Microsoft Teams
 • Ocenianie ryzyka i dokładne analizowanie danych dotyczących potencjalnych zagrożeń dzięki usłudze Office 365 Cloud App Security
 • Planowanie w trybie online spotkań z nauczycielami przez rodziców lub opiekunów przy użyciu usługi Microsoft Bookings
 • Kontrolowanie sposobu, w jaki pomoc techniczna uzyskuje dostęp do Twojej skrzynki pocztowej, za pomocą skrytki klienta
 • Chroń przed zaawansowanymi zagrożeniami, takimi jak wyłudzanie informacji i złośliwe oprogramowanie typu zero-day dzięki możliwości badania i rozwiązywania problemów spowodowanych przez naruszenia po atakach
 • Zaawansowana analiza osobista i organizacyjna przy użyciu usług MyAnalytics i Power BI Pro
 • Ulepszony wgląd w środowisko usługi Office 365 i kontrola nad nim
 • Tworzenie spotkań z numerem telefonicznym pozwalającym uczestnikom na dołączanie z telefonu dzięki usłudze Konferencje głosowe 5
 • Nawiązywanie, odbieranie i przekazywanie połączeń za pomocą wielu różnych urządzeń, z opcją dodania pakietu telefonicznego.6Dowiedz się więcej
 • Maksymalna liczba użytkowników: nieograniczona

1 W przypadku subskrypcji, które nie obejmują pełnych, instalowanych aplikacji pakietu Office: Aby móc korzystać z już znanej, zaawansowanej aplikacji klienckiej, użytkownicy mogą łączyć się ze swoją pocztą e-mail klasy biznesowej przy użyciu następujących wersji programu Outlook: najnowszej wersji programu Outlook, Outlook 2013 i Outlook 2011 dla komputerów Mac. Poprzednie wersje programu Outlook, takie jak Outlook 2010 i Outlook 2007, mogą współdziałać z usługą Office 365 z ograniczoną funkcjonalnością. Ta zgodność z programem Outlook nie dotyczy planów Exchange Online Kiosk i Office 365 K1.

2 Nieograniczony osobisty magazyn w chmurze w przypadku kwalifikujących się planów dla subskrypcji obejmującej co najmniej pięciu użytkowników. W przeciwnym razie 1 TB na użytkownika. Firma Microsoft udostępni na początku 1 TB przestrzeni dyskowej usługi OneDrive dla Firm dla każdego użytkownika. Administratorzy mogą zwiększyć tę ilość do 5 TB na użytkownika. Dodatkową przestrzeń dyskową można uzyskać, kontaktując się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft. Usługa OneDrive dla Firm zapewnia maksymalną przestrzeń dyskową wynoszącą 25 TB na użytkownika. Przestrzeń dyskową większą niż 25 TB poszczególni użytkownicy mogą uzyskać, korzystając z witryn zespołu programu SharePoint o pojemności 25 TB.

Klient synchronizacji usługi OneDrive dla Firm jest dostępny z pakietem Office 2016 lub subskrypcją usługi Office 365 obejmującą aplikacje pakietu Office 2016. Jeśli nie masz pakietu Office 2016, możesz też bezpłatnie pobrać klienta synchronizacji usługi OneDrive dla Firm.

3 Publisher i Access: tylko funkcje i program kliencki na komputery z systemem Windows. Nie można używać na różnych urządzeniach.

Większość planów, które nie zawierają klasycznej wersji pakietu Office, współdziała z najnowszą wersją pakietu Office oraz z pakietami Office 2013 i Office 2011 dla komputerów Mac. Poprzednie wersje pakietu Office, takie jak Office 2010 i Office 2007, mogą współdziałać z usługą Office 365 z ograniczoną funkcjonalnością. Ta zgodność z pakietem Office nie dotyczy planów Exchange Online Kiosk i Office 365 F1.

4 Dowiedz się więcej na temat aplikacji mobilnych w usłudze Office 365 dla firm. Zobacz listę urządzeń i aplikacji.

5 Dostępność konferencji głosowych zależy od regionu. Sprawdź aktualną dostępność międzynarodową.

6 Dostępność pakietu telefonicznego zależy od regionu. Sprawdź aktualną dostępność międzynarodową.